Versterking positie Nederlands vergroot welvaart

De auteur is lid (CDA) van de Eerste Kamer.

PROF. MR. DR. A. POSTMA

In de eerste plaats is dat het milieu. Verwaarlozing van het milieu leidt tot hoge kosten. Indien door verwaarlozing van het milieu de gezondheidstoestand van de bevolking wordt aangetast, leidt dit tot hogere ziekte-uitval, hogere kosten in de gezondheidszorg, een geringere groei van de produktie en mitsdien tot aantasting van het welvaartsniveau.

Een tweede nieuwe factor is de cultuur. In toenemende mate weigeren ondernemingen te investeren in gebieden waar voor hun werknemers te weinig culturele voorzieningen aanwezig zijn. Verwaarlozing van de cultuur leidt dus tot economisch nadeel.

Een derde factor waarvan de betekenis voor de economie schromelijk onderschat wordt, is de taal. Meer dan ooit is de taal voor het economische leven van belang. Reeds in het begin deze eeuw wees Lodewijk de Raet in zijn meesterwerk 'Over Vlaamse volkskracht' op de relatie tussen taal en welvaart. Sedertien is die relatie alleen nog maar inniger geworden.

In de vroegere agrarische en industriele samenlevingen speelde de taal een vrij geringe rol voor de welvaart. Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door kennis- en informatieoverdracht. Deze overdracht nu geschiedt door middel van de taal.

Het ligt voor de hand dat in het Nederlandstalig gebied die kennisoverdracht geschiedt in het Nederlands. Het economische argument tegen kennisoverdracht door middel van het Engels is, dat daardoor minder kennis wordt overgedragen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bij Engelstalige colleges het aantal onvoldoendes te verdubbelen. Men moet dus of langer over de studie doen, wat economisch gezien geld kost, of men haakt voortijdig af.

Sommige bedrijven in Nederland hebben de relatie tussen taal en welvaart inmiddels ook ontdekt. Zij organiseren cursussen Nederlands voor . . . Nederlanders!! De redenering die daarachter steekt, is de volgende. Werknemers hebben vaak goede ideeen die de winstgevendheid van het bedrijf kunnen verhogen. Door een niet voldoende beheersing van het Nederlands blijven deze ideeen onuitgesproken of ze worden onvoldoende geformuleerd. Aldus blijven ze onuitgevoerd en is de winstgevendheid van het bedrijf minder dan mogelijk.

Wat op microniveau geldt, is evenzeer geldig voor het macroniveau. Indien men binnen het Nederlandse taalgebied het Nederlands zou verwaarlozen, leidt dit tot economisch nadeel. De eenheid tussen de maatschappelijke sectoren dient behouden te blijven. Regeringen als die van Catalonie en Quebec hebben dat goed begrepen. Hun politiek van Catalanizering en verfransing is niets anders dan herstel van de eenheid in het volksleven, waardoor economische welvaart mogelijk wordt.

Er is nog een tweede factor die noopt tot handhaving van het Nederlands in het economische leven. Door de totstandkoming van de Europese markt zal de concurrentie in toenemende mate plaatsvinden op andere punten dan de gebruikelijke. Landen zullen zich van elkaar dienen te onderscheiden op niet-economische factoren. De belangrijkste daarvan is de taal. Vlaanderen en Nederland zullen zich economisch in het verenigde Europa slechts kunnen handhaven indien zij hun taal handhaven. Gebeurt dit niet, dan worden zij onherkenbaar.

Een derde factor die noopt tot handhaving van het Nederlands, is de toenemende organisatie van internationale gezelschappen/netwerken op basis van een gemeenschappelijke taal. Het Gemenebest praat - op basis van taalverwachtschap - over economie en politiek. Frankrijk roept de francofone landen bijeen (35 in totaal). Enige tijd geleden riep Felipe Gonzalez de Iberische en Latijnsamerikaanse landen bijeen. Belangrijke lid-staten van de Europese Gemeenschap bouwen - naast die EG - parallelle structuren op teneinde hun politieke en economische invloed te vergroten.

Ook voor het Nederlandstalige gebied is een dergelijke mogelijkheid aanwezig. Op de conferentie 'Het Nederlands in de wereld', enige jaren geleden door de Vlaamse Raad in Brussel georganiseerd, waren economisch interessante landen aanwezig. In de eerste plaats Indonesie, toegangspoort tot de enorme Aziatische markt. In de tweede plaats Zuid-Afrika en Namibie, toegangspoort tot het Afrikaanse continent. In de derde plaats Suriname, de stepping stone naar Latijns-Amerika. En in de vierde plaats de Nederlandse Antillen en Aruba, toegangspoort tot Midden-Amerika en Noord-Amerika. Op basis van een gemeenschappelijke taal (Nederlands/Afrikaans) kan aldus een Nederlandstalige belangengemeenschap op economisch gebied worden gebouwd.

Het is voor deze belangengemeenschap hoog tijd. Nelson Mandela heeft reeds aangekondigd dat - wanneer hij de macht krijgt - Zuid-Afrika zal toetreden tot het Gemenebest. Het is hoog tijd dat onze regeringen de tekenen des tijds verstaan. Zo niet, dan neme ons bedrijfsleven de uitdaging aan.

De geschiedenis straft de landen die te laat komen!

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden