Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De Klimaatwet maakt een einde aan de vrijblijvendheid die het klimaatbeleid lang typeerde

Opinie

Trouw

In de Tweede Kamer werd op 27 juni de Klimaatwet gepresenteerd. De twee initiatiefnemers, GroenLinks fractievoorzitter Jesse Klaver en PvdA fractievoorzitter Lodewijk Asscher geven uitleg na afloop. © Phil Nijhuis
Commentaar

Klimaat was het grote, maar afwezige thema in de verkiezingsrace van vorig jaar maart. Maar, zoals wel vaker in Den Haag, dat zegt weinig. In het regeerakkoord kondigde het kabinet voorstellen aan voor een serieus klimaatbeleid, en daarvan zien we nu de eerste contouren.

Woensdag werd de langverwachte Klimaatwet gepresenteerd. Ooit was dit een initiatief van GroenLinks en de PvdA, maar de wet is nu ondertekend door liefst zeven fracties: de coalitie- en belangrijkste oppositiepartijen. Dus inclusief VVD en CDA, die destijds vooraan stonden om het initiatief-wetsvoorstel van Jesse Klaver en Diederik Samsom stevig te bekritiseren.

Lees verder na de advertentie

Samen met het Klimaatakkoord, waaraan maatschappelijke organisaties, overheid én bedrijfsleven op dit moment de laatste hand leggen, kan dat een stevig klimaatbeleid opleveren. En dat zou goed nieuws zijn.

Want met deze nieuwe wet hebben de zeven partijen het mogelijk gemaakt om de overheid juridisch te houden aan naleving van de VN-afspraken in Parijs (2015). In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen dus écht met 95 procent zijn gereduceerd – gemeten naar die uit 1990. De wet geldt niet alleen voor dit kabinet, maar ook voor zijn opvolgers. De Klimaatwet maakt daarmee een einde aan de vrijblijvendheid die het Nederlandse klimaatbeleid lang typeerde. Vrijblijvendheid die vorig jaar ook werd geconstateerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De uitstoot van broeikasgassen stijgt immers nog steeds en de omschakeling naar duurzame energiebronnen verloopt traag.

Dat ‘streven’ tast meteen het verplichtend karakter aan van de reductie van broeikasgas. Het lijkt een ingebakken ont­snap­pings­rou­te

Vanaf nu moet er iedere vijf jaar een klimaatplan worden uitgebracht, waarin de gevolgen staan van de energietransitie. En naast Prinsjesdag krijgen we ook een klimaatdag, waarop wordt bekeken of Nederland nog op koers ligt in de aanpak van broeikasgassen.

Misschien heeft Klaver gelijk dat ‘we met deze historische Klimaatwet de doelen van Parijs gaan halen’. Maar dan moet wel alles meezitten. Want de Klimaatwet draagt sporen van een compromis. Waar GroenLinks en PvdA drie jaar geleden een CO2-reductie beoogden van 55 procent, wordt in de Klimaatwet zoals die nu voorligt gesproken over een ‘streven’ om de CO2-uitstoot met 49 procent te reduceren, conform het regeerakkoord. Dat ‘streven’ tast meteen het verplichtend karakter aan van de reductie van broeikasgas. Het lijkt een ingebakken ontsnappingsroute, lastig voor de rechtbank, mocht die zich in de toekomst moeten buigen over de naleving van de wet.

Jammer is ook dat de wet nu al zorgt voor politieke rivaliteit, zelfs tussen partijen die hun handtekening onder de wet zetten. Dat helpt niemand verder, zeker het klimaat niet. 

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees alle commentaren hier terug.

Lees ook: Daar is ie dan: dé veelbesproken Klimaatwet

Zeven partijen, uit coalitie én oppositie, vinden elkaar in de nieuwe Klimaatwet. Dat wil niet zeggen dat er op alle vlakken eensgezindheid is. Op links zet de SP zich nadrukkelijk af tegen met name GroenLinks.

Deel dit artikel

Dat ‘streven’ tast meteen het verplichtend karakter aan van de reductie van broeikasgas. Het lijkt een ingebakken ont­snap­pings­rou­te