We zijn allemaal migranten - een pleidooi voor Europese openheid

null Beeld anp
Beeld anp

Op de drempel van de Maand van de Filosofie - die deze week van start gaat, met als thema 'Over de grens' - pleit Denkeres des Vaderlands Marli Huijer voor een open houding naar vluchtelingen. Samen met hoogleraar ethiek Martin van Hees stelde Huijer een manifest met dat pleidooi op, dat mede ondertekend is door ruim 180 hoogleraren, filosofen, schrijvers en kunstenaars.

Marli Huijer en Martin van Hees

Europa is in de greep van de angst. Angst voor onoverzichtelijke massa's vluchtelingen die op Europa afkomen. Om de angst te bezweren keert Europa zich in een samentrekkende beweging naar binnen. Politici en burgers halen opgelucht adem nu besloten is de buitengrenzen van Europa beter te bewaken en vluchtelingen over de Middellandse zee terug te sturen. Het hoogste doel, zo min mogelijk vreemdelingen toelaten op Europees grondgebied toelaten, lijkt bereikt.

De prijs van de ongastvrije houding ten opzichte van vluchtelingen is echter dat de open samenleving wordt ingeruild voor een gesloten samenleving, die haaks staat op de Europese idealen.

De Europese open samenleving
De geschiedenis van Europa laat zien dat niet de gesloten samenleving, maar de open samenleving de grootste kans op vrede en welvaart biedt. Al bij de oude Grieken verdwenen geleidelijk de gesloten stammen, met hun starre tradities en sociale gebruiken. De open samenleving, met haar nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid, nam een eerste aanvang. De angst voor het vreemde werd verruild voor openheid naar de wereld.

Vanuit die open houding naar de buitenwereld maakten Europeanen eeuwenlang vrijelijk gebruik van de wereld. Alleen al tussen 1500 en 1900 verlieten bijna veertig miljoen Europeanen het continent om zich elders te vestigen, zo laat recent onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zien. In de twintigste eeuw vertrokken meer dan 43 miljoen Europeanen, al dan niet gedwongen, naar andere continenten. Gemiddeld bijna een half miljoen emigranten per jaar. Tot halverwege de twintigste eeuw kwamen daar vrijwel geen immigranten voor terug. Pas na 1960 slaat de verhouding tussen emigratie en immigratie om.

Grenzen verleggen
Dat Europeanen niet aan grenzen hechten, althans wat henzelf betreft, blijkt ook uit de geleidelijke verlegging van de gemeenschapsgrenzen. In de middeleeuwen werden steden begrensd door een stenen wal die de inwoners tegen vijandelijkheden van andere steden beschermde. Met de afname van geweld en de toename van beschaving werden die stadsgrenzen overbodig.

In plaats daarvan ontstonden landsgrenzen, die burgers moesten beschermen tegen het geweld van andere staten. Maar na de Tweede Wereldoorlog werden ook die grenzen overbodig toen landen in staat bleken om afspraken te maken in plaats van oorlog te voeren. Sociale, morele en juridische grenzen vervingen de materiële grenzen. De Europese binnengrenzen werden geopend en de begrenzing werd naar de buitenranden van het continent verplaatst. Die centrifugale grensverleggingen gingen gepaard met een ongekende toename van welvaart en vrede binnen de grenzen.

Een hernieuwde openheid
Een logische volgende stap zou een wereldwijd samenwerkingsverband tussen landen of tussen steden kunnen zijn. De Duitse filosoof Immanuel Kant pleitte ten tijde van de Franse revolutie voor zo'n samenwerking tussen landen, omdat deze de beste kansen op duurzame vrede biedt. Landen bestrijden elkaar niet langer, maar maken afspraken waar ze zich wederzijds aan houden.

Of zo'n samenwerking realistisch is, valt te betwijfelen. Toch is het als politiek ideaal van belang. Niet vanwege het verre toekomstperspectief dat het schetst, maar vanwege de concrete betekenis voor het hier en nu. Het gaat niet om een utopisch ideaal, maar om een idee dat een directe politieke vertaling kan hebben. Volgens Kant hebben vreemdelingen bijvoorbeeld recht op gastvrijheid. Dat betekent dat zij op zijn minst tijdelijk welkom zijn, dat zij de mogelijkheid krijgen om contact te maken met de bewoners en dat zij niet mogen worden uitgewezen als dat tot hun ondergang kan leiden.

Vertaald naar ons: voorkom dat mensen maandenlang verblijven in vluchtelingenkampen die ver verwijderd zijn van de dorpen en steden waar burgers het leven met elkaar delen. Spreek niet alleen in aantallen. Vermijd de valse tegenstelling tussen gastvrijheid en veiligheid, of tussen rechtvaardigheid en welvaart. Stel jezelf niet de vraag: hoe houden we vluchtelingen buiten de deur? Maar: hoe kunnen we goed met vluchtelingen omgaan?

Een open samenleving is geen vanzelfsprekendheid - die vraagt om tolerantie, moed en nieuwsgierigheid. Dat geldt niet alleen voor politici en bestuurders, maar ook voor opinieleiders, journalisten en schrijvers van maand-van-de-filosofie-essays. Het succes van Wilders, Le Pen of Petry laat zien dat het draagvlak voor een politiek van openheid afneemt. Er is inderdaad angst. Maar dat betekent niet dat we daarom onze idealen opzij moeten zetten. Angst is een slechte raadgever, en de angst voor angst een nog veel slechtere. We moeten ons opnieuw laten leiden door een ethiek van openheid.

Dit manifest is ondertekend door 182 hoogleraren, schrijvers, filosofen en kunstenaars:

1. Tineke Abma (VUmc) hoogleraar participatie en diversiteit
2. Hans Alma (UvH) hoogleraar cultuurpsychologie en geestelijke begeleidingswetenschappen
3. Joel Anderson (UU) uhd filosofie
4. Jan Baars (UvH) hoogleraar interpretatieve gerontologie
5. Christoph Baumgartner (UU) uhd ethiek
6. Inez de Beaufort (ErasmusMC) hoogleraar gezondheidsethiek
7. Karim Benammar, filosoof
8. Roel Bentz van den Berg, schrijver
9. Babs van den Bergh (UvA) hoofd academische zaken
10. Maaike Bleeker (UU) hoogleraar Theaterwetenschap
11. Sanne Bloemink, journalist en schrijver
12. Theo Boer (TUK/PThU) bijzonder hoogleraar ethiek van de zorg
13. Kees Boersma (VU) uhd disaster studies
14. René ten Bos (RU) hoogleraar filosofie en organisatietheorie
15. Lans Bovenberg (TiU) hoogleraar economie
16. Jan Bransen (RU) hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen
17. Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
18. Marjo Buitelaar (RUG) uhd hedendaagse islam
19. Michael Burke (UCR/UU) hoogleraar retorica
20. Antoine Buyse (UU) hoogleraar mensenrechten
21. Bert van den Brink (UU) hoogleraar politieke en sociale filosofie
22. Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
23. Robin Celikates (UvA) uhd politieke en sociale filosofie
24. Rutger Claassen (UU) uhd politieke filosofie
25. Paul Cobben (UvT) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie
26. Ben Crum (VU) hoogleraar politieke theorie
27. Marc Davidson (UM) bijz. hoogleraar filosofie van duurzame ontwikkeling
28. Lieven Decock (VU) hoogleraar logica en Filosofie van de cognitiewetenschappen
29. Ad van Deemen (RU) hoogleraar beslistheorie
30. Trudy Dehue (RUG) hoogleraar wetenschapsonderzoek
31. Hans van Delden (UMC Utrecht) hoogleraar medische ethiek
32. Jolle Demmers (UU) uhd conflict studies
33. Govert Derix, filosoof/schrijver/adviseur
34. Belle Derks (UU) hoogleraar sociale en organisatiepsychologie
35. Adriaan van Dis, schrijver
36. Joep Dohmen (UvH, HVO) em. hoogleraar wijsgerige en praktische ethiek; lector Bildung
37. Wybo Dondorp (UM) uhd biomedische ethiek
38. Jeroen Doomernik (UvA) ud migratiestudies
39. Maarten Doorman, schrijver en filosoof
40. Willem B. Drees (TiU) hoogleraar filosofie
41. Jan Drost, schrijver/filosoof
42. Wim Dubbink (TiU) hoogleraar ethiek van bedrijf en organisatie
43. Joachim Duyndam (UvH) hoogleraar humanisme en filosofie
44. Jan Willem Duyvendak (UvA), hoogleraar sociologie
45. Marcus Düwell (UU) hoogleraar filosofie
46. Fokko Jan Dijksterhuis (UT/VU) bijz. hoogleraar kennisgeschiedenis
47. Anne Dijkstra (UT), ud science communication
48. Han Entzinger (EUR) hoogleraar migratie- en integratiestudies
49. Suzanne Ermers uitgeefdirecteur VBK Uitgevers
50. Erno Eskens, directeur ISVW
51. Maxim Februari, ethicus/schrijver
52. Martha Frederiks (UU) hoogleraar studie van het wereldchristendom
53. Oene van Geel, violist/componist
54. Rob van Gerwen (UU) ud filosofie
55. Halleh Ghorashi (VU) hoogleraar diversiteit en integratie
56. Marlies Glasius (UvA) hoogleraar internationale betrekkingen
57. Marieke de Goede (UvA), hoogleraar politicologie, lid Commissie Vrede&Veiligheid van de AIV
58. Saskia van Goelst Meijer (UvH) UD geestelijke begeleiding
59. Wouter Goris (VU) hoogleraar antieke, patristische en middeleeuwse Filosofie
60. Beatrice de Graaf (UU) hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen
61. Gjalt de Graaf (VU), hoogleraar integriteit
62. Bart Gremmen (WUR) hoogleraar ethiek in levenswetenschappen
63. Maria Grever (EUR) hoogleraar geschiedenis
64. Bas Haring (UL) bijz. hoogleraar publiek begrip van wetenschap en filosoof
65. Michel ter Hark (VU) hoogleraar taalfilosofie
66. Anja van Heelsum (UvA) ud politicologie
67. Martin van Hees (VU) hoogleraar ethiek
68. Anton Hemerijck (VU), hoogleraar institutionele beleidsanalyse
69. Joke Hermsen, filosoof en schrijver
70. Cris van der Hoek (HvA) docent filosofie
71. Leon Heuts, hoofdredacteur Filosofie Magazine
72. Odile Heynders (TiU) hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap
73. Frank Hindriks (RUG) hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie
74. Ernst Hirsch Ballin (TiU/UvA), hoogleraar constitutioneel recht
75. Rainer Hofmann, Artistic Director SPRING Performing Arts Festival Utrecht
76. Marijke Hoogenboom, lector Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
77. Klasien Horstman(UM) hoogleraar filosofie van de publieke gezondheidszorg
78. Marc-Marie Huijbregts, acteur
79. Marli Huijer (EUR/HHs) bijz. hoogleraar filosofie en lector filosofie
80. Ivana Ivkovic, promovenda filosofie
81. Guus Janssen componist
82. Oek de Jong, schrijver
83. Arjan Kappers, musicus
84. Laura Karreman (UGent) promovenda theaterwetenschappen
85. Machiel Karskens (RU) em. hoogleraar sociale filosofie
86. Laurens ten Kate (UvH), bijz. hoogleraar filosofie en religiewetenschap
87. Bert Keizer, arts/schrijver
88. Jos Kessels, organisatiefilosoof
89. Pauline Kleingeld (RUG) hoogleraar ethiek en haar geschiedenis
90. Jeroen de Kloet (UvA) hoogleraar globalisering
91. Frans-Willem Korsten (EUR/UL) hoogleraar literatuur en samenleving
92. Michiel Korthals (WUR) em. hoogleraar filosofie
93. Gregg Lambert (Syracuse University, New York), hoogleraar Humanities
94. Christian Lange (UU) hoogleraar Islamologie en Arabistiek
95. Gerty Lensvelt-Mulders (UvH) rector magnificus
96. Koen Leurs (UU) ud gender & postcolonial studies
97. Hans Lindahl (TiU) hoogleraar rechtsfilosofie
98. Jannah Loontjens, schrijver / filosoof
99. Marc Loth (TiU) hoogleraar privaatrecht
100. Geert Lovink (HvA), lector netwerkcultuur
101. Alexander Maas (UvH) hoogleraar humanisering en verandering van zorg
102. Frank Meester filosoof/publicist
103. Anthonie Meijers (TUE), hoogleraar filosofie
104. Susana Menendez, bestuurder Haagse Hogeschool
105. Thomas Mertens (RU) hoogleraar rechtsfilosofie
106. Ruud Meij (UvH) filosoof, adviseur publieke integriteit
107. Birgit Meyer (UU) hoogleraar religiewetenschap
108. Antoine Mooij (UU) em. hoogleraar forensische psychiatrie
109. Jos de Mul (EUR) hoogleraar wijsgerige antropologie
110. Eggo Müller (UU) hoogleraar media en communicatie
111. Reinier Munk (VU) hoogleraar geschiedenis van de moderne wijsbegeerte
112. Bert Musschenga (VU), em. hoogleraar filosofische ethiek
113. Paul Nieuwenburg (UL) hoogleraar politieke theorieën
114. Barbara Oomen (UU) hoogleraar sociologie van de mensenrechten
115. Huub Oosterhuis, dichter en theoloog
116. Jim van Os (Maastricht UMC) hoogleraar psychiatrie
117. Martijn Padding, componist
118. Polly Pallister-Wilkins (UvA) ud politieke wetenschap
119. Connie Palmen, filosoof/schrijver
120. Roland Pierik (UvA) uhd rechtsfilosofie
121. Froukje Pitstra (UvH) ud historisch onderzoek en geschiedenis van ouder worden
122. Jeannette Pols (AMC/UvA) hoogleraar empirische ethiek
123. Andrea Poma (Universiteit van Turijn) hoogleraar praktische filosofie
124. Sandra Ponzanesi (UU) hoogleraar gender en postkoloniale studies
125. Baukje Prins (HHs), lector burgerschap en diversiteit
126. Henk de Regt (VU) bijz. hoogleraar wetenschapsfilosofie
127. Eduard van Regteren Altena, cellist
128. Mirjam van Reisen (UL/TiU),hoogleraar computing for
society/internationale betrekkeingen
129. Ann Rigney (UU) hoogleraar algemene literatuurwetenschap
130. Ingrid Robeyns (UU) hoogleraar ethiek
131. Sabine Roeser (TUD) hoogleraar ethiek
132. Beate Roessler (UvA) hoogleraar ethiek
133. Jan-Willem Romeijn (RUG) hoogleraar wetenschapsfilosofie
134. Daan Roovers, filosoof
135. Simone van Saarloos, filosoof/publicist
136. Sawitri Saharso, (UvH/VU) hoogleraar burgerschap en morele diversiteit
137. Eric Schliesser (UvA) hoogleraar politieke theorie
138. Lydia Schouten, beeldend kunstenaar
139. Maureen Sie (UL/EUR) bijz. hoogleraar filosofie
140. Coen Simon, schrijver/ filosoof
141. Marc Slors (RU) hoogleraar cognitiefilosofie
142. Arend Soeteman (VU) em. hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
143. Ed Spanjaard, dirigent en pianist
144. Martin Stokhof (UvA) hoogleraar taalfilosofie
145. Ernestine Stoop, harpiste
146. Helen Stout (EUR), hoogleraar-directeur van het ESL Centre for Law, Art & Innovation
147. Karien Stronks (AMC) hoogleraar sociale geneeskunde
148. Fernando Suárez Müller (UvH) ud ethiek en duurzaamheid
149. Caroline Suransky (UvH) ud globalisering - en dialoogstudies
150. Tsjalling Swierstra (UM) hoogleraar filosofie
151. Paul van Tongeren (RU) hoogleraar ethiek
152. Willem Trommel (VU) hoogleraar beleid en bestuur
153. Iris van der Tuin (UU) uhd Liberal Arts and Sciences
154. Suzanne van de Vathorst (AMC ) bijz. hoogleraar medische ethiek 155. Frank Veltman (UvA), em. hoogleraar logica
156. Wouter Veraart (VU), hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
157. Peter-Paul Verbeek (UT) hoogleraar filosofie
158. Paul Verhaeghe (UGent) hoogleraar psychoanalyse en klinische psychologie
159. Marian Verkerk (RUG), hoogleraar zorgethiek
160. Hans Vermeulen (UvA) em. hoogleraar integratie en culturele diversiteit
161. Heikelien Verrijn Stuart, rechtsfilosoof, lid Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
162. Marcel Verweij (WUR) hoogleraar filosofie
163. Barbara Vis (VU) hoogleraar politieke besluitvorming
164. Frank van Vree (UvA) hoogleraar mediastudies
165. Jack Vromen (EUR) hoogleraar filosofie
166. Berteke Waaldijk (UU) hoogleraar taal- en cultuurstudies
167. Wolfgang Wagner (VU) hoogleraar internationale veiligheid
168. Guido Walraven (Hogeschool Inholland) lector dynamiek van de stad
169. Gloria Wekker (UU) em. hoogleraar gender studies
170. Ruud Welten (EUR) bijz. hoogleraar filosofie
171. Wouter Werner (VU) hoogleraar volkenrecht
172. Guido de Wert (UM) hoogleraar biomedische ethiek
173. Pauline Westerman (RUG) hoogleraar rechtsfilosofie
174. Guy Widdershoven (VUmc) hoogleraar medische filosofie en ethiek 175. Dick Willems (AMC/UvA) hoogleraar medische ethiek
176. Marcel Wissenburg (RU) hoogleraar politieke theorie
177. Rafael Wittek (RUG) hoogleraar sociologie
178. Sally Wyatt (UM) bijz. hoogleraar, digitale culturen in ontwikkeling 179. Paul Ziche (UU) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie 180. Liesbet van Zoonen (EUR) hoogleraar populaire cultuur
181. Job Cohen, PvdA-prominent, voorzitter van UAF, stichting voor vluchteling-studenten
182. Myrthe Hilkens, voormalig PvdA-Kamerlid

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden