Stint definitief van de weg, oorzaak ongeval nog onduidelijk

De elektrisch aangedreven voertuigen van Stint Urban Mobility.  Beeld ANP
De elektrisch aangedreven voertuigen van Stint Urban Mobility.Beeld ANP

De Stint is onveilig, blijkt uit onderzoek van TNO. Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) haalt het voertuig daarom definitief van de weg.

Johan van Heerde

De Stint voldoet niet aan de veiligheidseisen voor de Nederlandse weg, blijkt uit onderzoek van TNO naar de elektrische bakfiets. TNO inspecteerde drie voertuigen en concludeert dat deze ontoereikend zijn voor personenvervoer. Alle zes aspecten waar TNO naar heeft gekeken zijn volgens het onderzoeksinstituut van een onacceptabel niveau. Het rapport van TNO volgt op het ongeval met een Stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

De conclusies van TNO zijn voor minister Cora van Nieuwenhuizen reden om aanwijzing van de Stint tot de Nederlandse definitief in te trekken. Dit betekent dat een aangepaste Stint opnieuw moet worden beoordeeld voordat er weer mee gereden mag worden. “Alle zes vakjes zijn rood, dus dat is geen goed verhaal”, zegt minister Van Nieuwenhuizen.

Rem

De minister verwijst naar de zes criteria waar TNO onderzoek naar deed. Volgens TNO blijkt dat het voertuig niet te alle tijde goed tot stilstand kan worden gebracht en de rem niet krachtig genoeg werkt. Ook is het mogelijk dat een Stint automatisch accelereert wanneer er een kabelbreuk plaatsvindt, volgens TNO een ongewenste situatie. In geval van nood is het ook niet altijd mogelijk om het voertuig handmatig – bijvoorbeeld door te duwen – op een veilige plek te krijgen. Pas na twee handelingen is dit mogelijk, slaagt de bestuurder daar niet in dan wordt hij door het apparaat tegengewerkt.

Twaalf dagen na het ongeluk haalde minister Cora van Nieuwenhuizen de Stint voor onbepaalde tijd van de weg nadat uit een verkennend onderzoek bleek dat het voertuig mankementen vertoonde. Volgens de minister bevestigt dit nieuwe rapport haar eerdere twijfels over de veiligheid van de Stint. De rechtbank in Utrecht concludeerde in november ook al dat de Stint onveilig is.

Vervelende boodschap

Volgens de minister moet er aan de Stint ‘nogal wat’ aangepast worden, voordat deze weer de weg op kan. “Ik realiseer me dat het voor de huidige gebruikers van de Stint een vervelende boodschap is, maar ik blijf herhalen dat verkeersveiligheid voor mij de doorslag geeft, zeker als het om kinderen gaat”, zegt Van Nieuwenhuizen. Kinderopvangbedrijven en brancheorganisaties hebben er bij de minister meermaals op aangedrongen om de Stint toch toe te laten tot de weg omdat het voertuig een belangrijk vervoersprobleem oploste.

Wanneer een aangepaste Stint opnieuw op de weg mag is nog onduidelijk. De RDW en de Stichting Wetenschappelijk onderzoek voor de Verkeersveiligheid (SWOV) publiceerden vorige week nieuwe toelatingseisen voor bijzondere bromfietsen, de groep voertuigen waartoe ook de Stint behoort. Samen met de minister wordt nu gekeken hoe een toelating er uit moet zien en of er bijvoorbeeld een rijvaardigheidstraining verplicht wordt en de minimumleeftijd voor voertuigen zoals de Stint wordt verhoogd naar 18. De gesprekken hierover zijn niet voor eind februari klaar, denkt de minister.

Op de vraag hoe het kan dat de Stint in 2011 relatief eenvoudig tot de weg werd toegelaten had de minister geen antwoord paraat. “Die vraag worstelen wij nu ook mee. Daarom werken we nu aan een nieuw toelatingskader voor voertuigen zoals de Stint. Het enige wat ik kan zeggen is dat de nadruk toen meer lag op innovaties, nu kijken we daar anders tegenaan.”

Ongeluk

Minister van Nieuwenhuizen benadrukt dat het onderzoek van TNO niets zegt over de toedracht van het ongeluk op 20 september in Oss. Politie en recherche doen nog uitgebreid onderzoek naar dit ongeval en lieten weten dat dit nog maanden kan duren. Ook werd bekend dat de politie invallen heeft gedaan in het kantoor van de Stint en de woning van directeur Edwin Renzen, en dat hierbij administratie in beslag is genomen. Of die invallen in verband staan met de uitkomsten van het onderzoek van TNO wilde het OM niet prijsgeven.

De elektrische bakfiets was dé uitkomst voor kinderdagverblijven maar het ongeluk in Oss in september van dit jaar veranderde alles. Lees hieronder onze reconstructie van eerder dit jaar terug.

Met een zee van bloemen, knuffels en kaartjes herdenkt Oss op donderdag 20 september het tragische ongeluk dat de Brabantse plaats eerder die dag treft. ’s Morgens omstreeks half negen komen vier kinderen om het leven als een trein op een bewaakte spoorwegovergang botst op een elektrisch aangedreven bakfiets. Ook raken een kind en de bestuurder, een medewerker van een kinderdagverblijf uit Oss, zwaargewond.

Er is verdriet, en ontsteltenis, in het hele land. En er ontstaat dezelfde dag al scepsis over het voertuig waarin de overleden kinderen vervoerd werden. Een Stint, het best te omschrijven als een gekleurde badkuip op wielen die elektrisch aangedreven wordt. Een ooggetuige zegt tegen de NOS dat de Stint niet remde toen die op de spoorwegovergang afreed. Dat de bestuurder riep dat het niet lukte om te remmen.

De Stint werd 11 dagen na het ongeluk door Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen van de weg gehaald. Volgens Edwin Renzen, eigenaar van het bedrijf achter de Stint, was dat de nekslag voor zijn firma. Hij vroeg korte tijd daarna faillissement voor zijn bedrijf aan.

De weg op …

In 2008, jaren voordat Nederland kennis maakt met de Stint, constateert het toenmalig ministerie van verkeer en waterstaat samen met de Tweede Kamer dat Europese regelgeving te beperkend is voor de toelating van nieuwe hippe vervoermiddelen. De voordelen van innovatieve voertuigen kunnen daardoor niet worden benut. Directe aanleiding hiervoor is de introductie van de Segway, een elektrisch aangedreven, zelfbalancerend voertuig voor één persoon. Een nuttig apparaat, vindt het ministerie, dat daarom een uitzondering maakt en besluit de Segway toch toe te laten, aangemerkt als ‘bijzondere bromfiets’.

Begin 2011 verankert het nieuwe ministerie van infrastructuur en milieu (IenM) de bevoegdheid om een bijzondere bromfiets aan te wijzen in de Nederlandse wet. In tegenstelling tot ‘normale’ voertuigen zoals brommers, auto’s en vrachtauto’s – al dan niet elektrisch – gebeurt deze toelating op nationale, in plaats van Europese, grondslag. Ook hoeven deze bijzondere bromfietsen na toelating niet periodiek (zoals een APK) gekeurd te worden, en is er geen toezicht op de verkoop.

De minister verzoekt de RDW, de voormalige Rijksdienst voor het Wegverkeer, in april om per direct de technische beoordeling van aanvragen voor bijzondere bromfietsen op zich te nemen. In een antwoord waarschuwt de RDW het ministerie per brief over de gebrekkige controle van een ‘bijzondere bromfiets’. Dezelfde kritiek wordt eerder al door RDW-medewerkers in gesprekken met ambtenaren van IenM geuit. Toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen legt de zorgen naast zich neer. In een brief aan de RDW, drie maanden later, erkent het ministerie dat er ‘inderdaad minder toezicht door de overheid op bijzondere bromfietsen dan op andere voertuigen is’. Gezien de kleine aantallen van de desbetreffende voertuigen wordt dit risico aanvaardbaar geacht.

Op 28 juli 2011 ploft er een nieuw verzoek tot aanwijzing van een bijzondere bromfiets bij IenM op de mat. De aanvraag is voor de Stint, volgens de bedenker het beste te beschrijven als een elektrische bolderkar. De Stint is ontwikkeld om kinderopvangorganisaties in Nederland te ondersteunen bij het ophalen van kinderen bij basisscholen. Een betaalbare oplossing voor waar tot dan toe milieubelastende auto’s, taxi’s en busjes worden gebruikt. Er passen maximaal tien kinderen in de stint, die kunnen worden vastgezet met heupgordels.

Twee instanties adviseren de Stint niet zomaar toe te laten op de Nederlandse weg. Volgens de RDW voldoet de Stint niet aan regelgeving omdat deze iets breder (een halve centimeter) is dan de toegestane breedte. De minister besluit hier geen punt van te maken. In hetzelfde testrapport wordt ook ‘permanent aangebrachte inrichting aan de bromfiets om lading mee te kunnen vervoeren’ gecontroleerd. Gek genoeg krijgt dit onderdeel het oordeel ‘niet van toepassing’. Opvallend, omdat de Stint voor een groot deel bestaat uit een grote bak waarin tot tien kinderen vervoerd mogen worden.

Het idee van tien kinderen in een open laadbak is juist voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) reden om de Stint niet zonder meer goed te keuren. In een rapport van 8 november 2011 stelt de SWOV de vraag of ‘er vanuit mag worden gegaan dat een persoon van zestien jaar of ouder zonder enige rijopleiding, veilig tien personen (kinderen) kan vervoeren.’ Aanvullend onderzoek acht de stichting wenselijk, maar dat komt er niet.

Zes dagen na ontvangst van het rapport wijst minister Schultz van Haegen de aanvraag van de Stint toe. De bewindsvrouw adviseert de stintfabrikant rekening te houden met de ‘behartenswaardige’ opmerkingen van de SWOV maar is van oordeel dat met de Stint voldoende veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen.

Ongelukjes

In de zeven jaren die volgen is het relatief stil rondom de Stint, die langzaam maar zeker gaat fungeren als ideaal vervoermiddel voor kinderdagverblijven, en later ook aan populariteit wint bij (pakket)bezorgers van bijvoorbeeld PostNL. De stintfabriek verkoopt tussen 2012 en 20 september 2018 zo’n 3500 van de elektrische bakfietsen en zet daarmee miljoenen euro’s om.

In de loopt der tijd past de fabrikant de Stint enkele keren aan. Zo komt er onder meer een handrem die eerder nog ontbreekt en krijgt het voertuig een sterkere elektromotor zodat hij beter meegaat met de rest van het verkeer. Aanpassingen waarvan de fabrikant nu zegt dat deze pasten binnen de ontwikkeling van zijn ontwerp en de eisen voor een bijzondere bromfiets. De modificaties hoefde de fabrikant, gezien de aanwijzing die hij in 2011 tekende, niet te laten testen. Pas in 2015 verandert het ministerie de wet, waarna fabrikanten moeten verklaren dat de op de markt te brengen bijzondere bromfietsen identiek zijn aan het door de RDW geteste exemplaar.

Er zijn wel eens ongelukjes met de Stint, zo breekt iemand eens een been bij het afstappen, maar grote incidenten blijven uit. Tot 20 september 2018, de dag van het treinongeluk in Oss. 24 uur na het ongeval stuur minister Van Nieuwenhuizen een brief naar de Tweede Kamer. Ze schrijft: ‘Naar aanleiding van het ongeluk is op verschillende plekken de vraag opgekomen of de Stint veilig gebruikt kan worden. Er is op dit moment geen informatie die aanleiding geeft om de toelating van de Stint op de openbare weg te herzien.’

De overgang in Oss in september, waar het ongeluk met de Stint plaatsvond.  Beeld ANP
De overgang in Oss in september, waar het ongeluk met de Stint plaatsvond.Beeld ANP

Ook constateert de minister dat een toenemend aantal innovatieve voertuigen waaronder bijzondere bromfietsen op de weg zijn gekomen, Ze vraagt de RDW en de SWOV om een advies over de manier waarop nieuwe voertuigen tot de weg worden toegelaten. Opvallend genoeg waarschuwde kennisinstituut TNO al in 2014 voor die ontwikkeling en het gebrek aan toezicht op nieuwe voertuigen: ‘voor deze categorie is er geen wet- en regelgeving om de veiligheid van de gebruiker, maar ook de omgeving te kunnen garanderen.’ De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) maakt op 9 oktober bekend onderzoek te gaan doen naar de toelating van de Stint op de weg, en wat dit voor invloed heeft op de veiligheid. Ook andere innovatieve voertuigen die toegelaten zijn, worden de komende periode door de OVV onderzocht.

… van de weg af

Op maandag 1 oktober kondigt minister Van Nieuwenhuizen aan de Stint toch te schorsen, omdat er op basis van een ‘verkennend’ onderzoek van enkele andere Stints uitgevoerd door de politie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ‘twijfels’ zijn ontstaan over de technische constructie van de Stint. Vanuit de verkeersveiligheid acht de minister de schorsing per 2 oktober noodzakelijk.

Voorafgaand aan het besluit tot schorsing wordt door ILT bij de fabrikant van de Stint aangedrongen op een terugroepactie, maar daartoe was deze niet bereid. In de ogen van eigenaar Edwin Renzen is er geen verband tussen het ongeluk in Oss en de eventueel mogelijke technische problemen van de Stint. In de vier weken die volgen sinds de schorsing van de Stint ontstaat de vraag of minister Van Nieuwenhuizen haar besluit op basis van juiste en volledige informatie heeft genomen. Is haar beslissing wel correct?

De minister baseert zich op 1 oktober op een feitenrelaas opgesteld door ILT. Uit de testen blijkt dat een stroomkabel kan losraken of breken, waardoor de Stint uit zichzelf versnelt tot de maximale snelheid. Hetzelfde kan gebeuren als een veertje in de gashendel breekt waardoor deze niet vanzelf terugdraait naar nul. De handrem is vervolgens onvoldoende krachtig om het voertuig te stoppen, alleen ingrijpen via het contactslot – een onnatuurlijke beweging – zou de Stint nog tot stilstand kunnen brengen.

In het feitenrelaas van ILT staat geschreven dat de fabrikant op 30 september tot ‘dezelfde bevindingen’ was gekomen. Op 19 oktober blijkt dat dit niet klopt. Bij de beantwoording op 66 Kamervragen stuurt minister Van Nieuwenhuizen 43 aanvullende stukken naar de Tweede Kamer. Een van deze stukken is het onderzoeksverslag van een teamleider van ILT over de Stint. Hierin schrijft de teamleider: ‘Fabrikant blijft herhaaldelijk terugkomen op de veronderstelde kabelbreuk uit de quick scan en dat dat niet herkenbaar was. Kabelbreuk komt volgens de fabrikant eigenlijk niet voor.’

En ook op het oog belangrijke aanvullingen van het NFI, dat een paar Stints technisch heeft gecheckt, hebben het feitenrelaas van ILT niet gehaald. Zo stelt het NFI dat de Stint altijd tot stilstand kan worden gebracht door de gashendel zelf terug te draaien. Ook blijkt dat de kabelbreuk waar ILT over schrijft slechts bij een klein percentage van de Stints tot een gevaarlijk probleem kan leiden. Het is volgens het NFI ‘niet ondenkbaar’ dat de veiligheidsmaatregel, een microswitch in de gashendel, niet werkt. Dat er een relatief eenvoudige aanpassing denkbaar is waardoor de draadbreuk direct wordt waargenomen, wordt door ILT niet meegenomen.

Een dag eerder behandelt de rechtbank in Utrecht het kort geding dat kinderopvangbedrijf Het Kinderstraatje uit Almere aanspant om het besluit van minister Van Nieuwenhuizen om de Stint te schorsen, terug te draaien. Eigenaresse Michelle van Zundert is een van de vele mensen in de kinderopvangbranche die halsoverkop op zoek moest naar een alternatief voor de ‘ontzettend handige’ Stint. Per taxi, bus, fiets of te voet moeten kinderen in Nederland weer naar school of sport worden gebracht. Volgens Van Zundert, die geen rijbewijs bezit, heeft minister Van Nieuwenhuizen niet voldoende nagedacht over het belang van de Stint voor kinderopvangbedrijven.

Na onderzoek van TNO besluit minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) op 13 december 2018 dat de elektrische bolderkar in de huidige vorm niet de weg op mag. Er zijn problemen met de rem en de lengte van de remweg van het voertuig. De onderzoekers constateren ook problemen met de gashendel.

Lees ook:

Eigenaar stintfabriek: beslissing van de minister werd ons fataal

Stint Urban Mobility uit Putten vraagt faillissement aan. ‘Het enige product dat we maken, de stint, heeft geen bestaansrecht meer. We hebben al vijf weken nul euro aan inkomsten’, zegt eigenaar Edwin Renzen.

Stint gaat de komende maanden nog niet de weg op

Tijdens de rechtszaak van kinderdagverblijf Het Kinderstraatje tegen het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen om de stint voorlopig te schorsen, bleek dat het voertuig nog maanden niet de weg op gaat.

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden