Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De schikking bij ING is onbevredigend

Opinie

Trouw

© AP
Commentaar

De ongehoorde gang van zaken bij ING, één van de grote systeembanken in dit land, is afgedaan met een schikking met het Openbaar Ministerie. 775 miljoen euro heeft de bank overgemaakt om zich te vrijwaren van ernstiger rechtsgevolgen.

Dat lijkt een hoog bedrag, maar afgezet tegen de winst over het eerste half jaar van dit jaar, 2,6 miljard euro, moet de hoogte onmiddellijk gerelativeerd worden. Niet meer dan ruim een derde van wat ING in een half jaar weet te verdienen is de bank kwijt voor een boete voor wat niet anders genoemd kan worden dan bewust wangedrag.

Lees verder na de advertentie

Dat staat op zeer gespannen voet met het rechtsgevoel. De boete is 675 miljoen euro. En daarbij wordt dan nog eens het vermeende voordeel opgeteld dat de bank zou hebben gehad bij de bezuinigingen op het personeel dat ongebruikelijke transacties via ING in de gaten dient te houden. Let wel: een boete op zeer doelbewust negeren van door de wet voorgeschreven verplichtingen. Leg dat maar eens uit aan de burger, die al voor de kleinste snelheidsovertreding een forse boete tegemoet kan zien.

Schikken laat altijd een onbevredigd gevoel achter en juist in de financiële wereld neemt deze nare uit de Angelsaksische wereld overgenomen gewoonte toe, zoals de Tilburgse hoogleraar Matthijs Nelemans vandaag in deze krant uitlegt.

De cultuur van je niets aantrekken van wat de buitenwereld van je vindt, doet nog immer opgeld

Maar daar staat tegenover dat een rechtszaak op grond van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme ongetwijfeld een uiterst lang slepende zaak zou worden. Aantrekkelijk voor advocaten, maar zeer kostbaar, ook voor de Nederlandse staat. Het is overigens wel te prijzen dat de Amsterdamse ondernemer Sam van Doorn de rechter wil laten beoordelen of de voor- en de nadelen goed zijn afgewogen door het Openbaar Ministerie.

Blijft in ieder geval staan de trieste constatering dat in de financiële sector de cultuur van je niets aantrekken van wat de buitenwereld van je vindt of van je verlangt nog immer opgeld doet, tien jaar na het uitbreken van de kredietcrisis.

Of ING-topman Hamers zijn conclusies moet trekken en moet opstappen, is niet ter beoordeling van de buitenwereld. Maar de raad van commissarissen van ING en de aandeelhouders staan wel voor die belangrijke vraag. De opmerking van Hamers dat hij juist verantwoordelijkheid neemt door aan te blijven, hoeft door die twee gremia niet voor zoete koek te worden aangenomen.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook: Wat kan de politiek nog doen als ING de regels gewoon aan zijn laars lapt?

Kamerleden ergeren zich aan het zoveelste financiële schandaal. Ze willen weten of het toezicht goed genoeg is geregeld. ‘Weer een zaak op de stapel-ING. Stuitend.’

Deel dit artikel

De cultuur van je niets aantrekken van wat de buitenwereld van je vindt, doet nog immer opgeld