Mohammed

Op de website van Trouw kwamen honderden e-mails binnen met reacties op het Tien Geboden-interview met Ayaan Hirsi Ali in de krant van 25 januari en op het artikel van Ton Crijnen dat op 27 januari verscheen onder de kop 'Mohammed een complexe man, maar gewelddadig?' Hieronder een selectie uit die e-mails.

Was Hirsi Ali maar een complexe vrouw...

Joop Finland (27-01-2003, 09:19:47 uur)

De dingen die Hirsi Ali over de islam zegt, verschillen in wezen niets van wat een Jan Wolkers 40 jaar geleden over het christendom schreef. Net zoals Wolkers op grond van persoonlijke ervaringen over het christendom schreef, spreekt Ayaan zich uit over de islam. Ik verwacht dan ook dat de mensen die zich in het verleden druk maakten met het schoppen tegen heilige huisjes nu opkomen voor Ayaan, en niet angsthazerig zich verschuilen achter 'respect voor andermans cultuur'.

Frank Brandse (27-01-2003, 09:24:58 uur)

Ton Crijnen bevestigt de historische feiten die de basis vormen voor de opinie van Ayaan Hirsi Ali. Mohammed heeft 687 Joodse mannen onthoofd in Medina in 627 na Christus. Hij heeft zijn politieke tegenstanders laten vermoorden. Hij heeft een meisje van 9 jaar gehuwd en de meerderheid van de moslimgeleerden bevestigt dat het huwelijk onmiddellijk werd geconsumeerd; de verloving met Aisha werd trouwens reeds op 6-jarige leeftijd beslecht. Iemand die honderden mensen afslacht en met kinderen naar bed gaat is vandaag de spirituele leider van 1,3 miljard mensen.

Theo Vermaelen (27-01-2003, 09:29:35 uur)

Honderdduizenden moslims wordt in de Nederlandse moskeeën voorgehouden dat de echtgenote geslagen mag worden, en dat zij verplicht is tot seks wanneer de man maar wil. Feiten, beste mensen, of bent U de Nova-uitzendingen van een halfjaar geleden alweer vergeten? Het is opvallend hoe stil het blijft in de hoek van de feministen van vroeger. Waarom is er geen solidariteit met de onderdrukte vrouwen die in grote aantallen tussen ons leven in Nederland? Zou het een vorm van xenofobie zijn, dat de vrouwenemancipatoren van weleer nu zo opvallend afwezig zijn?

Karel Standaert (27-01-2003, 09:49:47 uur)

Het tekent het niveau van de politieke discussie in Nederland, en in het bijzonder bij de VVD, dat het kennelijk sinds 11 september normaal is geworden om allochtonen, en moslims in het bijzonder, de hoek in te schoppen. Door iemand met een onverwerkt verleden, die met quasi-intellectueel gebabbel op een respectloze wijze denkt indruk te kunnen maken op de goegemeente in Nederland, het parlement in te loodsen, kan het nog 'leuk' worden voor de VVD de komende tijd. Niet alleen Hirsi Ali diskwalificeert zichzelf door haar domme, ondoordachte, beledigende en respectloze uitspraken, ook het ware gezicht van de VVD wordt steeds duidelijker: rechts, reactionair en intolerant. En ondertussen maar meedoen aan het normen- en waardendebat en 'werken aan vertrouwen'. Als dergelijke opmerkingen zouden zijn gemaakt over het orthodoxe gereformeerde volksdeel zou Nederland te klein zijn. Waar blijft de reactie van Rouvoet en Van der Vlies? Hirsi Ali hoort niet in het parlement, maar in therapie.

B.Bongers (27-01-2003, 09:51:53 uur)

Wat een wereld van verschil tussen Jezus en Mohammed! Jezus die zich toonde in al Zijn goedheid, zieken genas, een hoer vergiffenis schonk, zijn ontroerende menselijkheid toonde in zijn doodsangst in de Hof van Olijven. En daarnaast Mohammed die honderden, wellicht duizenden doden op zijn geweten had. De rabiate fundamentalist die dichters, wier werk hem niet zinde, liet afmaken. Geen wonder dat de islam ook vandaag nog die verwoestende onverdraagzaamheid toont. Hirsi Ali heeft gelijk en het is goed dat haar opvattingen over de islam in uw krant werden gepubliceerd.

Jan Hoes (27-01-2003, 10:16:54 uur)

Ik heb de indruk dat mw. Ali de islam als godsdienst en de Somalische cultuur niet uit elkaar kan halen. De islam wordt in ieder moslimland anders geïnterpreteerd. De cultuur speelt in elk land een grote rol. Iedere cultuur maakt er haar eigen 'godsdienst' van. Het is natuurlijk vreselijk wat mw. Ali heeft meegemaakt in Somalië. Maar om dit nou helemaal aan de islam te wijten? In niet-moslimlanden worden ook vreselijke misdaden begaan, denk aan Sierra Leone, voorzover ik weet geen islamitisch land. Ik verwacht van een partijlid dat zij dit soort dingen los van elkaar kan zien.

S. Korul (27-01-2003, 10:23:42 uur)

Het is zonder meer stuitend hoe kruiperig linkse journalisten zich steeds weer opstellen tegenover de islam. Moet het christendom onder de loep genomen worden, dan legt de linkse kritische geest op elke slak zout en wordt elk vlekje uitvergroot en opgeblazen tot gigantische proporties. Dan is er geen oog voor het historisch perspectief. Dan oordeelt de kritische geest genadeloos met de blik van nu over gebeurtenissen van vele honderden jaren geleden. Waar komt toch die blinde vlek bij linkse journalisten van zogeheten kwaliteitskranten vandaan?

Cor Wijtvliet (27-01-2003, 11:05:23 uur)

Ton Crijnen stelt ten onrechte dat niet duidelijk is of het huwelijk van de profeet met Aisha wel of niet direct is 'geconsumeerd'. Inderdaad bleef Aisha thuis wonen, en kwam Mohammed regelmatig langs om te kijken hoe ze met haar vrienden en poppen speelde; hij ging echter wel degelijk met haar naar bed. Hij huwelijkte zijn 8-jarige dochter uit aan zijn belangrijkste generaal; dit meisje stierf nadat ze verschillende kinderen had gekregen op 18-jarige leeftijd; Mohammed had dus duidelijk geen bezwaar tegen seks met jonge meisjes. Dat hij seks had met Aisha schrijft deze zelf in haar biografie: 'Op een dag kwam de profeet naar ons huis. Ik lag in bed toen mijn moeder me kwam halen. Ze waste mijn gezicht en sleepte me een kamer in, waar de Profeet van God op bed zat. De profeet had gemeenschap met mij in ons huis. Toen was ik 7.' Vreemd is dus alleen dat zij schrijft dat ze

7 was, terwijl algemeen wordt aangenomen dat ze

9 was.

W. Goedzoon (27-01-2003, 11:11:26 uur)

Mijn stelling is dat de islamieten tegenwoordig de Joden zijn van net voor WO II. Als de islam maar negatief in het nieuws gebracht kan worden doet men het wel. En zo een onbetekenend iemand als Hirsi Ali die de Nederlandse taal nog niet eens goed machtig is, is alleen maar 'belangrijk' geworden omdat ze de islam aanvalt. Prompt kreeg ze een uitnodiging van vier partijen om zich bij hen aan te sluiten. Ik waarschuw u dat deze polarisatie en anti-islambeweging, die door de media wordt gevoed, ons wel eens naar de Middeleeuwen kan doen terugstorten. Verder vraag ik me af waarom Hirsi Ali niet is aangeklaagd! Als mevrouw Duisenberg netjes haar mening geeft over de genocide die plaatsvindt in de Palestijnse gebieden, wordt ze door tien Joodse groeperingen aangeklaagd, komen alle politieke partijen in het geweer tegen haar en bericht de media bijzonder slecht over haar. Onterecht! Maar als het over de islam gaat...

Derk Sanders (27-01-2003, 11:22:16 uur)

Beste Ton Crijnen,

Je verhaal is een poging de woorden van Hirsi Ali te weerleggen. Hirsi Ali zegt dat de profeet, gemeten naar de huidige maatstaf een perverseling en een tiran was. Hoe de profeet in zijn eigen tijd werd gezien kan daarvan dus geen weerlegging zijn. Het is een feit dat het huwelijksgedrag van de profeet tegenwoordig alom afgekeurd zou worden en zelfs strafbaar is. De gruwelijkheden die de profeet heeft begaan noem je zelf ook. Je poging die te bagatelliseren door de genialiteit van de profeet aan te halen, raakt kant noch wal. Je hebt met je stukje precies aangegeven waar ze het over heeft. Afgaande op uw tekst luidt het antwoord op de vraag uit de kop dus: 'ja'. Was dat ook de bedoeling?

W. Aar (27-01-2003, 11:30:56 uur)

Ayaan Hirsi Ali heeft nu echt politieke zelfmoord gepleegd. Ik neem haar dan ook allang niet meer serieus als gesprekspartner over de islam of wat dan ook. Maar wat ik me afvraag is of ze ooit echt psychiatrische hulp heeft gehad sinds ze hier in Nederland is. We weten allemaal dat haar familie haar onderdrukt heeft en gedwongen tot besnijdenis en uitgehuwelijkt. We moeten er dan ook voor zorgen dat ze hulp krijgt om het trauma dat ze daaraan overgehouden heeft, te verwerken. Daarom roep ik de Nederlandse politiek en media op om deze getraumatiseerde vrouw niet langer te misbruiken om de islam zwart te maken, maar haar echt professionele hulp aan te bieden. Ayaan, sterkte ermee.

Said (27-01-2003, 12:08:56 uur)

Ik kom niet uit een islamitisch nest, en ben het toch met Hirsi Ali eens. Haar verwijten dat ze alleen uit persoonlijke frustratie spreekt, is op de vrouw spelen, en net zo kwaadaardig als de zelfbenoemde moslimvertegenwoordigers die haar de mond willen snoeren. Wie het niet met haar eens is, zou op haar argumenten moeten ingaan. Aan de hand van bronnen aantonen dat Mohammed wel een toffe peer was, en dat de islam een verrijking is voor de menselijke cultuur. Leg dan meteen ook even uit, hoe het komt dat geen enkel land waar de islam in de meerderheid is algemene welvaart of zelfs maar democratie kent. Voor een mogelijk antwoord verwijs ik graag naar het nieuwste boek van Bernard Lewis, ook alweer iemand die liever redeneert op grond van argumenten dan meteen met banvloeken te smijten of iemand op grond van haar verleden afserveren.

Enno de Witt (27-01-2003, 13:06:24 uur)

Zolang islamieten zich permitteren om onder anderen homofielen te kwetsen zie ik niet in wat Ayaan fout doet. Ik vind het wel heel eng wat ze doet en ik vrees voor haar leven. Ze verga-

loppeert zich nu een beetje en is dadelijk helemaal niet meer te stoppen. Maar ze is wel een vrouw met ballen. Dat zouden al die moslima's maar eens moeten erkennen. Waarschijnlijk plukken zij er de vruchten van over 10 à 20 jaar. Ayaan haalt voor al die vrouwen de kastanjes uit het vuur.

Rufiana (27-01-2003, 13:51:43 uur)

Alles wat tegen de islam is loont in deze maatschappij en dat weet Hirsi heel goed. Dus profiteren maar, denkt ze. Ze heeft trouwens haar huidige politieke carrière zo opgebouwd. Dat arme vrouwtje weet verder niks van de politiek. Alleen maar leugens over de islam. Want dat valt bij sommige politieke groepen in Nederland heel goed in de smaak. Ze moet maar eens goed onderscheid maken tussen haar Somalische cultuur en de islam. De islam is de enige godsdienst die rijke mensen verplicht eenveertigste deel van hun jaarlijkse inkomsten onder de armen te verdelen. De islam is de enige godsdienst die zegt dat het paradijs onder de voeten van de moeders ligt. Vijfhonderd jaar geleden zijn honderdduizenden joden uit Europa, vooral uit Spanje, naar het Ottomaanse Rijk gevlucht. Waarom? Omdat die mensen wisten dat de islam een tolerante godsdienst is. Er zijn nog duizenden joodse burgers in Turkije die een heel vreedzaam leven leiden.

U. K. Yildirim (27-01-2003, 13:59:58 uur)

Hirsi Ali, na deze grote belediging aan de profeet Mohamed zou ik je één advies geven namens alle moslims hier in Nederland, pak je spullen en ren hard naar een ander land waar niemand jou kent, verander je naam en je verkeerde doelen, en zoek alsjeblieft hulp bij een professioneel psychiater.

bigkevin.cjb.com (27-01-2003, 15:19:46 uur)

De profeet Mohammed, vrede zij met hem, is een perverseling. Hij is met een negenjarige getrouwd. Zo simpel is het. Want mevr. Hirsi Ali en De Westerse Wereld hebben de leeftijd waarop iemand kan trouwen zo ergens rond de 18 getrokken. En waarom 18? Waarom niet 26, 33, 14, 12? Er zijn zat landen waar het de gewoonste zaak van de wereld is om op zo'n jonge leeftijd te trouwen. Het interessante daarbij is dat die landen vergeleken met het Westen zeker geen primitieve landen zijn. Want hoe bepaal je nu precies wanneer een meisje geen meisje is, maar een vrouw? Een voor de hand liggende manier is allerlei verschillende culturen terzijde te schuiven en je te baseren op de natuur. De profeet heeft twee jaar lang gewacht op

Aisha, gewacht totdat ze vrouw werd, ze kinderen kon krijgen. Moedertje natuur heeft ervoor gezorgd dat een negenjarige moeder kan worden, vrouw kan worden. Wie zijn wij dan om een willekeurige grens te trekken en anderen te veroordelen omdat ze zich daaraan houden?

Omer Aslan (27-01-2003, 15:30:17 uur)

Bij de tot dusver meer dan 15 islamitische reacties lees ik er geen met enig begrip voor het standpunt van Hirsi Ali. Bij het merendeel van u krijg ik de indruk dat u het stuk waar het allemaal om gaat niet eens heeft gezien. U roept maar wat. Jammer. Toen de generatie van onze ouders in de jaren '70 de grote kritiek op het christendom over zich heen kreeg, hadden ze gelukkig een diversiteit aan reacties, waar wij allemaal verder mee kwamen. Bij u is er die wonderbaarlijke eensgezindheid. Waar is bij u de islamiet met inlevingsvermogen ten opzichte van de andersdenkende? Het punt is namelijk dat u wel geacht wordt te integreren met andersdenkenden.

Marieke Stil (27-01-2003, 15:46:34 uur)

Het allochtone en o zo kritische zeehondje van de intellectuelen heeft weer gesproken. Dat Trouw na de campagne van

L. de Winter haar forum wil blijven begint langzaamaan ergerlijk te worden. De kroegmeningen van deze overschatte hysterica horen uit een blad als Trouw geweerd te worden. Ze zijn in essentie gelijk aan die van de geachte columnist B. Smalhout. Ofwel: geachte redactie, laat mevrouw Hirsi Ali over aan De Telegraaf, en probeer niet het fatsoenlijke imago van uw krant op te poetsen met een uit de encyclopedie overgepende bijdrage van Ton Crijnen.

HJ de GOEIJ (27-01-2003, 16:55:39 uur)

Ayaan Hirsi Ali is zelf onderdrukt en gekwetst doordat mensen een leer boven het leven verkiezen. Zij doet haar uitspraken echter niet alleen omdat zij zelf gekwetst is, maar omdat ze onder haar ogen in ons kleine landje vrouwen verdrukt, verkracht en mishandeld ziet worden. Zij probeert anderen de ogen te openen voor al dat onterechte geweld. Zij heeft net als Mohammed ook een boodschap. In een aantal reacties lees ik dat ze maar met modder gooit of dat ze zich niet genuanceerd uitdrukt en dat Trouw vooral heel objectief moet blijven, en nee het is inderdaad geen gezellig onderwerp. Ayaan had ook iets leukers met haar leven kunnen doen. Vrouwen die beseffen dat moslima's niet zonder hulp uit hun benarde islolement kunnen komen, zullen Ayaan niet op haar presentatie afrekenen. Zij is in mijn ogen een grote heldin. Zij heeft mijn stem en steun. Mensen reageren boos maar waarop? Op Ayaan? Ik op het onrecht dat veel vrouwen wordt aangedaan door een leer. Absurd !!

Jans Post (27-01-2003, 17:57:02 uur)

Iedereen is het met Ayaan eens of zegt dat ze het anders aan moet pakken om de moslimvrouw te bevrijden. Van wie moet zij de moslimvrouw bevrijden? De opvanghuizen lopen vol met Nederlandse vrouwen die geslagen worden door hun alcoholistische man of vriend. Wie gaat hen redden? Dat zijn er stukken meer dan moslimvrouwen in Nederland. Oproep aan Ayaan: Ga maar eens echt na in hoeverre je onderdrukt werd door de islam en door je eigen cultuur.

Fatih (27-01-2003, 18:54:00 uur)

De imam maakte gebruik van de vrijheid van godsdienst en homofilie is nou eenmaal ten strengste verboden in alle godsdiensten dus ook in de islam. Hirsi Ali discrimineert gewoon de islam en dat heeft niks met vrijheid van meningsuiting te maken en kan niet ongestraft blijven. Zij heeft een persoonlijk probleem met de cultuur in haar land van herkomst. Vervolgens geeft zij de schuld aan de islam. En dat is onterecht, de islam is een geloof dat de vrouw juist als een Parel beschermt. De islamitische vrouwen voelen zich prima, want anders noemden ze zichzelf geen moslim meer. Sterker nog: er zijn een heleboel Nederlandse vrouwen bekeerd tot de islam en dat doen ze niet omdat zij zich onderdrukt willen voelen. Hoe zou de Joodse Gemeenschap op zo'n uitspraak over hun en onze profeet Mozes reageren? Ze zou dan aangeklaagd worden!

Rania (27-01-2003, 19:31:07 uur)

Ik heb jarenlang als fysiotherapeute in de Schilderswijk gewerkt en heb daar gezien dat 'de islam' een uitermate bedenkelijke alledaagse kant van onderdrukking en achterlijkheid kan hebben. Ik doe daarom een beroep op iedereen die zo zeker weet dat dit niet de 'Ware Islam' is, om veel duidelijker en zichtbaarder op te treden als er misstanden zijn die in de naam van jullie godsdienst begaan worden. Ik heb het nu over dingen als gedwongen huwelijk, achterstelling en mishandeling van de vrouw etc. Vooralsnog zijn jullie medeschuldig want 'wie zwijgt stemt toe', en het is vaak de volgens jullie onjuiste interpretatie van jullie vredelievende godsdienst die gebruikt wordt als argument voor dit soort misstanden. Ayaan Hirsi Ali is zo welkom omdat jullie zelf niet genoeg optreden. Zij probeert tenminste iets te doen!

Marianne Kieboom (27-01-2003, 19:40:34 uur)

Ondanks het feit dat Ton Crijnen duidelijk maakt dat profeet Mohammed pas met Aisha naar bed ging na haar puberteit, moeten enkele mensen er weer wat anders van maken. En wat betreft de joden die de doodstraf kregen: men vergeet even na te denken of hier niet een reden voor was. De joden hebben indertijd de vijanden van de moslims geholpen, en daarmee hun verbond met de moslims geschonden. Verder hielden ze zich niet aan de regels die overeenkwamen met die van de profeet.

Saeed (27-01-2003, 21:37:46 uur)

Ik woon momenteel in een islamitisch land, en kan u wel vertellen dat ik hier absoluut niet de mogelijkheid zou hebben dit soort discussies te voeren. De sjaria verbiedt kritiek, discussie en andersdenkenden op ieder niveau. Dat alleen al verklaart veel over de denkwijze van veel moslims: de 'juistheid' van hun religie staat nooit of te nimmer ter discussie, iets wat ik terugzie in de reacties van de moslims in dit forum. In de naam van Allah vindt in de islamitische landen ongelofelijk veel onrecht plaats, en de censuur in deze landen zorgt ervoor dat de grote meerderheid van deze praktijken onder het tapijt wordt geveegd. Degenen die dit in de openbaarheid brengen, worden nu door deze moslims naar de psychiatrische hulp verwezen, want hun religie en cultuur kunnen absoluut geen schuld hebben. Zeker, doe uw huiswerk, kom eens langs in Saoedi- Arabië,

Algerije, Irak of Koeweit, en bekijk daar eens hoe de islam in de praktijk werkt. Ik denk dat ik in het vervolg maar VVD stem!

Saskia (28-01-2003, 07:19:53 uur)

Beste moslims en moslima”s, ik heb jullie allemaal gelezen en ik moet zeggen: mijn bewondering voor Ayaan Hirsi Ali stijgt. Let wel: niemand verplicht jullie in een vrij land te wonen, er zijn zoveel plaatsen op aarde waar je heerlijk onvrij kunt zijn.

Marieke Stil (28-01-2003, 13:11:34 uur)

Ik maak me niet druk om Hirsi Ali. Ik vraag me af, met behoorlijk veel angst, of Nederland psychiatrische hulp nodig heeft.

Saieb Khalil (28-01-2003, 14:05:37 uur)

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden