Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Economie kan nu wel zonder stimulans

Opinie

Trouw

© ANP
commentaar

Volgens het Centraal Planbureau zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een einde aan de huidige periode van hoogconjunctuur. De kans dat 2019 niet het laatste jaar zal zijn met prachtige groeicijfers is met andere woorden groot. 

Op het eerste gezicht zou dit dus aanleiding kunnen zijn een aantal belangrijke knelpunten in de samenleving met spoed aan te pakken met extra geld.

Lees verder na de advertentie

Op tal van terreinen is de nood hoog. Personeel in het onderwijs en bij de politie vraagt niet ten onrechte om een beter salaris en meer middelen om hun taak naar behoren uit te voeren. In de zorg kan geen enkele extra investering als overbodige luxe worden weggezet, defensie krijgt meer geld, maar dat lijkt een druppel op de gloeiende plaat en voor de broodnodige energietransitie is elke extra investering welkom. CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma pleitte eerder deze week voor meer geld voor veiligheid.

Nu dat geld er is, lijkt het niet meer dan logisch al deze noden met extra inzet aan te pakken. Daar staan belangrijke feiten en risico’s tegenover. De werkloosheid, zo blijkt ook uit de cijfers van het planbureau daalt naar net iets meer dan 300.000 personen, 3,2 procent van de beroepsbevolking. Een dergelijk lage werkloosheid duidt op mogelijke grenzen aan de groei. De economie draait zo optimaal dat het moment nadert dat nog meer brandstof de motor zou kunnen doen haperen.

De Nederlandse over­heids­schuld daalt naar ruim 48 procent, 12 procent onder het in de afspraken tussen de eurolanden gehanteerde maximum

Overheidsuitgaven

Vanuit macro-economisch perspectief is het daarom niet verstandig de overheidsuitgaven te verhogen. Sterker, het zou erop uit kunnen draaien dat het paard achter de wagen gespannen wordt. De Nederlandse overheidsschuld daalt volgens het planbureau in 2019 naar ruim 48 procent, 12 procent onder het in de afspraken tussen de eurolanden gehanteerde maximum.

Die 12 procent komt grofweg overeen met ruim negentig miljard euro. Zo groot is dus momenteel de buffer, mochten zich op de middellange termijn economisch mindere tijden voordoen. Op zo’n moment is het argument om de overheidsuitgaven te verhogen veel krachtiger. Dan worden immers niet alleen noden sneller aangepakt, maar wordt ook de economie gestimuleerd.

Lange termijn

Nu de economie zo floreert, is het verstandig die buffer minimaal op dit peil te houden, en niet nog eens te vergroten. Terechte extra uitgaven kunnen dan beter worden gefinancierd door bezuinigingen elders. De jongste cijfers van het planbureau geven ongeveer het finan­ciële kader aan waarbinnen het kabinet gaat werken aan de begroting voor 2019.

Het getuigt van wijsheid als daarbij de blik niet wordt beperkt tot dat ene begrotingsjaar, maar als ook de lange periode daarna in de overwegingen betrokken wordt. 

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees hier meer commentaren van Trouw

Deel dit artikel

De Nederlandse over­heids­schuld daalt naar ruim 48 procent, 12 procent onder het in de afspraken tussen de eurolanden gehanteerde maximum