Mededeling Redacties: Agenda

(Novum) - Dit is de agenda van Novum Nieuws voor woensdag 6 december.

BINNENLAND WOENSDAG 6 DECEMBER

ALGEMEEN woensdag 6 december

-Overleg in de cao-onderhandelingen voor rijksambtenaren. De FNV-bond wil voor hen een betere beloning. Vorige week woensdag was er daarom een manifestatie in Den Haag.

-Bekendmaking van de prijs voor de dagbladjournalistiek. Loes de Fauwe en Arthur van Amerongen van Het Parool zijn genomineerd met hun artikelenreeks Kasba Amsterdam, over wat de Marokkanen hier beweegt en hoe ze leven. (bron: Het Parool 07-11-06)

-FNV-bond Abvakabo voert cao-onderhandelingen met de onderhandelaars van de overheid voor een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Mocht dit gesprek nergens toe leiden, dan kunnen hardere acties worden verwacht. Zie Novum-archief.

-Brussel (België). Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden presenteren de Versnellingsagenda aan de Europese Instellingen in Brussel. De Provincie Limburg heeft de sociaal-economische ambities voor de komende jaren geformuleerd in de 'Versnellingsagenda 2012'. Zij kiest voor een sterke focus op de vier Clusters van Kracht: Chemie, Health, Care & Cure, Nieuwe Energie en Agro-Food Nutrition. Op nationaal niveau is de Versnellingsagenda al aangeboden. Info: cluster Communicatie, (043) 389 88 06.

-Marnehuizen 4-7 december. In het militaire oefendorp Marnehuizen wordt het optreden in verstedelijkt gebied beoefend. Tijdens deze oefening zal het Eerste Bataljon van het Korps Mariniers gezamenlijk opereren met eenheden van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Gedurende de oefening worden verschillende scenario's beoefend waarin het afdwingen van vrede, vredesbewaring en evacuatie van burgers aan de orde zullen komen. De oefening vangt aan met een luchtlanding. Een compagnie van ongeveer tachtig man zal bij duisternis per parachute het gebied binnenvallen. Vervolgens zullen over de grond infanterie-eenheden worden ingezet, ondersteund door een geniecompagnie en een tankeskadron. De gehele oefening wordt vanuit de lucht ondersteund door F16's van vliegbasis Leeuwarden. Info: majoor der mariniers Michael Verheul, 06 -1096 07 89.

-Den Bosch. Debat over de toekomst van Europa met als titel: Europa, dat zijn wij. Info: Anna Domingo, a.domingo@publiek-politiek.nl, 06-13744664. Locatie: Provinciehuis.

-Ede. Het project Versterking Medische Milieukunde organiseert het vierde congres Gezondheid en Milieu. Het congres besteedt aandacht aan de signalering én aanpak van milieu en gezondheidsproblemen op lokaal niveau, en de communicatie tussen burgers en gemeenten. Het landelijke congres wordt georganiseerd door GGD Nederland, de VNG en het ministerie van VROM, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) en de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM). Info: vmmk@ggd.nl. Locatie: De Reehorst, Heerlen.

-Heerlen. In Heerlen wordt een nieuw poppodium officieel geopend: de Nieuwe Nor. Met de opening van de Nieuwe Nor beschikt Heerlen over een nieuw podium voor muziek, vooral gericht op jongeren. H. Bladt, (045) 560 40 70, persvoorlichting@heerlen.nl.

-10.00u Amsterdam. De Nederlandse Spoorwegen (NS) houden een persbijeenkomst over de nieuwe dienstregeling, die op 10 december ingaat. Info: 030 2357070 Locatie: Passenger Terminal Amsterdam

-10.00-15.00u Amsterdam. Symposium Niet is zeker: omgaan met onzekerheid in klimaatassessments. Over de invloed van de mens op de klimaatverandering. Info: Patricia Timmerman, patricia.timmerman@ivm.vu.nl, 020 59 89525 of 030 274 4580. Locatie: Auditorium van het hoofdgebouw van de VU, Amsterdam.

-12.15-13.30u Leidschendam. Officiële start van het Meldpunt Zuinig op Ruimte. Er wordt een persbijeenkomst in aanwezigheid van onder meer minister van Vrom Pieter Winsemius (VVD), Beau van Erven Dorens en NCRV-presentatrice Mieke van der Weij. Dit initiatief van Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties is bedoeld om aandacht te vragen voor het verrommelen en dichtslibben van de open ruimte in Nederland. Info: Michel Jehae, persvoorlichting Natuur en Milieu, 06-1448 7427, Ans Naber, persvoorlichting De Provinciale Milieufederaties, 06-3637795, www.zuinigopruimte.nl. Locatie: Drie Molens, Stompwijkseweg 30, Leidschendam.

-13.00u Den Haag. Persconferentie Uitgeverij Metz & Schilt met presentatie van het boek Doelwit Europa. Info: Jan Metz, 020-6256087. Locatie: Nieuwspoort, Den Haag.

-13.00u Scheveningen. In Sea Life Scheveningen wordt een nieuwe bewoonster welkom geheten. De uit Duitsland overgekomen violette pijlstaartrog betrekt na twee weken quarantaine haar nieuwe aquarium: de acht meterlange tropische onderwatertunnel. Info: Maaike Schröeder, (070)306 7000 / 06-20955557, maaike.schroeder@merlinentertainments.biz. Locatie: Sea Life Scheveningen.

-13.15u Amsterdam. De resultaten van het onderzoek naar het gifschip Probo Koala worden bekend gemaakt door de voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer Hulshof. Dit onafhankelijk onderzoek staat los van het strafrechterlijke onderzoek van het Openbaar Ministerie in het onderzoek van het ministerie van Vrom. Info en aanmelden: Iris Reshef, ireshef@bda.amsterdam.nl Locatie: Mijksenaarzaal, Stadhuis, Amstel 1.

-14.15u Brussel. De president van Kroatie Stjepan Mesic bezoekt het hoofdkantoor van de Navo. Mesic ontmoet hier secretaries general voor de Naco Jaap de Hoop Scheffer.

-15.00u Den Haag. Debat: Forum over eerwraak. Info: P. Zwaga, 030-2974254. Locatie: Nieuwspoort.

-16.00u Den Haag. De president van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank Kaberuka houdt een toespraak over de rol van de bank bij armoedebestrijding. Info: www.iss.nl. Locatie: Institute for Social Studies.

-16.00u Den Haag. Een bijeenkomst met Richard A. Boucher waamee gepraat wordt over Afghanistan. Info: Astrid Bharos, 070-3102437, BharosAI@state.gov, astridbharos@yahoo.com. Locatie: Sophialaan 12, Den Haag.

EVENEMENTEN woensdag 6 december

-09.30-18.00u Rijswijk. 6 en 7 december. Nederland Innovatief 2006. Evenement voor ondernemers, uitvinders, kennisinstellingen en overheidsinstanties, die kansen voor vernieuwing willen aanpakken bij elkaar. De ID-NL Jaarprijs voor de beste uitvinding van het jaar wordt morgen uitgereikt tijdens dit evenement. Staatssecretaris van Economische Zaken Karien van Gennip (CDA) opent het evenement. Info: Angelique van 't Riet, Projectleider 06-533 543 05 en Stephan Glerum, PR-N Communicatie 0183-610600 www.nederlandinnovatief.nl Locatie: op 6 december bij het Octrooicentrum in Rijswijk en op 7 december in een tentenpark bij businesspark Amstelwijck bij Dordrecht.

-22.00u Amsterdam. Eerste Hyves-releasefeest. Het feest wordt gehouden tere ere van de nieuwe cd/dvd Housequake van Roog & Erick E. Locatie: Jimmy Woo, Amsterdam.

ONDERWIJS woensdag 6 december

-Nijmegen. Tot en met vandaag konden Nijmeegse scholieren uit de bovenbouw van het havo en vwo gratis naar de documentaire An Inconvenient Truth van Al Gore in LUX. De gratis voorstelling was een initiatief van de gemeente Nijmegen, volgend op een motie van Groen Links. De uitvoering is in handen van het Milieu Educatie Centrum (MEC) en LUX. De gemeente betaalde de voorstellingen. Info: PR & Marketing van LUX, (024) 382 24 16.

POLITIEK/TWEEDE KAMER woensdag 6 december

-Den Haag. Tweede Kamer plenair. De Tweede Kamer praat 's ochtends over de begroting van Algemene Zaken.

-10.00-12.00u Den Haag. Tweede Kamer. Algemeen overleg met de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over grensarbeidersproblematiek. Locatie: Groen van Prinstererzaal.

-10.00-12.00u. Den Haag. Tweede Kamer commissie. Algemeen overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, voor Ontwikkelingssamenwerking en Defensie over onder meer het verslag van de Razeb van 13 en 14 november 2006 en de Agenda van de Razeb van maandag 11 en dinsdag 12 december 2006. Locatie: Thorbeckezaal.

-10.00-12.00u. Den Haag. Tweede Kamer commissie. Algemeen overleg met de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over de brief d.d. 27 september 2006 inzake de eerste voortgangsrapportage eergerelateerd geweld. Locatie: Troelstrazaal.

-11.30-13.30u. Den Haag. Tweede Kamer commissie. Algemeen overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken over de brief van 22 september 2006 inzake innovatiesubsidies micro-elektronica 2006. Locatie: Kappeyne van de Coppellozaal.

-13.30-15.30u. Den Haag. Tweede Kamer commissie. Algemeen overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het kabinetsstandpunt Interbestuurlijk Toezicht en voortgangsbrief 'vermindering bestuurlijke drukte'. Locatie: Groen van Prinstererzaal.

-16.00 Den Haag. De fractievoorzitters van CDA en SP hebben een gesprek met de informateur. Zie Novum 5-12-06.

-16.30-18.30u. Den Haag. Tweede Kamer commissie. Algemeen overleg met de ministers van Financiën, van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu- beheer over de Voortgangsrapportage PPS. Locatie: Thorbeckezaal.

POLITIEK ALGEMEEN woensdag 6 december

-Uiterlijk vandaag moet het kabinet een Memorandum of Understanding tekenen met de VS voor de Joint Strike Fighter (JSF), ook wel de F-35. Dit toestel moet de F-16 vervangen. Nederland loopt grote financiële risico's met de deelname aan de productie van het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF), dat de F-16 moet vervangen. Toch is er geen reden uit het project te stappen. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport dat vandaag uitkomt.

-Amsterdam. Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot (CDA) is aanwezig op de Utrecht Conferentie met Polen.

-Kinshassa (Congo). Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne (CDA) is aanwezig bij de inauguratie van de nieuwe president van de Democratische Republiek Congo.

-6-8 december. President van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank Donald Kaberuka bezoekt Nederland. Nederland is dit jaar gastheer voor de 'Mid Term Review' van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. De ministers van Financiën Gerrit Zalm (VVD) en voor Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne (CDA) zullen daarover 7 december besprekingen voeren met Kaberuka. Vandaag omstreeks 16.00u houdt Kaberuka een toespraak op het Institute for Social Studies over de rol van de Ontwikkelingsbank bij armoedebestrijding. Info: Edu Willemse: 070-3486072 of 06-52503387, www.iss.nl.

-09.30-17.00u Conferentie van het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Onderwerp van deze bijeenkomst is 'Globalisering en Open Innovatie'. Info: Gerard Westerhof, persvoorlichter, (070) 379 7079, g.p.m.westerhof@minez.nl. Locatie: Kurhaus Hotel, Gevers Deynootplein 30, Scheveningen.

-13.00-14.30u Heemskerk. Minister van LNV Cees Veerman (CDA) brengt een werkbezoek aan de Vrijwillige Dierenambulance Heemskerk. Locatie: Kleine Houtweg 35, 1969 KV te Heemskerk.

-15.45-16.15u Rijswijk. Staatssecretaris van EZ Karien van Gennip (CDA) is aanwezig bij de opening van het innovatiedebat Octrooicentrum. Locatie Patentlaan 2, Rijswijk.

RAAD VAN STATE woensdag 6 december

-10.30u. Uitspraken komen online.

RECHTBANK woensdag 6 december

-Hof van Justitie van de EG (Nederland en België). Beroep van Westfalen Gassen Nederland B.V. in Deventer tegen een uitspraak van de Commissie bij het Gerecht. Deze heeft in 2002 een boete van 0.43 miljoen euro opgelegd aan Westfalen Gassen Nederland B.V. Volgens de Commissie heeft het bedrijf deelgenomen aan afspraken over prijsverhogingen, moratoria en minimumprijzen met betrekking tot de Nederlandse markt. Westfalen Gassen Nederland is sinds 1989 actief op de Nederlandse markt. Zij importeert industriële gassen uit Duitsland van haar moederonderneming Westfalen AG of koopt deze van andere producenten. Advocaat van Westfalen Gassen Nederland B.V is mr. M.J.J.M. Essers. Info: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=T-303/02. Zaak T-303/02) (2002/C 305/54)

-Politierechter Assen. De 21-jarige man uit Klazienaveen die wordt verdacht van het belagen van ambulancepersoneel en politieagenten, moet vandaag voor de politierechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie in de Drentse hoofdstad besloot op 22 november de man versneld voor de rechter te laten komen om te tonen dat justitie zwaar tilt aan het plegen van geweld tegen hulpverleners. Om diezelfde reden is ook besloten de Klazienavener voor te geleiden aan de rechter-commissaris. Die besloot dat de verdachte tot de zitting in voorlopige hechtenis blijft. De man wordt verdacht van het mishandelen van een ambulancebroeder, het bedreigen van twee broeders en twee agenten en van het plegen van openlijk geweld tegen de ambulancebroeders en de ambulance.

-Rechtbank Lelystad. Kort geding van twee voormalige werkneemsters van fietsenfabrikant Giant tegen de werkgever. De vrouwen hebben de rechter in Lelystad gevraagd om een einde te maken aan het ontslag dat zij vorige maand op staande voet hebben gekregen. De vrouwen waren op de datum van het Suikerfeest, maandag 23 oktober, niet op hun werk verschenen. Volgens de vrouwen uit Lelystad waren zij niet om principiële redenen thuisgebleven, maar is sprake van een misverstand. Zie Novum 23-11-06.

-Rechtbank Rotterdam. Uitspraak. Justitie beschuldigt de 39-jarige Rotterdamse verpleger Mohammed B. ervan zijn vijf jonge kinderen jaren achtereen te hebben gemarteld. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste woensdag voor de rechtbank in Rotterdam tegen de man een celstraf van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk, voor de ernstige mishandeling van de kinderen. Zie Novum 22-11.

-09.00u Rechtbank Roermond. Voortzetting van 21 september 2006. Erik E. (36) uit Venray staat terecht voor de moord op K.C.E.H.M. Kremers, op 15 maart 2006 in Venray. Hij stak de 30-jarige vrouw met een mes in haar hals en lichaam. Het dode lichaam van de vrouw werd gevonden in haar woning aan de Wasbloem in Venray. Advocaat is K.E.J. Domen en parketnummer 650032-06.

-09.30u Gerechtshof Den Haag. 4 en 6 december. Voortzetting van 16 oktober 2006. Hoger beroep tegen twee Afghaanse generaals. Hesamuddin H. (58) uit Boskoop en Habibullah J. (60) uit Lopik, voormalige leden van de militaire inlichtingendienst 'Khad-e-Nezami', worden verdacht van de internationale misdrijven foltering/ marteling dan wel het opzettelijk toelaten daarvan, gepleegd in Afghanistan in de periode 1979-1992. Ze mishandelden minstens vier slachtoffers door met tangen vlees en vel te verwijderen, stroom op hun testikels, tong, vingers en tenen te zetten en ze urenlang in de sneeuw te laten staan. Een vijfde slachtoffer werd doodgeschoten. De twee is schending van het oorlogsstrafrecht ten laste gelegd. Op 14 oktober 2005 heeft de rechtbank Den Haag Hesamuddin H. en Habibullah J. veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk twaalf en negen jaar. Advocaten zijn L. Zegveld en A. van der Biezen en rolnummers 6131-05 en 6132-05. Info: mr. R.J.M.M. Regout, persvoorlichting 070 381 3881 r.regout@rechtspraak.nl www.rechtspraak.nl

-09.30u Rechtbank Amsterdam. PRO FORMA. Voortzetting van 5 oktober 2006. Hans-Joachim B. (69) uit het Duitse Breslau staat terecht voor brandstichting in het Rijksmuseum in Amsterdam op 25 juni 2006. Hij heeft het schilderij 'De Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Münster' van Bartholomeus van der Helst uit 1648 met benzine besprenkeld en aangestoken. Alleen de vernislaag raakte licht beschadigd. Advocaat is H.Belfor. Zie Novum 05-10-2006.

-09.45u Gerechtshof Amsterdam. J.W. (33) uit Zwaag staat terecht voor doodslag in Heemskerk, op 2 september 2005. De rechtbank in Haarlem veroordeelde hem hiervoor op 22 december 2005 tot vijf jaar cel. Advocaat is W. Schmidt.

-11.30u Rechtbank Utrecht. Madansain H. (47) uit Nieuwegein staat terecht voor verkrachting of aanranding van een autorijlesleerlinge. Op 22 november 2005 gaf hij rijles aan het slachtoffer in Nieuwegein. Hij ging op haar zitten, kleedde haar uit en bracht zijn vingers bij haar naar binnen. Advocaat is A. van Roo.

-12.30u Gerechtshof Arnhem. PRO FORMA. Voortzetting van 26 september 2006. Gerrit de Z. (36) uit Nunspeet staat terecht voor doodslag/ zware mishandeling de dood tengevolge hebbend, op 1 november 2005 in Nunspeet. Hij stak toen zijn 64-jarige vader neer met een hooivork om te voorkomen dat de vader het boerenbedrijf zou verkopen. De rechtbank in Zutphen veroordeelde hem op 28 februari 2006 tot tbs met dwangverpleging. De rechter oordeelde dat De Z. volledig ontoerekeningsvatbaar moest worden geacht. Deskundigen meenden dat de man lijdt aan paranoïde schizofrenie. Ook zou hij last hebben van grootheidswaanzin. Advocaat is P.T.Pel en parketnummer 21-001055-06.

-13.40u Rechtbank Haarlem. PRO FORMA. K.V. (21) uit Purmerend staat terecht voor de moord op haar twee kinderen, op 14 juni 2006 in de Overlanderstraat in Purmerend. Ze woonde alleen in de flat met haar zoon van een half jaar en een meisje van bijna twee. V. wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Advocaat is C. Janse en parketnummer 630471-06.

-14.00u Rechtbank Amsterdam/ Dordrecht. Uitspraak tegen Itzhak M. Op 6 november is er acht jaar cel geëist tegen M. voor afpersing, bedreiging, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld. De verdachte zou in de periode tot 2004 Erik de Vlieger en zeker drie andere zakenmannen hebben afgeperst. Zie Novum 06-11-06.

-14.00u Rechtbank Den Haag. Voortzetting van 4 oktober 2006. Kamal A. (25) uit Den Haag staat terecht voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op 27 december 2005 in Bodegraven. Onder invloed van cannabis haalde hij een strooiwagen in op de A12 en botste tegen een stilstaande auto. Er viel daarbij een dode.

-14.00u Rechtbank Den Haag. Brian N. (35) uit Amsterdam staat terecht voor het bedreigen van prins Willem-Alexander en zijn gezin. Op 15 augustus 2006 liet hij via de meldkamer weten dat hij zijn vrouw Máxima en hun dochters wilde afmaken. Advocaat is G. van der Steen.

-15.00u Rechtbank Den Haag. Marcel B. (50) uit Schiedam staat terecht voor het bedreigen van minister-president Balkenende, toenmalig minister van Justitie Donner en een ander persoon. Op 31 augustus 2006 liet hij via de meldkamer weten dat hij het ministerie en het hoofdbureau van de politie zou opblazen. Advocaat is F. Engels.

-15.15u Rechtbank Utrecht. Herman H. (47) en Werner H. (21) uit Baarn staan terecht voor gemeenschap en ontucht met twee slachtoffers. Van 1994 tot en met 2001 misbruikten ze een meisje uit 1989 en van 2004 tot en met maart 2006 was een meisje uit 1994 het slachtoffer. De verdachten en slachtoffers hebben allemaal dezelfde achternaam. Advocaten zijn J. Michels en A. Jansse.

CULTUUR & ENTERTAINMENT WOENSDAG 6 DECEMBER

-6-23 december. Start van de nieuwe Theater Tour van Oleta Adams: 'A Christmas Celebration'. In deze tour doet de soulzangeres maar liefst veertien theaters door heel Nederland aan. Aanleiding van de tour is haar nieuwe album 'Christmas Time with Oleta' dat kortgeleden uitkwam.

-Vanaf vandaag draait de film Happy Feet in de bioscoop. In deze animatiefilm hoor je de stemmen van onder andere Jamai, Karin Bloemen, Hetty Heyting en Frans van Deursen. (Bron: AD 21-10-06)

-Amsterdam. Sotheby's veilt Moderne en Hedendaagse Kunst, en daar is ook de collectie van Hans en Alice de Jong bij. Info: Diana Ridderikhoff, Press Office & Marketing Sotheby's Amsterdam 020-550 2205 diana.ridderikhoff@sothebys.com www.sothebys.com

-Amsterdam. Pink treedt op in de Heineken Music Hall

-15.00u Amsterdam. Familievoorstelling Heksen, naar het beroemde en gelijknamige boek van Roald Dahl. Locatie: Amterdam RAI Theater.

ECONOMIE WOENSDAG 6 DECEMBER

-VS Wekelijkse olievoorraden

-12.00u DL Fabrieksorders, oktober

-14.15u VS Banencijfers ADP, november

SPORT WOENSDAG 6 DECEMBER

-Voetbal Champions League

-Zuid Afrika. 5-8 december. Nederlandse cricketselectie komt uit tegen Canada in de Intercontinental Cup. (Bron: De Telegraaf 14-09-06)

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden