Reacties

PvdA Fractieleider Wallage omschrijft de begroting als 'solide en sociaal'. Hij is tevreden over de groeiende werkgelegenheid, al vindt hij wel dat er op dit front nog veel moet gebeuren. Ook kondigt Wallage voorstellen aan om de inkomens van AOW'ers en van bijstandsgerechtigden met kinderen extra op te krikken. Daarvoor is volgens hem nu ruimte genoeg, omdat de uitgaven in de sociale zekerheid 900 miljoen gulden meevallen.

VVD Partijleider Bolkestein spreekt van 'een mijlpaal op weg naar gezonde overheidsfinanciën', omdat het financieringstekort in '96 onder het afgesproken plafond blijft. Nu het kabinet de in het regeerakkoord beloofde lastenverlichting van negen miljard gulden praktisch heeft gerealiseerd, vindt hij dat het terugdringen van de staatsschuld alle prioriteit moet krijgen. Daarvoor moeten 'vanaf nu' alle meevallers worden gebruikt. Zorgen maakt de VVD zich over de sociale zekerheid. Het uitstel van de aangekondigde privatisering van de WAO mag niet leiden tot 'afstel'.

D66 Fractievoorzitter Wolffensperger noemt de begroting 'evenwichtig' en een 'voortvarende uitwerking van het regeerakkoord'. De sanering van de overheidsfinanciën is een 'stimulans' om verder te gaan met de 'ingezette verlaging van de staatsschuld'. De overheid profiteert qua werkgelegenheid optimaal van de gunstige conjunctuur, maar extra maatregelen zijn onvermijdelijk. De fractie verwacht in dit verband veel heil van deregulering van de arbeidsmarkt. D66 vindt de tijd rijp voor “een bredere discussie over de sociale zekerheid, waarbij ook de gezondheidszorg moet worden betrokken”.

CDA Fractieleider Heerma meent dat de paarse coalitie 'opnieuw' wezenlijke beslissingen op het terrein van de gezondheidszorg voor zich uit schuift. Volgens Heerma 'gooit het kabinet de voor de cohesie in de samenleving zo belangrijke samenwerking tussen overheid en maatschappelijke organisaties overboord'. Het kabinet geeft onvoldoende aandacht aan veiligheid en een familie- en kindvriendelijk beleid. Ook de aandacht voor de land en tuinbouw staat volgens het CDA niet in verhouding tot de problemen in de sector.

GroenLinks Het credo van het kabinet 'werk, werk, werk' in de praktijk is vervangen door 'markt, markt, markt', vindt fractievoorzitter Rosenmöller. Het kabinet erkent wel problemen als de toenemende armoede, de voortschrijdende tweedeling in de samenleving en de groeiende milieuproblematiek, maar heeft geen antwoord. Het blijft beperkt tot 'de standaardoplossing' van privatisering en marktwerking, aldus Rosenmöller. Hij verwacht dat de 'enorme' lastenverlichting voor het bedrijfsleven de werkloosheid amper zal verminderen.

RPF De RPF beaamt dat het kabinet de zaken financieel aardig op de rails heeft, mede dankzij het gunstige internationale economische tij. Maar fractieleider Van Dijke zet daar direct tegenover dat de ploeg van Kok het marktdenken wel erg centraal zet. Hij vindt de aandacht voor de zwakke en voor het milieu onder de maat.

SGP Een zelfde soort kritiek klinkt uit de hoek van de SGP. Fractieleider Van der Vlies klaagt: “Alle aandacht richt zich op economische expansie en het zo snel mogelijk bevredigen van materiële behoeften.” Voor de SGP staat vast dat het kabinet-Kok vooral een (neo-)liberale geest ademt.

GPV Partijleider Schutte vreest dat het perspectief op welzijn, werk en welvaart, dat het kabinet wil bieden, vooral rooskleurig is voor mensen die al werk hebben. Ook voor de GPV is het paarse kabinet in z'n sociaal-economisch beleid te ver doorgeslagen in liberale richting. “Voor hen die langdurig aan de kant staan wordt een te groot vertrouwen gesteld in de werking van de markt.”

Novib, Icco, Cebemo, Hivos Lof komt er uit de hoek van de ontwikkelingsorganisaties voor de begroting van minister Pronk. Hij geeft de vier organisaties de komende jaren steeds meer geld, dat zij besteden aan het steunen van partnerorganisaties in de derde wereld (van 8,8 procent naar tien procent in 2000). Ook inhoudelijk vinden de organisaties de begroting 'een redelijk stuk'.

Transportorganisaties Minister Jorritsma van verkeer krijgt de wind van voren wegens het onvoldoende aanpakken van de file-problematiek. De organisaties op het gebied van transport en verkeer vinden dat de begroting van verkeer en waterstaat geen enkele oplossing biedt voor het dichtslibben van de wegen. Het kabinet volstaat volgens hen met de mededeling dat files de bereikbaarheid van economische centra ondergraven en slecht zijn voor de economische concurrentiekracht.

Zorgsector Het kabinet onderschat de groei in de zorgsector, menen organisaties in de volksgezondheid. De groei moet tot 1,3 procent per jaar beperkt blijven, maar dat is praktisch onmogelijk denken de zorgverzekeraars. Volgens hen is alleen al voor de bevolkingsgroei en de vergrijzing 1,3 procent nodig en krijgt de zorgsector daardoor te maken met tekorten. De artsenorganisatie KNMG voorziet langere wachtlijsten en een hogere werkdruk. De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) vreest een heftige aanvaring met het kabinet als dat zijn plannen met de thuiszorg doorzet. De vereniging vreest een korting van tien procent op de budgetten voor thuiszorg.

De Federatie van kunstenaarsverenigingen is teleurgesteld dat de bezuiniging op cultuur van 27 miljoen uit de vorige kabinetsperiode nog steeds niet van de baan is. Bovendien is zij bang dat het grootste deel van de 60 miljoen extra voor cultuur niet aan de kunsten zal worden besteed, maar aan cultuurbehoud.

Landbouw Land- en tuinbouworganisatie LTO is blij met de aangekondigde lastenverlichting voor boeren en tuinders, maar volgens haar zou het kabinet meer concrete noodmaatregelen moeten nemen om de concurrentiekracht van de agrarische sector te behouden. De lastenverlichting voor het bedrijfsleven vermindert de acute financiële nood, zoals bij glastuinders, te weinig.

Natuur en Milieu “De rijksbegroting rept van duurzame ontwikkeling, maar grijpt belangrijke kansen voor herstructurering niet aan”, reageert de Stichting Natuur en Milieu. Als voorbeeld wijst ze op de wens om de uitstoot van CO2 door bij voorbeeld het wegverkeer terug te dringen, terwijl tegelijkertijd in de begroting van verkeer de nadruk blijft liggen op de aanleg van wegen en de vestiging van Nederland als mainport. Voor het openbaar vervoer wordt juist minder geld gereserveerd.

Volkshuisvesting De Nederlandse Woonbond is tevreden over het plan om mensen met een minimuminkomen extra huursubsidie te geven. De belangenbehartiger van huurders vindt het wel jammer dat er in de begroting geen plannen staan om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. Volgens de bond is daar grote behoefte aan. De koepel van woningcorporaties NCIV is blij dat dehuursubsidie volgend jaar meestijgt met de huursverhoging. “Het enige echte nieuws uit de begroting voor volkshuisvesting is goed nieuws”.

NCB Minderhedenorganisaties zijn teleurgesteld over de Troonrede. Weliswaar heeft de koningin mooie dingen gezegd over de bestrijding van sociale uitsluiting, maar van concrete voorstellen is geen sprake, aldus het Nederlands Centrum voor Buitenlanders. Het had liever gezien dat het kabinet had aangegeven hoe de rechtspositie van migranten te verbeteren.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden