Tien geboden / Politiek schadelijk voor mijn ideaal

Ayaan Hirsi Ali (Somalië, 1969) is politica. Ze werkte als tolk in abortusklinieken en Blijf-van-mijn-lijf huizen en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Wiardi Beckmann-stichting van de Partij van de Arbeid. Met haar openlijke kritiek op de islam oogstte zij, behalve lof, ook veel kritiek. Dreigementen zorgden er voor dat zij moest onderduiken. In oktober 2002 stapte Hirsi Ali over naar de VVD omdat ze meent bij die partij de belangen van de mishandelde allochtone vrouw beter te kunnen behartigen.

door Arjan Visser

1.Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

,,Mijn geloof is een geloof van angst geweest. Bang om dingen fout te doen. Bang dat Allah boos zou worden. Bang om in de hel terecht te komen. Bang voor vlammen, bang voor vuur. Allah was als de overheid: overal en altijd aanwezig, klaar om mijn vader op te halen en in de gevangenis te gooien. Zo was mijn relatie met Allah: zo lang hij mij maar met rust liet, was ik al lang tevreden. O ja, ik heb gebeden toen ik pijn had, ik heb Allah gesmeekt dat hij ervoor zou zorgen dat mijn moeder ophield met slaan, maar zoals kinderen op een dag begrijpen dat Sinterklaas niet bestaat, zo accepteerde ik dat ik van Hem niet veel hoefde te verwachten. Ik ben, denk ik, van nature een atheïst, het heeft alleen even geduurd voordat ik mijn overtuiging ergens zwart op wit kon terugvinden. Het klinkt misschien arrogant, maar ik denk dat de meeste mensen die zichzelf gelovig noemen in wezen atheïst zijn. Ze vermijden de vraag of ze werkelijk in God geloven en verliezen zichzelf in afgeleiden. We zouden in Nederland een debat moeten voeren over de vraag: komt de moraal van ons, mensen, vandaan of wordt alles door God ingegeven? En dan moeten we beginnen met een analyse van het optreden van Jan Peter Balkenende. Heb je wel eens goed naar hem geluisterd? Hij heeft het altijd over de bijbelse normen en waarden, nooit over de dingen die God ons vraagt te doen of te laten. Balkenende, de wetenschapper, de man die moest leren weerleggen om tot een bepaalde waarheid te komen, gelooft dat de wereld in zes dagen is geschapen? Dat Eva gemaakt is uit de rib van Adam? Dat bestaat niet. Wetenschappers geloven niet. Ik ben ervan overtuigd dat Balkenende geen christen is.''

2.Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is

,,Met het eerste gebod wilde Mohammed het gezond verstand opsluiten en met het tweede gebod werd de mooie, romantische kant van de mensheid geknecht. Ik vind het echt gruwelijk dat zoveel mensen van kunst verstoken blijven. In die zin is de islam een overleefde cultuur. Dat wil dus zeggen: onveranderlijk, versteend. Alles staat nu eenmaal opgetekend in de Koran en daar valt niet meer aan te sleutelen. Persoonlijk blijf ik de leer van Mohammed achterhaald vinden, maar omdat ik in mijn nieuwe rol, als politica, niet in debat kon gaan met mensen die mij steeds weer voor de voeten zouden werpen dat ik hen achterlijk had genoemd, heb ik die opmerking teruggenomen. Of eigenlijk zou ik moeten zeggen dat ik mijn woorden heb genuanceerd: ik vind de islam - je overgeven aan de wil van Allah - een achterlijk uitgangspunt, maar dat wil niet zeggen dat ik de dragers van het geloof ook achterlijk vind. Zij lopen achter. Dat is iets anders. Zij kunnen nog vooruit.''

3.Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken

,,Op het beledigen van zijn profeet, Mohammed, staat de doodstraf. Dat heeft de profeet zelf van God vernomen, zoals hij wel vaker boodschappen doorkreeg die hem goed van pas kwamen. Lees het maar na in de Koran: hij stal Zayneb, de vrouw van zijn leerling door te zeggen dat het de wil van Allah was. En erger nog: hij werd verliefd op Aisha, de negenjarige dochter van zijn beste vriend. Haar vader zei: 'Wacht alsjeblieft tot ze de puberteit heeft bereikt', maar Mohammed wilde zo lang niet wachten. Dus wat gebeurt er? Hij krijgt van Allah de boodschap door dat Aisha zich moet klaarmaken voor Mohammed. Dat is kennelijk de leer van Mohammed: het is geoorloofd om het kind van je beste vriend af te pakken. Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man. Een tiran. Hij is tegen vrije meningsuiting. Als je niet doet wat hij zegt, loopt het verkeerd met je af. Dat doet mij denken aan al die megalomane machthebbers uit het Midden-Oosten: Bin Laden, Khomeini, Saddam. Vind je het vreemd dat Saddam Hoessein er is? Mohammed is zijn voorbeeld. Mohammed is een voorbeeld voor alle moslimmannen. Vind je het vreemd dat zoveel moslimmannen gewelddadig zijn? Jij schrikt ervan als ik die dingen zeg, maar je maakt een fout die de meeste autochtone Nederlanders maken: je vergeet waar ik vandaan kom. Ik ben moslim geweest, ik weet waar ik over praat. Ik vind het verschrikkelijk dat ik, levend in een democratisch land, waar het recht op vrije meningsuiting ons grootste goed is, nog altijd te maken heb met de posthume chantage van de profeet Mohammed. In Nederland mag meneer Aboutaleb de Koran lezen en denken: die Mohammed is fantastisch. En ik mag vinden: Mohammed is als individu verachtelijk. Mohammed zegt dat een vrouw binnenshuis moet blijven, een sluier moet dragen, bepaald werk niet mag verrichten, niet hetzelfde erfrecht heeft als haar man, gestenigd moet worden als zij overspel pleegt - ik wil laten zien dat er ook een andere werkelijkheid is dan de 'waarheid' die, met behulp van Saoedisch geld, over de wereld wordt verspreid. Ik weet dat de vrouwen die zich moslim noemen mij nu nog niet zullen snappen, maar op een dag zullen ze die oogkleppen afdoen. We moeten alle socialisatiekanalen - gezin, onderwijs, media - inzetten, om ervoor te zorgen dat moslimvrouwen zelfstandig en inkomensonafhankelijk worden. Dat vergt heel veel jaren, maar op een dag zal die vrouw, net als ik destijds, beseffen: ik wil het leven van mijn moeder niet.''

4.Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen

,,Op drukke momenten denk ik: nu moet ik tot mijzelf komen. Dan wil ik alleen zijn. In mijn pyjama rondlopen, boekje lezen. Of gewoon niet opstaan. Ja, lummelen, daar komt het uiteindelijk op neer. Er is een tijd geweest dat ik wel drie dagen achter elkaar lummelde, maar de laatste maanden is het er niet meer van gekomen. Ik denk dat de zondag zoals die door christenen wordt ingevuld mij nog goed van pas gaat komen.''

5.Eer uw vader en uw moeder

,,Allah zegt: eerst gehoorzaam je mij, dan gehoorzaam je de profeet Mohammed en daarna je vader en je moeder. In alles. Er is maar één moment waarop je ongehoorzaam mag zijn: als ze je vragen niet langer in Allah te geloven. Ik heb lang gewacht met het naar buiten brengen van mijn breuk met de islam. Bang voor de consequenties: het verlies van mijn familie. Ik heb mijn leven lang de kool en de geit willen sparen - tot het niet langer kon. Alles wat ik nu doe, alles wat ik schrijf en zeg, had ik niet kunnen doen als ik in die spagaat was blijven steken. Nu staat er een grote, lege God tussen ons in; mijn familie wil mij niet meer zien. Zo pervers kan religie zijn: ze infiltreert in intieme relaties en dwingt ouders te kiezen tussen hun kinderen en hun God.'',,Ze zijn altijd in mijn gedachten. Er is gemis. Verdriet. En toch kan ik mijn schuldgevoelens beter de baas nu ik niet langer geloof dat ik mijn ongehoorzaamheid moet bekopen met een plaatsje in de hel. Wat mij zo verdrietig maakt, is de gedachte dat dit allemaal zo onnodig is: waarom accepteren ze mij niet zoals ik ben? Ik wil dat mijn vader erbij is als ik word beëdigd in de Tweede Kamer. Ik wil dat hij me vasthoudt en knuffelt, net als vroeger. Het zal niet gebeuren. Ik wil mijn moeder geld sturen, maar het geld zal haar niet bereiken. Ik wil weten of het goed met haar gaat, maar ik durf haar niet te bellen. Zij kiest voor Allah, niet voor mij.'',,Mijn moeder is streng, een vrouw met een sterke wil. Ze weet haar omgeving naar haar hand te zetten en als het niet lukt, gaat ze slaan, smijten. Bij ons in huis was alles stuk. Ze was koel, afstandelijk, perfectionistisch. Als ik op school negen van de tien vragen goed beantwoordde, vroeg zij alleen waarom ik dat ene foute antwoord had gegeven. Ik was bang voor haar, maar ik heb haar ook bewonderd. Ze was er altijd voor ons en ze heeft het ook nog eens alleen moeten doen. Mijn vader was, in de tijd dat hij mijn moeder leerde kennen, de belangrijkste man van Somalië. Het was kort na de onafhankelijkheid. Mijn vader was vierentwintig uur per dag bezig met politiek, met het oprichten van een parlement, met alfabetisering. Toen de democratische beweging tot stilstand werd gebracht en mijn vader in de gevangenis belandde, was zij heel loyaal. Zij bezocht hem iedere dag en bracht hem eten. Maar op haar zwakke momenten, als zij hem nodig had, liet hij haar in de steek. Steeds weer. We moesten hem volgen naar andere landen, waar zij - de trotse dochter van een vooraanstaand rechter - de taal niet sprak, waar ze het huis uit moest - terwijl Allah haar vraagt binnen te blijven - om in gebrekkig Arabisch boodschappen te doen. Ik begrijp wel waarom ze zo boos is geworden. Het is een oneerlijke vergelijking, maar ik kom er niet onderuit: ik mis mijn vader meer dan mijn moeder. Hij was lief, hij knuffelde ons, hij speelde met ons. Mijn vader zei dat ik mooi was. En slim. Hij prijsde mij de hemel in. Als mijn vader thuis was, was ik gelukkig. Maar hij ging steeds weer weg. Zonder behoorlijk afscheid te nemen. De laatste keer zei mijn vader: 'Ik kom het volgend weekend terug' maar hij dook pas tien jaar later weer op. En toch... ja, misschien is het verlies van contact met mijn vader wel de grootste prijs die ik betaal. Ik wil hem op gaan zoeken, maar ik weet dat hij de deur dicht zal gooien. Ik weet dat hij liever blijft hangen in de waan dat ik geestelijk ziek ben, maar ik zal nog een keer gaan, en nog een keer. Als ik hem mis. Als ik de drang voel om hem te spreken. Als ik wil dat hij mij nog eens vasthoudt. Ik ben realist genoeg om te weten dat hij nu niet naar mij zal luisteren, maar ik ben ook idealist genoeg om te blijven hopen dat hij op een dag weer open zal doen.''

6.Gij zult niet doodslaan

,,Een enkele godsdienstwaanzinnige zal mij willen doden omdat ik atheïst ben geworden en omdat hij, door mij te vermoorden, in de hemel denkt te komen, maar ik geloof dat ik vooral een bedreiging ben voor de moslims die bang zijn dat ik in staat zal blijken te zijn de mening van de Nederlanders te veranderen en er zo voor zal zorgen dat etnisch bepaalde subsidies worden ingetrokken of islamitische scholen worden gesloten. Vergis je niet: ik heb al veel Nederlandse moslims aan mijn zijde, ze komen alleen nog niet naar buiten. Maar zodra ze dat doen, zodra dingen gaan veranderen en wet worden, zal het geen zin meer hebben om mij te doden. Voor mij is het gewoon een kwestie van volhouden. Hoe lang ik nog bewaking nodig heb? Niet lang meer. Het gaat niet alleen over mij. De islam en de manier waarop mensen of partijen zich inzetten om de leer van Mohammed te verdedigen is een internationaal onderwerp geworden, opgetekend in rapporten van de Verenigde Naties. Bin Laden en zijn stoet hebben precies het tegenovergestelde bereikt van wat zij voor ogen hadden. Het zal eerst erger worden - de aanval op Irak zal aantonen hoe erg - maar 11 september, mark my words, was het begin van het einde van de islam.''

7.Gij zult niet echtbreken

,,Ik werd uitgehuwelijkt aan een verre neef. Het was de bedoeling dat ik, met hem, in Canada een gezin ging stichten. Toen ik vluchtte, heeft mijn vader mij verstoten. Na verloop van tijd kreeg mijn vader spijt van zijn beslissing en heeft hij alles op alles gezet om voor mij een scheiding te regelen. Hij vond dat ik opnieuw moest trouwen omdat het vooruitzicht dat ik kinderloos zou sterven voor hem onverdraaglijk was. Deze zomer is die echtscheiding rondgekomen, maar het goede nieuws verbleekt natuurlijk bij de wetenschap dat ik al die jaren mijn man niet trouw ben geweest. Ik heb verschillende vriendjes gehad en vijf jaar met iemand samengewoond. Ik heb het mijn vader niet verteld, maar de Somalische gemeenschap in Nederland - die mij nauwlettend in de gaten houdt - heeft die informatie zeker doorgespeeld. Het ziet er niet best voor mij uit: voor het plegen van ontucht verdien ik volgens de Koran honderd stokslagen en voor het plegen van overspel kan ik gestenigd worden. Over bedreigingen gesproken...'',,Los van de religieuze context, ben ik altijd trouw geweest. Ik heb gemerkt dat mensen het moeilijk vinden om een relatie met mij aan te gaan. Marco, de jongen met wie ik heb samengewoond, zei altijd dat ik ongrijpbaar was. 'Je uit je niet,' zei hij, 'ik weet nooit waar ik aan toe ben met jou.' Het is waar: ik vind het moeilijk om mij te hechten, maar ik doe het wel. Het loopt eerder stuk op ruzie. Ik kan nu goed met Marco opschieten, zo goed zelfs dat hij zich afvraagt waarom we niet weer gaan samenwonen, maar ik weet hoe driftig hij kan worden en zoiets wil ik gewoon niet meer meemaken. Ik kan niet razen. Ik wil niet razen. Ik kom uit een gezin waarin het altijd herrie was. Ik wil het tegenovergestelde.''

8.Gij zult niet stelen

,,Mijn moeder vond sportles onzedelijk. Het extra geld dat daarvoor werd gevraagd, wilde ze mij niet geven. Daarom stal ik het. Hetzelfde gold voor zangles, of de kleurpotloodjes die wij van school moesten kopen. Zodra zij in de gaten had dat er geld uit haar portemonnaie was verdwenen, begon ze te vloeken, greep mij bij mijn haren en trok me de hele kamer door. Ik had altijd overal schaafwonden. Ze sloeg me met de hand, met een stok of met iets anders wat binnen haar bereik lag. Ik stal ook voedsel uit mijn moeders voorraad om weg te geven aan de mensen die bij ons kwamen bedelen. De eerste keer kon mijn moeder er nog wel om lachen, maar toen er op een dag een hele meute voor de deur zat - en merkte dat ons eten voor die maand uit de kast was verdwenen - werd ze woedend.'',,Een heilige? Ik? Nee, helemaal niet. Ik heb slechte dingen gedaan. Meisjes gepest op school, belletje getrokken, mijn oma getreiterd. Is dat niet slecht genoeg? Dan zal ik je vertellen hoe ik ervoor heb gezorgd dat onze koran-leraar werd gebrandmerkt. Nadat mijn moeder erachter was gekomen dat wij op koran-school niet wilden deugen, had zij een privé-leraar aangenomen om ons thuis les te komen geven. Van hem moesten we zelf inkt maken en daarmee gedeelten uit de Koran op planken overschrijven. Daarna moesten de planken gewassen worden en begonnen we van voor af aan. Elke zaterdag weer. Na een tijdje had ik er genoeg van, sloot ik mij, samen met mijn zusje, op in het toilet. De leraar, mijn moeder, mijn oma: wie er ook aan de deur kwam, we deden niet open. Ik riep de vreselijkste dingen tegen de koran-leraar, dat op planken schrijven in de zestiende eeuw al niet meer in de mode was. Op een gegeven moment heeft mijn moeder de leraar weggestuurd: 'Hier is je geld, ze willen geen koran-les. Ik ben doodmoe, laat maar gaan.' Niet veel later - ik was alleen thuis - zag ik de koran-leraar terugkomen. Ik holde naar de poort, maar ik was te laat. Hij trok mij het huis in, deed mij een blinddoek om en begon me te slaan. Hij sloeg en hij sloeg tot ik mijn blinddoek wist af te trekken. Toen greep hij mijn hoofd vast en sloeg het tegen de muur. En nog een keer. Ik hoorde 'krak' en raakte buiten kennis. Schedelbasisfractuur. De twaalf dagen die ik in het ziekenhuis had doorgebracht heeft hij moeten betalen. Plus smartegeld. Hij kon zich nergens meer vertonen. Voor zijn leven getekend. Dat heb ik op mijn geweten: ik heb iemand het bloed onder de nagels vandaan gehaald.''

9.Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste

,,Ik beheers de kunst van het liegen, maar toen het liegen niet meer nodig was - er is geen God, ik hoef niet de waarheid te spreken omdat God dat van mij wil - heb ik er bewust voor gekozen om het nooit meer te doen.''

10.Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is

,,Het hangt er vanaf wàt je begeert. Ik zou, net als bijvoorbeeld Karl Popper, filosofische stukken willen schrijven. Dus paradoxaal genoeg is deze stap - de politiek ingaan - schadelijk voor mijn ideaal. Het liefst wil ik filosoof worden en mijn eigen theorieën uitwerken. Een ruimte om te schrijven, iemand die voor mij schoonmaakt, geen zorgen over mijn dagelijks brood, echte debatten voeren in plaats van praatjes over niets. Dat zal mij, uiteindelijk, gelukkig maken.''

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden