Kabinet kan keuzes voor milieubeleid niet uitstellen

De auteurs zijn respectievelijk voorzitter van de jongerencoalitie van de NJMO en vice-voorzitter van de Jonge Democraten

Al tijdens de coalitie-onderhandelingen was het milieubeleid nauwelijks een punt van aandacht. De Troonrede bevat slechts een aantal gemeenplaatsen over dit onderwerp. En bij de behandeling van de Miljoenennota bleek dat het Nationaal Milieubeleidsplan II (NMP II) niet eens geheel uitgevoerd kan worden. Een kabinet dat zijn regeerakkoord Keuzes voor de toekomst doopt, en het milieu overslaat, heeft waarschijnlijk de toekomst gereduceerd tot de eigen regeerperiode.

Voor jongeren is dit te weinig. Op het milieuterrein moeten keuzes voor de leefbaarheid van de toekomst, de toekomst van jongeren, worden gemaakt. Het milieu verdient een betere start dan de beperkte toekomstvisie van dit kabinet. Het is aan de Tweede Kamer om deze week bij de bespreking van de begroting van het ministerie van Vrom het milieubeleid een nieuwe start te gunnen door de regeringsplannen op hun toekomstgerichtheid te toetsen. Jongeren zijn bereid enige ideeën aan te dragen. Ideeën over energieheffing, duurzame structuurversterking, landbouw en toekomstgerichte infrastructuur.

Versnelling

Het is onbegrijpelijk dat het kabinet zich tevreden stelt met het uitvoeren van het NMP II en bovendien aangeeft dat de daarin omschreven taakstellingen waarschijnlijk niet binnen de gestelde termijn gehaald kunnen worden. Wie de toekomst voor ogen heeft, weet dat een versnelde uitvoering hard nodig is. Een versnelling die overigens in diverse verkiezingsprogramma's ook bepleit wordt.

Nog beter zou het zijn als het kabinet zijn eigen creativiteit toevoegt aan het NMP II. Op één punt doet het kabinet dat inderdaad. De voorstellen voor de energieheffing voor kleinverbruikers, hoe gering ook, voegen iets toe aan het NMP II. Het is dan ook te hopen dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer niet alsnog terugkrabbelt.

Op een aantal punten biedt de invulling van het kabinetsbeleid nog mogelijkheden. Het is belangrijk dat de Tweede kamer deze uitbuit. Zo is in het regeerakkoord vastgelegd dat er nieuwe criteria komen voor financiering uit het Fonds Economische Structuurversterking. Hierdoor zouden ook investeringen in het kader voor bodemsanering en de ecologische hoofdstructuur uit het Fonds gefinancierd kunnen worden. Een verstandige Kamer legt het accent op deze twee extra's en pleit voor een verdere uitbreiding van de criteria, zodat ook het duurzaam bouwen binnen het Fonds valt. Daarnaast kan de Kamer er zorg voor dragen dat de globale opmerking over marktconform beleid uit het regeerakkoord een duurzamer invulling krijgt.

Het kabinet mist verder een aantal kansen voor open doel. Eén zo'n kans is de biologische landbouw. Minister Aartsen bespreekt wel de relatie tussen milieu, natuur en landbouw, maar verzuimt daaraan invulling te geven. Een verbetering van de relatie zou kunnen optreden door de biologische landbouw een groter marktaandeel te gunnen. Dit kan door te werken aan het relatieve voordeel van de biologische landbouw, door de werkelijke kosten van de intensieve agrarische produktie te berekenen. Dit houdt heffingen op kunstmest en bestrijdingsmiddelen in en het doorzetten van het mest- en ammoniakbeleid. Daarnaast kan directe steun worden verleend door bijvoorbeeld subsidie en de promotie van biologische produkten. Het is zeer wel mogelijk dat biologische teelt bijdraagt aan de oplossing voor de problemen waar de huidige landbouw mee te kampen heeft.

Een andere kans is het verkeers- en vervoersbeleid. Juist op dit moment wordt er gediscussieerd over grote projecten, die hun realisatie kennen in de volgende eeuw die hoe dan ook in het teken zal staan van het milieu. Een goede afweging van het milieubelang nu, betekent een goede start van de volgende eeuw.

Vliegverkeer

Het lijkt erop, dat er nu gewerkt wordt aan een goede afweging voor de Betuwelijn. Maar die afweging lijkt niet plaats te vinden waar het om andere projecten gaat. Hoe valt het investeren in een duurzame hoge-snelheidslijn te rijmen met een uitbreiding van Schiphol en Lelystad? Waarop is de vooronderstelling gebaseerd dat het vliegverkeer zal blijven toenemen, zelfs zoveel dat daarvoor twee vliegvelden uitgebreid moeten worden? Terwijl er ook gewerkt wordt aan goede alternatieve vervoersmogelijkheden. Een echte keuze voor de toekomst zou het kabinet doen door te kiezen voor een verdere verschuiving van vervoer door de lucht en over de weg naar vervoer per trein en boot.

Jongeren van vandaag denken na over de keuzes voor de toekomst in de jongerencoalitie van de Nationale Jongerenraad voor milieu en ontwikkeling. Deze coalitie van vele politieke en vakbondsjongerenorganisaties draagt ideeën aan, onlangs nog in een gezamenlijk opgesteld 'Groen regeerakkoord'. Tal van verdergaande verbeteringen die in dàt regeerakkoord wel staan zullen hier buiten beschouwing blijven. Het gaat wellicht te ver om de regering al aan het begin van haar zittingsperiode te confronteren met ecotax.

Maar de jongeren zullen niet nalaten het kabinet en de Tweede Kamer te helpen zoeken naar de 'Steen der Wijzen' en ze er aan te herinneren wat een echte keuze voor de toekomst vraagt. Een toekomst die deze week begint bij de behandeling van de milieubegroting en zich niet beperkt tot deze kabinetsperiode.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2019 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden