Scholier (15) in Ridderzaal op Kinderprinsjesdag: Landgenoten!

Stijn Harder Beeld Guus Schoonewille
Stijn HarderBeeld Guus Schoonewille

Stijn Harder uit Bloemendaal is Koning van de Jeugd 2015 en spreekt vandaag in de Ridderzaal zijn troonrede uit op Kinderprinsjesdag. "Ik heb jullie keihard nodig. Ook als jij straks thuis bent kan jij meehelpen."

redactie

Beste jongens en meisjes, excellentie, geachte Kamerleden, dames en heren,

Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik als Koning van de Jeugd 2015 met het welkom voor de jongeren begonnen ben. Deze bijzondere dag staat immers in het teken van de jeugd.

Dit gebeurt hier, in dit bijzondere gebouw, hier, in de Ridderzaal. Deze prachtige zaal staat al lange tijd symbool voor regeren en besturen. Ik vraag jullie allemaal eerst eens omhoog te kijken.

Als je goed naar de kapconstructie kijkt heeft het de vorm van de bodem van een omgekeerd schip. Dat vind ik een mooie gedachte om mee te beginnen, wij zitten met elkaar in hetzelfde schuitje en zullen moeten samenwerken om onderwerpen aan te kaarten en beter te maken! Jong en ouder!

Ik zie deze zaal daarom het liefst als een prachtig podium om goed te doen voor elkaar, en vooral met elkaar. En dat gaan wij vanochtend gezamenlijk doen!

Vandaag krijgt de jeugd via jullie een eigen stemgeluid. Wij gaan met elkaar in debat en in gesprek om dingen beter te maken. Hiervoor behandelen wij vier thema's: jongerenparticipatie, kinderarbeid in Nederland, jeugdstrafrecht en vreemdelingenbeleid. Volwassenen kunnen niet altijd denken zoals jongeren. Om die reden moet er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de kracht van jongeren zelf. Ook om jongeren te stimuleren, te motiveren en aan te spreken mee te doen.

Wat kan jij doen?
Over jongerenparticipatie is heel veel informatie te vinden via internet. Het viel mij op dat de meeste informatie niet voor jongeren geschreven is, zeg maar ronduit wollig taalgebruik waar de meeste jongeren direct op af zullen haken. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, daar is dit onderwerp veel te belangrijk voor. Jongerenparticipatie is de invloed die een jongere heeft op zijn of haar leefomgeving. Ook nog wat wollige misschien.

De Troon in de Ridderzaal Beeld ANP
De Troon in de RidderzaalBeeld ANP

Participatie van jongeren gaat volgens mij om 3 belangrijke punten: - inspraak (ik kan mijn mening geven)
- invloed (er wordt met mijn mening of idee iets gedaan)
- eigen initiatief (ik kan zelf dingen organiseren)

Jongerenparticipatie is niet alleen leuk en nuttig voor jongeren, het is daadwerkelijk een recht in het VN-kinderrechtenverdrag.

In artikel 12 en 13 van dit verdrag is vastgelegd dat kinderen en jongeren het recht hebben om hun mening te geven, mee te praten en mee te beslissen.

Jongeren moeten, ongeacht achtergrond of beperking, in staat zijn om mee te denken en mee te beslissen en vooral mee te doen in Nederland. Dit moet geen uitzondering zijn, maar juist regel. Jongens en meisjes. Wij zitten samen hier, samen in dit zelfde schuitje. Wij discussiëren samen en debatteren samen. Wat wij hier doen is jongerenparticipatie.

Ik doe mijn best een goed voorbeeld te zijn. Ik ben dit jaar Koning van de Jeugd. Ik kom op voor de rechten van het kind. In het bijzonder voor de vierhonderdduizend kinderen in Nederland die onder de armoede grens leven.

Vierhonderdduizend kinderen die recht hebben op een beter leven. Daar hebben wij met het VN Kinderrechten Verdrag zelfs voor getekend! Als heel Nederland! Ook de jongeren! Ik wil deze kinderen helpen. Ik kan dat natuurlijk niet alleen.

Ik heb jullie keihard nodig. Ook als jij straks thuis bent kan jij meehelpen. Jij kan echt wat doen! Met je vrienden, en de vrienden van je vrienden.

Kijk om je heen wie het moeilijk heeft en help deze kinderen. Denk in oplossingen en ga er niet van uit dat jouw bijdrage toch niets veranderd. Een grote of kleine bijdrage, jouw bijdrage doet er toe! Dat is voor mij jongerenparticipatie!

Bestaat kinderarbeid in Nederland?
Niemand kan het zich goed voorstellen dat het in Nederland bestaat. En dat is ook te begrijpen. Het beeld van kinderarbeid is grote, donkere fabrieken waar armoedige kinderen uren en uren met gevaar voor eigen leven moeten werken. Ze krijgen slecht betaalt en ze doen het om het gezin thuis te ondersteunen. Nee, dat hebben wij in Nederland gelukkig niet meer. Maar wel een andere vorm.

Uit onderzoek naar twaalf tot vijftienjarige pubers blijkt een verrassend resultaat. Van deze zevenhonderdvijftigduizend pubers werken circa driehonderdduizend voor geld.

Werkgevers overtreden te vaak de wet op kinderwerktijden en arbeidsvoorwaarden. Het gevolg is dat honderdduizend pubers veel te lang werken of te zwaar tillen en rugklachten kunnen krijgen. Soms zonder dat kinderen het doorhebben.

Is dit kinderarbeid? Over de overtredingen van wetgeving moet wij ons zorgen maken, want die wetten zijn niet zonder reden tot stand gekomen. Uit het hetzelfde onderzoek blijkt dat de 'bijklussende puber' bij onze cultuur past en dat de pubers er vooral positieve ervaringen door krijgen: ze leren met geld omgaan, ze leren wat werken is, ze leren er wat van voor later en ze doen het meestal geheel vrijwillig. Niet uit armoede!

De vraag zou kunnen zijn: moet de wet veranderen of moet de wet strikt gehandhaafd worden? Ik werk. Ik bezorg kranten en werk in een snackbar.

Eerlijk is eerlijk, ik doe dat voor geld. Ik spaar voor een nieuwe laptop en wil ook wel eens iets kunnen kopen wat mijn ouders niet willen betalen. Ja, ja, soms ook iets ongezonds!

Dit werk doe ik precies volgens de regels. Ik werk niet te lang en doe geen dingen die niet mogen op mijn leeftijd. Ik werk ook vaak als vrijwilliger. Ik werk bijvoorbeeld bij Koningsdag om het voor de kinderen een leuke dag te laten zijn. Niet omdat ik Koning van de Jeugd ben, dat werk deed ik daarvoor ook al!

Koningsdag is voor mij een extreem lange dag. Opbouwen van zware attracties, versieren van de straat, helpen bij de spelende kinderen en natuurlijk weer afbreken en opruimen.

Ik krijg hiervoor geen geld. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Volgens de regels zou dit kinderarbeid kunnen zijn. Dat is het niet want ik krijg er geen geld voor. Het lijkt op meten met twee maten. Kan 'kinderarbeid' ook een vrijwillige keuze van een kind zijn?

Koning Willem Alexander tijdens de Koningsspelen, de sportdag die hij en Koningin Máxima speciaal voor kinderen instelde. Beeld ANP
Koning Willem Alexander tijdens de Koningsspelen, de sportdag die hij en Koningin Máxima speciaal voor kinderen instelde.Beeld ANP

Gedicht uit de gevangenis
Alleen in mijn cel kan ik mezelf zijn.
Dan ben ik alleen met m'n pijn.
Dan speel ik geen verstoppertje meer.
Dan gaan mijn gevoelens weer tekeer.

Ik begin dan te dromen. Zelfs te huilen.
Ik hoef mij voor niemand te verschuilen.
Mijn tranen kan ik laten gaan.
Alleen dan besef ik dat mijn gevoelens nog bestaan.

De tijd is gekomen. Om stil te staan.
Bij alles wat ik ooit verkeerd heb gedaan.
Het was misschien geen opzet.
Ik deed mensen pijn, dat heb ik nu gevoeld.

Zal mijn familie nog warmte kunnen geven?
Kunnen zij mij ooit vergeven?

Dit is een gedicht uit de gevangenis, een gedicht van een tiener die vast zit. Een tiener! Een tiener zoals jij en ik.

Jongeren die zwaar in de fout gaan moeten zich bij een rechter verantwoorden, dat is helaas nodig. Het ergste wat een rechtstaat kan doen is je vrijheid afpakken. Je mag niet meer meedoen. Dit is voor mij ook een vorm van armoede.

Dat kan gelukkig niet zomaar en is gebonden aan hele strenge regels. Een onafhankelijke rechter bekijkt alle kanten van de zaak en maakt een zorgvuldige afweging. Zo gaat dat in Nederland maar jammer genoeg niet overal in de wereld.

Voor kinderen gelden bijzondere regels. Dat is niet voor niets. Kinderen horen niet in een gevangenis thuis. De wet en rechters houden daar rekening mee. Bij hele zware gevallen vanaf 12 jaar kan het wel. Vanaf 16 jaar kan je zelfs onder het volwassenrecht gestraft worden. Een gruwelijk voorbeeld. Een paar jaar geleden vermoorde de 16 jarige leerling Murat een conrector van zijn school. Heb je dan nog wel recht als kind behandeld te worden?

Deskundigen kwamen tot de conclusie dat Murat beter volgens het jeugdstrafrecht berecht zou kunnen worden. Dit gebeurde niet, Murat werd door de rechter als een volwassene berecht. Ik vraag mijzelf het volgende af: Waar ligt de grens? Wanneer houd je in een rechtstaat op kind te zijn?

Ik wil Koning zijn voor alle kinderen
Op de nationale open dag van de Asielzoekerscentra heb ik een bezoek gebracht aan het opvangcentrum in Alkmaar. AZC Alkmaar noemt men dat, wat een nare benaming. Vluchtelingen opvang Alkmaar klinkt toch al een stuk vriendelijker! Ik wil graag in mijn jaar Koning zijn voor alle kinderen, juist ook de kinderen die op de vlucht zijn en huis en haard achter gelaten hebben.

Ik maakte in Alkmaar kennis met Almoëd uit Syrië. Wij zijn even oud maar hebben een enorm ander leven. Vroeger had hij een prima leven. Net als ik, een warm gezin, een goede school en vrienden. Alle kans er een mooi leven van te maken. Toen brak er oorlog uit. Alles was van de ene op de andere dag anders en ze moesten op de vlucht.

Hij heeft dagen door de woestijn gelopen met zijn moeder, zijn broers en zijn kleine zusje aan zijn hand. Bijna verdronken in een gammel bootje naar Griekenland. Een lange, moeilijke reis dwars door Europa en uiteindelijk veilig in Nederland.

Almoëd heeft oorlog met eigen ogen gezien, voor zijn leven en dat van zijn familie moeten knokken. Hij heeft alles wat hij bezat achter moeten laten. Ook zijn vader, ook zijn oudste broer, ook zijn vaderland. Hij is pas 15 jaar!

Almoëd klaagt niet, niet over zijn verdriet, niet over zijn gemis, niet over wat hem overkomen is. Hij voelt zich nu eindelijk weer veilig, heeft een dak boven zijn hoofd en kan daardoor rustig slapen. Indrukwekkend!

Er was 1 ding wat hij heel graag anders zou willen. Almoëd wilde graag zo snel mogelijk naar een vaste plek, een vaste woonplaats en een vaste school. Hij wil de Nederlandse taal goed leren, vrienden maken en meedoen.

In afwachting van de behandeling van zijn asielaanvraag kon dat niet. Door steeds te moeten verhuizen moest hij keer op keer opnieuw beginnen. Hij kon daardoor niet op een goede manier meedoen. Gelukkig woont hij nu op een vaste plek, in een huis, in een buurt. Hij gaat daar naar school. Niet dat het voor hem nu allemaal super goed geregeld is, zoals bij ons. Zeker niet! Hij is een van die vierhonderdduizend armste kinderen. Het kan en moet nog heel veel beter voor Almoëd en zijn familie.

Toch is hij de Nederlanders heel erg dankbaar, echt dankbaar. Ik hoop dat hij nu echt een kans krijgt met ons mee te kunnen doen. Een kans krijgt boven de armoedegrens uit te komen.

Ik zou vluchtelingen zoals Almoëd graag in mijn buurt en in mijn klas welkom heten voor zo'n nieuw leven. Vluchtelingen verdienen een veilige plek en zijn een verrijking voor ons allemaal. Wij kunnen veel van hen en hun verhaal leren. En zij van ons.

Iedereen is winnaar
Wat een prachtige ochtend. Jullie hebben ook dit jaar weer laten zien dat jongeren er toe doen! Laat deze ochtend niet het resultaat zijn van het winnen van een wedstrijd. Misschien is het voor jullie en voor mij wel zo begonnen. Deze ochtend is veel meer dan een wedstrijd! Wij doen ertoe met elkaar. Wij zijn in gesprek met elkaar om de wereld een klein beetje mooier te maken.

Voor mij zijn jullie en alle kinderen die dit jaar mee gedaan hebben allemaal winnaars. Mij is één ding helemaal duidelijk geworden. Wij zijn de toekomst van Nederland. Door samen te werken en oplossingen te vinden kunnen wij het verschil maken. Soms met elkaar maar ook heel goed door zelf iets op te pakken.

Dat ga ik jullie vragen.

Kijk om je heen waar jij het verschil kan maken. Beleef het heerlijke gevoel iets te verbeteren voor iemand anders. En geef het door, vraag je vrienden en de vrienden van je vrienden ook mee te helpen. Zo maken wij Nederland echt een stukje mooier.

De jeugd heeft de toekomst, de jeugd, dat zijn wij!

Conservator Paul Rem bij de Gouden Koets in het museum bij Paleis Het Loo bij de tentoonstelling Paardenkracht en Autopracht. Na Prinsjesdag zal de koets drie tot vier jaar in onderhoud gaan. Beeld anp
Conservator Paul Rem bij de Gouden Koets in het museum bij Paleis Het Loo bij de tentoonstelling Paardenkracht en Autopracht. Na Prinsjesdag zal de koets drie tot vier jaar in onderhoud gaan.Beeld anp

Kinderprinsjesdag

Kinderprinsjesdag bestaat sinds 2010. UNICEF organiseert samen met de Stichting Nederlands Debat Instituut het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi. Want kinderrechten gáán niet alleen over kinderen en jongeren, jongeren hebben er zelf ook wat over te zeggen. De winnaars van dit toernooi gaan op Kleine Prinsjesdag - aan de vooravond van Prinsjesdag - in debat met Kamerleden. Ook staatssecretaris Martin van Rijn was aanwezig.

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden