Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

G500 beziet de wereld vanuit de studentenstad

Opinie

TIM JANSEN | POLITICOLOOG

© Thinkstock

G500 wil jongeren, in dit geval gedefinieerd als 35-minners, meer invloed geven in het het politieke spectrum. Door vijfhonderd jongeren te mobiliseren en lid te maken van de 'middenpartijen' CDA, VVD en PvdA wil de organisatie een tegenwicht bieden aan de ouderen die vooral deze congressen bezoeken.

Een inventieve actie, maar het blijft een actie van een zeer specifieke groep hoogopgeleide jongeren, die zich de stem van een gehele generatie toeëigent. Net zoals soortgelijke initiatieven als Niet Nix en Lijst0, is de organisatie gestoeld op de misvatting dat jongeren een gedeeld belang hebben.

De initiatiefnemers stellen dat G500 geen elitair project is, omdat zij het land gaan rondtrekken met hun boodschap. Dan is de wens vader van de gedachte. De realiteit vertelt ons dat drie van de vier genoemde oprichters beschikken over een Wikipediaprofiel, het bewijs dat je meetelt in de moderne samenleving.

G500 is een verzameling politiek actieve jongeren en jonge intellectuelen die de wereld vooral aanschouwen vanuit de studentensteden. Hun zorgen staan ver af van de belevingswereld van de 24-jarige kapster uit Vlaardingen en de 31-jarige ijzervlechter uit Havelte.

Jongeren hebben niet alleen niet dezelfde zorgen. Ook valt te betwijfelen of jongeren per se politiek vertegenwoordigd willen worden door andere jongeren. Toen ik enkele jaren geleden voor mijn afstudeerscriptie jongeren van diverse pluimage interviewde over hun verhouding tot de Nederlandse politiek, gaf de meerderheid aan positief te staan tegenover het politieke bestel en de politici. Een meerderheid vond dat de belangrijke onderwerpen al werden besproken door de politiek en ze hadden geen probleem in het vinden van een passende partij.

Je kunt je sowieso afvragen of de jongeren daadwerkelijk niet worden gehoord in het publieke debat. De Tweede Kamer heeft met Farshad Bashir (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) leden die de 25 nog niet gepasseerd zijn. Met Rob Wijnberg heeft deze generatie zelfs een hoofdredacteur van een krant, NRC-Next. Personen als Thierry Baudet, Rutger Castricum en Rutger Bregman zijn slechts enkelen van de vele jongeren die zich roeren in het publieke debat, al hebben zij zeer uiteenlopende opvattingen.

G500 schuwt grote woorden niet. De huizenmarkt zit op slot, er is een 'gigantisch' pensioengat door graaiende babyboomers, de zorgkosten verdubbelen en de zuinigheid met vaste contracten is 'een groot probleem'. Als ware populisten proberen zij de enorme urgentie te benadrukken. De 'noodzakelijke hervormingen' zouden snel moeten worden doorgevoerd om grote problemen af te wenden. Angst mag dan een slechte raadgever zijn, het is een goede stemmentrekker.

De door G500 genoemde problemen zijn niet exclusief voor de jongeren, maar raken ook ouders en grootouders. Veel van de voorgestelde progressieve oplossingen worden daarom ook al aangedragen door partijen als D66 en GroenLinks.

De jongeren die vrezen dat het vijf voor twaalf is, doen er goed aan te luisteren naar wijlen Bertus Leerkes, oud-Kamerlid voor ouderenpartij Unie 55+. Bij de miljoenennota van 1994 zei hij dat hij nog nooit een politicus had horen zeggen: "Beste mensen, neem het er maar eens goed van. We gaan goede tijden tegemoet."

Laat deze uitspraak inspireren om af te zien van doemdenken en het aansturen op een generatieconflict. De toekomst van Nederland is niet gebaat bij een generatieoorlog, wel bij een sterke intergenerationele samenwerking op basis van doordachte ideeën.

Deel dit artikel