Terugblik (Gerectificeerd)

Januari

Februari

Minister Verdonk mag van de Kamer in drie jaar 26000 uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten ('deporteren', aldus Jan Pronk). Ten afscheid krijgen ze tickets en een (in juni verdubbelde) vertrekpremie. Eind 2004 is van zo'n 7000 het dossier afgehandeld. Van hen mochten er 2700 toch blijven. Waar ter wereld de rest zit, of rondzwerft, is veelal onduidelijk. Niet alle gemeenten lijken in december van zins, noodopvang te onthouden aan asielzoekers die Verdonk naar terugkeercentra wil sturen. Per brief in de Volkskrant verdedigt prins Bernhard zichzelf en zijn moeder tegen 'vele, vaak gemene en ongefundeerde aantijgingen'. Limburgse Hells Angels executeren drie clubgenoten. Minister De Geus (sociale zaken) ontdoet zich van topuitvoerder van sociale verzekeringen Tjibbe Joustra, die hem verkeerd heeft ingelicht over een royale besteding van gemeenschapsgeld. Twee maanden later staat Joustra aan het hoofd van de nieuwe Raad voor de Nationale Veiligheid. Officier van justitie Koos Plooy, belast met de bestrijding van de georganiseerde misdaad en bedreigd met liquidatie, verandert op eigen verzoek van functie. Jan Andreae treedt al als bestuurder van Ahold, dat onder de naweeën van boekhoudschandalen zucht. Hem en andere oud-toppers wacht een proces. Het concern zelf ontloopt in september vervolging door acht miljoen euro naar justitie over te maken. Door fraude blijkt in de boeken van de mooi weer spelende Italiaanse zuivelreus Parmalat 14,5 miljard euro zoek te zijn geraakt. De rijksoverheid wil Nederlanders langer laten doorwerken. Ambtenaren kunnen vanaf hun 57ste met pensioen. Op het chaotische Haïti wordt president Aristide (ooit armenpriester, nu superdief) verjaagd. Later geselen natuurrampen, waaronder de orkaan Jeanne (zeker 3000 doden), en ongeremde criminaliteit de straatarme bevolking.

Maart

Bomaanslagen op forenzentreinen in Madrid -exact tweeënhalf jaar na 11-9-2001 uitgevoerd- kosten 191 burgers het leven. Drie dagen later verliest de regering-Aznar, die te lang de Eta en niet Bin-Ladisten schuldig verklaarde, de verkiezingen. De nieuwe premier, de socialist Zapatero, houdt zich aan zijn stembusbelofte de Spaanse troepen uit Irak terug te trekken. Zeven verdachten van de aanslagen, belaagd door de politie, blazen zichzelf in april op. In december zitten er nog zeventig vast, veelal Noord-Afrikanen. Op 20 maart overlijdt prinses Juliana (94) en verliest Nederland 'in zekere zin zijn moeder' (Balkenende). Een dag later bevalt prinses Laurentien van een zoon, Claus-Casimir. In de hoop 'nodeloze zorgconsumptie' te ontmoedigen, omhelst het kabinet minister Hoogervorsts plan voor een no-claimregeling. Ze geldt in 2005 voor ziekenfondspatiënten en in 2006 -wanneer een algemene basisverzekering wordt ingevoerd- voor iedereen. Wie in een jaar met zijn medische kosten onder de 250 euro blijft, krijgt het verschil terug. In oktober ontmantelt de Kamer het systeem door de huisartskosten eruit te halen. Topinkomens in het bedrijfsleven, maar ook wel in de met belastinggeld en premies bekostigde sector, blijken exorbitant te zijn gestegen. Met een 'inhaalslag' van 50 procent in 2003 plaatste ING zijn commissaris Wim Kok voor een 'duivels dilemma'. Bij Koninklijke/Shell, dat de omvang van zijn olie- en gasreserves met bijna een kwart bleek te hebben overdreven, stijgt Jeroen van der Veer naar de toppositie. In oktober kondigt het concern samenvoeging van de Nederlandse en de Britse tak aan. Een adviesgroep vindt bij het kabinet gehoor: veertig miljard kuub aardgas uit de Waddenzee winnen mag. De Kamer vraagt later vergeefs om meer dan 500 miljoen euro voor natuurherstel en milieu. Met raketten executeert de Israëlische luchtmacht de blinde Hamas-leider sjeik Jassin, en ook, zoals vaker bij deze methode, ettelijke omstanders. Later volgen andere Hamas-prominenten. De Navo verwelkomt Bulgarije, Roemenië, Slovenië, Slowakije en de Baltische staten.

April

Arjan Erkel, als medewerker van Artsen zonder Grenzen twintig maanden lang gegijzeld in Dagestan, komt vrij. AzG weigert Buitenlandse Zaken het losgeld terug te betalen. De Kamer debatteert erover dat een moslimgeschrift, te koop in een Amsterdamse moskee, er o.a. toe oproept homo's te doden. Deskundigen leggen uit dat zo'n appèl niet voor een land als Nederland bedoeld is. André Kuipers zoeft naar het ruimtestation ISS en voert er deels mislukte experimenten uit. Ruim 750000 allochtonen moeten vóór 2012 per examen bewijzen dat ze ingeburgerd zijn. Vrouwen, mensen met een uitkering en imams krijgen voorrang. Er zijn nu maar 50000 cursusplaatsen. Verdonk vertrouwt op het scheppend vermogen van de vrije markt. Johan Friso verlaat het koninklijk huis door Mabel Wisse Smit te huwen. Minister Dekker wil met het ruimtelijk beleid allereerst de economie oppeppen (vrij baan voor Schiphol en Rotterdam) en lagere overheden plus projectontwikkelaars meer armslag geven (Nota Ruimte). Bericht van de AIVD: Nederland herbergt een wisselende groep van zo'n 150 tot terreur neigende lieden. Met een moskee of tien is het ook oppassen. Koren op de molen van moslims die het Westen haten: foto's en video's van Amerikaanse barbarij in de Aboe Ghraib-gevangenis bij Bagdad (grijnzende militairen bij tot masturbatie gedwongen gevangenen enz.). Ook elders in Irak -en in Afghanistan en op hun basis in Cuba- mishandelen Amerikanen gevangenen, blijkt later. Gestraft wordt alleen voetvolk. Een golf van ontvoeringen van vooral buitenlanders, hulpverleners incluis, maar ook invloedrijke Irakezen begint Irak te overspoelen. Soennitische extremisten onthoofden een reeks gijzelaars, op video, wanneer politieke eisen vruchteloos blijven. Voor wie vrijkomt, wordt (doorgaans?) losgeld betaald. Hun publieke argumenten voor de bezetting van Irak (massavernietigingswapens, banden met Al-Kaida) kunnen Bush en Blair ook in 2004 niet met bewijzen staven. Grieks Cyprus bruuskeert de EU door nee te zeggen tegen een VN-plan tot hereniging van het eiland. De Turks-Cyprioten slikken het wel.

Mei

Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, de Baltische staten, Malta en het onhandelbare Grieks-Cyprus krijgen toegang tot de EU, en in beperkte mate tot haar vleespotten en arbeidsmarkt. In de Protestantse Kerk in Nederland verenigen zich veruit de meeste hervormden, gereformeerden en lutheranen. Als het zo doorgaat, voldoet Nederland in 2010 maar aan ruim de helft van de milieueisen die dan volgens de regering en de EU gelden (RIVM). In Irak sneuvelt sergeant Dave Steensma, in augustus gevolgd door wachtmeester Jeroen Severs. In Amsterdam schiet iemand '(witwas)bankier van de onderwereld' Willem Endstra dood. Een ruime kamermeerderheid kant zich tegen de komst van buitenlandse imams. Na de moord op Van Gogh eist ze dat de grens voor hen na 2008 dicht blijft. Hommeles in de polder: het voorjaarsoverleg van kabinet en sociale partners loopt op ruzie uit. Balkenende c.s. wil, om het land vergrijzingsbestendig te maken, Nederlanders iets langer laten doorwerken dan de vakbeweging zint. Personeel van het ministerie van onderwijs meldt dat topambtenaren al jaren ten eigen bate sjoemelen met gemeenschapsgeld. Klopt, zegt de Rekenkamer in september. Trouw komt, net als de rest van PCM, in handen van een Britse investeerder. Kopstukken van de grootste partij van de Antillen hebben zich door drugsbazen laten omkopen, zegt de justitie daar. De chef van het anti-drugsteam op de Curaçaose luchthaven ook, blijkt in oktober. Van Bush hoeft Israël grote nederzettingen op de bezette Jordaanoever -waar de bouw van Israëlische woningen doorgaat- nooit prijs te geven. Van de 21 nederzettingen in de Gazastrook wil Sjaron wel af. Bij wijze van krachtdadig voorspel laat hij de strijdkrachten daar hard optreden tegen Hamas en burgers die niet op de liquidatielijst staan. Bij een volgende operatie, in oktober, met ruim 150 tanks en tientallen Apaches, komen 130 Palestijnen om. In het nagenoeg overal onrustige Nigeria richten inwoners van het grensgebied tussen het islamitisch noorden en vooral christelijk zuiden een bloedbad aan.

Juni

Niet meer dan 44 procent van de Europese kiezers -en in de meeste nieuwe lidstaten gemiddeld maar een kwart- neemt de moeite europarlementariërs te kiezen. In Nederland breekt klokkenluider Van Buitenen door, met twee zetels. Het Vlaams Blok (later Vlaams Belang) scoort hoger dan ooit. De 17-jarige Samir A., na een roofoverval in Rotterdam opgepakt, blijkt thuis papieren te hebben liggen die op plannen voor aanslagen duiden. Mede hierom kondigt het kabinet op 9 juli een terreuralarm af: extra bewaking voor o.a. de Schipholtunnel en de gebouwen van de AIVD en de Tweede Kamer. Op de Antillen maakt het bedenkelijke kabinet van strovrouw Louisa-Godett plaats voor de regering-Ys. De VVD-top bonjourt staatssecretaris Nijs (onderwijs) weg; ze had te duidelijk laten merken dat het tussen haar en minister Van der Hoeven niet boterde. Het correctief referendum, kroonjuweel van D66, verdwijnt in de parlementaire la met utopische ornamenten. De examens in het vmbo, havo en vwo mogen worden gespreid. Twee critica's van het asielbeleid bespuiten minister Verdonk met ketchup. Straf, in juli: 18 dagen cel. Anders dan Wouter Bos in maart suggereerde, zegt ook de PvdA dat Nederland z'n 1300 militairen in Irak nog acht maanden moet handhaven; GroenLinks en de SP zijn tegen. Naar Afghanistan gaan er dit jaar nog eens 150, om bij de wederopbouw te helpen. De Belgische moordenaar en verkrachter Marc Dutroux krijgt levenslang en dat mag letterlijk worden genomen. In Irak treedt een door de VS aan banden gelegde interim-regering aan. Tegenvaller voor Bush: de 550 veronderstelde Taliban- en Al-Kaidastrijders die nog altijd op Guantánamo Bay (Cuba) vastzitten, mogen zich tot Amerikaanse rechters wenden, bepaalt het Hooggerechtshof. Hoewel de extremisten in Saoedi-Arabië officieel verslagen heetten, sterven bij een aanslag op een zwaar beveiligd Amerikaans consulaat vijf personeelsleden.

Juli

Nederlanders krijgen de kans -maar weinigen grijpen hem al- om zelf hun energie- en gasleverancier te kiezen De piloten van de KLM en Martin Air accepteren een proef met luchtagenten (air marshals) op sommige vluchten. Een onderzoeksteam van de VN dacht er anders over, maar secretaris-generaal Kofi Annan acht Ruud Lubbers, hoge commissaris voor de vluchtelingen, niet schuldig aan seksuele intimidatie. Onder een minderheid van de Marokkanen in Nederland signaleert het Sociaal en Cultureel Planbureau 'etnisch-religieuze frontvorming'. Onder bijklussers van het NOS-Journaal blijkt Gijs Wanders kampioen: in twee jaar twee ton bijverdiend, ook in een sector die bij het Journaal op de nieuwsagenda stond. Mede door klimaatverandering heeft Nederland er vijftig plantensoorten uit zuidelijker streken bij gekregen. Afgevoerd defensiepersoneel kan gaan werken in het beroepsonderwijs, weet minister Van der Hoeven. Artsen zonder Grenzen houdt, na de moord op vijf medewerkers, Afghanistan voor gezien. Krijgsheren en Taliban beperken de macht van de om meer Navo-troepen bedelende regering aanmerkelijk. Wat floreert, is de opiumproductie. Aids rukt op Azië en Oost-Europa. Wereldwijd zijn 40 miljoen mensen besmet, van wie 30 miljoen in ontwikkelingslanden. Mandela bezweert de wereld meer geld voor de bestrijding te fourneren. Het Internationaal Gerechtshof draagt Israël tevergeefs op de muur waarmee het terroristen buiten de deur wil houden, op Palestijns gebied te slopen. Het hof keurt terrorisme goed, concludeert Sjaron na de eerste Palestijnse aanslag in vier maanden. Zesde Tour-zege van Lance Armstrong.

Augustus

In de Soedanese regio Darfur, formaat-Frankrijk, wordt de zwarte bevolking massaal vermoord, verkracht en verdreven door samenspannende Arabische milities en regeringstroepen: 70000 doden, 2,3 miljoen vluchtelingen (schatting van eind 2004). De EU, nu aangevoerd door Balkenende c.s., weigert in te grijpen in 'de grootste humanitaire crisis ter wereld' (VN-zegslieden). Ondanks een akkoord met rebellen gaat het moorden het hele jaar door. Aan de oorlog tussen Noord- en Zuid-Soedan komt misschien een eind. Elders in het land is het volgende Darfur in de maak. Met hun filmische pamflet 'Submission' (VPRO, 29-8) hekelen Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh de mishandeling van vrouwen in moslimkringen. Op ontblote vrouwenlichamen presenteren ze koranteksten. Een commissie van kamerleden duikt in het drama van de hsl-zuid (een project van bijna 7 miljard euro) en de Betuwelijn (4,7 miljard, bijna vijfmaal zoveel als in 1989 werd geraamd). De verhoren tonen aan dat de Kamer niet opkon en op wilde tegen het machtsblok-met-oogkleppen van ministers, departementen en belangengroepen. Het Planbureau noemt de Betuwelijn later eigenlijk overbodig. De NS voorzien ook bij de exploitatie van de hsl problemen. In december oppert de commissie van kamerleden het parlement te equiperen met een kennis- en controlecentrum. In de prijzenslag tussen supermarktketens is Laurus (Edah, Konmar, Super De Boer) de grote verliezer. Prinses Margarita heeft spijt, zegt ze, van haar uitvallen naar de Oranjefamilie en blijkbaar ook van haar huwelijk met Edwin de Roy van Zuydewijn. Behalve Mat Herben, later als fractiechef vervangen, breekt de kamerfractie van de LPF met haar partij. Rotterdam kan voor 110 miljoen euro het schip in gaan, omdat directeur Havenbedrijf Willem Scholten op eigen houtje bankgaranties heeft gegeven aan noodlijdende defensiebedrijven. Dag Scholten. Door ingrijpen van de Iraakse groot-ayatollah Al-Sistani eindigt de bloedige opstand van de sjiitische havik Al-Sadr c.s. in de gebombardeerde heilige stad Najaf. Europa moet zich voorbereiden op klimaatverandering, waarschuwt o.a. het RIVM: meer warme zomers, stijgende zeespiegel. In 2050 is driekwart van de Alpengletsjers weggesmolten. Wereldwijd stijgen de vraag naar energie en de uitstoot van kooldioxide tot 2030 met ruim de helft, voorspelt het Internationale Energie-Agentschap in oktober. Kabaal over een spelerswissel van bondscoach Advocaat ('ophangen!' -mediadorpsgek Jan Mulder) tijdens het EK voetbal. Oranje wordt halve-finalist; Portugal kampioen. Gemeten naar rijkdom en inwonertal wint Jamaica (5 medailles) de Olympische Spelen en wordt Nederland (22 plakken) 31ste.

September

Beslan (Noord-Ossetië, Rusland) begraaft meer dan 340 doden na de planloze afrekening met (pro-)Tsjetsjeense gijzelnemers in een school met 1200 kinderen, ouders en personeel. In augustus stortten, waarschijnlijk na (pro-)Tsjetsjeense zelfmoordacties, twee Russische passagiersvliegtuigen neer. Hoewel twee Franse gijzelaars in Irak daarom met de dood bedreigd worden -ze komen in december vrij- gaan op de Franse openbare scholen hoofddoekjes in de ban. Bij de eerste presidentsverkiezing in de Indonesische geschiedenis gaat Megawati Soekarnoputri ten onder tegen de gematigde moslim Susilo Bambang Yudhoyono. De VS garanderen Israël de leverantie van 5000 'slimme' bommen, waaronder bunker busters. Prinsjesdag: verdere bezuinigingen, terwijl de economie stagneert. 'Iedereen' boet aan koopkracht in, alleenstaande WAO'ers met een huurhuis en zonder no-claimkorting het meest (Nibud). In 2005 meer werklozen (550000); beperking van de WW; strenger WAO-regime; minder huursubsidie; minder subsidie voor zorg- en welzijnsprojecten; meer gevangeniscapaciteit; lagere winstbelasting; hogere staatsschuld (275 miljard). De coalitiepartijen redden nog wat: het grijze kenteken voor bedrijfswagens, studiefinanciering voor 30-plussers, geen hoger collegegeld. Hoogervorst dient zijn Zorgverzekeringswet in (zie maart): 'meer marktwerking', veel hogere premies; subsidie ('zorgtoeslag') voor 6 miljoen ongefortuneerden. De Raad van State ziet er niets in; de coalitiepartijen wel. Vier van de vijf verpleeghuizen voldoen niet aan humane eisen, signaleert de inspectie. De rechtsbuiten van de VVD-fractie, Geert Wilders, begint een eigen politieke winkel (en schiet in novemberpeilingen naar 10 tot 26 zetels). Met de dood bedreigd moet hij later zware bewaking accepteren en tijdelijk de Kamer mijden. Ook jeugdgevangenissen moeten bezuinigen: dan maar een proef (in 2005) met vier kinderen in één cel. Minister Peijs ziet in het Nederland van 2020 9 miljoen personenauto's rijden, of stilstaan (nu 6 miljoen). Rekeningrijden moet een volgend kabinet maar regelen, vindt ook het CDA, dat zijn geloof in mobiliteitspreventie heeft afgezworen. De overheid wapent zich beter tegen terreur: in geval van nood meer macht voor minister Donner, bundeling van expertise, meer bevoegdheden voor justitie, politie en AIVD.

Oktober

De hoge olieprijs -voor het eerst boven de 50 dollar per vat- doet in arme landen het effect van ontwikkelingshulp teniet. In Amsterdam betogen meer dan 200000 mensen tegen kabinetsplannen (zie mei) die vervroegd uittreden bemoeilijken en voor velen de WAO en de WW versoberen. Gestaakt is en wordt er ook. Najaarsaanbieding van kartelautoriteit Nma: soepele boeteregeling voor honderden frauderende wegenbouwers. 's Lands vier grootste bouwbedrijven moeten in 2005 terechtstaan. De Kamer stemt in met een afslanking van de AWBZ. Gemeenten moeten zorgen voor huishoudelijke hulp en verzorging. Schaf de landsregering van de Antillen af, geef Curaçao en St. Maarten een autonome status en breng de rest onder direct gezag van het koninkrijk, raadt een werkgroep het kabinet aan. De Antilliaanse regering is voor. Wat haar niet zint, is dat Den Haag de toestroom van Antilliaanse jongeren naar Nederland wil beperken. De koningin van een land waar zich een exodus uit de kerken voltrekt, krijgt de NBV aangeboden: een vlotte bijbelvertaling zonder kribbe en wijzen uit het oosten. Na twee maanden ziekte en drie voetoperaties keert premier Balkenende in het landsbestuur terug. Wegens kwetsende spreekkkoren ('Hamas, Hamas, Temmink aan het gas') staakt arbiter Temmink de wedstrijd ADO-PSV. Minister Van der Hoeven mag de basisvorming in het voortgezet onderwijs vervangen door een studiehuisachtige opzet. Officier van justitie Tonino zet een computer bij het oud vuil en helpt zo Peter R.de Vries aan vertrouwelijke informatie. EU-regeringsleiders tekenen de 'Europese Grondwet', die in minstens negen landen, ook Nederland, nog aan een referendum zal worden onderworpen. De onvindbare Bin Laden, wiens netwerk uiteengevallen is in zelfstandig opererende bijkantoren en fanclubs, dreigt de VS per video met nieuwe terreur. Bij aanslagen in Egyptische vakantieoorden aan de Rode Zee komen meer dan dertig hotelgasten en werknemers om. Een wirwar van strijdende, verkrachtende en plunderende troepen maakt het leven voor miljoenen van hulp verstoken Oost-Congolezen tot een hel.

November

Cineast Theo van Gogh wordt in Amsterdam doodgeschoten door de 26-jarige Mohammed B. In Van Goghs lichaam steekt hij, na de keel te hebben doorsneden, een mes met brief waarin Ayaan Hirsi Ali -sindsdien ondergedoken- met de dood wordt bedreigd. Mohammed B., opgepakt, was een randfiguur in een deels door de AIVD bespioneerd terroristisch netwerk, de Hofstadgroep. Ettelijke leden vallen in handen van de politie, o.a. na een belegering in Den Haag, die een dag duurt. Ook Samir A. (zie juni) behoorde tot het gezelschap. Op de moord volgt een golf van 174 gewelddadige incidenten, deels gericht tegen moskeeën (47), moslimscholen en kerken (13). De Tweede Kamer steunt maatregelen om de 'oorlog tegen terreur' (Zalm) te intensiveren. Zo raakt wie een dubbele nationaliteit heeft en een misdaad tegen de staat pleegt, straks zijn Nederlanderschap kwijt. Van Gogh, berucht om grove, diep kwetsende uitspraken, krijgt her en der lof toegezwaaid als exponent van de vrijheid van meningsuiting (parlementaire uitzondering: Rouvoet van de ChristenUnie). Minister Donner, die wil(de) onderzoeken of o.a. godslastering strenger te bestraffen is, stuit op een Kamermeerderheid die het lasteren van Allah of God uit de strafwet wil halen. Maar daartoe een motie steunen wil ze, na bezinning, toch weer niet. Opwinding ontstaat verder, wanneer een imam -evenals sommige joden- krachtens zijn geloofsovertuiging een vrouw, ditmaal minister Verdonk, geen hand wil geven. Ook geruchtmakend: de prestatie van tv-interviewer Knevel, die een islamitische prediker zover weet te krijgen dat hij zegt naar de dood Wilders uit te zien (maar een moord af te wijzen). Bij de Amerikaanse presidentsverkiezing verslaat Bush -die kennelijk krachtiger overkwam, ook als hoeder van traditionele waarden- de Democraat John Kerry. Na zware bombardementen veroveren 10000 Amerikanen het deels rebelse Falloedja in Irak, maar echt 'genormaliseerd' is het eind december nog niet. In Parijs sterft PLO-leider Jasser Arafat. Na vijf maanden heibel sluiten kabinet, vakbeweging en werkgevers een sociaal akkoord. Het prepensioen blijft alleen voor 55-plussers fiscaal aantrekkelijk. Een -niet-verplichte- levensloopregeling biedt werknemers de kans maximaal ruim tweemaal een jaarinkomen belastingvrij te sparen voor zorgverlof of vervroegd pensioen. Minister Donner is van plan het slaan van kinderen wettelijk te verbieden. De Grootste Nederlander aller tijden had Willem van Oranje moeten zijn, maar de KRO geeft bij een tv-verkiezing Pim Fortuyn de eer, door malheur met een computer. Na veel gesteggel treedt een nieuwe Europese Commissie aan, mét netwerk-Neelie Kroes. De Italiaan Buttiglione viel af, omdat hij privé de opvattingen van miljoenen Europeanen over homoseksualiteit en de positie van vrouwen deelt.

December

Prins Bernhard (93) sterft. Via de Volkskrant informeert hij Nederland postuum over het bestaan van twee buitenechtelijke dochters, Alexia (37) en Alicia (ca. 50), zijn 'dédain voor de politiek' en zijn vroegere 'zelfoverschatting' (Lockheed-affaire). Een KNMG-commissie adviseert mensen die levensmoe zijn, recht te geven op doktershulp bij zelfdoding. Onder voorzitterschap van Balkenende zetten de regeringsleiders van de EU de deur open voor onderhandelingen over de toetreding van Turkije. Mediaondernemer John de Mol overtroeft de NOS (Studio Sport) en koopt de belangrijkste rechten op het uitzenden van eredivisievoetbal. Simon Peres (82) en andere sociaal-democraten treden toe tot het verzwakte kabinet van Sjaron (76), dat anders de ontruiming van 21 nederzettingen in de Gazastrook niet voor elkaar zou krijgen. Hoewel een kamermeerderheid zich daar in 2003 tegen verzette, blijft minister Kamp ernaar streven een stel fregatten voor ruim 100 miljoen euro te voorzien van Tomahawk-kruisraketten, nu nog exclusief Amerikaans en Brits wapentuig. Softwarereus Microsoft moet van de Europese rechter wegens misbruik van zijn machtspositie bijna 500 miljoen euro boete betalen en ophouden met de koppelverkoop van zijn spullen (Windows plus Media Player-software). Na een frauduleuze verkiezingsronde en massale protesten kiezen de meeste Oekraïeners de westers georiënteerde oppositieleider Joesjtsjenko tot president. Tegenstander Janoekovitsj, russofiel premier, weigert te berusten. Een apocalyptische vloedgolf, veroorzaakt door een zeebeving, richt vooral in Atjeh, Sri Lanka, India en Thailand onvoorstelbare ellende aan: waarschijnlijk meer dan 100000 doden, megaschade aan have en goed. Ook in Nederland komt een grootscheepse hulpactie op gang. De respons van westerse regeringen is (aanvankelijk?) schriel.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden