Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Er is weinig te doen tegen de veel en veel te hoge salarisstijging van de ING-topman

Opinie

Trouw

ING topman Ralph Hamers © anp
commentaar

Alsof er in tien jaar niets is gebeurd. Het meest opvallende aan het besluit van de raad van commissarissen van ING om het salaris van voorzitter Ralph Hamers fors te verhogen is de argumentatie. 

Die verschilt in niets met de argumenten die voor de kredietcrisis werden gebruikt om naar de buitenwereld de grote salarisverhogingen te rechtvaardigen. 

Lees verder na de advertentie

Volgens de voorzitter van de raad van commissarissen, voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer, wordt Hamers­­ betaald volgens de normen van de eerste divisie, terwijl de ING als internationaal georiënteerde bank in de eredivisie acteert. Bovendien, aldus Van der Veer, is een salarisverhoging absoluut noodzakelijk wil ING mensen van het kaliber Hamers ervan kunnen weerhouden voor het grote geld in het buitenland te kiezen. 

Instrumenten om deze veel en veel te hoge sa­la­ris­ver­ho­ging tegen te gaan, hebben Kamer en kabinet eigenlijk niet

We hoorden dit eerder. Nooit werd er gezegd dat ook bij een bank salarissen aan de top toch in ieder geval nog enigszins in verhouding zouden moeten zijn met salarissen op de werkvloer. Die verhouding was al zoek en wordt, mocht het voornemen van de raad van commissarissen genade vinden in de ogen van de aandeelhouders, een grappig relict uit het romantische verleden. 

Het grote verschil met de periode voor de bankencrisis is dat de enorme salarisverhoging niet meer wordt uitgekeerd in de vorm van bonussen die gekoppeld zijn aan een prestatiedoel. Die praktijk zorgde voor de perverse prikkels. Topbankiers werden zo geprikkeld de waarde van de bank en dus van het aandeel in korte tijd zo veel mogelijk te doen stijgen. Het belang van klanten en personeel kwam in die vorm van beloning volstrekt niet aan de orde. 

De bankencrisis zorgde ervoor dat die beloningspraktijk aan banden werd gelegd: de bonus in de financiële sector is wettelijk gemaximeerd op 20 procent van het vaste deel in het salaris. Het heeft er echter alle schijn van dat in het salarisvoorstel voor Hamers de wetgeving gewoonweg wordt omzeild: de verhoging wordt uitgekeerd in aandelen, zónder prestatiedoel, onder voorwaarde dat de topman vijf jaar aanblijft bij ING. 

De politiek kan daarover nog zoveel verontwaardiging tonen, instrumenten om deze veel en veel te hoge salarisverhoging tegen te gaan, hebben Kamer en kabinet eigenlijk niet. Geen ander instrument dan ‘gewone’ klanten hebben. Er zijn banken die van een evenwichtig beloningsbeleid en andere maatschappelijk relevante doelen wel werk maken. Elke klant, elk Kamerlid en ook de overheid kan met de voeten stemmen en de bank uit de eredivisie de rug toekeren. 

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaren van Trouw.

Deel dit artikel

Instrumenten om deze veel en veel te hoge sa­la­ris­ver­ho­ging tegen te gaan, hebben Kamer en kabinet eigenlijk niet