Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Henk en Ingrid worden straks nieuwe doelgroep

Opinie

Rolien Sasse en directeur van gezondheidsontwikkelingsorganisatie Simavi

Vrouwen en kinderen bij een waterput in Kenia. © EPA
Opinie

Om ziektes door vuil drinkwater in ontwikkelingslanden de wereld uit te helpen, willen Nederlanders het liefst dat je direct een waterpomp slaat. Daar willen ze ook best geld aan geven. Maar het slaan van de pomp zelf is niet het probleem, het is het beheer en gebruik ervan. Je moet ervoor zorgen dat mensen die pomp zelf gaan betalen, aanleggen en repareren. Ook moet je zorgen dat de kwaliteit van het water wordt gecontroleerd en dat de overheid het recht op water van al haar inwoners beschermt. Bijvoorbeeld wanneer zich in de buurt een nieuw tuinbouwbedrijf vestigt dat uit dezelfde waterbron gaat putten.

Wie structureel armoede wil uitbannen, ontkomt er niet aan naar machtsstructuren te kijken en programma's uit te voeren die complex en langdurig zijn. Denk aan het organiseren van vrouwengroepen, hen weerbaarder maken. Of het analyseren van hoe lokale overheden hun budgetten besteden. In veel ontwikkelingslanden is wel wat geld, alleen komt het niet bij de armen terecht.

Emotionele daad
Dit verhaal is ingewikkelder dan het aanleggen van een waterpomp en zeker niet in een soundbite uit te leggen. Het scoort daardoor slechter bij het publiek. Dat is de spagaat waar je als ontwikkelingsorganisatie in zit. Wij weten wel wat nodig is, maar omdat hulp geven een emotionele daad is, geven mensen liever iets concreet en tastbaars in plaats van een bijdrage aan een taaie en complexe structurele verandering.

Tegelijk vindt er iets interessants plaats in de wereld: we gaan meer en meer op elkaar lijken. Een heel aantal ontwikkelingslanden kennen economische groeicijfers die ons doen watertanden, en krijgen een elite en een middenklasse die goed zijn opgeleid en een moderne levensstijl hebben. De grote massa in die landen blijft echter arm en de kloof tussen arm en rijk neemt toe.

Armoede
Dat gebeurt ook in het Westen, waar de armoede toeneemt, ondanks de rijkdom van de bovenlaag. Dat zie je goed op het gebied van gezondheid. In Nederland ontstaat een klassenverschil qua gezondheid. Armere mensen eten en bewegen slechter, zijn minder goed verzekerd en weten voor zichzelf niet altijd de beste zorg te organiseren. Migrantengroepen zijn soms minder goed geïnformeerd over zwangerschap en seksualiteit. Structurele armoede verminderen is ook in Westerse landen een belangrijk thema, dat alleen maar in belang zal toenemen. En zoals het slaan van een waterpomp in een ontwikkelingsland geen structurele oplossing is, is de voedselbank dat in Nederland ook niet. Hoezeer het mensen ook even helpt.

Nieuwe doelgroep
Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) zijn de vernieuwers op dit gebied. Wij zijn onafhankelijke organisaties die de belangen verdedigen van hen die geen stem hebben: de armen, de zieken, het milieu, het vrije woord, de gediscrimineerde. Wij zorgen ervoor dat iedereen meedeelt wanneer er economische groei is, dat schaars water eerlijk verdeeld wordt en dat alle vrouwen kunnen kiezen of en van wie zij zwanger willen worden. In de toekomst zullen we misschien geen ontwikkelingsorganisaties meer zijn in de klassieke zin van 'Hulp aan de Derde Wereld'. We groeien toe naar een wereldwijd netwerk van organisaties die zich met maatschappelijke complexe en structurele problemen bezighouden die wereldwijd spelen. Dus ook in ons land. Henk en Ingrid worden misschien wel onze doelgroep in de toekomst. Of anders de Hollandse Mohammed en Fatima.

Op 1 september neemt Sasse afscheid en verhuist met haar gezin naar Nairobi, Simavi zet zich in voor de gezondheid van moeders in arme gebieden.Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie