Nieuws uit Miljoenennota van minuut tot minuut

null Beeld anp
Beeld anp

De Miljoenennota is een dag voor de formele presentatie uitgelekt en op internet verschenen. Vk.nl was er continu bij. Lees hier terug hoe het nieuws zich ontwikkelde van minuut tot minuut.

22.55 uur: Het kabinet ziet zich genoodzaakt flink te bezuinigen maar onderwijs blijft daarbij buiten schot. Het belang van onderwijs bij de ontwikkeling van samenleving wordt daarvoor van te groot belang geacht.

Het toetsen van kennis en vaardigheden staat de komende jaren centraal. Centrale toetsing komt er in 2013 in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs volgt in 2015. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen over drie jaar een toets voor Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.

22.41 uur: Het ministerie van Defensie verwacht volgend jaar 20 keer bewapende mariniers in te zetten aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen om deze te beschermen tegen piraten. Dat zal 9 miljoen euro kosten.

Defensie verwacht komend jaar een bijdrage van 4,5 miljoen euro van de reders voor de bescherming. Dit jaar werden al enkele keren mariniers ingezet op kwetsbare handelsschepen om piraten af te schrikken of te verjagen.

22.28 uur:
Per 1 januari gaan de Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en Inspectie Werk en Inkomen samen in de nieuwe Inspectie SZW.

22.15 uur:
Het aantal rechtbanken gaat terug van 19 naar 10, van de vijf gerechtshoven verdwijnt er een.

22.11 uur:
Lees hier nog eens terug wat de belangrijkste zaken zijn uit de Miljoenennota.

22.04 uur:
Ferry Mingelen al grappend in Nieuwsuur. 'We wisten dat Mark Rutte vlot was, maar zó vlot?'

21.58 uur:
Defensie verwacht voor 2012 en 2013 nog geen opbrengsten van internationale samenwerking en de verkoop van overtollig materieel.

21.48 uur:
De zorgpremie stijgt volgend jaar gemiddeld met 11 euro naar 1222 euro per jaar. Bovendien nemen de eigen betalingen van mensen door een hoger eigen risico in de zorgverzekering gemiddeld toe van 107 naar 133 euro. Ook stijgen de kosten met 33 euro door pakketwijzigingen en eigen bijdragen voor geestelijke gezondheidszorg.

21.32 uur:
De gemeenten en daardoor de burgers krijgen de rekening gepresenteerd van de door het kabinet voorgenomen bezuinigingen. De gemeenten zijn daarom bezorgd over de Miljoenennota van 2012, laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten.

'Het kabinet wil bezuinigen en gemeenten krijgen daarom minder geld. Niet alleen voor nieuwe taken, ook voor taken die zij nu al uitvoeren', constateert de VNG. 'Gemeenten kunnen hun huidige taken alleen uitvoeren als zij daarvoor voldoende budget krijgen en hun financiële onafhankelijkheid houden.'

21.20 uur: Psychiaters moeten inzage kunnen krijgen in dossiers van verdachten die weigeren mee te werken aan onderzoek. Zo kunnen gedragsdeskundigen toch vaststellen of een verdachte in aanmerking komt voor tbs.

Nu willen jaarlijks tientallen mogelijke tbs'ers niet meewerken aan onderzoek naar hun geestesgesteldheid. Zo hopen ze onder tbs uit te komen. Uit onderzoek blijkt dat ze dat ook steeds vaker lukt. Het kabinet vindt dat onacceptabel.

21.10 uur: Het ministerie van VWS gaat de komende 3 jaar per jaar 10 miljoen extra uitgeven aan sport. Daarvan is ten minste 6 miljoen afkomstig uit de opbrengsten van de Staatsloterij.
Het geld is bedoeld als extra ondersteuning voor de wens van minister Edith Schippers het sporten in Nederland, zowel in de breedte als in de top, naar een hoger plan te tillen zoals ze eerder verwoordde in de beleidsbrief Sport en bewegen in Olympisch perspectief.

20.49 uur: Lees hier de brief die de premier aan de Kamer stuurde.

20.34 uur: '
Dit had niet mogen gebeuren.' Dat schrijft premier Rutte in een brief die hij vanavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over het uitlekken van de Miljoenennota. Rutte stelt net als het ministerie van Financiën dat een fout is gemaakt door een medewerker van een extern bedrijf. De premier laat verder aan de Kamer weten dat alle begrotingsstukken vrijdag rond de middag op papier beschikbaar zijn.

20.30 uur: D
e Gasunie moet naar verwachting over dit boekjaar 1,7 miljard euro afboeken. De waardevermindering is het gevolg van een verscherpt reguleringsregime door de mededingingsautoriteit NMa. Dit leidt tot negatieve gevolgen voor de financiële positie van het staatsbedrijf. Hierdoor kan in 2012 ook geen dividend worden uitgekeerd. Voor de dividenden op de verschillende staatsdeelnemingen betekent dit een tegenvaller van 0,1 miljard euro

20.19 uur:
De komende jaren gaat er minder geld naar ontwikkelingshulp. De regering gaat volgend jaar 900 miljoen besparen op het potje. In 2013 wordt ook nog bezuinigd: 720 miljoen. In 2014 en 2015 komt de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking uit op 750 miljoen.

20.10 uur:
FNV-voorzitter Agnes Jongerius is bijzonder kritisch op de Miljoenennota. 'Deze Miljoenennota bevat bij eerste lezing een hele reeks van bezuinigingen die opstapelen bij de allerzwaksten, zoals zieken en gehandicapten. Tweede punt waar wij ons ernstig zorgen over maken is de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Je kunt niet fors snijden in je personeel, en dan verwachten dat ze nog dezelfde kwaliteit kunnen leveren. En tenslotte de koopkracht. Die staat voor heel veel burgers onder druk. En dat is het gevolg van de keuze van dit kabinet om hoogste inkomens volledig buiten schot te laten. Dat de werkgevers laten weten niet ontevreden te zijn, bevestigt dat beeld.'

20.06 uur:
Lees hier hoe de Miljoenennota per ongeluk werd gelekt door een 'menselijke fout' van het verantwoordelijke ict-bedrijf.

20.01 uur:
Het extra geld voor infrastructuur dat was vrijgemaakt in het regeerakkoord, krijgt nu een bestemming. Projecten als de Ring Utrecht, de Rijnlandroute, de ruit Rotterdam, de A10-Zuidas en de spooraansluiting Maasvlakte 2 worden met het geld bekostigd.
In het regeerakkoord is afgesproken meer te investeren in spoorlijnen en wegen, oplopend van 100 miljoen tot structureel 500 miljoen per jaar vanaf 2015.

19.56 uur:
Defensie gaat een 'moeilijk jaar' tegemoet. De ingrijpende reorganisatie, die deze zomer is begonnen, zal in 2012 goed op gang komen. De onderbezetting zal echter toenemen en het tekort aan spullen zal nog niet zijn weggewerkt. Daardoor zal de krijgsmacht minder inzetbaar zijn. Militairen en burgermedewerkers zullen volgend jaar meer duidelijkheid krijgen over de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen. Defensie moet structureel 1 miljard euro besparen.

19.55 uur: Ondertussen wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de pgb-plannen van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten. Lees er straks meer over op onze site.

19.54 uur:
De bezuinigingen van 200 miljoen euro op de publieke omroep, Radio Nederland Wereldomroep en het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) blijven gehandhaafd. Conform het regeerakkoord wordt het mediabudget vanaf 2013 stapsgewijs verlaagd.

Het kabinet wil het omroepbestel drastisch vereenvoudigen zodat er in 2016 nog maar acht omroepen overblijven. De Wereldomroep wordt in 2013 gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

19.43 uur:
Hier staan alle maatregelen op een rij.

19.38 uur:
Het kabinet organiseert volgend jaar ten minste 17 economische missies naar buitenlandse markten die kansrijk zijn voor de Nederlandse economie. Daar vallen in elk geval landen onder zoals China, India, Turkije, Brazilië en Rusland. Het kabinet zegt er 'alles aan te doen om kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven te verzilveren'.

19.35 uur:
Door agenten minder aan hun bureau te laten zitten, kan de politie volgend jaar meer de straat op. Het aantal uren dat de politie volgend jaar meer op straat is, komt overeen met het werk van 1000 agenten. Dit moet in 2014 oplopen tot 5000.

19.31 uur:
Ons nu al zeer uitgebreide dossier over de Miljoenennota kun je hier lezen.

19.27 uur:
De regering heeft voor dit jaar eenmalig 300.000 euro extra uitgetrokken voor een vernieuwing en uitbreiding van de website van het Koninklijk Huis. Dat blijkt uit de begroting 'De Koning' die donderdag is gepubliceerd.

De website www.koninklijkhuis.nl is na 6 jaar aan vernieuwing toe. De vervanging kost 160.000 euro. Daarnaast zijn er extra uitgaven van 80.000 euro voor het maken van foto's en video's voor de website. Voorts is 60.000 euro uitgetrokken voor een verbetering van het onderdeel oude video's. Wanneer de nieuwe website te zien is, is niet bekend.

19.21 uur: Nederland trekt volgend jaar miljoenen minder uit om noodhulp te kunnen bieden aan landen die getroffen zijn door natuurrampen, geweld en aanslagen. Het budget ervoor neemt met 31 miljoen euro af van 250 miljoen naar 219 miljoen. In de jaren erna wil het kabinet nog meer bezuinigen op noodhulp. Het budget moet verder dalen naar 205 miljoen euro. Het potje voor dit jaar (250 miljoen) is overigens al leeg.

19.10 uur:
De uitgaven aan 'natuur, regio en ruimte' gaan van 838 miljoen in 2012 naar 340 in 2016.

19.04 uur:
De kinderbijslag wordt verlaagd met gemiddeld 35 euro per kind. Het kabinet wil met deze bezuiniging geld vrijspelen voor koopkrachtreparatie via het kindgebonden budget voor ouders met een lager of modaal inkomen (ongeveer 33.000 euro).

19.02 uur:
Volgens PVV-leider Geert Wilders is het niet nodig om extra te bezuinigen. 'Als dat toch zou moeten dan kiezen we er niet voor om te bezuinigen op Henk en Ingrid, maar op linkse hobby's, zoals ontwikkelingshulp, de publieke omroep en kunst en cultuur. Met 18 miljard aan bezuinigingen heeft de gewone man al genoeg voor de kiezen gekregen.'

19.01 uur:
De staatsschuld zal de komende jaren oplopen. Lees hier meer.

18.58 uur:
Lees hier ons stuk, waarin alle reacties op de Miljoenennota worden bijgehouden.

18.55 uur:
Ondertussen wordt in de Kamer heel toepasselijk gedebatteerd over het vorige ict-schandaal: digiNotar. Het is voor bedrijven heel moeilijk om hackers van hun internetverkeer tegen te houden, je kunt het eigenlijk niet van ze verwachten. Dat zei directeur Ronald Prins van IT-veiligheidsbedrijf Fox IT zojuist in de Kamer.

'Een hacker heeft elke dag nieuwe middelen om zijn kunstjes uit te voeren' Maatregelen daartegen hebben daardoor maar kort effect. Er is maar één goed middel: de hele dag 'op de kabels kijken', aldus Prins. Een dergelijke 'politietaak' zie hij weggelegd voor het Cyber Security Centrum, dat de overheid opricht.

18.54 uur:
De zelfstandigenaftrek wordt omgevormd naar een vast bedrag, namelijk 7280 euro, in plaats van een geleidelijke afname van de aftrek in schijven. Er wordt echter wel meer begroot voor de zelfstandigenaftrek. In 2010 werd er 1469 miljoen aan uitgegeven, in 2011 wordt dit 1467, in 2012 1574 miljoen. De toename van de uitgaven komt voor een groot deel doordat er de groei van het aantal ZZP'ers hoger is dan verwacht.

18.50 uur: De Algemene Onderwijsbond (AOb) reageert negatief op de Miljoenennota: Het kabinet heeft dezelfde boodschap als vorig jaar; mond vol van kwaliteit en excellentie, maar er wordt nog steeds bezuinigd op passend onderwijs en geschermd met prestatiebeloning terwijl dat niet werkt. Bij de AOb krijgen we het idee dat deze miljoenennota een generale repetitie is van een nieuwe ronde bezuinigingen. Wie het onderwijs echt in de top vijf wil, laat investeren in kennis daar niet van afhangen.

18.47 uur:
Gevoelige bezuiniging na vandaag. De overheid kort fors op de eigen uitgaven aan ict. Vanaf 2012 wordt daar dertig miljoen euro per jaar minder aan uitgegeven.

18.41 uur:
Van alle overheidsuitgaven die de komende vijf jaar gaan stijgen, stijgen de rentelasten veruit het meest. In 2011 betaalt Nederland nog 10,4 miljard aan rente op de staatsschuld. In 2015 zal dat zijn gestegen naar 14,8 miljard.

18.30 uur:
Jonge mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, krijgen een lagere uitkering. Deze gaat van 75, naar 70 procent van het wettelijk minimumloon. Jonge arbeidsongeschikten (wajongers) worden heringedeeld naar 'volledig en duurzaam' arbeidsongeschikt en 'gedeeltelijk' arbeidsongeschikt.

18.20 uur:
Opmerkelijke cijfers uit de miljoenennota: het kabinet verwacht over 2012 3 miljoen euro minder bieraccijns te ontvangen dan in 2011 en in totaal 15 miljoen minder alcoholaccijns. Maar er wordt wel gerekend op meer inkomsten vanuit wijnaccijns, namelijk 4 miljoen extra.

18.18 uur:
Vandaag nog worden álle begrotingsstukken openbaar gemaakt. Dus ook de verschillende begrotingen van de ministeries. Ze zullen op zéér korte termijn te vinden zijn op www.rijksbegroting.nl, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

18.16 uur: Over het IMF:

In ruil voor zijn deelname aan de Europese steun heeft Nederland harde voorwaarden gesteld. Een eerste cruciale eis van Nederland was dat het IMF betrokken zou worden bij de steun. Het IMF heeft uitgebreide ervaring met de aanpak van schuldencrises, brengt een onafhankelijke blik, zorgt aanvullende financiering en schuwt een harde aanpak niet.

Als onafhankelijke partij kan het IMF goed in de gaten houden of de lenende landen zich daadwerkelijk aan de afspraken houden. Zo constateerde het Fonds in juni dat de tekortreductie in Griekenland achterbleef bij de gemaakte afspraken en werden de uitbetalingen uitgesteld. Betrokkenheid van het IMF was overigens verre van vanzelfsprekend. Diverse landen vonden dat het eurogebied geen inmenging van buiten moest toestaan.

En daarbij een opmerkelijke voetnoot: 'Het IMF is zelden beschuldigd van het spelen van Sinterklaas, wel veelvuldig van het hard
aanpakken van de landen met schuldproblemen ten behoeve van de partijen met bezittingen in die landen.'

18.13 uur: In de Miljoenennota wordt ook ingegaan op de handelsbalans van Nederland. Dat ziet er als volgt uit:

'Momenteel vindt ruim zestig procent van de Nederlandse
handel plaats binnen het eurogebied. Duitsland is de grootste handelspartner, maar Nederland handelt ook veel met Italië, Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland: 12 procent van onze totale export gaat naar deze landen. Door de muntunie valt de mogelijkheid van een eigen wisselkoers- en monetair beleid weg. De nadelen hiervan zijn het meest zichtbaar in de minder concurrerende economieën.'

18.12 uur:
Hoeveel draagt de automobilist puur en alleen door te tanken bij aan de inkomsten van de schatkist? Zo'n 7,75 miljard. Dat is 3,2 procent van de totale inkomsten. Wanneer we in de accijnzen op lichte (benzine) en minerale oliën bij elkaar optellen komen we tot dit cijfer. Hier moet dan nog wel wat van af getrokken worden, want minerale oliën kunnen ook voor verwarming worden gebruikt.

18.11 uur: En, nieuws, de overdrachtsbelasting voor huiseigenaren blijft op 2 procent. Die was begin dit jaar nog 6.

In het Belastingplan 2012 wordt bovendien de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting geformaliseerd en wordt de autobelasting aangepast om de aanschaf van zuinige auto's meer te stimuleren.

18.08 uur: Daar komt dit uit voort:

Zo heeft het kabinet besloten tot afschaffing van 7 van de 22 rijksbelastingen. In de inkomstenbelastingen wordt de zelfstandigenaftrek omgevormd zodat ondernemers makkelijker kunnen doorgroeien.

18.07 uur:
Er moeten minder regeltjes komen van het kabinet:

'Het kabinet streeft daarom naar 10 procent administratieve lastenreductie tot en met 2012 en in de periode daarna 5 procent per jaar. Voorbeelden van concrete maatregelen zijn het vereenvoudigen van het loonstrookje, het limiteren van inspectiebezoeken
aan bedrijven en het versoepelen van het omgevingsrecht.'

18.02 uur: En over de studiefinanciering:

Voor studiefinanciering worden minder uitgaven verwacht ten opzichte van de eerdere raming. De lagere uitgaven komen voort uit minder omzettingen van prestatiebeurs in gift, lager gebruik van de aanvullende beurs en hoger dan geraamde renteontvangsten. Bij de uitgaven OV-studentenkaart doen zich tegenvallers voor. De raming is daarnaast bijgesteld op basis van realisatiecijfers 2011 en de verwachte doorwerking van eerdere meevallers.

18.00 uur: En over de consequenties:

Met de begrotingsregels die zijn vastgelegd in het EU-verdrag
en het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) is voorzien in dergelijke regels. Ondanks de inspanningen van Nederland, is de handhaving van deze regels echter onvoldoende geweest (zie figuur 1.8). Het kabinet zet zich daarom hard in om het SGP te versterken met meer automatische sancties en aan te vullen met sterkere nationale regels.

17.59 uur: Dit staat in de Miljoenennota over de oorzaak van de schuldencrisis in Europa:

Landen die traditioneel slechts konden concurreren door hun munt af te waarderen, namen daarentegen weinig maatregelen. Zij werden dan ook steeds minder concurrerend nu de wisselkoers vast lag. Tegelijkertijd leidde de massale instroom van goedkoop kapitaal in deze landen niet tot investeringen die de productiviteit ten goede kwamen, maar tot hogere huizenprijzen en buitensporige publieke en private consumptie.

17.54 uur:
De uitgaven aan geneesmiddelen zijn volgend jaar 42 miljoen euro lager, dankzij verlaagde apotheektarieven.

17.51 uur:
Zoals eerder aangekondigd heeft het kabinet maatregelen genomen om minima in bescherming te nemen. Er wordt 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor bijzondere bijstand.

Het kabinet houdt er voor volgend jaar rekening mee dat de koopkracht gemiddeld 1 procent daalt.

Ook worden gezinnen met kinderen met een laag of modaal inkomen tegemoetgekomen via het kindgebonden budget. Hiervoor wordt geld weggehaald bij de kinderbijslag.

Ook is al uitgelekt dat lagere en middeninkomens worden geholpen door een versnelde invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage in de zorgverzekeringswet. Hogere inkomens gaan hierdoor relatief meer zorgpremie betalen ten opzichte van lagere.

17.50 uur:
De uitgaven aan kernenergie de komende jaren

2011: 7,9 miljoen euro
2012: 15,9 miljoen euro
2013: 18,7 miljoen euro

17.46 uur:
Bericht van het ANP.

'Aandoeningen waarvan mensen niet echt ziek zijn, zitten vanaf 2015 niet meer in het basispakket. Het is een van de manieren waarop het kabinet de stijgende kosten in de zorg onder controle wil houden, zo blijkt uit de donderdag uitgelekte miljoenennota.

Ook het overhevelen van een deel van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) naar de gemeenten en meer concurrentie in de zorg moeten daarbij helpen. Het kabinet beschouwt de almaar stijgende zorgkosten als een bedreiging voor de 'houdbaarheid van de overheidsfinanciën'.


17.45 uur:
Voor de bestrijding van koopkrachtverlies van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken maakt het kabinet 90 miljoen euro vrij.

17.44 uur:
Het kabinet gaat de komende jaren meer uitgeven aan kernenergie.

'In verband met de bouw van eventueel een nieuwe kerncentrale wordt er budget vrij gemaakt voor het vergunningverleningtraject in afwachting van de aanpassing van het Bijdrage Besluit Kernenergiewet 1981, waarna de kosten bij de vergunningaanvrager kunnen worden neergelegd.'

17.43 uur: Een belangrijke passage uit de Miljoenennota: '
Die rekening kan echter niet kostenloos worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Daarom zal het kabinet het regeer- en gedoogakkoord onverkort uitvoeren en de begrotingsregels handhaven.' Ofwel, ook als er meer dan 18 miljard euro moet worden bezuinigd, zal het kabinet dat ook doen. Een waarschuwing naar de PVV die eerder aangaf niet meer dan 18 miljard euro te zullen bezuinigingen.

17.41 uur:
Langere reactie Job Cohen, fractievoorzitter PvdA: 'Deze begroting geeft geen antwoord op de problemen waar we nu mee zitten. De eurocrisis, de teruglopende begroting, de problemen in de economie, dit kabinet geeft geen antwoord. Achter elkaar worden door dit kabinet bij de eurocrisis de grootste fouten gemaakt. En de bezuinigingen komen terecht bij dezelfde mensen die het moeilijk hebben. Dit vind ik geen nivellering. Ze halen aan de ene kant 100 euro weg, en doen er dan vervolgens een tientje bij.'

17.40 uur:
Algemeen gaan mensen er zo'n 1 procent op achteruit. Mensen met een inkomen tot 38.000 iets minder, gemiddeld zo'n 0,5 procent. Alleenverdieners met een gezin en hoog inkomen gaan er relatief het meeste op achteruit: 2,8 procent.

17.39 uur:
Reactie van Frits Wester: 'Tjongejonge. Doe je als redactie alle moeite om de #Miljoenennota te lezen. Lukt dat, meld je dat en een slimmerik pikt m zo van site. Hulde!'

17.38 uur:
Ook de Macro-Economische Verkenningen zijn nu uitgelekt.


17.35 uur:
Voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW is over het geheel genomen niet ontevreden over de miljoenennota. Hij treft er 'veel ondernemerschap' in aan.
De economische groei zal volgend jaar met 1 procent lager zijn dan waarop Wientjes had gehoopt. Volgens hem is het nu vooral van belang om het vertrouwen van consumenten en ondernemers in de economie te vergroten. Dat kan door zekerheid te geven door snel concrete besluiten te nemen. Wientjes doelde daarmee zowel op de Europese Unie als op het eigen land: 'Ik hoop op een positief besluit van de Tweede Kamer over het pensioenakkoord.'


17.32 uur:
Job Cohen noemt het 'ongelooflijk dom' dat de nota is uitgelekt. Volgens de PvdA-leider geeft de begroting geen antwoord op de vragen die nu spelen.

17.32 uur:
Het ministerie van Financiën spreekt in een schriftelijke reactie naar de NOS over een 'HELE STOMME FOUT' dat het stuk per ongeluk al online is gezet. 'Er wordt veel voorbereid voor Prinsjesdag. Dingen worden klaargezet voor internet. We zoeken nog hoe en wie en waarom.'

17.31 uur:
PVV-leider Geert Wilders over uitlekken miljoenennota: 'Knulligheid ten top.'

17.30 uur:
Het ANP heeft uitgezocht wat er over het koningshuis staat in de Miljoenennota:

'Het koningshuis kost volgend jaar 39,5 miljoen euro. Dat is 500.000 euro minder dan dit jaar werd uitgegeven, blijkt donderdag uit de begroting van 'De Koning' die is opgenomen in de uitgelekte miljoenennota.

De uitkeringen voor leden van het Koninklijk Huis blijven gelijk op 7,2 miljoen euro. Momenteel ontvangen koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima een uitkering, die bestaat uit een inkomen en een onkostenvergoeding.'

17.28 uur:
Ook op de huisartsen en de ggd wordt bezuinigd:

'Ook wordt het huisartsenkader gekort en wordt bespaard op de ggz (bijvoorbeeld met een tarief- en budgetkorting en door aanpassingsstoornissen uit het pakket te halen).'

17.25 uur:
Bij de uitgaven voor de ov-studentenkaart doen zich tegenvallers voor. Maar aan de studiefinanciering verwacht het kabinet juist minder kwijt te zijn.

17.24 uur:
Uitgebreide reactie van Sybrand van Haersma Buma, fractievoorzitter CDA: 'Buitengewoon teleurstellend, het is erg onhandig dat het donderdag publiek is geworden. Ik wil weten hoe het kan, hoe dit zomaar op straat kan liggen. Ik zie in het stuk dat de onzekerheid terugkomt in de economie. Wat mij betreft moet het kabinet inzetten op het verder wegwerken van het begrotingstekort en de schuld. We moeten zorgen dat onze economie sterk. Het is onverantwoord om volgende generaties op te zadelen met schulden. Dat het voor Nederlanders het komende jaar niet zo mooi is als de afgelopen jaren staat wel vast.'

17.23 uur:
Zoals al bekend was, gaat het kabinet minima compenseren. Er wordt 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor bijzondere bijstand.

Het kabinet had al eerder aangekondigd al te negatieve effecten op de koopkracht door bezuinigingen te willen verzachten voor de laagste inkomens, gezinnen met kinderen en AOW'ers.

17.18 uur:
Het ANP meldt:

'De koopkracht staat niet alleen volgend jaar maar ook de komende jaren nog onder druk. Daarvoor waarschuwt het kabinet in de donderdag uitgelekte miljoenennota. Ten tijde van de kredietcrisis kromp de economie fors, maar steeg de koopkracht van de Nederlander met 2 procent doordat de overheid de klap opving. Dat kan de komende jaren niet langer, waardoor de burger het gaat voelen in de portemonnee.'

17.17 uur:
De reactie van Kamerlid Hero Brinkman (PVV): 'Het is nu sneller, niet zoals het hoort. Geen idee waar het stuk vandaan komt. Ik ben net zo benieuwd als jullie allemaal. Het maakt ons leven iets makkelijker. Anders hadden we tot morgen moeten wachten.'

17.11 uur:
Nog een, in het regeerakkoord afgesproken maatregel uit de Miljoenennota:

'De inburgeringsbudgettenworden afgebouwd. Vanaf 1 januari 2013 zullen migranten zelf voor hun inburgering (financieel) verantwoordelijk worden.'

17.10 uur:
Ook CDA-voorman Van Haersma Buma vindt het 'onhandig' dat de Nota al uitgelekt is, zegt hij bij de NOS.

17.10 uur:
De overheid bezuinigt 23 miljoen minder op het verkeer en vervoer in de drie grote steden dan het eerder aankondigde. De gewenste besparingen bleken volgens het kabinet 'niet haalbaar' te zijn.

17.09 uur:
De directeur communicatie van het ministerie van Financiën, Remco Dolstra, twitterde even voordat het miljoenennotalek bekend werd nog over de site. 'Heb net proefgedraaid met voor devices geschikte prinsjesdag2011.nl site. Morgen 14 uur online. Handig om begrotingsstukken binnen te halen!'Kort daarna bleek echter dat iedereen de miljoenennota al kon lezen.

17.08 uur:
D66-leider Alexander Pechtold voelt 'zich net Frits Wester', twittert hij.

17.04 uur:
Het werd eerder al bekend, maar nu is er de bevestiging. De huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag gaan omlaag. De laagste inkomensgroepen worden wel gecompenseerd.

17.02 uur:
Bloemen, boeken en tijdschriften gaan naar het lage BTW-tarief.

17.00 uur: Nog wat nieuws: Om het bedrijfsleven en huishoudens te compenseren worden een aantal kleine belastingen geschrapt. Zo worden de afvalstoffenbelasting en de grondwaterbelasting en een vijftal kleinere heffingen afgeschaft. In 2012 is hier 200 miljoen euro mee gemoeid, oplopend naar 850 miljoen euro in 2015.

16.58 uur: Het ANP heeft enkele hoofdlijnen op een rij gezet. Dit zijn ze:


- Het kabinet maakt een overtuigde keuze voor een compacte en meer doelmatige overheid en meer ruimte voor een krachtige private sector. Dat is cruciaal voor het behoud van onze toekomstige welvaart.- De komende jaren zal de koopkracht onder druk staan.
- De aanhoudende onrust in de wereldeconomie en de daarmee gepaard gaande onzekerheden benadrukken daarbij het belang van de ambities van dit kabinet: financiële stabiliteit, een voortvarende consolidatie van de overheidsfinanciën, een sterke economie en een kleine krachtige overheid
- Begrotingstekort: 17,8 miljard euro, -2,9 procent bbp
- Totale inkomsten: 231,9 miljard
- Totale uitgaven: 245,3 miljard
- Ombuigingen: 7,9 miljard euro
- Investeringen: 2 miljard
- Economische groei: 1 procent
- Werkloosheid: 406.000


16.56 uur:
Het ministerie van Financiën heeft gemeld dat het om de echte Miljoenennota gaat.

16.55 uur:
De uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking gaan volgend jaar iets omlaag. Dat komt doordat de kosten voor ontwikkelingssamenwerking gekoppeld zijn aan het BBP, en ook dat daalt iets volgend jaar.

16.53 uur:
Kamerlid Slob (ChristenUnie) noemt het voortijdig uitlekken van de Miljoenennota een 'wanvertoning'. Hij wil opheldering van de minister-president.

16.52 uur: Nog wat cijfers uit de Miljoenennota:
Inkomsten 244,0
Uitgaven 257,4
EMU-saldo Rijk -13,4
EMU-saldo lokale overheden -4,4
Feitelijk EMU-saldo -17,8
Feitelijk EMU-saldo -2,9% (in procenten bbp)

16.49 uur:
Minister Donner reageert nu bij de NOS. Hij wil eerst nagaan hoe de Miljoenennota op het internet terecht is gekomen. Hij noemde het betreurenswaardig, maar hij laat zich niet uit het veld slaan. 'Ik ben een vrolijk mens.'

16.47 uur: Dit gaat er volgend jaar uit het basispakket van de Zorg:

'Daarnaast worden beperkende maatregelen genomen met gevolgen voor het basispakket. Stoppen met roken, dieetadvisering, vijf extra behandelingen fysiotherapie, maagzuurremmers exclusief chronisch gebruik zitten niet langer in het basispakket. Ook wordt de beweegkuur niet opgenomen in het pakket.'

16.44 uur:
Er staat ook wat goed nieuws in de Miljoenennota. Het rendement op de leningen die de staat had verstrekt aan banken tijdens de kredietcrisis is hoog te noemen. 17 procent op de lening aan ING, 18 procent op de 3 miljard euro die de staat aan Aegon had geleend.

16.42 uur:
Nederland staat er ondanks de crisis nog relatief goed voor, staat in de Miljoenennota: 'Nederland staat er daarbij, ondanks de omvangrijke vergrijzingsopgave, relatief goed voor. Aan de vooravond van de crisis waren de overheidsfinanciën redelijk op orde en de afgelopen decennia zijn belangrijke structurele hervormingen doorgevoerd. Nederland heeft in de jaren voor de crisis een reputatie van solide begrotingsbeleid opgebouwd. Acute schuldproblemen als in andere landen zijn niet opgetreden. Wel is ook in Nederland de goede begrotingspositie door de crisis behoorlijk beschadigd.'

16.40 uur:
PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma kan de lol er wel van inzien. Zij twittert: 'Op dat #embargo voor de Prinsjesdagstukken rust al jaren geen zegen.. Maar het wordt wel ieder jaar hilarischer;-)'

16.39 uur:
Tweede Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie: 'Ik ben erg verbaasd, dit mag niet mogen. Blijkt dat het digitaal bij de overheid nog niet op orde is, want het heeft blijkbaar op een onbeveiligde site gestaan. Hoe dom kun je zijn. Ik ben met stomheid geslagen.'

16.38 uur:
Staatssecretaris Bleker noemt het voortijdig uitlekken van de miljoenennota 'hoogst ongelukkig'.

16.37 uur:
De Miljoenennota lekte om 15.50 uur vanmiddag uit. De vraag is nog of er een fout is gemaakt, of dat er gelekt is bij het ministerie van Financiën.

16.35 uur:
De werkloosheid stijgt volgend jaar naar ongeveer 406.000.

16.33 uur:
De inflatie volgend jaar blijft op ongeveer 2 procent.

16.28 uur:
Bram Talman is de ontdekker van de uitgelekte Miljoenennota. Hij vertelt op bij de NOS dat hij wat met de cijfertjes heeft zitten spelen op de site van de RVD en toen heel gemakkelijk bij de Miljoenennota terecht kwam. Het stuk stond dus niet op een timer, maar op al op het internet.

16.23 uur:
De totale inkomsten van de Rijksoverheid bedragen volgend jaar 269,4 miljard euro. De uitgaven komen uit op een bedrag van 287,2 miljard. Een tekort dus van 17,8 miljard dus, ofwel 2,9 procent van het BBP.

null Beeld ANP
Beeld ANP
null Beeld anp
Beeld anp
Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden