Lintjes Regen

Van een onzer verslaggevers

Volgens de Kanselarij van de Nederlandse Orden in Den Haag wordt ieder jaar een minstens zo groot aantal onderscheidingen tussentijds toegekend. Daardoor komt het totaal aantal toegekende onderscheidingen ook dit jaar naar verwachting weer boven de 5 000.

Dat aantal is volgens de kanselarij de laatste jaren min of meer stabiel. In de jaren '80 werden nog enkele duizenden onderscheidingen per jaar meer toegekend.

De hoogste koninklijke onderscheiding van dit jaar, die van commandeur in de Orde van OranjeNassau, valt ten deel aan zes Nederlanders. Het zijn drs. R. F. Mc William, voorzitter van de Staten van de Nederlandse Antillen in Curacao, mr. P. C. Nieman, ambassadeur bij de Europese Gemeenschappen in Brussel, drs. H. C. Posthumus-Meyjes, ambassadeur in Tokyo, jonkheer mr. M. Vegelin van Claerbergen, ambassadeur in Lissabon, mr. J. A. Borman, lid van de Raad van State en prof. dr. L. L. M. van Deenen, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.

In de sportwereld gaan onderscheidingen naar de voormalig wereldkampioen schaatsen Leo Visser en de hockey-international Tom van 't Hek. Zij worden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Opvallend in de lange rij onderscheidingen is onder meer die van de vier Antilliaanse schrijvers, waaronder mr. dr. W. C. J. (Boeli) van Leeuwen en drs. F. E. (Frank) Martinus Arion. Zij krijgen respectievelijk de onderscheiding van officier en ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast de ambassadeurs van Tokyo en Lissabon krijgen nog negen ambassadeurs een onderscheiding. In hun gezelschap bevindt zich drs. R. van den Berg, ambassadeur in Beijing, J. B. Versteeg, ambassadeur in Moskou en de ambassadeur in Pretoria, P. A. van Buuren. Zij worden ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Nederlandse consul in Dubai, J. Bestebreurtje, wordt ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In de sector justitie valt de benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw onder meer ten deel aan mr. Th. R. Bremer, deken van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam, mr. M. J. Heikens, president van het gerechtshof in Den Haag, mr. R. J. C. graaf van Randwijk, procureur-generaal bij het gerechtshof in Amsterdam en mr. J. R. Schaafsma, deken van de orde van advocaten in het arrondissement Den Haag.

Dit jaar krijgen 25 burgemeesters en een groot aantal wethouders een onderscheiding, onder wie burgemeester J. Noorland van Dordrecht (ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw). Twee leden van de Tweede Kamer krijgen dezelfde onderscheiding: F. Buurmeijer (PvdA) en W. A. Mateman (CDA). De commissaris der Koningin in Overijssel, mr. J. A. M. Hendrikx en drie Europarlementariers krijgen eenzelfde benoeming.

In de sector onderwijs en wetenschappen krijgt de hoofddirecteur van de Informatiseringsbank in Groningen, C. Barnhoorn, de onderscheiding ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ook drs. H. J. Brinkman, voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam, krijgt deze onderscheiding.

Eenzelfde benoeming is er voor prof. dr. N. H. Frijda, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en bekend vanwege zijn onderzoeken naar de menselijke emoties, prof. dr. P. W. Klein, hoogleraar algemene geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden, prof. dr. J. Oldhoff, hoogleraar algemene heelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, prof. drs. P.A. Schenck, rectormagnificus van de Technische Universiteit Delft en prof. dr. P. J. van Strien, hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Prof. dr. H. Galjaard, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam krijgt eveneens de onderscheiding ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bij het bedrijfsleven is eenzelfde benoeming weggelegd voor drs. Th. A. J. Meys, lid van de raad van bestuur van ABN-AMRO Holding in Amsterdam en ir. M. D. Westermann, lid van de raad van bestuur van Akzo. Algemeen directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Assen, ir. N.J. van Dijk, wordt benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Vice-admiraal F. J. Haver Droeze en schout-bijnacht N. W. G. Buis worden benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Voor hun verdiensten tijdens en vlak na de Golfoorlog krijgen vier militairen de onderscheiding officier in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden. Het zijn kapitein ter zee G .G. Hooft, commandant van de H. Ms. Zuiderkruis, kapitein ter zee P. C. Kok, stafcommandant van alle drie de Nederlandse schepen in de Golf en kolonel der mariniers E. C. Klop. Hij was na de Golfoorlog commandant van de Nederlandse troepen die in Noord-Irak de Koerden moesten beschermen. Eenzelfde onderscheiding gaat ook naar kolonel drs. J. D. Tees van de Koninklijke Luchtmacht. Hij was ten tijde van de Golfoorlog commandant van Nederlandse Patriot-eenheid in Turkije.

In de sector cultuur gaan dit jaar onderscheidingen (ridder in de Orde van Oranje-Nassau) naar de acteur Paul van Gorcum, G. P. Beths, eerste concertmeester van het Noordhollands Philharmonisch Orkest, illustrator F. A. H. Piet en W. R. Stein-Olman, algemeen directeur van de Stichting Joods Maatschappelijk werk in Amsterdam.

Ook ridder Nederlandse Leeuw zijn geworden: ir. G. Ockeloen (inspecteur-generaal bij het Staatstoezicht op de Mijnen), mr. J. Fokkens (burgemeester van Doetinchem en voorzitter Stichting Natuur en milieu), prof. S. J. Doorman, M Sc (hoogleraar TU Delft), dr. ir. P. Ros (voorzitter Academisch ziekenhuis VU Amsterdam), prof. ir. M. Tels (oud-rector magnificus/oud-hoogleraar TU Eindhoven), prof. dr. W. H. Velema (hoogleraar Theologische Universiteit Apeldoorn), drie leden van het Europees parlement: drs. H. Muntingh (PvdA), drs. J. Penders (CDA) en ir. E. Woltjer (PvdA).

Verder: P. A. van Buuren (ambassadeur Pretoria), mr. R .H. Graaf van Limburg Stirum (ambassadeur Vaticaanstad), mr. C. H. A. Plug (ambassadeur Wenen), dr. P. S. J. Rutgers (ambassadeur Algiers), mr. J. M. Vos (ambassadeur Moskou) en D. Bakhuis (voormalig president-commissaris Bank van de Nederlandse Antillen, Curacao).

Tot officier in de Orde van Oranje-Nassau zijn onder anderen benoemd:

C. Hovenkamp (algemeen directeur Stichting Philadelphia Voorzieningen in Vierhouten), mr. E. J. Rongen (directeur-voorzitter van DSM Limburg), ir. M. Kamps (voorzitter Nederlandse Vereniging van Kwekers van en Handelaren in Zaaizaad en Plantgoed), J. Koning (voorzitter CBTB-Groningen en vice-voorzitter Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), drs. J. W. E. M. Mares (voorzitter Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond), J. Rensen en A. D. Rensen-Oosting (directeuren Noorderdierenpark Emmen), J. Bolt (algemeen secretaris Nederlands christelijk werkgeversverbond), ir. N. J. van Dijk (algemeen directeur Nederlandse aardolie maatschappij), E. Veldhuis (directievoorzitter Philips Consumer Electronics).

En verder: K. J. van Dorsten (voorzitter Koninklijke schippersvereniging Schuttevaer), mr. Chr. J. Nyqvist (ex-wethouder Den Haag en voorzitter FC Den Haag), ir. A. P. H. van Baardewijk (voorzitter Koninklijke Volker Stevin), ir. G. Potma (energie- en milieudeskundige en adviseur/bestuurslid Centrum voor Energiebesparing en Milieutechnologie (CE) in Delft), B. van Marken (penningmeester van het Protestants interkerkelijk thuisfront), J. J. N. Rost Onnes (concerndirecteur ABN-AMRO), A. J. van Berkhout (burgemeester van Putten), G. J. van der Kroft (burgemeester van Lisse), drs. H. Smit (burgemeester van Hardenberg), H. Boer (burgemeester vn Hellendoorn), mr. S. J. Hartkamp (burgemeester van Franekeradeel), drs. H. B. Reinders (burgemeester vn Heerenveen), G. E. Rosario (schrijver/dichter, Curacao), C. T. van der Molen (directeur sociale zaken Koninklijke Bijenkorf Beheer).

De vroegere voorzitter van de hervormde synode, ds. B. Wallet, is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij legde vorig jaar juni zijn functie bij de synode neer in verband met zijn benoeming tot secretaris van de raad van deputaten Samen op Weg, die het eenwordingsproces van de Nederlandse hervormde kerk, de gereformeerde kerken in Nederland en de evangelisch-lutherse kerk coordineert.

Algemeen secretaris ir. J. van der Graaf van de Gereformeerde bond in de hervormde kerk is benoemd tot officier in de Orde van OranjeNassau. Van der Graaf is al jaren het 'gezicht' van de Bond,

Van rooms-katholieke zijde is onder anderen de scheidende deken van Roermond, mgr. W. J. M. Heuvelmans, tevens plebaan (pastoor) van de kathedrale Christoffelkerk, onderscheiden. Heuvelmans werd officier in de Orde van OranjeNassau.

De oud-katholieke bisschop van Haarlem, T. Horstman, is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dezelfde onderscheiding kreeg E. G. Groenenberg. Groenenberg, oud-medewerker van de PTT, is sinds 1977 lid van de gereformeerde synode en daarmee veruit het langst zittende lid.

Dr. W. G. de Vries, predikant in Zwolle en voorzitter van de synode van de gereformeerde kerk vrijgemaakt die in 1990 in Leeuwarden vergaderde, werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Officier in Orde van Oranje-Nassau werd dr. A. M. van Peski, Tilburg, em.-predikant Herv. Gemeente Tilburg.

Tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd: B. E. Akkerman (beeldend kunstenaar), Cor Bertrand (journalist/redacteur in Gulpen), D. H. Chr. Kouwenaar (beeldend kunstenaar Bergen), K. Schotanus (oud-directeur christelijke MAVO Scheveningen,), G. van der Zwaag (ouddirecteur christelijke basisschool Eben Haezer Dokkum), A. G. J. van Goethem (burgemeester van Beek), F. I. J. Loeffen (burgemeester Schinnen), mr. K. A. M. Buijs (burgemeester Aarle-Rixtel), H. F. Reuver (burgemeester Heeswijk-Dinther), H. E. Bosman (burgemeester Heeze), C. G. Boender (burgemeester Wijk en Aalburg), N. A. J. Molhoek (burgemeester Zundert), J. E. de Boer (burgemeester Heerde), P. A. W. Bannink (burgemeester Hummelo en Keppel), mr. E. Wilmink (burgemeester Lochem), D. Chr. Hoek (burgemeester Maurik), drs. J. H. Burger (burgemeester Harmelen), H. Harrewijn (burgemeester Woudenberg), J. de Jonge (burgemeester Nieuw-Lekkerland), H. J. de Nijs (burgemeester Wognum), A. H. F. van der Vegt (burgemeester Ambt Delden), drs. J. van der Zaag (burgemeester Goor), J. K. Slomp (burgemeester Gramsbergen), L. Vellekoop-Tanis (burgemeester IJsselham) en W. den Boer (burgemeester Middenschouwen).

Verder werden tot ridder in de Orde van OranjeNassau benoemd: ds. B .J. Bannink (oud-scriba provinciale kerkvergadering Overijssel en Flevoland NH Kerk), ds. Chr. J. Breen (emeritus-predikant gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Drachten), dr. J. Buitkamp (predikant vereniging van vrijzinnigen Rotterdam), ds. B. Bijleveld (emeritus-predikant christelijk gereformeerde gemeente Heerde), ds. H. M. Dercksen (emeritus-predikant gereformeerde kerk Ede), ds. J. A. Hamers (predikant bond vrije evangelische gemeenten in Nederland, West-Knollendam), P. W. J. van der Heijden (aalmoezenier woonwagenpastoraat Sittard en omgeving en oud-aalmoezenier Huis van Bewaring Maastricht), ds. N. J. M. Hoogendijk (emeritus-predikant voor buitengewone werkzaamheden en scriba provinciale kerkvergadering NH Kerk Zuid-Holland), ds. R. Houwen (emeritus-predikant gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Voorburg), ds. E. H. Kalkman (emeritus-predikant Hervormde gemeente Helvoirt-Haren), M. W. Kooij (cantor-organist Oude Kerk van de hervormde gemeente Soest), A. C. MeijwaardFuite (oud-presidente bond NH vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag, Zwolle), ds. D. Noordmans (emeritus-predikant hervormde gemeente Loenen), dr. H. W. Obbink (emerituspredikant hervormde gemeente Heino), ds. J. de Olde, (emeritus-predikant NH Kerk Vollenhove), ds. D. Pobuda (predikant evangelisch-lutherse gemeente Stadskanaal), mevrouw mr. M. P. van der Schaaf (directeur Adviesbureau De Brug en het Anker van de gereformeerde verenigingen voor Jeugdwelzijn Utrecht), ds. F. H. Scheffer (predikant hervormde gemeenten Asch en Erichem), ds. J. Schouten (emeritus-predikant baptistengemeente Delfzijl), ds. G. Vegter (emeritus-predikant baptisten gemeente Deventer), ds. E. F. Verbaas (emeritus-predikant oecumenische kerkgemeenschap Almere), ds. G. Vesseur (emerituspredikant gereformeerde kerken Den Haag), dr. W. G. de Vries (predikant gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Zwolle).

Een greep uit de lange lijst van eremedailles in goud, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau: M. de G. Brazao jr (sportpromotor op Curacao), D. Koogie (ambtsdrager gereformeerde gemeente Stolwijk), K. A. Wietsma (secretaris van het deputaatschap missionaire arbeid van de particuliere synode van de gereformeerde kerken in de provincie Groningen), A. A. G. Ham (bibliotheek-assistente A bij de vakgroep Metamedica van de Vrije Universiteit Amsterdam), mevrouw P. Zuiderhof (oud-groepsleerkracht aan de protestants christelijke basisschool 'De Earste Trimen' Nijland) J. de Mos (bestuurslid Stichting Genootschap Engelandvaarders, Hoek van Holland), G. de Lorenzo (eigenaar ijssalon La Venezia Utrecht), I. H. L. Schiffeleers (voorheen eigenaar, thans adviseur van cafe 'In den Ouden Vogelstruys' Maastricht), A. J. Geurts (kanoer/oud-bestuurslid van de Nederlandse Kano Bond/oudploegleider van de Nationale kanoploeg), A. Coppoolse (voormalig NCRV-correspondent Oostkapelle), D. van Es (oud-voorzitter stichting protestantse bejaardenzorg in Oost ZeeuwschVlaanderen te Terneuzen), A. van der Linden (acteur, regisseur, clown).

Een selectie uit de personen die de eremedaille in zilver ontvingen: mevrouw G. Boerenveen (huishoudelijke hulp, Curacao), J. ten Berge, wonende te IJsselmuiden, ouderling van de Nederlands hervormde kerk IJsselmuiden-Grafhorst), P. Bout (pastoraal medewerker van de gereformeerde kerk Poortugaal), H. M. Cijsouw (koster van de hervormde gemeente Groede), C. van Duijvenbode (medewerker aan en oud-secretaris van de zondagsschool 'Het Mosterdzaadje' en collectant in de Oude Kerk van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee), R. Fernhout (ouderling van de gereformeerde kerk Zwolle), J. Gejas (oud-koster van de hervormde kapel te Onnen), P. G. Gerards (voorzitter hervormde mannenvereniging en de gereformeerde bond in de hervormde kerk, afdeling Harderwijk).

Voorts: T. de Haan (koster van de hervormdgereformeerde kerkengemeenschap Muiderberg), F. Herbert (organist van de hervormde gemeente Hardenberg), S. Hilverda (koster van de Samen Op Weg-gemeente te Reitsum), S. India, (organiste Nederlands hervormde kerk op Terschelling), G. Kaspersma (oud-organist van de Exoduskapel van de hervormde gemeente Almelo), J. J. G. Kelderman-Hoevers (administratief medewerkster hervormde gemeente Enschede),

P. M. van der Klooster (ouderling hervormde gemeente Noordgouwe), M. J. Leermakers (koster parochie St. Jan's Onthoofding te Loon op Zand), H. Logtenberg (voorzitter evangelisatie-commissie gereformeerde kerk Heerde), H. van der Luit (dirigent-organist hervormde gemeente Oude en Nieuwe Wetering), H. E. Th. Meijer (organist bij de Dr. S. van Mesdagkliniek Groningen), G. P. Nieuwkoop (oud-ouderling van de hervormde gemeente te Eethen), J. G. van Oosten (dirigent gereformeerd kerkkoor 's-Gravenzande), B. Postma (vrijwilliger hervormde gereformeerde federatie Akersloot en Uitgeest), C. A. S. Rijken (oudorganist hervormd-gereformeerde 'Samen op Weg'-gemeente Deurne),

W. Schraver (notabel de Nederlands hervormde kerk Bruinisse), A. J. Schuurman, (oud-koster gereformeerde kerk Oude Pekela), D. A. van Wijck (oud-organist hervormde gemeente Breskens), K. Hortensius (bestuurslid stichting hervormde scholen Katwijk aan Zee), P. C. Swets (bestuurslid vereniging 'School met de Bijbel' Boven-Hardinxveld/basisschool 'De Regenboog'), A. Verwijs (bestuurslid christelijke woningbouwvereniging SchouwenDuivenland), P. Boer (voorman in het dijkleger bij Hoogheemraadschap van Schieland te Rotterdam), G. van den Bosch (kapper te Tricht),

W. A. Bos (voormalig bakker Oude Bildtzijl), J. J. Bottenberg (vishandelaar te Kampen), J. G. M. van Lieshout (erelid Eerste Tilburgse Kleur Kanarie Vereniging), P. A. J. Luijkx (secretaris hengelsportvereniging 'Geduld brengt vis' in Roosendaal), J. Ottevanger (voormalig beroepsmolenaar Zevenhuizen), Th. A. Rekelhof (beroepsvisser, Aalsmeer), B. J. Siemes (zelfstandig melkhandelaar te Ulft), W. de Bil (penningmeester afdeling Zierikzee Hout- en Bouwbond CNV), J. Boogerd (voorzitter district Bollenstreek Industrie- en Voedingsbond CNV), H. van den Brink (voorzitter/penningmeester afdeling Kootwijkerbroek Hout- en Bouwbond CNV), A. Gruppen (secretaris afdeling Nieuweroord Hout- en Bouwbond CNV), H. Kars (secretaris afdeling Ouderkerk aan de Amstel Hout- en Bouwbond CNV),

J. Kwakkel (penningmeester afdeling Wezep Hout- en Bouwbond CNV), W. Rekers (bestuurslid afdeling Nunspeet Hout- en Bouwbond CNV), H. Th. Strootman (secretaris afdeling Doetinchem CNV).

En ook: E. Bosma (dirigent christelijk gemengd koor 'De Lofstem' Tweede Exloermond), M. Braaksma (voorzitter christelijke muziekvereniging 'Euphonia' Ternaard), mevrouw C. van der Zouw-Moog (bestuurslid christelijke gemengde zangvereniging 'Laus Deo' Ridderkerk), J. de Graaf (lid/oud-bestuurslid van het Christelijk Mannenkoor 'De Lofstem' te Broek op Langedijk), mevrouw A. Herrema-Douma (dirigente van diverse koren/organiste van de hervormde kerk te Menaldum), K. Kluin (lid/oud-bestuurslid christelijke voetbalvereniging 'Wilhelmina SSS' in Zutphen), mevrouw E. J. de Lange-van der Lee (lid/oud-bestuurslid van de christelijke gemengde Zangvereniging 'Hosanna' in Lienden), J. van der Linde (voorzitter christelijke muziekvereniging 'Soli Deo Gloria' Sint Jansklooster), P. van der Poel (lid/oud-bestuurslid christelijke gemengde zangvereniging 'Laus Deo' in Ridderkerk), mevrouw J. W. Wentink-Alberts (lid/oud-bestuurslid christelijke gemengde zangvereniging 'Sursum Corda' in Ruurlo), R. D. Zeefat (voorzitter van de christelijke muziekvereniging 'De Bazuin' in Scheerwolde), A. M. Broeks (secretaris bij de gewestelijke technische commissie van het koninklijk Nederlands christelijk gymnastiek verbond/hoofdleider technische staf van de christelijke gymnastiekvereniging 'Pro Patria' te Sprang-Capelle), J. den Hartigh (lid/oud-bestuurslid van de Christelijke Muziekvereniging 'Advendo' te Broek op Langendijk), J. Kansen (lid/oud-bestuurslid van de christelijke muziekvereniging 'Advendo' Broek op Langedijk), A. Kruidenier (eerste voorzitter van de christelijke gemengde zangvereniging 'Laus Deo' in Rodderkerk.

De eremedaille in brons is uitgereikt aan: E. N. Duinkerk (musicus op Sint Eustatius), mevrouw M. F. Godett (voormalig werkster op Curacao) en mevrouw A. A. van den Hoek-Zijdenbos (werkneemster bij cafe Rotterdam te Vlaardingen).

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden