Niets is meer onbespreekbaar in discussie over allochtonen

Lang voor 11 september had opiniërend Nederland de voorzichtigheid in de discussie over allochtonen in Nederland al van zich afgeschud. Veel opinieschrijvers, columnisten en publicisten voerden incidenten als de griffier-met-hoofddoek, de afgelasting van de opera Aïsja en de uitspraken van imam El-Moumni aan als bewijs voor mislukte integratie en argument voor verdergaande assimilatie. Sinds 11 september is de discussie verder aangescherpt. De rechtsstaat wordt bedreigd, de islam leidt tot geweld en moslims moeten kritisch naar zichzelf kijken, is meer de teneur. Opiniemakers nemen geen blad meer voor de mond. Een greep uit 2001.

Paul SchefferJob CohenSylvain EphimencoPaul FrentropTariq RamadanArnold HeertjeHans WerdmölderRob SchoutenPaul Ophey en Ahmed Aboutaleb

(...) De gebeurtenissen na de aanslag laten zien dat er te vaak langs elkaar heen wordt geleefd. Nu al zien we minder verlichte geesten zich afreageren op moslims en sommige gelovigen openlijk hun instemming met de terreur betuigen. Het is treurig dat er scholen zijn die het niet aandurven om over de aanslag te spreken, uit angst dat islamitische leerlingen daar anders over denken.

Die vermijding moet plaatsmaken voor een grotere betrokkenheid. De vele moslims in Nederland zouden veel zichtbaarder moeten zijn. Waarom komen ze dezer dagen zo weinig aan het woord om hun verhaal te doen? Waarom worden de verschillen van mening binnen de moslimgemeenschap niet openlijker verwoord en uit het seculiere deel van de Turkse of Marokkaanse gemeenschap zich zo weinig over hun vrees voor fundamentalisme? En, ten slotte, waarom wordt tegenover gewelddadige incidenten jegens moslims geen symbolisch gebaar gesteld, zoals de Amerikaanse president deed? (...)

Paul Scheffer, publicist, NRC Handelsblad, 20 september

Begrip 'allochtoon' achterhaald

(...) Wat bij de discussie over allochtonen en de multiculturele samenleving opvalt is dat het meestal problemen zijn die de boventoon voeren, en dan met name problemen aan allochtone zijde. Allochtonen zouden weinig betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving. Er zou sprake zijn van een gebrekkige beheersing van het Nederlands, een lage graad van participatie in onze samenleving, tegenvallende resultaten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en een relatief hoge aanwezigheid in criminaliteitscijfers. Dat alles, zo wordt dan betoogd, belemmert de integratie van migranten in de samenleving. (...)

Weinig worden in de discussies de positieve resultaten aangehaald die vele migranten intussen hebben behaald. Te weinig wordt beseft dat deze migranten blijvend in ons midden zijn en dat het daarom alleen al onverstandig is, om niet te zeggen contraproductief, om velen van hen het etiket allochtoon te blijven geven. Wanneer betrokkenen inmiddels gewoon Nederlands, wat zeg ik, gewoon Amsterdams of Limburgs praten, een baan hebben, (...) en meer dan twee generaties hier zijn, dan is er amper verschil met oorspronkelijke autochtonen en is het woord allochtoon achterhaald. (...)

Job Cohen, burgemeester Amsterdam in de Abel Herz berglezing in Trouw, 24 september

Open brief aan de moslims

(...) Nee, niemand ontkent dat jullie vooral vreedzaam willen leven. Maar het wordt ook tijd van jullie kant te beseffen dat binnen jullie geloof een nieuwe generatie krijgers is opgestaan, fanatieke dissidenten die door hun wreedheid en vastberadenheid de wereld doen sidderen. (...) Het is niet alleen verbijsterend maar ook gevaarlijk dat er zo weinig introspectie en zelfonderzoek is over de vraag hoe het komt dat je geloof een monsterlijke vertakking heeft gebaard. (...)

Sylvain Ephimenco, columnist, in Trouw, 29 september

Verbod op islam

(...) Dat de islamitische ideologie vele middeleeuwse trekken heeft, wordt door weinig mensen bestreden. Maar wat moeten we met die constatering? Die moeten we zorgvuldig onderzoeken. Zouden we dan concluderen dat het islamitische gedachtegoed niet deugt, dan moeten we daar ook de consequentie uit trekken. Dan moet de islam als niet passend in een rechtsstaat verboden worden, net zoals politieke partijen met onfrisse denkbeelden verboden worden. Zoals de vrijheid van partijvorming niet mag worden misbruikt, zo mag immers ook de vrijheid van godsdienst niet worden misbruikt. (...)

Paul Frentrop, publicist, in HP/De Tijd, 5 oktober

(...) Ik zou bijzonder gelukkig zijn wanneer mijn westerse medeburgers niet dermate verblind worden door de emotionele schok dat zij niet langer oog hebben voor de diepgaande veranderingen in de moslimgemeenschappen. (...) Binnen de tweede en derde generaties komen hoe langer hoe meer moslimvrouwen en moslimmannen op voor hun moslimovertuiging én hun westerse cultuur. Met respect voor de Grondwet verdedigen zij het burgerschap, een open identiteit en promoten zij een Amerikaanse of Europese islamitische cultuur. (...)

Tariq Ramadan, docent filosofie in Genève van Egyptische komaf, in Trouw, 12 oktober

Meningsuiting

(...) Indien de islam praktische handelingen voorschrijft die in strijd zijn met onze rechtsorde, is naar mijn mening een harde en duidelijke reactie geboden. Dat moet ook tegen de moslimgemeenschap worden gezegd. Lastiger is Frentrops oordeel over het verbieden van het kenbaar maken van opvattingen, die niet stroken met onze westerse cultuur en beschaving. Zelfs indien deze opvattingen kunnen leiden tot dood en verderf, ben ik geen voorstander van een dergelijk verbod. De vrijheid van meningsuiting is een zwaarwegend goed.

Arnold Heertje, econoom, in Trouw, 13 oktober

Confrontatie

Treft de Nederlandse overheid geen blaam voor de steeds diepere kloof tussen moslims en niet-moslims? Lange tijd heeft ze zichzelf vanuit schuldgevoel en misplaatste tolerantie een houding van zwijgen en gedogen opgelegd. Een wat laffe houding. Wil Nederland een vreedzame en tolerante samenleving blijven, dan dienen we de confrontatie met de islam niet uit de weg te gaan. (...)

Hans Werdmölder, cultureel antropoloog, in Trouw, 13 oktober

Analfabeet

Wij duwen asielzoekers en allochtonen inburgeringscursussen door de strot maar inzake een wereldgodsdienst met meer dan een miljard aanhangers, waarvan een groot deel medeburgers, zijn we analfabeet.

Rob Schouten, columnist, in Trouw, 15 oktober

Slinkse Nederlanders

(...) Het moet allochtonen enorm frustreren dat zelfs vooraanstaande opiniemakers in Nederland niet willen erkennen dat vooral de autochtone meerderheid is die geen enkele verantwoordelijkheid wenst te dragen voor de inburgering van de nieuwkomers. Autochtone Nederlanders gaan elke directe confrontatie met nieuwkomers uit de weg, maar maken wel op allerlei slinkse wijzen hun opgekropte ressentiment kenbaar. Als ik op de school waar ik werkzaam ben voorstel de ouders van islamitische leerlingen -meisjes natuurlijk- persoonlijk te bezoeken om met hen te praten over het belang van het meegaan van hun dochter op introductiekamp, dan wordt dat angstvallig afgewezen. Maar tegelijkertijd wordt er wel gesproken over het 'eventueel' verplichtstellen van die introductiekampen: Nederland ten voeten uit. En het is juist die houding van de autochtone meerderheid, te laf om het gesprek en de confrontatie aan te gaan met allochtonen, die een escalatie dichterbij brengt.

Paul Ophey, historicus, in Trouw, 22 november

Versnelde maatregelen

De aanslagen van 11 september hebben de integratie van de etnische minderheden weer eens in de schijnwerpers gezet. Tot nieuwe, versnelde maatregelen om de integratie te bevorderen is het echter niet gekomen.

Ahmed Aboutaleb, in Trouw, 27 november

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden