King William's Trouw Test 2006 Oplossing

Premier Balkenende kan gerust zijn: iedereen die aan de King William’s Trouw Test 2006 heeft meegedaan, weet nu haarfijn wat hij onder de VOC-mentaliteit moet verstaan. Zij hebben er wekenlang over gelezen en hebben diezelfde mentaliteit ook getoond bij het oplossen van de prijsvraag –hard werken, veel ontberingen, grote successen en helse anhoop. En ze kennen bovendien de minder positieve verhalen over de VOC. ‘Canon 14’, zoals deze episode in de geschiedenis aangeduid mag worden, is intens bestudeerd. Eigenlijk zou ‘onze JP’ de traditionele prijsvraag uit Trouw binnenkort als verplichte stof moeten voorleggen aan zijn kandidaat-ministers, voordat ze tot een nieuw kabinet kunnen toetreden, vinden sommige puzzelaars.

‘Radio JCS’, de website van Corry Gillissen uit Zwolle waarop deelnemers aan de prijsvraag met elkaar discussieerden en hints gaven zonder antwoorden uit te wisselen, was wekenlang bijna dag en nacht in de lucht. De belangstelling voor het forum waar de strijd met de King William’s Trouw Test werd uitgevochten, was zo’n veertig procent groter dan vorig jaar. Ook ’s nachts om drie uur tikte de teller door. In december werd de JCS-site ruim 12.000 keer bezocht, in januari liefst 14.648 keer. Zelfs na het sluiten van de inzendtermijn bleven puzzelaars met elkaar in contact, om over antwoorden te converseren en om af te kicken. Wat opviel was de goede sfeer waarin enkele honderden liefhebbers dagelijks communiceerden

Uit de beantwoording was ook duidelijk dat lang niet alle vragen te vinden waren met hulp van internet. Dat gold vooral voor de categorie VOC, die als populairste uit de bus kwam. Grote opluchting, toen iemand na vele dagen speurwerk ontdekte dat grenadiers van de Compagnie in het garnizoen van Batavia een mijter droegen. Ook de vraag waar Amsterdam en Rotterdam in de VOC-tijd broederlijk boompjes vernietigden, bracht veel opwinding en radeloosheid. Het antwoord (Ternate) was te vinden in het verhaal over de afspraken die de VOC maakte met de sultans in Indië waarin de sultans van Ternate en Tidore (beter bekend als de gebroeders Amsterdam en Rotterdam) zich tegen betaling verplichtten om alle specerijenbomen in hun rijk volledig uit te roeien. Zo bleef de VOC monopolist in de kruidnagelteelt op Ambon.

De burgemeester die in Zuid-Holland op de schouders ging, was de Rotterdammer Thomassen, die zo in de feestvreugde deelde na het behalen van de Europa Cup door Feyenoord. De veronderstelling dat het om Ivo Opstelten ging, kon natuurlijk fysiek al niet. Dat de archieven in Rotterdam juist rond kerst dicht waren, vond men erg frustrerend.

In de categorie Noorwegen leerden velen dat Nederland een tijdje een kolenmijn op Spitsbergen heeft geëxploiteerd, die in de vorige eeuw is overgedaan aan de Russen. Daarom moet er in dit Barentsburg havengeld in roebels worden betaald. Moeilijker was de opgave ‘2579 m’. Deze berg was niet in het land van Eric de Noorman zelf te vinden, maar op het Noorse deel van de Zuidpool. Een deelneemster die in Oslo woont, ‘scoorde’ het antwoord. Voor de nestores uit de wereld van de strip maakten velen de gang naar een stripwinkel, waar alle antwoorden te traceren waren - behalve Blindelinx, die onvindbaar bleef maar toch echt in het Kuifje-stripboek Krak en de Tovervinger. En niet uit ‘Grutte Pier’, ‘De lotgevallen van Pietje en Wietje’ of andere titels die werden gesuggereerd. Dat ’16,53’ in de categorie nieuws uit het afgelopen jaar sloeg op de superranking van de Amerikaanse golfspeler Tiger Woods, heeft maar een enkeling gevonden. Wat was ook ‘Radio Boedapest’ die bij de inval van de Russen in Hongarije op 4 november 1956 om 8:10 uit de lucht ging, een duivelse opgave. Maar van categorie 11 kreeg men echt de ziekte in: voordat daar de ziekte van Barlow, Romberg en Hashimoto gevonden, waren al veel speurders rijp voor de dokter. Opvallend was dat de websites van Wikipedia weer vaak als bron van wettig en overtuigend bewijs voor een antwoord werden opgevoerd; het geloof was hierweer sterker dan de leer.

En dan waren er ‘natuurlijk weer de traditionele fouten’, zoals iemand terecht kribbig schreef. De samenstellers buigen zich diep in het stof: bij de productie van de KWTT is inderdaad het een en ander mis gegaan – ‘kleine onvolkomenheden’, zoals Renate Harmsen het zo schattig formuleerde. In de categorie modellen van Rembrandt zijn de afbeeldingen van Agatha Bas en Maria Trip verwisseld, bij de stripnestor Professor Paljas was een vakje opgeschoven en bij het afscheid van het dossier-Milosevic ‘IT-02-54’ hebben de samenstellers zich gebaseerd op een foutieve bron. Nostra culpa, nostra maxima culpa!

Dat er uiteindelijk toch nog zoveel mensen de goede slotzin wisten in te sturen, deed ons zeer goed. Petje af voor iedereen, de doorzetters in het bijzonder.

Samenstellers: Haro Hielkema en Wim Wessels

1 Werd mist over links of rechts fataal: Andrea Doria (scheepsramp)

2 Was bloemenman van het volk: Mao Zedong

3 Spiegel toont ware ‘juffrouw’: Greet Hofmans

4 1.10,5: Atie Voorbij (zwemster)

5 Strandplaats van 49: Suezkanaal (schepen en baggermolens)

6 Windmolen oog(s)t niet meer: Bep van Klaveren

7 Meester 8 ct meer: Rembrandt (postzegel)

8 Schetste ‘rozeknop’: Capucci

9 Bijdrage 5 dubbeltjes voor 1x1 cm: Nationaal Monument (stukje Damgrond)

10 Stopte 8.10: Radio Boedapest

1 Havengeld in roebels: Barentsburg (Russische nederzetting)

2 Was eerder in wijnland: Leiv Eiriksson (ontdekte Newfoundland

3 Lorre van Thor: Lorita (papegaai van Heyerdahl)

4 Eropuit trekken: Vikingr (Noors werkwoord)

5 Dominee viste op haarsterretjes: Michael Sars

6 2579 m: Hogfonna (op de Zuidpool)

7 Geloogde specialiteit: Lutefisk

8 Geliefde volksvijand: Hendrik Ibsen (Een vijand van het volk)

9 Stond daar huiverend van angst: Edvard Munch (De Schreeuw)

10 + 1’ 27”: (Noordkaap)

1 Hangt de mus aan de muur: Leiden (gedicht Jan Hanlo)

2 Betaalt men tol voor de Renos: Nieuwerbrug (a/d Rijn)

3 Staat het huis met bellen: Delft

4 Vond maritieme afzondering plaats: Tiengemeten (quarantaine voor marinehaven Hellevoetsluis)

5 Leefde de zoon van de porulan: Dordrecht (dichter C. Buddingh’)

6 Kleurde een graskleurige plag rood: Den Haag (moord op gebroeders De Witt)

7 Staat ‘’t kasteel’ op de punt: Gouda (molen 't Slot)

8 Heeft ‘schrijfgerei’ een waterhoofd: Meije (watertoren ’Pietje Potlood’)

9 Geldt een kalkverbod: Brielle

10 Ging de burgemeester op de schouders: Rotterdam (Thomassen, na het winnen van de Europa Cup door Feyenoord)

1 Slovenië

2 Sierra Leone

3 Zweden

4 Fiji

5 Bahamas

6 Kroatië

7 Australië

8 Oekraïne

9 Zuid-Afrika

10 Griekenland

1 † 12 februari 1798: Warschau (Stanislaw II van Polen)

2 † 24 maart 1928: Ludwigsburg (Mindaugus II van Litouwen)

3 † 10 oktober 1914: Sinaia (Karel I van Roemenië)

4 † 28 juli 1849: Porto (Karel Albert van Sardinië)

5 † 26 juli 1867: München (Otto I van Griekenland)

6 † 9 oktober 1934: Belgrado (Alexander I van Joegoslavië)

7 † 15 november 1863: Roskilde (Frederik VII van Denemarken)

8 † 18 februari 1932: Dresden (Frederik Augustus III van Saksen)

9 † 24 september 1834: Sao Paulo (Peter I van Portugal/Pedro IV van Brazilië)

10 † 1 maart 1921: Cetinje (Nicolaas I van Montenegro)

1 Niet voor het knollenland, maar het bos: Duitse zes (hagelsoort)

2 Optreden bij gemeentelijk conflict: Handelingen 6

3 Chinees-Duitse deal(ers): Audi A6

4 220 – 589 -/-39: Zes dynastieën (China)

5 Broodjes op je buik: sixpack (bodybuilding)

6 Geen 6 waard: zesthalve (oude zilvermunt)

7 Van 117 naar 0: De zes dienaren (sprookje Efteling)

8 40,5 x 13,2 x 20,7 m: Sixtijnse Kapel (huiskapel paus Sixtus IV)

9 Vorstelijk hoeder van gelovigen: Mohammed VI (Marokko)

10 Kronkelige graadmeter: sixthermometer

1 Embryokloon-kleun: Hwang Woo Suk

2 Plas bleek zonder plantengroeimiddel: Fritz Kögel

3 Muis met eigen stippen: William Summerlin

4 Dubbelspiraal fosfaat geen aidsmedicijn: Henk Buck

5 Brits deel koude samensmelting: Stanley Pons

6 Geen orgaanschade bij ratten door genen: Arpad Pusztai

7 UNUN niet in element: Victor Ninov

8 Door missing link en naam komt aap uit de mouw: Reiner Protsch

9 Geen ‘eigen’ onderzoek naar dodelijk virus: Robert Gallo

10 Bij 32/35 niet minder vetzucht na overgang: Eric Poehlmann

1 Nee, ze is te moe: Prinses Máxima

2 Laat mij maar een kwartiertje de andere kant op rijden: Bob de Jong

3 Het is net niet niks: Carl Verheijen

4 Ik moet pijn in mijn benen voelen: Carien Kleibeuker

5 Ik was niet snel genoeg weg: Erben Wennemars

6 Gewoon lekker boos houden: Jac Orie

7 Hij is een kanjer: Erica Terpstra

8 Volle bak en knallen: Ireen Wüst

9 Ik ben echt in mijn hart geraakt: Marianne Timmer

10 Ik ga niet als een debiel staan schreeuwen: Ab Krook

9 Wie is deze nestor

1 Goeroe (uit Goeroe)

2 Ischias (uit Leukebroekers)

3 Zhak Sikhander (uit Vasco)

4 Panoramix (uit Asterix en Obelix)

5 Koning Hollewijn (uit Koning Hollewijn)

6 Blindelinx (uit Krakje, Kuifje)

7 Leonardo (uit Leonardo)

8 Koning Isobald (uit Douwe Dabbert)

9 Professor Paljas (uit Alfred J. Kwak)

10 Koning Midas (uit De Argonautjes)

1 Wandelde men op hemellichamen: Galle (forten)

2 Had Jumbo eigen steiger: Jaffna

3 Hield ‘dappere’ slager huis: Banda

4 Was honghuis onmisbaar: Kanton

5 Werd begonnen op een kleine zandplaat: Taiwan

6 Vernietigden Amsterdam en Rotterdam broederlijk boompjes: Ternate

7 Droegen soldaten een mijter: Batavia

8 Had men vijf zintuigen in steen: Negapatnam

9 Was men bepakt met doorn en lelie: Decima

10 Werd wedloop door Engelsen gewonnen: Run

1 Een sabelhouw: Romberg

2 Hard hoofd: Morgagni

3 Vis in gewricht: König

4 Minder de P in hebben: McArdle

5 Achter de elleboog: Panner

6 Bol stokt: Grisel

7 Geen samenkomst zien: Möbius

8 100 te weinig: Barlow

9 De pols goed voelen: Kienböck

10 Pester van verdedigingswapen: Hashimoto

1 IT-02-54: Zaak Milosevic

2 Lekkernij uit jaren ’20: negerzoen

3 In zuidelijke richting gevaarvol afgereisd: Chloortrein

4 Rakelings op de huid: Philishave

5 Nog net naar 4,5 %: Alan Greenspan

6 Informatie uit de keuken: Tip

7 Na 15 keer uitgekopt: Zenedine Zidane

8 Na 176 jaar uitgelegd: Harriet (schildpad)

9 Na 960 keer uit beeld: Barend en Van Dorp

10 Op jacht door vergiftigde bajonet: Steve Irwin

1 Pyhajürvi

2 Lac de Bourget

3 Koevordermeer

4 Walensee

5 Lough Allen

6 Vüttern

7 Traunsee

8 Starnbergersee

9 Pantano de Yesa

10 Lago d’Iseo

1 Griet Jansz

2 Nicolaas Ruts

3 Agatha Bas

4 Maria Trip

5 Jacob de Gheijn III

6 Herman Doomer

7 Oopjen Coppit

8 Maurits Huygens

9 Aletta Adriaensdr

10 Andrej Rej

1 Vis op het droge: Tiktaalik

2 Zijn verraad blijkt overdrachtelijk: Judas

3 Ex-haarverfspecialist: Karel Appel

4 3,5 07.05 08-08: Middelstum (aardschok)

5 Neus achter ‘t glas: Willem Holleeder (De Neus)

6 ’Rumplestitchkin’ het land uit: Ayaan Hirsi Ali (Repelsteeltje)

7 Lastige waarzegger: Al Gore

8 Held van bos en veld voor goed van plaats: Jan van Oort (Paulus de boskabouter)

9 16,53: Tiger Woods (wereldranking)

10 Eigenliefde schiet wortel op geboortedag: Amadeus Mozart

1e prijs ‘Bomans-arrangement’ van drie dagen/twee overnachtingen in het Boekenhotel in het Drentse Doldersum voor twee personen (incl. 2x ontbijtbuffet en 2x diner): Els van Riel (Goirle)

2e prijs kwartaalabonnement Trouw: Meiny de Graaf (Groningen), Marianne Lampe-Liket (Helvoirt), Trudy van der Vlag (Geldermalsen)

3e prijs Trouw-bibliotheek ‘Vrouwenstemmen’, boeken van vrouwelijke auteurs: Ans Ruijs-Calis (Oss)

4eprijs Trouw-kalender 2007: Evelien Beekmans (Deventer), Kees van den Bergh (Groningen), Tijme Bouwers (Aalten), Astrid van de Brug (Oslo), Nathalie van Hooff (Amersfoort)

5e prijs ‘Ware Verhalen’, bundel met de gedenkwaardigste vertellingen van gewone Nederlanders: José van Blokland (Deventer), Hilde/Hilko Ellerbroek (Waalre), Jan de Jong (Drachten), G. Kleinnijenhuis (Pesse), Toivo Lagerweij (Deventer)

6e prijs ‘Wandelweg in Nederland 2’: Bernadette Bastiaensen (Zundert), Lucas Bezembinder (Utrecht), Mieke de Graaff-ter Horst (Overasselt), Anne Heijne (Hilversum), M. Kleinnijenhuis-van der Hoek (Aalten), Irene Loijmans (Helmond), A. Pruijs (Emmeloord), Ria Swart-Dierick (Vlissingen), Karen Vastbinder (Westervoort), Dorothy Vel (Mildam)

7e prijs Trouw Kruiswoordtest: Marijke van Aalsum (Eelderworlde), Sophia van Breda (Maastricht), Wildrik Burema (Amstelveen), Willy Calis (Gouda), Bram/Monique Gerritse (Naarden), Anne de Jong (Amstelveen), J. Koolstra (Amsterdam-Zuidoost), Hans Morssink (Groningen), Henk Pielage (Oudorp), Maricha Reedijk (Zoetermeer)

Aanmoedigingsprijs Trouw-schrijfpen in houten koker: Theo Beersma (Lemmer), A.Berkheij (Katwijk), Christiaan Blijleven (Rotterdam), Fam Bosman (Hoogeveen), H. Bouwers (Hardenberg), J.P. van Delft-den Haan (Rijnsburg), G. Essers (Utrecht), O. Hofstra (Zuidwolde), Michiel/Helmi Karssen - Karssen Groep (Bodegraven), Diny Kolkman/Fred van der Schuijt (Almere), Annemarie Korevaar (Haarlem), Stan de Laat (Tilburg), Anne Laning (Bedum), Wim van Leeuwen (Bodegraven), K. Maseland (Arnhem), Nel van der Meer (Vleuten), Hanneke Ravensbergen (Rijnsburg), Annemiek Richter (Syke, Duitsland), Ine Rikkers (Amsterdam), Henny en Herman Roest (Veenwouden), Jan Schaart (Enschede), Jos Schmitz (Eindhoven), Ale Sierksma (Ede), Harrie Sleegers (Gemert), Willy Spierings (Valkenswaard), Marianne Valster (Wolfheze), Anneke van der Veen-Bonnema (Franeker), Jeffrey Wagemakers (Zaandam), Ria Winters (Halfweg)

Schoolklas van het Jaar KWTT-trofee en een bezoek aan Trouw in Amsterdam: klas G3a van de Katholieke Scholengemeenschap De Breul te Zeist

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden