LOGBOEK GESETTELD NEDERLAND

Gesetteld: de curssussen

AMSTERDAM - Teleleren, automatiseren, persoonscertificering, outdoor of met trommelmuziek de spanningen wegmasseren, klantbindend corresponderen. Nederland cursust wat af. Ruim vier op de tien werkenden volgen een cursus of een opleiding. Van de werkzoekenden doet een kwart mee aan wat de standaard lijkt te worden: een leven lang leren.

'Wat verwacht u hier aan informatie', staat op een groot bord in de Amsterdamse Rai. Enkele bezoekers van de NVvO-beurs (de koepel van opleidingsfunctionarissen) hebben er al wat steekwoorden op geklad: 'gebruik multimedia' en 'elektronisch leren'. ,,Leren via internet is enorm in opkomst'', beaamt Arie Rijlaarsdam van LOI Bedrijfsopleidingen, een van de grootste particuliere opleiders van Nederland. ,,De helft van onze duizenden cursisten op hbo-niveau studeert via de LOI-campus, onderdeel van de eerste hogeschool met afstandsonderwijs.'' De studenten kunnen de opleiding vanaf hun werkplek volgen, krijgen digitaal huiswerk, overleggen digitaal met de docent en medestudenten. De werkgever (die vaak de cursus betaalt) heeft via internet inzage in de voortgang.

De meestgevolgde cursussen gaan volgens OSA-onderzoek over automatisering, techniek, financiële administratie of management. ,,Even kijken, al die nieuwe afkortingen ook'', bladert Leon Algra van het ROI (opleidingsinstituut voor semi-overheid) door zijn folders. ,,Competentiemanagement, dat is erg in. De manager maakt profielen van zijn medewerkers gebaseerd op gedragskenmerken en brengt de verschillende talentgebieden in kaart. Zeg maar een soort gereedschap voor de manager.'' Voor de stand waar je met een communicatiespel vijfhonderd gulden kan winnen, is het druk. De ene na de andere deelnemer slaagt er niet in de opdracht zolang mogelijk 'Geen nee en geen maar zeggen' tot een goed einde te brengen. ,,Het gaat erom geen blokkades op te werpen in de communicatie'', legt gespreksleider Berthold Gunster uit. Veel opleidingsbureaus hebben cursussen in de aanbieding in de categorie 'hoe-verander-ik-mijzelf-en-mijn-organisatie. In de topdrie van communicatiebureau Van 't Loo & Van Eck staat de cursus klantbindend corresponderen, vanaf 350 gulden per persoon per dag. Bij de stand van Door Training ligt op tafel de Veranderdoos van oprichter Bart van Luijk. Grote smile- buttons met teksten als 'Vraag om vergiffenis, niet om toestemming' en 'Nummer 1 word je nooit alleen' moeten de klant helpen met de doe-het-zelf-kit het bedrijf op een andere koers te krijgen. Gerlof Osinga, franchiseondernemer van Door Training legt uit: ,,De rode draad in al onze trainingen is dat de geleerde vaardigheden ook moeten beklijven. Coaches en managers bieden we daarvoor zelfs aparte cursussen aan.''

De D & M 50+ groep, expert in leeftijdmanagement, richt zich met het cursusaanbod op ouderen, een groep die er wat bijscholing betreft nog vaak bekaaid afkomt. ,,Zo rond de veertig jaar zie je een piek in het ziekteverzuim'', zegt Jaap van der Burgh. ,,Wij leren cursusten weer te luisteren naar hun lichaam, eerder aan de bel te trekken.'' De klanten komen vooral uit de gezondheidszorg en het onderwijs. Van der Burgh (van huis uit psycholoog) ziet in de huidige bedrijfscursussen steeds meer elementen uit de alternatieve psychotherapie opduiken.

,,Dat is duidelijk een trend. T'ai chi, neurolinguïstisch programmeren, rationeel emotieve therapie, deze elementen worden nu gebruikt om mensen fit te houden en goed leiding te laten geven. Want je bewust worden van de lichaamsenergie is de sleutel tot goed functioneren.''

Als de leidinggevende toch niet alle kwaliteiten uit de medewerkers weet te halen en de sfeer eronder lijdt, zijn er altijd nog de anders-dan-anders cursussen. ,,Bij het merendeel van mijn klanten werken de mensen niet samen, en geeft de leiding geen leiding'', aldus Remko Sietsma van Outing Holland. Een dagprogramma buiten voor een groep van vijftien kost ongeveer 3000 gulden.

Bij Redondo Mœsica kunnen hele afdelingen samen op zang-, dans- of percussieles. ,,Samen muziek maken geeft saamhorigheid'', aldus Nina Tromp. ,,Naar elkaar luisteren is essentieel, gaat er een de mist in, dan ook allemaal. Vaak blijkt dan dat de Stille Muis van de afdeling net zo goed is als de Grote Mond.''

De predikant is niet automatisch een autoriteit

Gesetteld: de preek

ZONDAG; 10.30 UUR

Bij elke gemeente hoort een ander soort preek en gemeenten verschillen onderling nogal. Toch is er wel een aantal gemeenschappelijke aspecten aan de hedendaagse preek te ontdekken. Zeker als je de korte toespraken van nu vergelijkt met de lange uiteenzettingen die kenmerkend waren voor de preek van vroeger tijden.

In de katholieke traditie doet het gesproken woord er niet zo gek veel toe. Daar gaat het voornamelijk om de liturgie, de gewijde sfeer van stilte, zang en gebed. Deze is dan ook overduidelijk aanwezig bij het hoogtepunt van de mis, de eucharistieviering.

Voor protestanten is de preek echter van groot belang. De dominee leidt zijn gelovigen door de Bijbel en wijst hun die plaatsen aan waar zij even bij stil moeten staan. Als hij zijn werk goed doet komen oude verhalen weer tot leven, schijnen zij hun licht op de actualiteit, helpen zij mensen hun weg te bepalen door het leven.

Maar ook binnen het calvinisme bestaat er niet zoiets als 'de preek'. Jehovah's getuigen horen een ander soort preek dan zij die naar een van de Samen-op-Weg- kerkdiensten gaan. En deze verschillen op hun beurt weer van de preek van een dominee, aangesloten bij de Gereformeerde Bond.

De Jehovah's getuigen vinden bijvoorbeeld de bekering zeer belangrijk. Daar richt zich de inhoud van de preek dan ook naar. In de meeste SOW-kerken wordt daarentegen meer aandacht besteed aan problemen met een werelds karakter. Iets waar de Gereformeerde Bond weer niets van moet hebben. Zij zijn eerder geïnteresseerd in hun persoonlijke relatie tot God dan in het wel en wee van de buitenwereld.

Aan de andere kant is het opmerkelijk hoezeer gereformeerden en hervormden, protestanten en katholieken de laatste jaren naar elkaar zijn toegegroeid of zelfs al 'samen op weg' zijn. Het lijkt erop dat tegenstellingen binnen het christendom overschaduwd worden door het veel wezenlijker conflict tussen de traditionele kerken en de post-moderne maatschappij. De kloof tussen de traditie en het dagelijkse leven groeit. Alle kerken zien zich hierdoor geconfronteerd met hetzelfde probleem: immer dalend aantal kerkbezoekers.

De preken zijn hierdoor ook veranderd. Vroeger was een preek van drie kwartier niet ongebruikelijk. Nu duurt deze vaak nog maar vijftien minuten. De predikant van vandaag is namelijk niet zeker van een volle kerk. Hij (of zij) moet erg zijn best doen om zijn toehoorders te boeien. Die zijn immers geen kudde meer, maar gewend aan zappen en kritisch consumeren. Het verhaal mag daarom niet te lang, niet te moeilijk en niet te oppervlakkig zijn.

Er zijn nog meer verschillen tussen de preek van vroeger en die van nu. Een hedendaagse predikant mag er niet langer vanuit gaan dat de mensen de Bijbel lezen. Evenmin mag hij de illusie koesteren dat hij automatisch als een autoriteit wordt beschouwd. Hij heeft de moeizame taak zowel leuk als wijs te zijn. Naast een moderne entertainer is hij een doorgeefluik van een eeuwenoude traditie.

De lege kerken zorgen voor nieuwe bezinning bij diegenen die herder willen zijn. Men is eerder bereid gebruiken van andere gemeentes over te nemen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat protestanten de liturgie meer gaan waarderen en katholieken de preek.

Lekker anoniem achter de krant

Gesetteld: het treinreizen

MAANDAG; 08.10 u

Verreweg de populairste bezigheid in de trein is het lezen van de krant. Vooral op de doordeweekse ochtenden verbergt eenieder het liefst zijn of haar gezicht achter het dagelijkse nieuws.

,,Ik heb last van een ochtendhumeur'', vertelt Hans (37), die voor zijn werk elke dag met de trein van Almere naar Amsterdam reist. ,,'s Ochtends heb ik geen zin in al die mensen om mij heen. Door een krant te lezen kan ik mij even afsluiten voor de buitenwereld.''

In de ochtendtrein van Amsterdam naar Den Haag denkt iedereen er misschien wel net zo over. Allemaal zijn zij aan het lezen. Soms wordt de krant door iemand dichtgevouwen om even te gapen. Anderen hebben naast een krant ook een koptelefoon met muziek. 'Boem, boem, boem', klinkt het van het hoofd van een jongen met veel gel in zijn haar.

Na het lezen van de krant is kletsen het populairst. Gesprekken worden vooral in de middag- en avondtreinen gevoerd. Dan komen de mensen net van hun werk. In de trein praten zij met collega's nog wat na over andere collega's of over irritaties in het algemeen. Je hoeft natuurlijk niet per se met de mensen ­n de trein te converseren. Velen praten met onzichtbare gesprekspartners via de mobiele telefoon.

Vaak is er wel een reiziger te vinden die een beetje afwijkt van het gemiddelde. Zoals de zwerver of drugsverslaafde die - bij gebrek aan collega's of gsm - met zichzelf zit te praten. In de trein van Den Haag naar Amsterdam: ,,Ik heb geen kaartje. Koop ik ook niet. Ze zetten me er maar uit. Het kan mij niet schelen. Ik heb toch geen geld. Neem ik de volgende trein wel.'' De monoloog zorgt voor een zekere verbroedering tussen de andere passagiers. Onbekenden zenden elkaar veelbetekenende glimlachjes toe. Na lezen, praten en bellen, is slapen een van de meest in het oog springende activiteiten. ,,In de trein slaap ik altijd zo lekker'', zegt Roos (33) uit Amsterdam. ,,Dat geluid, dat ritme. . . Begrijp je wat ik bedoel? Daar kan ik zo lekker op slapen. Met de trein reizen vind ik heerlijk. Afschuwelijk als het vol is en er geen goed plaatsje meer te krijgen valt. Maar zo'n halflege trein. . . Daarin wil ik best de wereld afreizen.''

Mobiel in een wachtende auto

Gesetteld: het filerijden

DINSDAG, 17:30 u

Hij heeft het koud en mindert slechts zijn pas. Rijdt hij wel eens auto? ,,Jawel.'' En staat hij dan wel eens in de file? ,,Ja, helaas wel.'' Wat doet hij dan? ,,Staren en balen. Wat moet je anders doen?''

Te voet vervolgt deze veertiger zijn weg, langs de wachtende auto's. Sommige bestuurders vertonen ritueel filegedrag: zij trommelen met hun vingers op hun stuur, peuteren in hun neus en prevelen verwensingen. De meeste autobestuurders zijn echter helemaal van deze tijd. Ze staan stil, maar zijn toch mobiel. Bellend benutten ze de tijd. Wat ze doet als ze in de file staat? Sofie, een vrouw van in de dertig weet het wel. ,,Schelden'', zegt ze, ,,vloeken, tieren. Ik kan niet tegen die runderen die om de twee meter weer op hun rem gaan staan. En dan heb je ook nog van die dronken konijnen die overal tussendoor moeten glippen. Het wordt steeds erger op de weg. Zeker, nu al die uitkeringstrekkers ook aan het werk moeten van de PvdA. Maar die Netelenbos zal aan mij geen cent meer verdienen met dat rekeningrijden. Ik ga al een paar maanden met de trein naar mijn werk.''

Naar de radio luisteren is ook een populaire file-activiteit. ,,Ik hoop dat er een goed nummer komt en dan ga ik heel hard meezingen'', vertelt Peter, een jongen van bijna dertig. ,,Door te zingen vergeet ik mijn boosheid.'' De meeste weten niet eens wat ze doen. Ze vinden het alleen maar ,,zwaar kl. . .'' zo lang opgehouden te worden op weg naar belangrijke afspraken. Simone (27) doet gymnastiekoefeningen. ,,Voor lezen heb je geen tijd en je opwinden is zinloos. Daarom zit ik maar een beetje te swingen op muziek.''

Drie weken plat op het strand is uit

Gesetteld: het reizen

VRIJDAG; 10:15 u

Van alle volken op de wereld reizen de Nederlanders het meest. Op nummer twee staan de Zwitsers. Nederlanders hebben welvaart, veel vakantie en een klein land, waardoor het buitenland altijd dichtbij is. En Nederlanders houden ervan op vakantie te gaan, zegt Gerard van Woudenberg van de ANWB. 'Het zit ons in het bloed'.

Veel groei zit er overigens niet meer in de vakantiemarkt. We hebben genoeg. We hoeven niet verder, en we hoeven niet meer, want naast de vakantiereizen hebben we veel andere vrijetijdsdingen.

In 1998 hielden de Nederlanders 30 miljoen vakanties, waarvan 13,5 in het buitenland. De stabiele reismarkt laat sinds een paar jaar hetzelfde patroon zien: korte ste-dentrips van gemiddeld twee dagen, langere zomervakanties van gemiddeld twee weken, kortere wintersportreizen. De heel verre bestemmingen buiten Europa zijn in aantal gegroeid, maar vormen uiteindelijk maar een klein deel, 11 procent, van de reismarkt. Het merendeel van die reizen gaat naar de VS en Canada. De groei vond vooral in het begin van de jaren negentig plaats en stabiliseert sinds 1996.

Waar gaan we het liefste heen? Na een flirt met Scandinavische bestemmingen en Ierland, keren we weer terug naar de Middellandse Zeelanden. Een verregende vakantie in Ierland, hoe heerlijk de mensen het land ook vinden, jaagt de vakantieganger naar de zon, met Spanje en Frankrijk als eeuwigdurende toppers. Griekenland kent een jojo-effect, net als Turkije. Duitsland wint snel aan populariteit, België is er voor de kortere vakanties. De vakantiegangers willen steeds meer comfort. Hotels en bungalows zijn populair, en dat gaat ten koste van de tent en de caravan. We gaan, na een korte liefdesrelatie met het vliegtuig, het liefst met de auto. Het vliegtuig heeft te vaak vertraging en onaangename vluchttijden, bovendien is het voor- en navervoer naar de bestemming omslachtig. De bovenmatige verwachting van de snelle treinverbinding kan op de scepsis van Van Woudenberg rekenen: 'Ik wil het eerst zien'.

Wat de mensen op hun vakantie doen? Drie weken plat op het strand is uit. De vakantieganger wil het liefst een combinatie van luieren, sport, winkelen en uitstapjes, zoveel mogelijk in een week. Stedenreizen en evenementsreizen (sportwedstrijd, popconcert) nemen toe, wintersport krijgt een opleving. In opmars: de cruisevakantie. De luxe bootreizen vormen nog maar twee procent van de reismarkt, maar het groeit met veertig procent per jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is met twintig jaar gezakt tot midden veertig.

243 miljoen aan vitrages

Gesetteld: het interieur

De ruim 6,6 miljoen huishoudens in Nederland geven dit jaar waarschijnlijk meer dan 23 miljard gulden uit aan hun interieur, verwacht de centrale branchevereniging wonen. Elk jaar geven we meer uit aan de inrichting van het huis. In 1996 besteedden we 17,7 miljard aan interieurartikelen, vorig jaar was dat al 21,5 miljard.

De grootste uitgave vormt de aanschaf van meubelen (7,5 miljard) en keukens (3,9 miljard).

Aan vloerbedekking spenderen we me z'n allen 2,5 miljard, aan raambekleding 1,4 miljard en aan bedtextiel 606 miljoen gulden. Maar vlak ook de categorie 'overig' (4,9 miljard) niet uit, daaronder vallen behang en verf (1,4 miljard), sanitair (1,5 miljard), glas, porselein en aardewerk (1,3 miljard) en verlichtingsarmaturen (750 miljoen).

Gesetteld: filemeldingen

DINSDAG; 08:11 u

A 1 tussen Deventer en Twello 2 km; tussen Bussum en Muiderslot 6 km; tussen Breukelen en Vinkeveen 4 km, tussen Valkenswaard en knp. Leenderheide 5 km.

A2 tussen Breukelen en Vinkeveen 4 km; tussen Beesd en Everdingen 6 km; tussen Boxtel en Best 4 km.

A 4 tussen knp. Benelux en Beneluxtunnel 2 km; tussen Almere Stad West en Muiderberg 5 km.

A 6 tussen Almere Stad West en Muiderberg 5 km

A 7 tussen Zaandijk en knp. Zaandam 2 km

A 8 tussen Zaandijk en knp. Coenplein 5 km

A 9 tussen knp. Velsen en Badhoevedorp 8 km

A 10 tussen de Zeeburgertunnel en Diemen 3 km

A 12 tussen Duiven en knp. Velperbroek 3 km; tussen knp. Gouwe en knp. Prins Clausplein 15 km langzaamrijdend / stilstaand verkeer; tussen Gouda en Woerden 11 km langzaamrijdend / stilstaand verkeer; tussen knp. Oudenrijn en Nieuwegein 2 km.

A 13 Rtussen Kleinpolderplein en Delft Zuid 2 km.

A 15 tussen Alblasserdam en Ridderkerk 5 km.

A 16 tussen Zwijndrecht en knp. Ridderkerk 6 km.

A 27 tussen knp. Eemnes en Bilthoven 7 km langzaamrijdend / stilstaand verkeer; tussen Noordeloos en knp. Everdingen 5 km langzaamrijdend / stilstaand verkeer; tussen Noordeloos en knp. Everdingen 5 km langzaamrijdend / stilstaand verkeer.

A 28 tussen knp. Hoevelaken en Leusden 3 km; tussen Maarn en Soesterberg 2 km ; tussen Staphorst en Ommen 6 km langzaamrijdend / stilstaand.

A 50 tussen knp. Valburg en Heteren 6 km langzaamrijdend / stilstaand verkeer; tussen knp. Valburg en Heteren 6 km langzaamrijdend.

A 67 Eindhoven richting Turnhout, tussen Leenderheide en De Hogt 3 km.

In vergadering bijeen in de Jaarbeurs

Gesetteld: de vrijwilligers

zaterdag; 10:00 u

Op het planbord van de Jaarbeurs te Utrecht staan bijna alleen afkortingen. Bij de informatiebalie van de Jaarbeurs weet men alleen dat 'de FMWV' vergadert en in welke zaal, maar niet waar die letters voor staan. Om erachter te komen wat 'Groot Oosten' precies is, moet de nieuwsgierige bezoeker in het beursgebouw de roltrappen op, om daar op de tweede verdieping tegen een aantal vaandels op te lopen en aangesproken te worden door een heer in een kostuum met lichtgroene versierselen. Na lang aandringen wil hij alleen kwijt dat het Groot Oosten een organisatie van vrijmetselaren is.

Evenementen en vergaderingen in de Jaarbeurs:

* EVO-veiligheidsadviseurs (Onder nemersorganisatie voor logistiek en transport)

* FNV- zelfstandigen- bondgenoten

* Het Oranje Kruis (Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken)

* ISBW (instituut voor opleiding en trainingen) - examentrainingsles voor cursisten die de opleiding Hoger NIMA-A volgen (marketing)

* ISBW (instituut voor opleiding en trainingen) - cursus voortgezette managementsopleiding zorg en welzijn

* LOBO (Landelijke oudervereniging bijzonder onderwijs op algemene grondslag). Cursus medezeggenschapsraad.

* S.I.O. (Stichting Surinaams inspraak orgaan) Surinaamse vrouwenraad.

* Jaarcongres VFN (Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland).

* Diner van het jaarcongres van de NVFS, de Nederlandse vereniging van fysiotherapie in de sportgezondheidszorg.

* Chicago, de musical.

* de Oldtimer jaarbeurs 'vehikel'.

* de FMWV, de Stiching federatie van medisch wetenschappelijke verenigingen in Nederland.

* Mega dance eXperience

* Diner van het Groot Oosten, de orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden, waartoe de 147 loges behoren.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden