Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De opinieredactie leest en denkt mee, maar is er ook om keuzes te maken

Opinie

Adri Vermaat

© Maartje Geels
Ombudsman

Er zijn Trouw-lezers voor wie het een heet hangijzer is. Wordt mijn ingezonden lezersbrief of opiniebijdrage geplaatst? En als dat niet gebeurt, wil de opinieredactie mij dan de precieze reden uitleggen?

Eerst wat kou uit de lucht halen. Anders dan lezers soms vermoeden, staat de opinieredactie open voor alle inzendingen. Alleen lezersbijdragen bedoeld om anderen bewust te krenken, maken geen kans. Politieke kleur speelt geen rol bij de afweging een bijdrage al of niet te plaatsen. Datzelfde geldt voor controversiële meningen. Welke opinieredacteur zou dáár tegen kunnen zijn? En nee, de redactie volgt geen strategie teneinde het publieke debat over bepaalde onderwerpen (vaccinatie, Israëlisch/Palestijns conflict, klimaat enzovoort) bewust in een bepaalde richting te sturen. Het kan soms zo voelen, want robots zijn de opinieredacteuren niet. Ze zijn bevlogen journalisten.

Lees verder na de advertentie

Toch reageren sommige inzenders van korte brieven en langere opiniestukken verwijtend als hun inzending geen plaatsje krijgt. Ze willen of eisen soms een heroverweging. Hun bijdrage hóórt in Trouw, is het meest voorkomende argument dat de ombudsman voor de voeten wordt geworpen. Twee voorbeelden, onttrokken aan de praktijk na afwijzing van stukken door de opinieredactie. “De argumenten die deze redactie naar voren bracht, passen volgens mij niet bij het wezenlijke van mijn verhaal. Dat begrijp ik niet”, schrijft een lezeres. Een andere lezer: “Exact de oeverloos treurende en ieder niveau ontberende respons die ik verwachtte”.

Scheldpartijen

Een weigering kan pijn doen. Die leidt tot teleurstelling en verontwaardiging, waarmee de opinieredacteuren worden geconfronteerd. In toenemende mate krijgen zij reacties op hoge toon, verwijten over ‘verborgen’ agenda’s of ondergaan ze een telefonische scheldpartij. Dat is een naar aspect van hun journalistieke werk, dat verder veel mooie, inhoudelijke kanten kent. De interactie, de speurtocht naar creativiteit onder lezers, variatie, ernst, een vleugje humor, stevige stellingname. Met als bijzonderheid de constatering dat Trouw-lezers vanuit hun hart de redactie aanschrijven. Zorgen over klimaat, vluchtelingen, natuur en noem maar op zijn de zorgen van Trouw-lezers. Dáár ligt zowel de lezersmotivatie om medemensen via hun inzending te informeren als de motivatie van de opinieredacteuren om de juiste keuzes te maken.

Twintig brieven op een pagina van alleen ge­lijk­ge­stem­den is geen optie.

Lang niet elk van de veertig, vijftig lezersbijdragen die dagelijks de redactie bereiken, kan de krant bergen. Hiervoor is de ruimte te beperkt: zes korte brieven, soms een of twee meer, en twee langere opiniestukken per dag. Met het dagelijkse redactioneel commentaar, columns, cartoon en mini-colofon op dezelfde pagina’s is de buit snel verdeeld. Met als onvermijdelijk gevolg dat veruit de meeste inzenders, afhankelijk van hun gemoed, van een beetje tot bijzonder teleurgesteld of verontwaardigd achterblijven. In dat laatste schuilt tevens een compliment: hoe meer sympathie voor de krant, hoe groter de pijn als keuzes van de opinieredactie anders uitvallen. Een deukje in een goed huwelijk.

Zijn er oplossingen? Ik vrees van niet. De brievenrubriek op zaterdagen is al langer uitgebreid. Als een actueel onderwerp zich ervoor leent, kan daar incidenteel een hele pagina voor worden ingeruimd. Maar dan moeten de lezers in hun bijdragen niet dezelfde richting kiezen. Twintig brieven op een pagina van alleen gelijkgestemden is geen optie. Ingezonden brieven naar Lezers@trouw.nl sturen en niet naar Opinie@trouw.nl, zoals nu vaak gebeurt, kan iets helpen doordat dit selecteren overzichtelijker maakt. De spelregels en voorwaarden die dagelijks op de eerste opiniepagina bovenaan prijken, aanvullen met een zinnetje als ‘Discussie over inzendingen is niet mogelijk’ is een optie. Tegelijk klinkt dat erg ongastvrij voor lezers. De sleutel ligt toch bij ‘lezersbegrip’, hoe teleurstellend een afwijzing ook is.

Ombudsman Adri Vermaat van Trouw bespreekt journalistieke dilemma’s en kijkt kritisch naar de werkwijze van de redactie. Zijn eerdere artikelen leest u hier. Reageren? Stuur een mail aan ombudsman@trouw.nl.

Deel dit artikel

Twintig brieven op een pagina van alleen ge­lijk­ge­stem­den is geen optie.