Wat als blijkt dat het virus niet aan Nederland voorbij gaat?

Er in Nederland nog geen H5N1 geconstateerd. Volgens ministerVeerman van landbouw zal Nederland echter niet gespaard blijven.

Moet ik me bij een uitbraak uit voorzorg laten inenten?

Voor gewone burgers is dat niet nodig, want die lopen geenrisico. Als de vogelgriep overslaat naar de pluimveesector,krijgen pluimveehouders en mensen met hobbykippen wel het adviesom zich te laten vaccineren. Ze worden dan niet ingeënt tegende vogelgriep (waar nog geen menselijk vaccin tegen bestaat),maar tegen de gewone griep. Op deze manier moet worden voorkomendat een boer tegelijk met de menselijke en de vogelgriep besmetraakt. Het gevaar van zo'n dubbele besmetting is dat beidevirussen met elkaar versmelten en een nieuwe, besmettelijkevariant vormen. Zo'n 'fusievirus' kan een dodelijke pandemieveroorzaken.

Zal de vogelgriep overslaan naar de pluimveesector?

Geen mens kan het zeggen. Een geruststellend idee is wellichtdat andere Europese landen waar onlangs vogelgriep isgeconstateerd, relatief goed lijken weg te komen. In Duitsland,Oostenrijk en Italië is het gevreesde H5N1-virus tot nu toealleen bij wilde vogels geconstateerd. De ophokplicht die inNederland van kracht is, zal de kans op verspreiding naar hetpluimvee in elk geval drastisch beperken. Zo wordt een herhalingvan het drama uit 2003 wellicht voorkomen; in dat jaar kendeNederland een grootschalige uitbraak van H7N7, dat net als H5N1een variant is van het griepvirus. Om de uitbraak te beteugelenwerden binnen enkele maanden 30 miljoen kippen, kalkoenen eneenden afgemaakt.

Wie loopt kans op besmetting?

Kippen en andere vogels verkeren in ernstig gevaar. De gewoneburger kan daarentegen rustig doorademen. Zolang er geenvirusvariant is ontstaan die rechtstreeks van mens op mensoverspringt, heeft onze soort weinig te vrezen. Dat ligt andersvoor mensen die intensief contact hebben met besmet pluimvee. Zijkunnen het H5N1-virus van zieke dieren overnemen. De kans daaropis overigens klein; hoewel de vogelgriep in diverse landen aljaren heerst, zijn werelwijd nog maar 169 gevallen van vogelgriepbij de mens bevestigd. Het ging vooral om kinderen enjongvolwassenen, die alle nauw met ziek pluimvee in contact warengekomen. Van deze patiënten zijn er 91 aan de gevolgen van degriep overleden.

Moet ik antivirale medicijnen kopen?

Dat is niet nodig en niet mogelijk. De twee middelen tegengriep, Tamiflu en Relenza, zijn alleen op recept verkrijgbaar.In principe kan iedereen er bij de huisarts om vragen, maar veelnut heeft dat niet. De middelen helpen namelijk maar matig. Zezorgen voor een iets milder verloop van de griep, met minder kansop complicaties. Als iemand de pillen binnen twee dagen na hetontstaan van de klachten begint te slikken, wordt de ziekteduurmet hooguit één dag bekort.

Wat doet de overheid met virusremmers?

Het echte nut van virusremmers zit in het preventieve gebruik:ze kunnen de mens tijdelijk immuun maken voor het virus. Deoverheid heeft daarom een voorraad van vijf miljoen dosesbesteld, waarvan er inmiddels drie miljoen klaarliggen. Diekunnen op gezag van de minister worden vrijgegeven omkippenruimers te beschermen. Als hier werkelijk een epidemieonder mensen uitbreekt, zullen de middelen vooral worden ingezetom virushaarden in te dammen en om medisch personeel op de beente houden.

Kan ik nog naar de kinderboederij?

Het vogelgriepvirus verspreidt zich door intensief contact metbesmet pluimvee. Het virus zit vooral in besmette ontlasting; dieligt op de grond en zweeft in kleine deeltjes door de lucht. Hetlijkt dus na een uitbraak onverstandig om kinderboederijen envogelmarkten te bezoeken, of om de eendjes te gaan voeren. Eenwandeling in het bos, waar de vogels zeer verspreid zitten, kanwaarschijnlijk geen kwaad.

Wat moet ik met de kippen in mijn tuin?

Particulieren met duiven, kippen of ander pluimvee moeten dezedieren vanaf vandaag afschermen, zodat elk contact met wildevogels onmogelijk wordt. De vogels moeten in een ruimte zittendie van boven ondoorlatend is. De zijkanten moeten goed zijnafgeschermd, zodat contact met andere vogels niet mogelijk is.De dieren mogen geen oppervlaktewater drinken, zoals water uitsloten. Als er binnen een paar dagen enkele dieren doodgaan, neemdan direct contact op met uw dierenarts. Raak de dieren niet aanof draag rubberen handschoenen.

Kan ik nadat H5N1 Nederland heeft bereikt nog kip eten?

Ja. Volgens de Voedsel- en warenautoriteit is de kans opbesmetting via voedsel verwaarloosbaar klein. Verwarm uitvoorzorg het vlees wel goed door; bij temperaturen boven de 70graden gaat het H5N1-virus zeker dood. Let er bij de bereidingvan rauw vlees ook op dat er geen vocht in aanraking komt metandere etenswaren. Wat betreft eieren: hardgekookte zijn veilig,zachtgekookte kunt u beter niet eten. Mijd producten waarin rauweeieren zijn verwerkt, zoals zelfgemaakte mayonaise of bavarois.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden