Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De verlaging van de dividendbelasting is vooral gebaseerd op rechtse onderbuikgevoelens

Opinie

Irene van Staveren

Irene van Staveren © Maartje Geels
Column

Waarom wordt de dividendbelasting afgeschaft en gaat de winstbelasting omlaag van 25 naar 21 procent? Het argument dat het banen oplevert, klopt niet, heeft het CPB berekend. 

Het is vooral gebaseerd op rechtse onderbuikgevoelens. Want, zo was de redenering tijdens het Kamerdebat, als we het niet doen, verdwijnen er banen naar het buitenland. Dit lijkt meer op paniekvoetbal dan op vertrouwen in de kracht van onze economie. Wij zijn juist een van de meest aantrekkelijke landen ter wereld voor het bedrijfsleven.

Lees verder na de advertentie

De cijfers: op de ranglijst van concurrentiekracht, gepubliceerd door het World Economic Forum (WEF), prijkt Nederland op de vierde plaats. We doen het beter dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die beide lagere winstbelastingtarieven hanteren dan wij. De VS staan bovenaan en hebben dus de sterkste concurrentiepositie ter wereld; ondanks een winstbelasting van 35 procent. Trump moet dus hard op zoek naar de onderbouwing van zijn plan om het tarief te verlagen naar 20 procent. Ook in de VS hebben economen berekend dat belastingverlaging niet zomaar tot meer banen of hogere lonen leidt.

Ondanks gebrek aan overtuigend bewijs verlagen steeds meer landen deze belasting. Meedoen aan die race-to-the-bottom is dan ook het enige en nogal armzalige argument, geleid door angst dat bedrijven vroeg of laat vertrekken naar landen die wel de winstbelasting verlagen. Maar die angst is ongegrond.

Gebaseerd op angst

Het WEF roemt onze concurrentiekracht, met name de infrastructuur, kwaliteit van onderwijs en technologische voorsprong. Winstbelasting is maar één factor van vele die de vestigingsplaatskeuze van bedrijven bepaalt, en zeker niet de belangrijkste. Ik stel voor dat we in internationaal verband afspreken dat we alleen met elkaar concurreren op de kwaliteit van onze economieën en niet op belastingtarieven. Om zo te voorkomen dat de angst toch bewaarheid wordt als nog meer landen zich aan de tariefwedloop overgeven en aandeelhouders gaan eisen dat bedrijven verhuizen naar het land met op dat moment de laagste winstbelasting.

Ik adviseer het kabinet om niet aan deze wedloop mee te doen

Ik adviseer het kabinet om niet aan deze wedloop mee te doen en het belastinggeld te investeren in wat onze economie echt concurrerend maakt. Daartoe behoren trouwens goed onderwijs en goede gezondheidszorg, zeggen ook de makers van de concurrentieranglijst. Die echte concurrentiefactoren dragen bij aan solide brutowinsten van bedrijven en zijn op termijn veel relevanter dan het najagen van relatief hogere nettowinsten (wat overblijft na aftrek van winstbelasting). Dat laatste is vooral leuk voor aandeelhouders maar we moeten hun kortetermijnbelangen niet onze winstbelastingtarieven laten bepalen.

Zij krijgen al een cadeautje in de vorm van de afschaffing van de dividendbelasting. Dat plan is trouwens niet het grootste probleem. De kosten daarvan worden eigenlijk gecompenseerd door 1,4 miljard euro aan verstandige fiscale maatregelen bij de hervorming van de winstbelasting. Deze omvatten de afschaffing van zaken zoals het schuiven met verliezen over de tijd, wegsluizen van winst naar belastingparadijzen, afschrijvingen op gebouwen voor eigen gebruik, en rente op leningen die ten koste van eigen vermogen gaan.

De verlaging van de winstbelasting is het échte probleem. Die kost de schatkist zo'n 3 miljard euro en versterkt de internationale wedloop, met alleen maar verliezers. Bovendien willen ook bedrijven niet terechtkomen in een wereld waarin aandeelhouders steeds meer druk kunnen uitoefenen op hun vestigingsbeleid door het wereldwijd najagen van de laagste tarieven.

Lees ook de column van Stevo Akkerman: Banen op de tocht door de dividendbelasting? Een wilde aanname

Lees hier meer columns van Irene van Staveren.

Deel dit artikel

Ik adviseer het kabinet om niet aan deze wedloop mee te doen