Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Fransen moeten ook aan boord komen bij het pulsvissen

Opinie

Peter van Dalen

Bij de pulskorvisserij blijft de zeebodem intact en ongewenste vangsten zijn fors minder. © Hollandse Hoogte
Opinie

De pulskorvisserij heeft toekomst. Daarom is het zaak ook de dwarsliggende Fransen mee te krijgen, betoogt Peter van Dalen, Europarlementariër voor SGP-ChristenUnie.

Ruim tien jaar lang onderzoekt Nederland een innovatieve visserijmethode. Deze methode, de pulskorvisserij, spaart het milieu én houdt visbestanden intact. De Europese Commissie en de Nederlandse visserijsector zijn helemaal voor, maar er is veel verzet onder de Fransen. Franse leden vrezen de Nederlandse concurrentie. Zij beseffen nog onvoldoende dat innovatie noodzaak is en dat de kost (investering) voor de baat uit gaat. Voorts zijn er leden die vinden dat er nog meer onderzoek moet plaatsvinden. Zij stellen ook dat er in de Noordzee volop overbevissing is en dat de puls die onvoldoende tegengaat. Niet alleen in het Europees Parlement, maar ook de Franse visserijminister in de raad van ministers ligt dwars.

Lees verder na de advertentie

De bewering dat de bestanden in de Noordzee overbevist zijn, is aantoonbaar onjuist: de belangrijkste visbestanden doen het structureel goed en voor kwetsbare bestanden als haaien en roggen is de pulskorvisserij veel beter dan de boomkorvisserij. Kortom, de uitdaging is om de Fransen ook aan boord te krijgen.

Prille begin

Vanaf het prille begin vecht ik (samen met de Nederlandse visserijsector) voor de duurzame pulskorvisserij, die van groot belang is voor de toekomst van de hele visserijsector, niet alleen in Nederland, maar heel Europa, inclusief Frankrijk.

De techniek is rond de eeuwwisseling ontwikkeld vanuit de Nederlandse visserijsector. De traditionele boomkorvisserij, waarbij netten met zware kettingen over de zeebodem worden getrokken, is al een tijd omstreden. Zware motoren met veel pk's waren nodig om die kettingen voort te trekken, dus de brandstofkosten rezen de pan uit. Ook de brandstofemissie, vernieling van de zeebodem en het niet selectief opvissen van tal van voor consumptie ongeschikte zeedieren (zoals zeesterren) waren ongewenst.

Stroomstootje

Bij de pulskorvisserij zweeft een net circa tien centimeter boven de zeebodem en tikken elektroden voor in dat net met een klein stroomstootje de vissen zoals schol en tong omhoog, die vervolgens in het net er direct achter belanden. Brandstof slurpende motoren zijn niet meer nodig, de zeebodem blijft vrijwel intact en ongewenste vangsten zijn fors minder. Kleine, ondermaatse visjes kunnen via speciale panelen veelal het net weer uit.

De verfijning van de techniek heeft geleid tot een mi­li­eu­vrien­de­lij­ke, selectieve visserij

Aanvankelijk en tot op heden mogen vissers met ontheffingsvergunningen de puls gebruiken. Meer onderzoek naar de effecten van de puls was nodig. Dat onderzoek loopt nu ongeveer tien jaar en de resultaten zijn ronduit bemoedigend. De techniek is 'volwassen' geworden. De voordelen van de pulskorvisserij ten opzichte van de bestaande boomkorvisserij zijn evident. Visbestanden ondervinden weinig bijeffecten: de verfijning van de techniek heeft geleid tot een milieuvriendelijke, selectieve visserij. De investering is fors (ongeveer een half miljoen euro), maar de combinatie van brandstofbesparing en gericht vissen kan na enkele jaren tot nettorendement leiden.

De Europese Commissie wil de innovatieve pulskorvisserij dus toestaan. En nu is het woord aan het Europees Parlement. Binnen enkele weken is het zover: vermoedelijk dinsdag 21 november, stemt de Visserijcommissie over de definitieve toelating van de puls die dan met reguliere vergunningen kan worden gebruikt. Stemt de Visserijcommissie in dan is de kans groot, dat de plenaire EP-vergadering dit advies overneemt. Ik hoop van harte dat alle (Nederlandse) leden van de Visserijcommissie die net als ik vóór duurzame visbestanden zijn, vóór vissers met toekomst en vóór innovatie, stemmen om de pulskorvisserij definitief toe te staan.

Laten we samen aan boord stappen en nog eens proberen die Fransen in de boot mee te nemen. Innovatie is de toekomst van de visser.

Deel dit artikel

De verfijning van de techniek heeft geleid tot een mi­li­eu­vrien­de­lij­ke, selectieve visserij