Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Het is tijd voor een test met rekeningrijden

Opinie

Redactie

Drukte op de snelweg A67 nabij Eindhoven vorige week dinsdag. Nederland vestigde die dag een nieuw filerecord: ruim tweeduizend kilometer in de avondspits © ANP
Commentaar

Er zijn wegen waar de file een permanente verschijning is. En er zijn wegen waar auto’s zich aaneenrijgen zodra er een paar sneeuwvlokken op het wegdek vallen, een buitje naar beneden komt of de verkeersdrukte net iets groter is dan op doorsnee dagen. 

Het zijn van die moedeloos makende momenten voor de automobilist. Doorrijden, waar kan dat nog? Feit is dat deskundigen voor de komende jaren alleen nog meer files voorspellen, ook op plaatsen waar ze twintig jaar geleden uitzonderlijk waren. Dus niet alleen in en rondom de grote steden in het westen van het land, maar ook bij steden als Kampen, Zwolle en Leeuwarden.

Lees verder na de advertentie
De politieke bezwaren tegen invoering van de ki­lo­me­ter­hef­fing zijn zo groot, dat er zelfs niet over mocht worden gesproken aan de klimaattafels

Het antwoord van Den Haag op dat automobilistenleed was decennialang steevast vooral meer asfalt, meer wegen, meer bruggen en tunnels en, waar het even kan, nóg meer verkeersstroken. Een heilloze aanpak, omdat elke kilometer asfalt weer extra verkeer oproept. Want pogingen, al sinds midden jaren tachtig, om het wegverkeer via een prijsprikkel te reguleren, konden nooit rekenen op voldoende politieke steun. Ministers die daartoe plannen smeedden, moesten tandenknarsend aanzien hoe deze stuk voor stuk schipbreuk leden. Vooral de VVD, waar de ware autoliefhebber nog altijd een streepje voor heeft, zag er weinig in. Maar ook bij het CDA ligt het autobeleid traditioneel gevoelig, of het nu om spits- tol- of kilometerheffing, wegbeprijzing of rekeningrijden gaat.

Taboe

Het resultaat is dat autorijders inmiddels ruim dertig jaar te vaak en te lang stilstaan.Vooral electorale motieven bleken bepalend in het debat. Zo is ook in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie rekeningrijden taboe. Wel kunnen er pilots komen ‘voor alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden’, zo staat er letterlijk. De politieke bezwaren binnen het rechtse deel van de coalitie tegen invoering van de kilometerheffing zijn zo groot, dat er zelfs niet over mocht worden gesproken aan de klimaattafels, hoewel daar wel werd onderhandeld over het allesoverstijgende vraagstuk van hoe Nederland de uitstoot van broeikasgas CO2 voldoende kan terugbrengen.

Met het voller raken van de wegen en het lengen van de files lijkt de tijd meer dan rijp om op dit punt het regeerakkoord te heroverwegen. Ook omdat nieuw onderzoek van OI Research bevestigt dat de Nederlander ook wel ziet hoe heilloos de weg is van nog meer asfalt. Rekeningrijden, waarbij het autogebruik en niet zozeer het autobezit financieel wordt belast, kan op de steun rekenen van een meerderheid van de bevolking. Het is dus tijd voor een stevig experiment. Weg met de wegenbelasting, betalen voor weggebruik. Dát is de toekomst. 

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Meer commentaren leest u op trouw.nl/commentaar.

Lees ook:

De drukte op de weg blijft toenemen: vijf tips om files te voorkomen

Hoewel ook het oppervlakte aan asfalt toeneemt, blijft de drukte op de weg de komende vijf jaar aanzwellen door een verwachte aanhoudende economische groei, zo blijkt uit een rapport van het Kennisinstituut Mobiliteit dat gisteren uitkwam.

Deel dit artikel

De politieke bezwaren tegen invoering van de ki­lo­me­ter­hef­fing zijn zo groot, dat er zelfs niet over mocht worden gesproken aan de klimaattafels