Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Dat het OM euthanasie onderzoekt is goed

Opinie

Trouw

© ANP XTRA
Commentaar

Koffie met daarin een slaapmiddel, gevolgd door een dodelijke injectie: is dat een stiekeme manier om het leven van een demente oudere te beëindigen terwijl die dat zelf misschien wel helemaal niet meer wil? Of een milde manier om aan diens diepgevoelde wens te voldoen, zoals eerder in een wilsverklaring vastgelegd?

Gepensioneerd rechter Theo Matthijssen beschreef deze methode zaterdag in Letter & Geest als zijn gewenste levenseinde, mocht hij dement worden. En het Openbaar Ministerie gaat voor het eerst strafrechtelijk onderzoek doen naar een arts die een vrouw met vergevorderde dementie op deze manier euthanasie verleende.

Lees verder na de advertentie

Dat het OM deze stap zet, is onder meer vanwege de wilsverklaring van de vrouw: die was niet helder. Ze gaf daarin aan euthanasie te willen wanneer ze daar zelf de tijd rijp voor achtte. En het wegtrekken van haar hand tijdens het toedienen van de dodelijke injectie viel niet goed te duiden: een natuurlijke reflex, of toch protest tegen de euthanasie?

Dilemma's

De zaak verenigt alle dilemma’s rond euthanasie bij dementerenden in zich. Hoe helder mensen hun wens ook proberen vast te leggen, wanneer het moment daar is, zijn ze zelf niet meer bij machte te besluiten. En eerder, toen ze dat nog wel konden, vonden ze het ook zelf nog geen tijd om te sterven. Zodat anderen - de arts, de naaste familie - maar moeten inschatten of het moment daar is. En waar verbale of non-verbale uitingen van de dementerende in dit stadium precies op duiden: een wens om te sterven, of juist verzet daartegen.

Het louter hameren op de vrije wil gaat voorbij aan de praktijk aan het sterfbed, met alle dilemma’s die daar spelen

Het toedienen van een sterk slaapmiddel in de koffie klinkt misschien humaan maar maakt het al helemaal onmogelijk vast te stellen of de dementerende het er mee eens is. Dit terwijl veel artsen in dit stadium toch behoefte hebben aan enig blijk van besef wat er gebeurt, en instemming daarmee.

Oud-rechter Matthijssen adviseert ouderen een ‘ruimdenkende’ arts te zoeken die hen helpt te sterven als ze vergevorderde dementie hebben. Op zichzelf is het een zinnige gedachte dat arts en patiënt tijdig beseffen dat ze het op dit precaire vlak met elkaar eens zijn of niet. Maar het louter hameren op de vrije wil gaat voorbij aan de praktijk aan het sterfbed, met alle dilemma’s die daar spelen en die ook door veel artsen diep worden gevoeld. Dilemma’s die met de euthanasiewet niet zijn opgelost. Daarom is het goed en nodig dat het Openbaar Ministerie nu deze stap zet, hoe pijnlijk dat voor alle betrokkenen ook is.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Bekijk het archief op trouw.nl/commentaar

Lees ook

Als ik dement word, doe dan maar iets in mijn koffie
De discussie over euthanasie is in een moeras beland
Uit onderzoek blijkt: ernstig demente mensen willen vaak niet dood. Wat is een wilsverklaring dan nog waard?

Deel dit artikel

Het louter hameren op de vrije wil gaat voorbij aan de praktijk aan het sterfbed, met alle dilemma’s die daar spelen