Interview

Martin Bosma: 'Het einde van Nederland is nabij'

null Beeld Patrick Post
Beeld Patrick Post

De linkse elite is nu net zo blind voor de islam als ze destijds voor het communisme was. Ook in zijn tweede boek, over Zuid-Afrika, draagt PVV-Kamerlid Martin Bosma dit credo uit.

Ally Smid

Anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge bereidde aanslagen voor op Zuid-Afrikaanse raffinaderijen en leerde bij de Stasi alles over 'communicatie in oorlogstijd'. Loe de Jong, PvdA-lid en directeur van het Riod, vond het liquideren van verraders door het ANC logisch, dat deed het verzet in de Tweede Wereldoorlog toch ook?

Sonja Barend die journaliste Connie Braam op tv liefkozend 'het meisje met het grijze haar' noemde, als ware ze Hannie Schaft. Het waren 'onze' verzetsstrijders. Alles werd goedgepraat om het ANC in Zuid-Afrika maar te laten triomferen, schrijft PVV-Kamerlid Martin Bosma (50) in zijn boek 'Minderheid in eigen land'. Een kloek werk, met ruim 2000 voetnoten, over links Nederland dat 25 jaar lang de strijd van het ANC ongeclausuleerd en enthousiast steunde.

Bosma telt allerlei wandaden op van de toenmalige verzetsorganisatie - martelkampen, autobandmoorden - en de huidige regeringspartij ANC. Hij trekt conclusies die buiten de kring van Afrikaner nationalisten weinig weerklank vinden (zie kader onderaan).

Volgens Bosma troffen de blanken in de zestiende eeuw een 'leeg' land aan. En het ANC voerde niet zozeer een strijd tegen de blanke machthebbers alswel een vuile oorlog tegen de 'veel grotere' 'anti-apartheidspartij' Inkatha - waarbij hij onbesproken laat dat deze organisatie bestond bij de gratie van het thuislandbeleid, dat hun door de Zuid-Afrikaanse veiligheidspolitie getrainde militie een vuile oorlog voerde tegen het ANC, en dat ze in tegenstelling tot het ANC niet verboden was, wat de hogere ledentallen kan verklaren. En omdat onder het huidige ANC-regime blanke boerengezinnen worden gemarteld en vermoord en blanken moeilijk aan werk komen, heerst volgens Bosma in het land nu apartheid, sterker: er vindt genocide plaats.

Aan het eind van zijn boek stelt Bosma de vraag: moeten oorspronkelijke Nederlanders hetzelfde lot ondergaan als de Afrikaners, en maar toestaan dat ze een minderheid worden?

Tegenwerpingen dat een moslimmeerderheid zich in Nederland echt niet aftekent, ziet Bosma als het bewijs van een 'linkse tunnelvisie', terwijl 'wij allemaal doormarcheren'. "We worden alleen soms heel even opgeschrikt door een aanslag."

De moordaanslag die Bosma zich nog elke dag herinnert, is die op Theo van Gogh in 2004. De plek, 'half op het fietspad, half op de parkeerplek', staat op zijn netvlies gegrift. Niet ver daar vandaan, in Huize Frankendael, schijnt de zon. Het is zelfs bloedheet, maar Bosma verschijnt in een warme, oranjebruine trui. Hij is rustig, onderhoudend, bezorgd, maar geniet ook van zijn eigen studentikoze provocaties.

U moppert, maar Jan Pronk, destijds minister voor ontwikkelingssamenwerking, heeft uw boek gelezen; hij vertelde Trouw dat de citaten waarin hij voorkomt, kloppen. Al heeft u, zegt hij, de feiten én de citaten wel 'selectief beschre- ven en vooringenomen geduid'.
"Foutje, bedankt, zegt Pronk, ik vind het nogal wat. Pronk ging de wereld veranderen. De koningin zei in haar Troonrede dat er geld moest naar bevrijdingsbewegingen. Die zouden heel Afrika tot een groot succes maken. Hoeveel geld en mensenlevens zijn erdoor vermorst? Als Pronk toegeeft dat de Nederlandse regering daaraan heeft meebetaald, dan heeft ze bijgedragen aan genocide. Daar is de huidige minister verantwoordelijk voor."

In uw boek schetst u een doemscenario: Nederlanders vormen door een toestroom van moslims straks een minderheid. Maar het CBS becijfert dat in 2050 slechts 8 procent van de bevolking moslim is. Begin 2000 woonden hier 800.000 christenmigranten, meer dan moslims.
"In 2005 heeft het CBS voor het laatst cijfers over moslims gepubliceerd. Toen waren het er 950.000. Er zijn nu twee miljoen niet-westerse allochtonen, dat zullen voor het overgrote deel moslims zijn. Nieuwe groepen zoals Somaliërs, Irakezen, Syriërs, die komen nu ook en kunnen ook weer hun hele familie hiernaartoe halen. Nieuwe migranten staan te dringen aan de Middellandse Zeekust. We hebben qua aantallen moslims en geweld nog niet het topje van de ijsberg gezien."

Waar bent u bang voor?
"Ik voorzie het einde van Nederland, van het Westen, van Europa. De geboortegrond van de beschaving loopt existentieel gevaar, waar moet ons volk naartoe in de rest van deze eeuw? Kijk maar naar de Kopten, zij waren ooit de Egyptenaren, maar het land is overgenomen door moslims, zoals in heel Noord-Afrika gebeurd is, alle minderheden zijn verdwenen. Het proces is al duizend jaar aan de gang. De islamitische ideologie past zich niet aan aan het Westen, zo van: aan deze kant van de Donau geldt onze leer niet."

In uw boek verwijt u linkse mensen te wonen in rijke witte wijken. U woont in een gemengde wijk met veel moslimgezinnen, is dat bewust?
"Nee."

null Beeld Patrick Post
Beeld Patrick Post

Zo voedt u uzelf wel steeds met haatgevoelens door wat u op straat ziet.
"Niet bewust, ik zie wel dat het niet altijd een feest is. Die hoofddoekjes, daar gruw ik echt van. Dat is wat er gebeurt met het eens zo mooie Nederland."

Waarom gaat u niet op de Veluwe wonen?
"Ik wil niet uit de stad weg. Bovendien, waar naartoe? Op de hockeyvereniging in Ermelo, hoorde ik laatst, hebben ze zelfs last van Marokkaantjes, in Oldenzaal staat regelmatig een imam te brallen."

Wilders zei in maart: 'Onze cultuur is beter dan die van de islam. Waarschuw uw buren, uw collega's, uw vrienden voor islamisering. Onze kinderen zullen te gronde gaan als we niks doen.' Hebt u die tekst geschreven?
"Ik zeg nooit wat ik heb geschreven, maar de strekking klopt toch? De moslimcultuur is middeleeuws. Wat produceren die landen wat de moeite waard is? Iphones, leuke dichters, een Gerard Reve? Kom op, 95 procent van de vrouwen in Egypte is besneden. Dan kan 'Nieuwsuur' er wel heen vliegen, en mensen interviewen die zeggen: het is hier Arabische Lente. Maar dan neem je jezelf in de maling."

U beweert dat geweld toeneemt, maar de statistieken tonen juist een dalende lijn. Cellen staan half leeg, er komen gevangenen uit buurlanden in. Het straatgeweld is vooral van bendes die elkaar omleggen.
"Het islamitisch geweld en de islamisering nemen niet af. Het Parool schreef laatst over vrouwen op straat, een van de tips luidde: je moet in het Arabisch terugpraten. Er waren laatst rellen in Rotterdam en Den Haag nadat Galatasaray landskampioen werd, en de Nederlandse politie moest relschoppers in het Turks toespreken. Vergeet niet de IS-demonstratie in Den Haag afgelopen zomer."

Hoe kunt u leven met zo veel angst en woede?
"Ik leef niet met angst en woede. In Amsterdam gaat het nog goed, het is een rijke, verhipte stad. Den Haag is veel rauwer, met grote problemen in de Schilderswijk, het is geen multiculti-, maar een monoculti-wijk. Burgemeester Van Aartsen zegt trots dat de Schilderswijk op Istanbul lijkt. Dat bewijst hoe die veranderd is."

Waarom lukt het de PVV niet de rechtse elite - Baudet, Cliteur - aan zich te binden?
"Gelijk hebben ze, het kost ze hun carrière. Ik was onlangs in het Concertgebouw. Ik hou me dan heel klein, ik denk: zou hier weleens een PVV-stemmer komen? Komen er toch twee mensen op me af, en zeggen: we steunen je."

Heeft de PVV ooit overwogen haar toon te matigen? Geen landelijke partij wil met jullie regeren en jullie besturen in geen enkele gemeente mee.
"Een mildere toon is geen optie. Kijk naar de islamkritische Duitse partij Alternative für Deutschland, AfD. Wie zijn de leden? Professoren in tweedjasjes die pijprokend door het leven gaan en in Volvo's rijden. Zelfs die worden voor nazi's uitgemaakt. Net als aanhangers van de Pegida-beweging en het Britse Ukip. Er worden ruiten bij ze ingegooid, net als bij PVV'ers tijdens de Statenverkiezingen, haatdemonstraties gehouden, huizen met hakenkruizen bekrast. Dat overkomt je als je buiten de gevestigde orde van de elite opereert."

U bent een fan van filosofe Ayn Rand. Maar zij is toch de hogepriesteres van de neoliberalen? Tegen overheidsingrijpen, de staat hoeft alleen dijken te onderhouden. De PVV is juist voor bemoeienis in de zorg en voor ouderen.
"De PVV vecht voor de verzorgingsstaat. In de vier jaar dat ik in New York studeerde, vond ik Rands ideeën wel interessant. Maar ze gaat veel te ver, ze vindt zelfs dat de politie geprivatiseerd moet worden. Het is wel goed om haar gedachtengoed als antipool te zien, want vrijheid en een grote overheid kunnen op gespannen voet met elkaar staan."

Dan Drees jr, hij was een held van u.
"Ja, zijn DS'70 vond ik sowieso interessant: een traditionele partij die putte uit de burgerlijke, rechtse sociaaldemocratische traditie, en die kritisch tegenover de massa-immigratie stond, net als de oude Drees trouwens. Wat Drees toen zei, heet nu extreem-rechts."

Maar Drees jr had een prettiger leven. Hij hoefde niet op z'n hoede te zijn.
"Ik weet niet of hij een prettiger leven had, hij moest met een toupetje over straat."

Wie inspireerden u nog meer?
"Op de UvA moest ik tijdens mijn studie politicologie allemaal linkse boeken lezen. Toen ik in de VS verder ging met sociologie, kwam ik erachter dat er ook niet-linkse mensen bestonden, die bovendien ook nog een boek konden schrijven. Alsof je een deur opendoet, en er is nog een ander feest aan de gang. Ik vond conservatieve schrijvers interessant: Irving Kristol, James Burnham en Russell Kirk."

Die hadden het toen vast niet over de islam.
"Nee, maar wel over dat het Westen de moeite waard was, en verdedigd moest worden. Dat je standvastig moet zijn. Ik vond Ronald Reagan fascinerend. Toen wij hier in Nederland allemaal tegen de kernwapens tekeergingen, en we hem een B-acteur vonden, zei hij: mijn idee van de Koude Oorlog is dat wij winnen, en zij verliezen. Dat kon je toen echt niet zeggen: wij hebben gelijk, en jullie hebben ongelijk."

In uw eerste boek schrijft u zelfs: als ik Reagans speeches lees, raakt mij dat diep.
"Hij noemde de vijand bij zijn echte naam: an evil empire, zijn leven is één grote strijd tegen het communisme. Hij zei: ik onderhandel niet met een slavenmaatschappij. Niet toegeven aan je tegenstanders, het is verraad aan je verleden en je verkwanselt je vrijheid. Nee, het was geen groot denker, maar hij had wel alles gelezen: de Oostenrijkse econoom Friedrich von Hayek, de conservatieve tijdschriften National Review en Human Events, de Amerikaanse econoom Jude Wanninski: naarmate een overheid lagere belastingen heft, genereert dat meer inkomsten. Dat heeft Reagan in de praktijk gebracht."

Benauwt het u niet dat als u uit de PVV zou stappen, u tot in lengte van dagen met de partij geassocieerd zal worden?
"Het is niet anders."

Dat hebt u over voor uw strijd.
"Dat klinkt als een kruistocht. Strijd de goede strijd, zei de vorige maand overleden professor Hans Jansen. Ik maak me inderdaad grote zorgen. Wij verzetten ons met een clubje rebellen tegen het verdwijnende Nederland. En daar betalen velen van ons een hoge prijs voor."

Martin Bosma en zijn tweede boek

PVV-Kamerlid Martin Bosma (Wormer, 1964) studeerde politicologie aan de UvA en sociologie in New York. Hij is woordvoerder binnenlandse zaken, ontwikkelingshulp, cultuur en media voor zijn partij. Ook is hij een gewaardeerd tweede ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Bosma's onlangs verschenen 'Minderheid in eigen land; Hoe progressieve strijd ontaardt in genocide en ANC-apartheid' is zijn tweede boek na 'De Schijn-élite van de valse munters. Critici, onder wie Bas Kromhout (ThePostOnline) en Bram Vermeulen (NRC), hebben Bosma's jongste gekraakt om de vooringenomen selectie van feiten en tendentieuze omgang met de context.

Zo voert Bosma aan dat niet de zwarte, maar de blanke bevolking de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika zijn ('De monumentale trek van de Boeren is een tocht in de richting van een gebied waar niemand woont'), wat in strijd is met de communis opinio in de wetenschap.

Bosma kraakt harde noten over het, vaak gruwelijke, geweld dat het ANC toepaste, maar staat volgens Kromhout niet stil bij de lange (geweldloze) aanloop naar de 'gewapende strijd', de omstandigheden die de ANC-leiding daartoe deden besluiten en de discussies daarover.

Net als Bosma vraagt de conservatieve columnist Derk Jan Eppink zich af of de Nederlandse anti-apartheidsactivisten wel echt begaan waren met Zuid-Afrika; na 1994, toen er veel verslechterde in het land, 'hoorde je ze niet meer'.

'Minderheid in eigen land'. Bibliotheca Africana Formicae; 528 blz. € 19,95

De schijn-élite van de valse munters, 2010, Bert Bakker; 376 blz. e-book, € 8,99

UPDATE | REACTIE MARTIN BOSMA
Na het plaatsen van dit interview kwam de volgende reactie van Martin Bosma binnen:

Vorige week zaterdag publiceerde Letter & Geest een interview met mij, waarin tot mijn verbazing veel was veranderd in de concepttekst die mij was voorgelegd. Zo las ik in een toegevoegd kader: 'Critici, onder wie Bas Kromhout (ThePostOnline) en Bram Vermeulen (NRC), hebben Bosma's jongste gekraakt om de vooringenomen selectie van feiten en tendentieuze omgang met de context.'

Maar juist Trouw maakt zich schuldig aan selectie en tendentieuze omgang met context. Voorbeeld: In Smids vraag over oud-minister Pronk stond oorspronkelijk: 'Hij zegt dat u de geschiedenis niet heeft vervalst, de citaten kloppen (...)'. Dat Pronk dit heeft gezegd, ondanks dat ik hem in 'Minderheid in eigen land' zwaar bekritiseer, moet zelfs voor sceptici een sterke aanwijzing zijn dat ik geen onzin verkondig. In het artikel dat de krant haalde, zijn Pronks opmerkingen echter afgezwakt. Daar staat opeens dat hij alleen heeft gezegd 'dat de citaten waarin hij voorkomt, kloppen (...)'. Niets meer over de geschiedenis.

Nog een: Smid noemde hetgeen ik schrijf over de gewelddadigheid van het ANC 'Historisch en politiek gezien belangwekkend'. In het stuk dat de krant haalde is dat verdwenen en staat er opeens: 'Hij trekt conclusies die buiten de kring van Afrikaner nationalisten weinig weerklank vinden.' Dit is gekopieerd van internet en is tendentieus en onwaar. Ik voer een hele rits oud-anti-apartheidsstrijders op die zich hebben afgekeerd van het ANC. Heeft die eindredacteur van Letter & Geest het boek gelezen? Ik denk het niet.

Het kader. Daar wordt het nog een graadje erger: "Zo voert Bosma aan dat niet de zwarte, maar de blanke bevolking de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika zijn." Bizar. Ik schrijf (p. 28): Op een schilderij zien we Van Riebeeck met wapperende Prinsenvlag (oranje-blanje-bleu) een verbaasde Hottentot aanstaren. Ik publiceer een kaartje dat toont waar de diverse bantoe-volkeren wonen. Ook het kader is duidelijk geschreven door iemand die niet mijn boek heeft gelezen, maar iets negatiefs van internet heeft geplukt om mij te beschadigen.

Terug nog even naar Vermeulen en Kromhout. Hun kritiek dateert van ruim voor het interview, maar Smid heeft mij er niets over gevraagd. Waarom is dit toch in de krant gezet zonder wederhoor?

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden