Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Een boek halen in de bibliotheek is meer dan een 'hobby'

Opinie

Commentaar

Natuurlijk kan het vast goedkoper, met andere collecties of minder personeel. Ook is het duidelijk dat gemeenten voor een lastige opgave staan om te kiezen welke voorzieningen ze nog op peil kunnen houden, nu ze veel minder geld krijgen van het Rijk.

Terwijl de bezuinigingen van het  kabinet veel aandacht krijgen, is  het verbazingwekkend stil over de  minstens zo pijnlijke kortingen die  de gemeenten op de agenda hebben  staan. Die stilte is niet terecht, bijvoorbeeld waar het gaat om de  openbare bibliotheken. Eén op de  drie vestigingen moet sluiten, opgeteld zo'n driehonderd bibliotheken.  In sommige steden (Almere) blijft  nog maar één filiaal over voor  200.000 inwoners, kleinere plaatsten verliezen hun enige vestiging.   

Blijkbaar zit het stoffige imago  van de 'bieb' - en van het papieren  boek in het algemeen - de bibliotheken danig in de weg. Alleen  schrijver Abdelkader Benali kwam  in actie tegen het verdwijnen van  wat hij 'Nederlands cultuurgoed'  noemt, vergelijkbaar in waarde met  musea of het Nederlandse landschap. Als zoon van Marokkaanse  migranten waren de boeken in de  openbare bibliotheek zijn 'levenslijn met de wereld'. Benali merkt terecht op dat bibliotheken, door hun  laagdrempeligheid, die functie nog  steeds hebben, voor brede groepen  in de samenleving.

Juist in een tijdperk dat alle informatie digitaal tot ons komt, via  snelle websites, apps, wikipedia of  e-boeken ligt de gedachte op de loer  dat een bibliotheek als verzamelplaats van informatie niet meer nodig is. Internet zou die functie hebben overgenomen. Maar er zijn nog  steeds 4 miljoen Nederlanders lid  van een bibliotheek, en hun aantal  groeit. De vraag naar boeken is niet  veranderd. Het grote publiek ziet  dus nog steeds de meerwaarde van  het papieren boek, waarmee de lezer de diepte in kan gaan, of dat  kinderen de rijkdom leert van de  Nederlandse literatuur.


 Maar het blijft vreemd  dat de afgelopen maanden bijna  overal in het land die bezuiniging is  gezocht door de bibliotheek te kortwieken. Het past in de trend om cultuur niet langer te zien als een publieke voorziening, maar als een  hobby die iedere burger zelf moet  financieren.
De gemeenten zijn een betere uitleg verschuldigd, eerst en vooral  aan de kinderen voor wie het lenen  van een boek een verre en dus onhaalbare onderneming wordt, zeker voor kinderen in achterstand.

 Meer reuring over zoveel karigheid zou niet misstaan.

Deel dit artikel