Spreektekst Thierry Baudet, verkiezingsavond 20 maart 2019

null Beeld ANP
Beeld ANP

Hieronder de uitgeschreven tekst van de speech van Thierry Baudet op woensdagavond 20 maart, die hij uitsprak in theater Figi in Zeist, na zijn verkiezingsoverwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen. Een Trouw-redacteur schreef de tekst uit aan de hand van de opname die de NOS hiervan maakte.

Redactie

(Deze tekst hoort bij het artikel: De uil van Minerva en de boreale wereld: Wat zei Baudet nou eigenlijk?)

“De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. En dat geldt niet alleen voor deze avond, beste vrienden, beste campagnegenoten, beste partijgenoten, beste kompanen. Nu pas in deze laatste uren van de dag, komen de polls binnen, komen de nieuwtjes binnen, hebben we kennis over wat er vandaag gebeurd is.

“Maar die uil van Minerva slaat niet alleen op deze avond zijn vleugels op. Het is breder. Vaak duurt het tot het moment dat het bijna voorbij is. Voordat we ons realiseren wat we hebben, en wat we hadden moeten koesteren. Als het bijna te laat is. En zo staan we hier vanavond. Te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek, die vol zelfvertrouwen was, en die de mooiste architectuur, de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht die ooit onder de sterrenhemel heeft bestaan. Ons land maakt onderdeel uit van die beschavingsfamilie.

“Maar net als al die andere landen van onze boreale wereld, worden we kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten. Door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. En vooral worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven en geen idee hebben wat op de lange termijn de issues zijn. Zij beheersen helaas de besluitvormingsorganen van ons land, en maken in een merkwaardige mengeling van onkunde en cynisch eigenbelang keer op keer de verkeerde keuzes. Niet lang meer!

“Economisch onbenul Mark Rutte verhoogt de belastingen op het dieptepunt van de crisis. Waardoor de koopkracht ernstig afneemt, de pensioenen niet kunnen worden geïndexeerd, en nu 2,5 miljoen mensen aan de kant staan in onze samenleving, werkloos of quasi-werkloos. Vervolgens lieten de achtereenvolgende kabinetten Rutte de grens wagenwijd openstaan en braken ze immigratierecord na immigratierecord. Met alle immigratieproblemen die we al hebben, werden opnieuw honderdduizenden mensen uit totaal andere culturen dan de onze binnengelaten, en stemde de coalitie ook nog eens tegen onze motie om de Syriërs die terug kunnen ook te helpen terug te keren. Vervolgens tekenden ze het Marrakech-immigratiepact, met alle gevolgen die dat de komende jaren ook weer zal hebben .

“Een absolute crisis bij de politie dreigt, waardoor onze veiligheid op straat, die al nauwelijks meer kan worden gewaarborgd, nog verder onder druk zal komen te staan. En we natuurlijk afgelopen maandag in Utrecht zagen dat verkrachters, roofovervallers, levensgevaarlijke mensen, gewoon vrij rondlopen. Het is een schande.

“En er is een kaalslag gaande in ons onderwijs. Er is een bureaucratische woeker in de gezondheidszorg, en beide moeten worden aangepakt. Maar dat zijn niet alle fouten van Rutte. Hij liet ook alle plannen van die verschrikkelijke Europese Unie om de baas over ons te spelen gewoon doorgang vinden. Hij offerde de pulsvissers op, liet de boeren met hun fosfaatrechten stikken, en accepteerde dat ook onze pensioenen nu geleidelijk onder EU-toezicht worden gebracht.

“Wat is hier aan de hand? Waarom gebeurde dit allemaal? Men gelooft niet meer in Nederland. Dat is zeker. Niet meer in onze taal, die inmiddels is afgeschaft op onze universiteiten. Wij geloven niet meer in onze kunsten, in ons verleden. Men gelooft niet meer in onze feestdagen, onze helden, onze traditionele stedenbouw.

“In al dat ongeloof, in dat immense vacuüm, dat culturele en spirituele vacuüm is tegelijkertijd haast ongemerkt een grandioze ketterij binnengedrongen. Een nieuwe immanente religie, een politieke theologie. De leden van het kartel, ze geloven in niets maar vereren tegelijkertijd een afgod, genaamd transitie.

“Honderden miljarden, wij denken zelfs duizend miljard in totaal als je alle kosten bij elkaar optelt, willen zij offeren op het altaar van deze afgod. In de vorm van windmolens, warmtepompen, zonnepanelen en andere volkomen onrendabele projecten die ons niets brengen, die de planeet niets verder helpen, maar die ons wel heel erg veel geld kosten en dus heel erg straffen.

“Het is een masochistische ketterij, dit geseculariseerde zondvloedgeloof dat zich in onze tijd heeft meester gemaakt van de harten en geesten van onze bestuurders. Een manie, vergelijkbaar met de doodscultus die ooit paaseiland teisterde. Deze duurzaamheidsafgoderij stort niet alleen onze economie in onze totale ondergang, Hij is ook bedoeld om onze geest, ons zelfbewustzijn nog verder te krenken.

“Inderdaad, schuldgevoel is hetgeen waar deze klimaathekserij zich mee voedt. Wij moeten boeten, zo papegaaien de macht zoekende bestuurder van dit land de ecologische hogepriesters na. Het is pure oikofobie, het is ene schuldcomplex dat kennelijk een uitweg nodig heeft. En als u er iets van wil zeggen, als de bevolking zich keert tegen de algehele capitulatie van onze bestuurders, als de mensen in ons land protesteren, weet u wat ze dan doen? Dan schaffen ze het referendum af. Dat is de toestand van ons land vandaag. Die arrogantie, dames en heren, vrienden, die stupiditeit, die is vandaag afgestraft.

“Want op deze dag, nu we in deze crisis verkeren, deze schemer, deze zonsondergang, op deze dag is de uil van Minerva dan toch opgestegen. Vandaag is Forum voor Democratie de grootste, ofwel de gedeelde grootste, ofwel de een na grootste partij van Nederland geworden!

“De kiezers in Nederland hebben net als de uil van Minerva hun vleugels uitgespreid. Hebben hun ware macht getoond. De uil der wijzen is gaan vliegen en heeft de hele aardkring in beweging gebracht. Want deze vleugels zijn niet alleen vleugels om mee te vliegen. Het zijn ook wieken om lucht mee te slaan. Om een veranderingswind in gang te zetten. Om ons land weer van ons te maken en een einde te maken aan een tijdperk van culturele, economische en politieke capitulatie.

“Vrienden, wij hebben niet stilgestaan de afgelopen tijd. We hebben meer dan 2000 cv’s doorgespit, we hebben meer dan 1300 mensen gesproken, we hebben meer dan 600 diepte-interviews afgenomen, we hebben honderden mensen getraind. We hebben fantastische lijsten samengesteld. En met die mensen een hoopvolle, optimistische en serieuze campagne gevoerd. Heel Nederland hebben we bezocht in zalen, op straten, in winkelcentra, bedrijven, op scholen, overal. En we hebben het hele land in beweging gekregen. En het resultaat, dames en heren, het resultaat…

“De zon was mij nooit opgevallen, zegt Menno Wigman, als hij niet steeds was ondergegaan. De schoonheid van Nederland was mij nooit zo duidelijk op het netvlies gekomen als ons mooie land niet zo was verkwanseld door de bestuurders van het kartel.

“Sterker: als dit alles niet was gebeurd, deze ongecontroleerde immigratie die ons straatbeeld zo vertekent. Al die linkse indoctrinatie in het onderwijs, al die lelijke architectuur en die machtsuitbreiding van de EU. Al die klimaatketterij. Als al die zaken niet waren gebeurd, dan was ik nooit de politiek ingegaan. Maar wij zijn naar het front geroepen omdat het moet. Omdat ons land ons nodig heeft.

“Beste vrienden, wij zijn het product van 3000 jaar evolutie. Wij hebben meerdere ijstijden overleefd, we hebben mammoeten gevloerd. Wij zijn dragers wij zijn erfgenamen van de grootste beschaving die ooit heeft bestaan. Wij dragen een unieke kracht en enkele tientallen jaren van indoctrinatie door de media en het onderwijs kunnen dat nooit begraven. Iets wat in ons zit, iets wat nooit kan worden afgepakt.

“En vandaag, en dat voel je ook in de zaal, hebben we gekozen om weer te strijden. Weer te dromen, weer te hopen, weer te vechten. En als ik nu terugkijk op de afgelopen drie jaar, dan is dat het sterkste gevoel dat ik heb. Wat wij samen hebben bereikt. Die zin om weer te bouwen, om ervoor te gaan, dat geloof in de toekomst. En daar wil ik jullie voor bedanken. Toen wij begonnen aan deze reis, om samen met alle mensen die hier nu zijn en nog veel meer mensen, handtekeningen te verzamelen voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, toen zei iedereen – weet u nog wat iedereen toen zei? – ‘Lukt je nooit.’

“We zijn het hele land doorgegaan. Overal geweest, overal gedebatteerd. Iedereeen dacht dat het ons niet zou lukken, maar het lukte ons wel. Het werd een overweldigend nee. Rutte lachte. Iedereen lachte, want er was een inlegvelletje tevoorschijn getoverd waarmee de stem van de bevolking terzijde werd geschoven.

“Wij namen het niet. Wij accepteerden het niet en wij startten onze eigen partij. Iedereen had het over versplintering, en iedereen had het over peppie en kokkie en dit en dat, en iedereen zei: lukt je nooit. Maar het lukte ons wel. En we kwamen met twee zetels in de tweede kamer op 15 maart 2017. En ook toen hadden ze hun woorden klaar. Ook toen lachte Mark Rutte en hij zei: met twee zetels in de kamer effectief oppositie voeren - “lukt je nooit” – scandeert de zaal.

“En hier staan we vanavond. Hier staan we vanavond, in alle provincies zijn we vertegenwoordigd! In de eerste kamer zijn we vertegenwoordigd! Jullie hebben Annabel gehoord. In Amsterdam zijn we er. Vanavond is hier ook Dirk-Jan Eppink die de lijst aanvoert voor het Europees Parlement. Ook daar staan we er!

“En vandaag is dus het moment om een boodschap te sturen aan Mark Rutte en de gevestigde machten. Forum voor Democratie nog langer negeren dat lukt je nooit.

“Als FvD’ers weten wij dat je de metafysische grondslagen van het christendom niet hoeft te aanvaarden om toch de wederopstandingsgedachte als leidend motief van de westerse beschaving te kunnen aanvaarden. Iets dat dood leek, iets dat voorbij leek, iets dat achter ons zou liggen, iets dat definitief achter ons zou liggen, dat kan, zo weten wij, weer tot bloei komen. Het idee dat iets dat dood was, iets dat voorbij was weer tot bloei kan komen, precies dat, precies dat beste vrienden, is onze leidraad. Is ons motief, ons levensmotto. Want wij zijn de partij van de wedergeboorte, van de renaissance. Dat is wat wij willen bewerkstelligen. En het is nooit urgenter en noodzakelijker geweest dan nu, dat mensen van goede wil de handen ineenslaan om de banden met onze tradities te herstellen. Om onze kracht te hervinden en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te brengen. Om al het goede dat we in de wereld kunnen vinden te verbinden met onze oude wortels, en zo het land weer te laten bloeien.

“Wij zijn aan het bouwen. We zijn bezig een partij te bouwen met een opleidingsinstituut, met lokale afdelingen, met provinciale fracties. Met een Eerste Kamer fractie, met een Tweede Kamer fractie, met een Europese Parlementsfractie! Wij gaan een nieuwe generatie opleiden en we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Wij hebben de mensen om de Europese Unie te verslaan. WE hebben concrete oplossingen om de massa-immigratie te stoppen. We hebben de mensen die controle over onze grenzen kunnen herstellen en om de euromunt te ontvlechten, zodat wij eindelijk weer de baas worden in ons eigen land.

“Wij zullen niet rusten totdat onze democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken. We gaan bindende referenda introduceren. Volksinitiatieven. Open sollicitaties voor publieke functies. Gekozen burgemeesters. En wij saneren de NPO.

“Opnieuw gaan we voorbij onze horizonten reiken. We gaan een renaissance teweegbrengen waarin ons zelfvertrouwen is hersteld. Waarin we weer veilig kunnen leven in een vertrouwde omgeving. Waarin de democratische rechtsstaat is hersteld, en de economische en culturele dynamiek kan terugkeren. En zoals u weet, doen we dat graag met alle andere partijen en bewegingen die ons willen versterken. Want wij zijn het vlaggenschip van de renaissancevloot.

“En andere schepen kunnen zich bij ons voegen. We willen met iedereen samenwerken. Dat gaan we gestalte geven in de provincies, op nationaal niveau en op Europees niveau. Want vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen, en vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel!”

Lees ook:

De uil van Minerva en de boreale wereld: wat zei Baudet nou eigenlijk?

In de bombastische stijl die we inmiddels van de Forum voor Democratie-leider kennen, sprak hij achtereenvolgens over de ‘uil van Minerva’, ‘beschavingsfamilie’ en ‘boreale wereld’. Maar wat bedoelde hij daarmee?

‘Baudet positioneert zich als eenzame profeet’

Een interview met Frits Boterman, historicus en kenner van het gedachtengoed waar Thierry Baudet zich het meest door laat inspireren, dat van de Duitse cultuurfilosoof van Oswald Spengler

Thierry Baudet: Wij worden eindelijk weer de baas in ons eigen land

Forum lijkt in één klap de tweede partij in de senaat te worden. De leden reageren euforisch.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden