Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Dat Koolmees blijft nadenken over pensioenhervorming is niet meer dan logisch

Opinie

Trouw

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken. © ANP
Commentaar

Een klap in het gezicht van de vakbeweging en/of het definitieve einde van de overlegeconomie. Grote woorden zijn we wel gewend in deze tijdgeest en als de minister van sociale zaken in een brief aan de Kamer aangeeft door te gaan met waar hij al mee bezig was, worden zware termen dan ook niet geschuwd.

Het overleg over hervorming van het pensioenstelsel tussen minister van sociale zaken Wouter Koolmees en de organisaties van werkgevers en werknemers mislukte eind vorig jaar. Dat wil niet zeggen dat het Koolmees of wie dan ook verboden is verder na te denken over de mogelijke noodzaak het stelsel te hervormen en via welke weg dat eventueel mogelijk is.

Lees verder na de advertentie

Natuurlijk, aanvullende pensioenen zijn een zaak van werkgevers en werknemers. Maar daar is niet alles mee gezegd. Zeker nu diverse fondsen al aankondigden in 2020 wel te zijn gedwongen te korten op de pensioenrechten van gepensioneerden en nog actieve deelnemers, komt de verantwoordelijkheid van de overheid nadrukkelijk om de hoek kijken.

Aanpassing van de wet dient nu ter hand te worden genomen, wil ze nog deze ka­bi­nets­pe­ri­o­de tot resultaat leiden

Iedereen, ook de vakbeweging die rond de pensioenen maar niet in beweging te krijgen is, kijkt immers naar de overheid om dat doemscenario te voorkomen. Dat kan de overheid op het eerste gezicht ook vrij gemakkelijk. Zodra de strenge, in de wet vastgelegde eisen over de dekkingsgraad van pensioenfondsen worden versoepeld zijn dreigende kortingen van de baan.

De sleutel

Het is volkomen logisch dat Koolmees daar niet toe bereid is zonder dat de partijen die werkelijk over de pensioenen gaan bereidheid tonen het hopeloos vastgelopen pensioenstelsel te hervormen. Bij hen ligt de sleutel voor meer solidariteit tussen jongere en oudere deelnemers in de pensioenfondsen en bij hen ligt de sleutel voor een ook in de toekomst solide en houdbaar stelsel.

Dat Koolmees aankondigde, ondanks het mislukte overleg, door te gaan met voorbereidingen van een hervorming is niet meer dan logisch. Hij kan zich niet laten gijzelen door een vakbeweging die wacht tot, eventueel na de statenverkiezingen, een voor haar gunstiger politieke context. Aanpassing van de wet dient nu ter hand te worden genomen, wil ze nog deze kabinetsperiode tot resultaat leiden.

Onderwijl moet de minister zijn stinkende best doen de vakbeweging en (de rond de pensioenen totaal passieve) werkgevers weer aan de tafel te krijgen. Dat zal concessies van het kabinet kosten. Vooral rond de stijgende AOW-leeftijd. En dat kost prestige. Van alle partijen. Zonder overleg en zonder akkoord gaan we onherroepelijk een periode in van pensioenkortingen. Dat wil niemand of in ieder geval: dat zou niemand moeten willen.

In het commentaar leest u de mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook:

Wat wil minister Koolmees eigenlijk veranderen aan onze pensioenen?

Minister Koolmees krijgt de vakbonden achter zich aan met zijn brief over een nieuw pensioenstelsel. Maar wat staat daar eigenlijk in?

Deel dit artikel

Aanpassing van de wet dient nu ter hand te worden genomen, wil ze nog deze ka­bi­nets­pe­ri­o­de tot resultaat leiden