Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

EU-actieplan tegen uitgeprocedeerde migranten is rampzalig voor kinderen

Home

Suzanne Laszlo

Asielzoekers bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. © ANP
Opinie

Vorige week presenteerde de Europese Commissie een aanbeveling om meer migranten te laten terugkeren naar hun landen van herkomst. Dat idee is rampzalig voor kinderen, vindt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland die mede schrijft namens Defence for Children en Save the Children.

De Commissie wil dat asielprocedures sneller afgerond worden, stuurt aan op meer gedwongen terugkeer en wil dat migranten die moeten vertrekken eerder en langer worden opgesloten voor uitzetting. Nederland en andere EU-landen zouden van de Commissie deze aanbeveling moeten overnemen in hun terugkeerprocedures.

Lees verder na de advertentie

Terugkeer klinkt abstract, maar het gaat over mensenlevens, onder meer over kinderen. Voor hen is de aanbeveling een stap terug. Ze druist in tegen het VN-kinderrechtenverdrag en draagt niet bij aan een oplossing. De constante dreiging van gedwongen uitzetting leidt ertoe dat kinderen verdwijnen uit de opvang en hun eigen weg kiezen, met alle risico’s van dien. Nederland moet zich daarom verzetten tegen deze terugkeervisie van de Europese Commissie en ervoor zorgen dat dit geen standaard Europees beleid wordt.

De constante dreiging van gedwongen uitzetting leidt ertoe dat kinderen verdwijnen uit de opvang en hun eigen weg kiezen

Terugkeer is een onderdeel van de asiel- en migratieprocedure. Mensen die geen recht hebben op asiel of een andere verblijfsstatus moeten terug. Maar alleen als het kan. Ten eerste kán dat alleen wanneer mensen überhaupt asiel hebben kunnen aanvragen en een procedure doorlopen. En ten tweede moet terugkeer gegarandeerd veilig zijn voor kinderen en hun familie.

Of kinderen nou alleen zijn gekomen of met hun ouders, altijd moet per geval gekeken worden welk besluit in hun belang is. Dat kan terugkeer zijn; kinderen kunnen werken aan hun toekomst bij een goed begeleide en zorgvuldige terugkeer. Daarbij moet het belang van het kind voorop staan met een op het kind gericht reïntegratieplan.

Opsluiten levert risico op

Het opsluiten van kinderen is niet in hun belang, ook niet in een ‘gezinsvriendelijke setting’ of voor korte duur, voor hun uitzetting. Dat beschadigt hen enorm. Kinderen die opgesloten zijn, lopen een verhoogd risico dat ze zichzelf iets aandoen; ze zijn vaak angstig en raken dikwijls hun vertrouwen in volwassenen en autoriteiten kwijt.

Kinderen die opgesloten zijn, lopen een verhoogd risico dat ze zichzelf iets aandoen

We kennen vele voorbeelden van kinderen die zijn teruggestuurd naar landen als Irak, Afghanistan en Armenië, met wie het geestelijk en fysiek beroerd gaat. Ze zijn midden in de nacht opgepakt, gevangen gezet, gedwongen hun leven in één boodschappentas te stoppen en vervolgens uitgezet. Na hun terugkeer gaan ze vaak niet naar school, blijven gedwongen binnen omdat het buiten te gevaarlijk is, vinden geen aansluiting bij de maatschappij en op school, kunnen ze eventuele medische behandelingen niet voortzetten en staan ze bloot aan huiselijk geweld.

Geen controle

Terugsturende landen doen zelden verifieerbaar onderzoek naar het belang van het kind, hebben geen idee van de omstandigheden waarnaar ze kinderen terugsturen en controleren vervolgens niet hoe het met een teruggestuurd kind gaat. Hierdoor weet men niet hoe terugkeerplannen aangepast moeten worden voor kinderen. Deze laatste punten komen niet terug in de EU-aanbeveling. Dat is zeer zorgelijk. De EU en haar lidstaten zouden juist leidend moeten zijn in het beschermen van kinderrechten, niet in het nemen van besluiten die daar tegenin druisen.

Wij roepen de Europese lidstaten, Nederland voorop, daarom op de rechten van vluchtelingen en migrantenkinderen serieus te nemen. Dat betekent dat ze allereerst zorgen dat terugkeerprocedures voor alle kinderen alleen plaatsvinden op basis van een individuele belangenafweging. Daarnaast moeten ze kinderen en hun families voorafgaande aan een uitzetting niet opsluiten. De nieuwe plannen van de Europese Commissie zijn een stap achteruit.,

Deel dit artikel

De constante dreiging van gedwongen uitzetting leidt ertoe dat kinderen verdwijnen uit de opvang en hun eigen weg kiezen

Kinderen die opgesloten zijn, lopen een verhoogd risico dat ze zichzelf iets aandoen