O, kom er ens kijken

Is Sinterklaas op sterven na dood? Nog even en het schitterende volksfeest is weg, vreest Nicolaas Matsier. 'Plaatsje vergaan voor de kale kak van dat geestloze wezen met dat walgelijke geinponum, de futloze Kerstman'. Als bijdrage aan de actie 'Red de Sint' schudt Trouw vandaag een zak met zo'n 130 boeken leeg, te beginnen met Matsiers strijdschrift 'Was Sinterklaas Maar Een Gracht' (Bezige Bij, ¿ 7,50). De boeken hebben weinig gemeen, op twee dingen na: ze zijn pas verschenen en schappelijk genoeg geprijsd om de kleine-cadeautraditie van Sinterklaas in ere te houden. De prijskaartjes zijn ingedeeld in vijf categorieën. Cat. 1: een tientje of minder; cat. 2: ¿ 10,10 t/m ¿ 15; cat. 3: ¿ 15,10 t/m ¿ 20; cat. 4: ¿ 20,10 t/m ¿ 25; cat. 5: ¿ 25,10 t/m ¿ 29,50.

Kleinodiën maar ook overgewaardeerd strooigoed bevat het tweetalige 'Liefdesgedichten' van de 19e-eeuwse Emily Dickinson, met vertalingen van Louise van Santen (De Prom, cat. 2). In 'Vertel me de waarheid over de liefde', eveneens tweetalig, springt Willem Wilmink soms wel heel vindingrijk om met de poëzie van W. H. Auden. Duurt bij Auden de liefde tot 'de zalmen zingen op straat', voor Wilmink beklijft ze tot 'de paus condooms verkoopt' (Bert Bakker, cat. 1). Paul Claes blijft dichter bij zijn dichters. In 'De liefste' verzamelde en herschiep deze knappe vertaler 50 'onsterfelijke liefdesgedichten' van Sappho tot Eliot (Goossens, cat. 5) en in 'De tiende Muze' nog eens 50 voorbeelden van dito vrouwenpoëzie, van Sappho tot Adcock (cat. 4). De nijvere Vlaming schuwt uitersten niet. Zie de versie van Georges Bataille's gruwelijke pornoverhaal 'Histoire de l'Oeuil' ('Het oog') die Claes tegelijk publiceerde met een vertaling van de prozalyriek waartoe een onbeantwoorde liefde James Joyce inspireerde ('Giacomo Joyce'; beide Goossens, cat. 4).

Meulenhoff bloemleesde natuurgedichten voor de dagkalender 1996 'Nederlandse poëzie' (cat. 5). Tini Brugge c. s. laat de flora zelf aan het woord in 'Bloemen spreken in stilte', foto's van thematische bloemstukken uit een Leids stiltecentrum, omrankt door gedichten en meditatieve teksten (Gottmer, cat. 5).

BIOGRAFISCH ALLERLEI Van Sinterklaas tot Jan Pelleboer varieert het recente aanbod aan lichte levensschetsen. Bestemd voor kinderen met hagiografische interesse is Josef Quadflieg's 'Nicolaas van Myra', waarin de goedheilig man op het concilie van Nicea slaags raakt met de snoodaard Arius, die ontkende 'dat Jezus ook God was' (Gooi & Sticht, cat. 5). In 'Jan Pelleboer' bewieroken tientallen vrienden en bekenden wijlen de welbespraakte weerprofeet (red. C. Schaafsma & A. Odding; Profiel, Bedum, cat. 4).

Gemengder gevoelens wekt Tom Egbers' 'De zwarte meteoor'. Hoofdpersoon Steve Mokone, superspits, liet in de jaren '50 Heracles en een Almelose voorgoed in de steek, nadat hij de voetbalclub 2e-divisie-kampioen en de vrouw zwanger gemaakt had (Thomas Rap, cat. 4). Gesprekken met ex-vrouwen en kinderen van overspelige en anderszins bandeloze dienaren des Woords leverden Lize Stilma stof voor 'De dominee en zijn voetstuk' (Callenbach, cat. 3). Op ontboezemingen van de schrijfster Dieuwke Winsemius ('ik tel voor Trouw niet mee') en verder vooral anonieme ouderen baseerde Mink van Rijsdijk de bundel 'Nog wel en niet meer', portretten van bejaarden die niet bij de pakken neerzitten (Kok, cat. 3). Dezelfde leeftijdsgroep kreeg in 1987 een oppepper van de persveteranen Anne Biegel en de dit jaar overleden Heleen Swildens, wier briefwisseling 'M'n bril in de ijskast' met 'Een vinger in de pap' is herdrukt als Pandora-pocket (Contact, cat. 2).

Showbiz-geneuzel en geintjes wisselen Rijk de Gooyer en Peter van Straaten uit in hun brievenbundeltje 'Beste Peter/Beste Rijk' (Van Gennep, cat. 3). Van Straaten is beter op dreef in 'Die Agnes', een van zijn acht boekportretten van een zelfstandige doch afhankelijke vrouw (Rainbow-pocket, Muntinga, cat. 2). Simpel vermaak verschaft dierenarts Rinus Rasenberg met 'Grote dieren, kleine mensen', verhalen en anekdotes uit zijn praktijk (Van Holkema & Warendorf, cat. 3). Evenmin vies van boert was de 18e-eeuwer Arnold Houbraken. Diens levensschetsen van de 'verstokte gierigaard' Rembrandt en 13 andere schilders moderniseerden J. Konst en M. Sellink voor de Griffioen-pocket 'De Grote Schouwburg' (Querido, cat. 2).

Leuk voor naam-fetisjisten is 'De Henk-encyclopedie' van Henk & Wim van der Horst: van gekke Henkie tot Henk Binnendijk en van Henri Landru tot Henk Elsink (De Fontein, cat. 3). Een cocktail van aardige observaties en generaliserende prietpraat serveert Rodney Bolt in 'Dat zijn nou typisch Hollanders' en Antony Mason in 'Dat zijn nou typisch Belgen' (Krikke, Leiden; cat. 1). Meer pedagogische pretenties, en terecht, heeft Hans Kaldenbachs 'Ik heb niks tegen Nederlanders', 101 feiten en inzichten uit de multiculturele samenleving (Prometheus; cat. 2).

TAALBESCHOUWING Een onderhoudend overzicht van zwets- en zwamwoorden, met rapportcijfers van 0 (liefdesbaby) tot 5 (lifestyle), geeft Hans Auer in 'Zeg nooit doei' (Elmar, cat. 2). Driek van Wissen hekelt dubi- en modieus taalgebruik - benevens de 'kleurloze bestaard van de Familie Doorsnee' alias Henny Huisman - in 'Mooi is anders' (Bzzt0h, cat. 3). Ongegispte verbale prut vult deels het vergaarbakje met neologismen, waaronder fietskunde en vanillesex, dat Frank Jansen en Hubert Roza bij De Arbeiderspers hebben ingeleverd ('Nieuwlands', cat. 3). Tot vermaak én lering strekt de 'Taalkalender 1996', een scheurwerk vol adviezen, raadsels, testjes en etymologische en andere weetjes (Sdu, cat. 4). Niet vrij van ongein (urine-noir: donker bier) is 'Puubs 2000', waarin Wim Daniëls 'jongerentaal van het jaar 2000' etaleert; hij voorziet een epidemische amputatie van beginlettergrepen (straks: Van Kema & Rendorf; nu nog: Van Holkema & Warendorf, cat. 1).

Pauline Slot tracteert in 'Vroeg ik jou wat?' een breed publiek op licht verteerbare ingrediënten van haar dissertatie over retorische vragen (Contact, cat. 4). 'Klootzak!', riep iemand tijdens een spreekbeurt Wiegel toe. Reactie: 'Fijn dat u zich even voorstelt, mijn naam is Wiegel'. Een anekdote uit 'Gelijk hebben, gelijk krijgen', een handleiding van P. van der Geer en B. Walenkamp voor wie de kunst van het debat teren, overreden en overtuigen nog leren moet (Kosmos-Z & K, cat. 4). Aanvullende bijstand biedt 'Uitgesproken goed!', een cursusje spreken in het openbaar van J. van den Dries & S. van IJsel Smits-Hupperts (ook Kosmos-Z & K, cat. 4).

Karel Reesman vergaarde in 'Leef-tijd' 1 001 aforismen over veroudering en ouderdom (Damon, cat. 3). Liefhebbers van volksspreuken en legenden over natuur, weer en gezondheid bedient de Vlaming Paul Van Zummeren met 'Margriet houdt haar water niet' (Bzzt0h, cat. 3).

MOORDKWESTIES Liever een pittige thriller? Luitingh-Sijthoff herdrukte er vier van Robert Ludlum, de gevierde én verguisde meester van de wereldwijde samenzwering: 'Het Hoover-archief', 'Het Holcroft Pact', De Scarlatti-erfenis' en 'De Fontini-strijders' (Poema-pockets, cat. 3). Te macho? Probeer dan 'Dodelijke opdracht' van Sara Paretsky, wier sympathieke, in Chicago opererende V. I. Warshawski de opmars van een legertje vrouwelijke private eyes inluidde (Rainbow Crime, cat. 2).

Of neem Sue Grafton's 'A van Alibi', nummer één van een geplande reeks van 26 detectives, voor elke letter van het alfabet één, waarin steeds de Californische Kinsey Millhone triomfeert (Rainbow Crime, L cat. 2). Of volg verslaggeefster Irene Kelly, spil van 'Sporen uit het verleden' (Rainbow Crime, cat. 2) en latere misdaadromans van Jan Burke.

Meteen al adembenemend is 'De vijand van de vijand' van de Zweed Jan Guillou. Reeds op pagina 1 van dit spionageverhaal wordt een vrouw 'teder gewurgd' (Rainbow Crime, cat. 2). Voor sfeergevoelige anglofielen: Colin Dexter's in Oxford en Londen gestitueerde 'Het raadsel van de mijl', uiteraard met inspecteur Morse (Centerboek, cat. 5). Niet ver van Morse's Oxford, in Stratford-on-Avon, speelt L 'Moord in de Zwarte Zwaan' van de Amerikaanse Martha Grimes, met in een van de hoofdrollen een - zwak vertaald - gedicht van Thomas Nashe (Rainbow Crime, cat. 2).

'Onweerlegbaar bewijs', het juridische-thrillerdebuut van Steve Martini, oogstte lof van John Grisham (Rainbow Crime, cat. 2). Bèta-sensatie (wetenschappers L vinden eeuwenoud ruimteschip op oceaanbodem) verschaft Michael Crichton's 'Sfeer' (Poema-pocket, cat. 2). Stephen Hunter maakte indruk op Ludlum met 'De dag voor middernacht' (chantage met kernwapens; Poema, cat. 3). J. A. Jance confronteert in 'Het uur van de jager' een wraakgierige moordenaar met mysterieuze Indiaanse krachten (Poema, cat. 2).

GELOOFSZAKEN Nicolaas Matsier denkt dat het Sinterklaasfeest een soort vrolijke voorafbeelding van het Laatste Oordeel is. Daar is inderdaad circumstantial evidence te over voor: het grote boek waar alles in staat, het kind dat rekenschap moet afleggen, de goede Sint en de duvelse Piet, het stelsel van straf en beloning. Bij zo'n caricatuur van de Oordeelsdag past geen stichtelijke lectuur, maar sommige hulpsinterklazen schijnen daar anders over te denken. Goed, zij hun zin. Boodschap voor 5 december in 'Kracht voor elke dag - Bijbels dagboek 1996': “Wie niet sterk is, moet niet slim zijn, maar op de HERE vertrouwen” (De Vuurbaak, vrijgemaakt; cat. 3). Groen te Leiden zond een nieuwe vertaling van Bonhoeffers 'Bidden met de psalmen' in het licht (cat. 2). Traumdeutung op bijbelse en Adleriaanse grondslag verstrekt het Duitse duo R. Ruthe en L. Ruthe-Preiss in 'Droomboodschappen' L (Groen, cat. 5). 'Reisvaardig' van ds Thijs Weerstra past bijbelse trektochtverhalen toe op uw levensreis (Kok, cat. 3). Stem geven aan andermans 'Verwaarloosd verdriet', dat te vaak 'ommuurde woede' wordt, wil Marinus van den Berg in een gelijknamig, pastoraal getoonzet geschrift (Kok, cat. 3).

Opbeurende aforismen, waaronder het advies om 'een stille liefdesrelatie met jezelf' aan te gaan, dient Wayne Dyer op in 'Bloemen langs de weg' (Bruna, cat. 3). Bij dezen ontraden aan Jomanda-fans: Wim de Bie's 'Meneer Foppe over de rooie', waarin de hoofdperspoon bij Javinda in de veilighal te Wisp tevergeefs heling voor zijn zere voeten zoekt (De Harmonie, cat. 4). Dat, Aleid Schilder ten spijt, godsdienst bescherming kan bieden tegen stress, concludeert een van de vier VU-professoren die referaten over identiteit bundelden in 'De mens die je bent' (A. W. Musschenga e. a.; Kok Agora, cat. 4). “Natuurlijk bestaat God, zoals de geliefde natuurlijk bestaat voor de minnaar”, geeft de filosofe Patricia de Martelaere in overweging in 'Een verlangen naar ontroostbaarheid', essays over kunst, liefde, religie, leven en dood (Rainbow, cat. 2).

LITERATUUR (I) Goeddeels dezelfde thema's beheersen Jan Wolkers' 'Turks Fruit', waarvan de 39e druk eveneens als Rainbow-pocket verscheen (cat. 2). Niet alleen in zijn locatie (Curaçao) Latijnsamerikaans is Boeli van Leeuwen's roman 'Schilden van leem' (Globe-pocket, In de Knipscheer, cat. 2). Op zijn Molukse jeugd in Zuid-Holland en het wrange lot van zijn vader blikt Frans Lopulalan, zoon van een KNIL-sergeant, terug in 'Onder de sneeuw een Indisch graf' (Geuzenpocket, De Geus, cat. 2).

'Een hart in je lijf' (Meulenhoff, cat. 5) behelst een veelkleurige collectie Vlaamse verhalen over liefde. Marjan Berk hipt van liefdesverdriet naar de zegen van een goede spijsvertering in 'Liefde en haat', dat zowel de gelijknamige oudere bundel als 'Traangas' bevat (Pandora-pocket, Contact, cat. 2). Onder het tekenende pseudoniem Floris van Vollenbroek schreef journalist Harm Botje 'de eerste Nederlandse verplegersroman', getiteld 'De verjaardag van dokter Sanders': voluptueus verluchte homo-porno (Contact, cat. 5).

Niet onaardige Kennemer ziekenhuisimpressies van een vaak kranige bejaarde uit het zuiden des lands stelde Toon Kortooms te boek in 'In m'n hemd' (Becht, cat. 3). Dieper in het onderwerp geïnteresseerden verwijs ik door naar de neuroloog Oliver Sacks, wiens 'Een been om op te staan - De ervaringen van een arts als patiënt' als Rainbow-pocket een 8e druk beleefde (cat. 2). Jos Brink liet bij Kok 50 Privé-columns inbinden, montere babbels (inclusief een driedelige analyse van 'Berend Botje') maar niet zonder ernstige ondertonen ('Made in Holland', cat. 3). Waarom hij de man van Margriet aandoenlijk vindt, de ex van Christina een miskoop, Lexie een goeie gozer en het Nederlandse volk een verzameling religieloze welvaartszielen ('Veronica is de kerk, Leontientje de Maagd en Henny Huisman de zoon van God'), onthult Youp van 't Hek in 'Ik schreeuwlelijk', columns uit NRC-Handelsblad (Thomas Rap; cat. 2).

LITERATUUR (II) Hup, de grens over. Voor 'Afrika InDruk' selecteerde Jan Kees v.d. Werk 25 auteurs uit zijn Afrikaanse Bibliotheek (Globepocket, cat. 2). Genieters van de film 'De piano' kunnen op herhalingsoefening met de gelijknamige roman van Jane Campion & Kate Pullinger (Rainbow, cat. 2). Afgeleid van het scenario van 'Something to Talk About' - vrouwen rebelleren tegen harteloze horken - is een roman van Deborah Chiel die in vertaling de filmtitel behield (Van Holkema & Warendorf, cat. 4). Van een hoger plan lijkt me 'Constance Ring' (1885), waarin de Noorse Amalie Skram een deels vergelijkbaar thema behandelde (Geuzenpocket, cat. 2). Geen krans behoeft William Styron's 'Sophie's keuze' (Pandora, cat. 3), en misschien evenmin 'De leertijd', Iris Murdoch's verhaal over twee stiefbroers, elk aangekomen op een keerpunt in zijn leven (Pandora, cat. 3).

Ondanks zinnen als 'Alleen als we in het proces van de liefde zijn verwikkeld, vergeet ik hoezeer we tot twee verschillende soorten behoren' haalde het zeer asymmetrische liefdesverhaal 'Zout op mijn huid' van Benoîte Groult een Nederlandse oplage van ruim 350 000. Nu in pocket (Rainbow, cat. 2), evenals Ian McEwans 'Het kind in de tijd' (idem). Danielle Steel levert aan de lopende band soap waarvan miljoenen pap lusten. Het nieuwste produkt van deze eenpersoons clichéfabriek heet 'Het geschenk' (Luitingh-Sijthoff, cat. 4). Zie ook haar 'Gravin Zoya' (Poema-pocket, cat. 2). Kort voor de dood van Louis Malle, die er de stof voor 'Les amants' (1958) uit putte, publiceerde Ivo Gay bij Van Gennep zijn vertaling-met-nawoord van Vivant Denons 18e-eeuwse libertijnse novelle 'Point de lendemain' ('Wordt niet vervolgd', cat. 4).

Tip voor speurders naar (Engelse) mini-cadeaus: raadpleeg de lijst met mini-Penguins, wereldliteratuur (ook in de nieuwste zin des woords) voor een rijksdaalder. Te onzent vraagt Meulenhoff het dubbele voor een vergelijkbare reeks, 'Vertellingen voor één nacht'. Deze week verschenen daarin Primo Levi's 'Mijnheer Simpson', Yokio Mishima's 'Rouw om het vaderland' (niet geschikt voor een heerlijk avondje), Peter Híeg's 'Reis naar een donker hart' en Giorgio Bassani 'Lida Montovani'.

GESCHIEDENIS Hans Ramsoedh actualiseerde Boek II (1900 tot nu) van Albert Helmans meesterlijke geschiedenis van de Guyana's ('Kroniek van Eldorado: Gefolterden zonder verweer', Globe-pocket, cat. 2). Voor dezelfde reeks bekortte Ewald Vanvugt zijn verslag van profijtelijk-ethisch-gegoochel-in-de-Oost 'Wettig opium - 350 jaar Nederlandse opiumhandel in de Indische archipel' (cat. 2). Een naoorlogse vete in een Indonesische familie - vader gaat weer het KNIL in, zonen kiezen voor het verzet - staat centraal in Pramoedya Ananta Toers jeugdwerk 'Guerrillafamilie', in 1949 in Nederlandse gevangenschap geschreven (Geuzenpocket, cat. 2). Koningin Beatrix evalueert, behoedzaam-kritisch, Nederlands oorlogsverleden in 'Voor het behoud van de menselijkheid', vier redevoeringen uit 1994 en 1995 (Balans, cat. 2).

Voor zijn 'Geschiedeniskalender 1996' gebruikte Maurits van Rooijen de wereldhistorie als leverancier van kennisvragen (antwoorden op de achterkant). Tweevoudig foutje: Molière heette niet Jean Baptiste Poqueline (Sdu, cat. 4). Interessant als petite histoire zijn Paul Arnoldussen's 'Wroeten' (gedenkboekje van wijlen een Nijmeegse boekhandel, in '70 gesticht door linkse studenten; W. Roelants v/h De Oude Mol, cat. 1) en Karel Eykman's 'De kies van Rooie Nelis', waarin de 69-jarige caféhoudster Blonde Sien herinneringen ophaalt aan haar ouders en andere kleurrijke sappelaars uit de oude Jordaan (Jan Mets, cat. 4).

Anne Cameron, door Indianen van Vancouver Island uitgekozen als doorvertelster van hun scheppingsmythen en historischer verhalen, kwijt zich van haar taak in 'Dochters van Kopervrouw' (Geuzenpocket, cat. 2). Een vie romancée van de Indiaanse die door de firma Disney postuum met de stroopkwast schijnt te zijn bewerkt, boekstaafde Susan Donnell in 'Pocahontas' (De Boekerij, cat. 4).

Waardevol koopje: 'Van Alexandros tot Zenobia', Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve's overzicht van figuren uit de klassieke geschiedenis (niet: mythologie, zoals het titelblad vermeldt) en hun rol in de westerse kunst en cultuur (Rainbow, cat. 3). Als het kloeke 'Geïllustreerde handboek van de kunst', een encyclopedie van Duitse makelij, niet maar ¿ 25 kostte, zou ik zeuren over de afwezigheid van muziek en literatuur - en van Nederlanders als Mari Andriessen en Hildo Krop (red. B. Kappelmayr, uitg. De Hoeve/Icob). Voor een spoedcursusje klassieke-muziekgeschiedenis biedt trouwens de Poch-pocket 'Over Vivaldi en Stravinsky' van Emanuel Overbeeke uitkomst (Kwadraat, L cat. 3).

LIEFDE, SEKS, RELATIES Lydia Rood, specialiste intern communiceren (zou Wim Daniëls' puber anno 2000 zeggen) raakt al opgewonden van een omgekeerde landkaart met een fier naar het noorden wijzend schiereiland ('Zij haar zin', 60 erotische belevenissen, eerder opgedist in Viva; Prometheus, cat. 3). 'Vakantieliefde' beschrijft, met een voorwoord van Remco Campert, niet altijd verrukkelukke avonturen van Volkskrant-lezers (Balans, cat. 2). Menige Sinterklaas-rijmer overstijgt moeiteloos het niveau van 'Liefdespost - De leukste gedichten uit Telekids' (red. Anniko van Santen; Kosmos-Z & K, cat. 3). Literaire fragmenten, van Joop ter Heul en De Sade tot Vestdijk en Tolstoj, voorziet Ed van Eeden in 'Vlinders in je buik of een gebroken hart' van kanttekeningen over liefde en romantiek (Kosmos-Z & K, cat. 3).

In 'De indringster' bevredigen Tineke Beishuizen en Annette Heffels nieuwsgierigheid naar vrouwen-die-je-man-willen-inpikken, met interviews, commentaar en tips (Het Spectrum, cat. 4). 'Nog één man om het af te leren' verenigt verhalen uit drie oudere bundels van de spotlustige Yvonne Kroonenberg, rijk aan ferme opinies maar niet over een geslachtsdeel met een eigennaam (Contact, cat. 4). Soms guitig formulerend buigt Erna Gianotten, die tegenwoordig zondags de kerk van Huub Oosterhuis verkiest boven het zwembad, zich in 'Vrij jij of vrij ik' over boerenkoolseks en ander relationeel ongerief (Kosmos-Z & K, cat. 3).

Op zoek naar een yin-yang-cursus in partnerkeuze? Vraag naar Kiyozumi Kawano's 'De Tao van het huwelijk' (De Driehoek, cat. 4). Intussen nog vermageren ook? Raadpleeg dokter Doris Wolf, die de pondjes tussen uw oren situeert: 'Overgewicht en de psychische oorzaken', met oefeningen (De Driehoek, cat. 5). Eerder behoefte aan een 'complete gids voor homo- en lesbo-etiquette'? Bestel Meryl Cohn's 'Als je maar doet wat ik zeg'. Als een hetero op je valt: vingers in je oren en keihard een stichtelijk lied aanheffen (Prometheus, cat. 3).

In een tijd waarin elk zieleroerseltje op papier of op de buis moet, passen ook Cees van Hoore's 'Beschuit met muizenissen', overpeinzingen van een aanstaande vader (Van Holkema & Warendorf, cat. 2) en 'De mooiste baby van de hele wereld', waarin Martin Bril, één fase verder, verslag doet van zijn leven en denken als prille pa (De Geus, cat. 2). Voor huilbaby's hebben Ch. Schaefer en M. Petronko een 'slaaptrainingsprogramma' in de aanbieding: 'Leer uw baby 's nachts door te slapen', met anti-stress-tips voor de geprangde docenten (De Driehoek, cat. 4). Andere slaapproblemen lost Elizabeth Scott op met 'Nooit meer snurken'. Het recommandeert onder veel meer het zingen van ho en hie op de wijs van 'Zie ginds komt de stoomboot' (Forum, cat. 1).

ALLERHANDE (1) Wil Lüschen, vijfde dan, wil in 'Judo stap-voor-stap' de jeugd vertrouwd maken met het abc van het streng gereglementeerde gooi- en smijtwerk (Kosmos-Z & K, cat. 5). Enig zitvlees vergt de weekend-cursus 'Leer bridge' van Jonathan Davis (Kosmos-Z & K, cat. 5). In 'Alle auto's 1996' portretteren Ric van Kempen en Ralph Münzenmayer een file die van de Fiat Panda 99 L via diverse Jorrits- en pooiermobielen tot de Bentley Continental R (¿ 759.587) en de Rolls Royce Silver Spur (¿ 967.958) reikt (De Alk, Alkmaar, cat. 4). Voor de opbrengst van twee Barbies No. 1 uit '59 koop je één Lada 2107, begrijp ik uit Ilse Kuipers '184 schatten op zolder', een gidsje voor mensen die de geldswaarde van oude spullen willen weten (Van Dishoeck, cat. 2). Leuke stellingen en oplossingen uit het radioprogramma 'Denk aan Henk' - flauwe trouwens ook: was Nico Tinbergen de ontdekker van nicotine? - bevat 'Wat is waar?' van Anty Bosch & Yvonne Heyboer (Kosmos-Z & K, cat. 3).

Sneeuwwitje én de koningin beginnen eendrachtig een 'kuuroord voor vrouwen die één met zichzelf willen worden' in James F. Garners 'Politiek correcte verhaaltjes voor het slapen gaan'. Eerder funny-peculiar dan funny-ha ha ('De Boekerij, cat. 2). Mysterieus van inhoud en intrigerend vormgegeven (met correspondentie die de lezer zelf uit ingeplakte enveloppen moet halen) is 'De gulden middenweg' van Nick Bantlock, het slot van een driedelige roman in brieven (Van Holkema & Warendorf, cat. 5).

ALLERHANDE (II) Marcel Metze schetst in 'De geur van geld' hoe het in de top van het nationale bankwezen toegaat (Pandora, cat. 2). Hoe iedereen de middenstand, een postorderfirma of de PTT kan belatafelen, leert 'Bedrog voor beginners' van Jean-Pierre Geelen. Een supermarkt te grazen nemen mag volgens hem, omdat ze daar jou ook beduvelen (Walburg Pers, cat. 2). Op bedrijfsleiders met weinig leestijd mikt de serie Managament Briefing. Peter Senge typeert in 'Het nieuwe werk van de leider: lerende organisaties bouwen' de succesvolle manager als 'docent, ontwerper en hoeder'. Henry Mintzberg daarentegen, auteur van 'De taak en stijl van de manager', 'bouwt de managamenttaak van binnenuit op', met schemaatjes die soms de indruk wekken dat een vrij hoge functie een vrij laag IQ niet uitsluit (beide Academic Service, cat. 2).

In 'Vuurwerk' legt B. J. Ramla ook uit hoe je het spul zelf kunt maken; uitgever Walburg Pers aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen (cat. 3). En nu we toch Sinterklaas voorbij zijn: Peter van Straaten's 'Prettige Kerst- en Nieuwjaarskaarten' ontkrachten een voor een het adjectief in de titel (12 stuks in een mapje; De Harmonie, cat. 2). De 'Boekblokkalender 1996' wemelt van de wetenswaardigheden over schrijvers, hun werk en recensies (red. Johan Diepstraten; Comello, cat. 3). Om aankomende en enigszins gevestigde kunstenaars te promoten distribueert Bijleveld de 'Agenda van verlangen 1996', met afbeeldingen van dertig van hun werken (samenst. Riccardo Alberelli; cat. 3). Loesje, ten slotte, zet in 'Breekie breekie' de school van de nabije toekomst op zijn kop. “Onze klas van 25 is via Internet met elkaar verbonden. Iedereen maakt nu 1/24ste van het huiswerk. Behalve Marieke” (Het Spectrum, cat. 1).

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden