Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Gepensioneerden zijn nodig in het onderwijs

Opinie

KEES PENNINX EN GER TIELEN | ADVISEURS LEEFTIJDSBELEID

© Thinkstock

Er zijn steeds meer actieve pensionado's, terwijl op scholen genoeg te doen is. Die twee samenbrengen kan veel opleveren.

Nu de commotie over de onderwijsstaking is afgenomen, is het tijd voor een ander geluid. Er moet iets gebeuren om de werkdruk die veel leerkrachten blijkbaar ervaren, te verlagen. De minister van onderwijs vindt dat ouders meer moeten gaan participeren. Maar door de vergrijzing neemt de druk op de arbeidsmarkt en daarmee op de tijdsbesteding van de middengeneraties toe. Nederland ontkomt er niet aan zijn 60-plus-reserves aan te spreken.

Laat gepensioneerden bijspringen in het onderwijs. Scholen kunnen een uitnodigend klimaat scheppen waarin niet alleen ouders maar ook grootouders en hun leeftijdgenoten een stukje van hun tijd steken in de rust op scholen, de organisatie van de talloze grotere en kleinere dingen rondom het onderwijs. Daar is ruimte voor vrijwillige inzet, aanvullende banen, nieuwe ideeën, meer contact tussen 'grijze en wijze' generaties en kinderen en jongeren. Geen nieuwe managementlagen, maar meer ervaren handen en hoofden aan het werk voor de jonge mensen die straks onze economie en samenleving schragen. Het mes snijdt aan twee kanten: minder stress bij dienstverleners in de publieke sector en meer aanbod van verfrissend deeltijd- en vrijwilligerswerk dat 65-plussers vitaal en bij de tijd houdt.

Scholen vervullen een sleutelpositie waar het gaat om toekomstkansen voor de jeugd. Maar de school kan het niet alleen. 'It takes a village to raise a child.' In deze pedagogische 'village' wonen niet alleen ouders, leraren, hulpverleners en andere professionals. Ook veel 'opa's en oma's' kunnen én willen belangrijke ondersteunende taken vervullen in het schooldomein. Een welkome aanvulling! Er is een nog altijd toenemend verbaal en fysiek geweld op scholen tussen schoolpersoneel, ouders en leerlingen. Jaarlijks vallen 70.000 leerlingen uit. Het aantal leerlingen dat speciale zorg nodig heeft, of af en toe een extra steuntje in de rug, neemt snel toe.

Gepensioneerden kunnen grote waarde toevoegen door belangeloos present te zijn, het kind een luisterend oor te bieden, de jongere aan te moedigen en zichtbaar aanwezig te zijn in de school. De senior vrijwilliger brengt levenservaring, rust en charisma in; hij of zij neemt geen taken over maar vult aan.

Nederland loopt hierin achter. In Engeland en Duitsland staan scholieren in de rij voor een 'senior mentor'. In Duitsland werken getrainde vrijwillige mediators met veel succes aan geweldloosheid op meer dan 400 scholen, waardoor de leerkrachten in alle rust het onderwijs kunnen verzorgen.

Ook in ons land ontstaan vergelijkbare initiatieven. Zoals in het Almelose project 'Senioren maken school', waar gepensioneerden zich inzetten voor aanvullend lees- en rekenonderwijs. Het seniorentalent is divers: klassenassistentie, bijles, klussen, organisatie van buitenschoolse activiteiten, coaching voor zorgleerlingen, examensurveillance, bibliotheekbeheer. Laat leraren aangeven waar zij behoefte aan hebben.

Nederland mag zich de komende jaren verheugen in een snel groeiend reservoir talentvolle babyboomers die niet gewend zijn aan de kant te staan. Over tien jaar zullen we al de vier miljoenste AOW'er begroeten. Pak de kansen van de vergrijzing en geef die vrijkomende energie de ruimte. Stel de school open voor de helpende handen van het gerijpte talent. De investering verdient zich ruimschoots terug.

Natuurlijk, niet alle pijn in onderwijsland wordt hiermee weggenomen. Maar de vitaliteit en betrokkenheid van de nieuwe senior zal onmisbaar zijn voor het economische, sociale en culturele leven in ons land. Pensionado's, leraren en bewindslieden, laat van u horen!Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie