Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

De echte vraag rond Lelystad Airport: Hoe betrouwbaar is de overheid?

Opinie

Jop Fackeldey en Dick Nauta

© Werry Crone
Opinie

Niet alleen de tegenstanders van de afgesproken opening van Lelystad Airport hebben recht op een zorgvuldige besluitvorming, betogen wethouder Jop Fackeldey en senior adviseur Dick Nauta.

GroenLinks beweert met een verwijzing naar de vele kwaliteiten van Lelystad dat de stad de uitbreiding van Lelystad Airport economisch helemaal niet nodig heeft. De werkelijke vraag

Lees verder na de advertentie

Wat betreft de opgesomde Lelystadse kwaliteiten en economische kansen, heeft Sjaak Kruis helemaal gelijk. Maar om daarmee te beweren dat de stad het economisch wel zonder luchthaven kan stellen, is al te boud. Het is een te beperkt verhaal dat de discussie over de rol en waarde van Lelystad Airport in het nationale luchtvaartbeleid geen recht doet. 

Sterker: het is het zoveelste artikel in een reeks waarin het reeds democratisch genomen besluit de Lelystadse luchthaven onderdeel te laten zijn van het Nederlandse luchtvaartbeleid, wordt aangevochten en opnieuw ter discussie gesteld.

Zo gebruikt GroenLinks niet onderbouwde argumenten en poneert het onuitgewerkte stellingen die tot de conclusie moeten leiden dat een luchthaven bij Lelystad een onzalig idee is. De zin 'De milieubezwaren zijn genoegzaam bekend' doet onrecht aan het feit dat er nog volop gewerkt wordt aan actualisering van de Milieueffectrapportage (MER) en aan verbeteringen in de aansluitroutes. Pas als dat gebeurd is, is duidelijk of daarmee aan de milieuzorgen van bewoners tegemoet is gekomen.

Een opening per 1 april 2019 is wel uitgangspunt, maar niet heilig.

Vervolgens lijkt GroenLinks de tijd die dat proces kost te onderschrijven. Sjaak Kruis citeert met tevredenheid de burgemeester van Lelystad 'dat zorgvuldigheid in acht genomen moet worden in plaats van nu al allerlei uitspraken te doen'. Maar uiteindelijk komt hij uit bij de conclusie dat Lelystad een luchthaven niet nodig heeft, een bekend GroenLinks-standpunt, waarvoor hij argumenten aanvoert die niet de kern van de huidige discussie over de afgesproken opening van Lelystad Airport raken. Het tekent de tegenstrijdigheid en warrigheid die in de verschillende artikelen over Lelystad Airport naar voren komen.

Zelfs het commentaar van Trouw bevatte die tegenstrijdigheid. Het welgemeende commentaar om geen valse start te maken met Lelystad Airport door overhaaste besluitvorming, lijkt een wijze raad aan de minister, ware het niet dat een koppeling wordt gelegd met de herziening van het luchtruim. Daarmee gaat de commentator in tegen de eigen wijze raad. Juist een besluit om te wachten met opening van Lelystad Airport tot de herziening van het luchtruim gereed is, zou getuigen van overhaaste besluitvorming.

Zorgvuldigheid voorop

De werkelijke discussie in het dossier Lelystad Airport gaat vooral over de 'betrouwbare overheid'. Niet voor niets heeft de minister in het Kamerdebat van 19 december zorgvuldigheid in het proces voorop gezet. Een opening per 1 april 2019 is wel uitgangspunt, maar niet heilig. Niet alleen de (500.000?) tegenstanders van de afgesproken opening van Lelystad Airport hebben recht op een zorgvuldige besluitvorming. Ook de 2,5 miljoen mensen rondom Schiphol die geen toename van overlast wensen en de mensen in de regio Flevoland, Noordwest-Veluwe en Zwolle en omgeving die economisch willen profiteren. Een betrouwbare overheid houdt rekening met alle belangen, inclusief het overstijgende algemeen (lands)belang, waarover al besluitvorming heeft plaatsgehad.

Laat de minister daarom haar werk doen en beoordeel haar op haar daden. Waarom zou zorgvuldigheid en een tijdige opening van Lelystad Airport niet gelijk op kunnen lopen? Pas als 1 april 2019 niet haalbaar is, omdat dit ten koste gaat van een zorgvuldig proces, komt uitstel in beeld. Of dit zo is, weten we gauw genoeg.

Lees ook onze reportage over het bruisende Lelystad. Er komen hotels, de jachthaven is volop in ontwikkeling, bedrijven tonen interesse. Maar alles hangt samen met het vliegveld in Lelystad: dat moét op tijd open.

Deel dit artikel

Een opening per 1 april 2019 is wel uitgangspunt, maar niet heilig.