Jaaroverzicht 2003

Januari

*Niet de VVD (24 + 4 zetels) maar Wouter Bos' PvdA (23 + 19) is bij de kamerverkiezingen van 22 januari dé triomfator. Fortuyns bekvechtende erfgenamen tuimelen van 26 naar 8 zetels. Nipt de grootste (43 + 1) blijft Balkenende's CDA. *Kabinetsformatie: betwijfelend of de PvdA draconisch wil bezuinigen, geeft Balkenende in april Bos de bons. Die voelt zich 'grotelijks belazerd'. Voor nop dus had hij zich feitelijk erbij neergelegd dat het CDA de invasie van Irak 'politiek steunt'. Op 27 mei staat Balkenende's voorkeursteam, gedomineerd door CDA en VVD, op het koninklijk bordes. Het kleine D66 heeft de belofte gebroken dat het in zulk gezelschap niet zou meeregeren.

*Blijkens de regeringsverklaring (11 juni) staan de initialen van de premier voor Jaren van Pijnlijke Bezuinigingen. Frankrijk en Duitsland nemen -in de hoop hun economie op staatskosten op te peppen- een loopje met de begrotingsregels van de EU. Het gedweeë kabinet-Balkenende/Zalm beperkt het begrotingstekort door de verzorgingsstaat te versoberen met maatregelen die de minst bedeelden het hardst raken.

*In de VS wil president Bush banen scheppen dankzij belastingverlagingen waarvan twee vijfde ten goede komt aan de rijkste vijf procent van de Amerikanen (New York Times).

*Criminelen in en om Amsterdam blijven in 2003 de eigen gelederen uitdunnen. Ditmaal sneuvelt ex-Heineken-ontvoerder Cor van Hout (24 januari). *In Ivoorkust, een door tribale, godsdienstige en andere conflicten verscheurde ex-kolonie van Frankrijk, bestrijden tuchteloze rebellenbewegingen elkaar en de evenmin humane regering. Onder Franse regie stemmen ze in met een broos vredesplan. *De gemiddelde werknemer in Nederland brengt een kwart van zijn werktijd al vergaderend door.

Februari

*Met aankopen her en der bouwden de Ahold-bazen op de Appie Heijn-winkels een toren van Babel, met een berg schulden ernaast. Bij een Amerikaanse dochter komt een grootschalig boekhoudschandaal aan het licht (24 februari). Later blijkt ook elders gesjoemel. De aandelen kelderen. Honderden banen verdwijnen. Ook opperhoofd Cees van der Hoeven moet weg -en wil een zak geld mee. De privé-geldzucht van opvolger Anders Moberg (ex-Ikea) wekt alom wrevel. 'Eén halen, tien betalen', spot een Trouw-lezer. Mobergs strategie: winkelketens verkopen en extra aandelen uitgeven om de schuldenlast -bijna 11 miljard euro- te reduceren. *Boven Texas spat, als gevolg van een technisch mankement en nonchalance, het Amerikaanse ruimteveer Columbia in stukken. Zeven astronauten sterven. *Schiphol, dat in 2020 100 miljoen luchtreizigers denkt te verwerken met dezelfde herrie en vervuiling als in 2003, neemt een vijfde baan in gebruik: de Polderbaan. Een rekenfout, wettelijk vastgelegd, zou het profijt beperken. Het kabinet belooft, hup, wetswijziging en o.a. Zwanenburg en de Zaanstreek meer lawaai. De wet verordonneert ook dat de kans op een Bijlmerramp niet groter mag zijn dan in 1990. Een loze bepaling, erkent de overheid in oktober. Ze berust. *Jaarlijks landen op Schiphol meer dan 20.000 drugskoeriers; pakkans 10 tot 15 procent. In Amsterdam snijden bolletjeszoekers het lijk van zo'n koerier op straat open. Justitie kan de stroom betrapte bolletjesslikkers niet aan. Eind 2003 verandert minister Donner de aanpak: geen vervolging meer van iedere gesnapte, maar controle van alle passagiers en bagage op risicovluchten. *Van de hele politie, 'burgers' inbegrepen, zit bijna de helft achter een bureau, in een opleiding, ziek thuis of is met vakantie (Rekenkamer).*In Rotterdam schiet een automobilist een sneeuwballen gooiende jongen van dertien dood. *Joegoslavië turnt zich morrend om in de unie Servië en Montenegro: een wangedrocht. Montenegro begeert zelfstandigheid, maar de EU, beducht voor nog een ministaat in de wachtkamer, wist dat te verhinderen, voorlopig. In maart vermoordt een sluipschutter de pro-westerse premier van Servië, Zoran Djindjic. *De kloon Dolly (6) sterft op de helft van de normale schapenleeftijd.

Maart

*Zonder mandaat van de Veiligheidsraad beginnen Amerikaanse en Britse strijdkrachten Saddam Hoesseins Irak murw te beuken (20 maart) en te veroveren. Bezwaren van de regeringen van o.a. Frankrijk, Duitsland en Rusland zijn weggewuifd. Massa's westerse betogers hebben al helemaal niet kunnen verijdelen dat zich het recht van de sterkste doet gelden. Saddam zou de wereld acuut bedreigen met massavernietigingswapens. Bewijs ontbreekt. Saddam zou samenspannen met Al-Kaida. Bewijs ontbreekt. Uiteindelijk rest Bush en de Britse premier, Blair, alleen het verifieerbare argument dat ze de Irakezen verlost hebben van een exceptioneel wreed regime. Binnen enkele weken is de grootschalige oorlog voorbij, met als televisiegeniek hoogtepunt de poging van Bagdadders een standbeeld van Saddam omver te trekken. Ook dit lukt alleen Amerikanen (9 april). Van de veroveraars sneuvelen weinigen. Schattingen van het aantal dode Iraakse militairen variëren van 4900 tot 45.000. Beide partijen maken burgerslachtoffers -tegen de 10.000 doden?- de aanvallers o.a. door een massaal gebruik van clusterbommen. In bevrijde steden wordt ongeremd geplunderd. Weldra regent het aanslagen op de bezetters en wie met hen worden vereenzelvigd. *In Hanoi sterft de Italiaanse arts die het eerste geval, buiten China, van de longziekte Sars signaleerde. In 2002 in Zuid-China ontstaan, reist het virus met vliegtuigpassagiers mee tot in Canada en Frankrijk; meer dan 800 patiënten sterven. * In Nederland begint de vogelpest de massaproductie van eetbare dierenlijken te belemmeren. Minister Veerman velt een vervroegd doodvonnis voor 30 miljoen kippen, eenden, kalkoenen en ganzen. Allengs raken 1300 pluimveebedrijven leeg. Ook hobbykippen gaan eraan. Aan de noodzaak van de massavernietiging twijfelen niet slechts leken. *De Commissie Gelijke Behandeling billijkt het besluit van een Amsterdamse school, de gezichtssluiers (nikaabs) van moslimstudentes te verbieden. In september maken universiteitsbestuurders een afspraak van dezelfde strekking. Bijzondere instellingen mogen ook een hoofddoek(je) -niet hetzelfde als een nikaab- in de ban doen. *Voor de statenverkiezingen (11 maart) komt nog niet de helft van de stemgerechtigden de deur uit. De PvdA (24,1%) boekt wat meer winst dan het CDA (28%). In de nieuwe Eerste Kamer, op 26 mei gekozen, slinkt de nipte meerderheid van CDA (winst) en VVD (verlies) tot 38 van de 75 zetels. *Pech voor Zeeuwse fietsers: het veer Kruiningen-Perkpolder verdwijnt; de Westerscheldetunnel, op 14 maart geopend, mogen ze niet in. *Turkije krijgt een premier met een fundamentalistisch verleden. Afgezworen, zegt Tayyip Erdogan. Hij is nu voor toetreding tot de EU - die niet popelt. De Europese Commissie oordeelt in oktober dat de mensenrechten op papier behoorlijk zijn gewaarborgd. Nu de praktijk nog. *In China kiezen 3000 jabroers Hu Jintao (60) tot opvolger van president Jiang Zemin (76). Ook buitenslands profileert zich 's wereld grootste eenpartijstaat, o.a. met de lancering van zijn eerste ruimtevaarder (15 oktober) en met de Miss World-verkiezingen (december), gewonnen door dochter Rosanna van de Ierse zanger Chris de Burgh. *Meer dan 4,5 miljoen Nederlandse tv-kijkers vermaken zich met de finale van Idols, door de entertainmentindustrie opgezet om aan de vraag naar zingende tienerhelden te verdienen. Jamai Loman (16) wint.

April

*De VS & Co. presenteren Israël en de Palestijnen een 'routekaart' voor een vredesregeling. Beide partijen mompelen ja en doen voorlopig nee. Palestijnse zelfmoordaanslagen (m/v) houden aan. Bij de honderdste -sinds september 2000- sterven op 19 augustus twintig ultraorthodoxe joden, onder wie vijf kinderen. Arafat kan en/of wil de moordenaars in eigen kring niet temmen. In Israël leidt Sjaron het meest rechtse kabinet ooit. Het breidt onverdroten joodse nederzettingen op Palestijns gebied uit, verlengt de 'muur' die Israël moet beveiligen en vele tienduizenden Palestijnen isoleert, laat woningen en andere eigendommen vernietigen en onschuldigen uitroeien, als ze in de buurt zijn van een terroristenleider in wiens richting een raket wordt afgevuurd. Economisch zitten de Palestijnen aan de grond; zes van de tien hebben minder dan twee dollar per dag te makken.

Mei

*In één week twee series aanslagen, in de Saoedi-Arabische hoofdstad Riad (13 mei, 35 doden) en het Marokkaanse Casablanca (16 mei, 43 doden). Beide worden toegeschreven aan Al-Kaida, volgens deskundigen eerder een organisatie van organisaties dan een monolithisch terroristenleger. Van de top is de helft gedood of -zoals op 1 maart Khalid Sjeik Mohammed, leider van het militaire comité- opgepakt. Bijkantoren van Al-Kaida zouden ook betrokken zijn bij aanslagen in Jakarta (5 augustus, 14 doden), weer in Riad (9 november, zeker 17 doden) en in het Turkse Istanbul. Doelwit daar zijn synagogen (15 november, 25 doden) en Britse vestigingen (20 november, 29 doden). *Nul zetels verwerft, bij Belgische kamerverkiezingen, de regerings- en milieupartij Agalev (Anders gaan leven). In november gaat ze zich anders noemen: Groen! Het Vlaams Blok klimt van 15 naar 18 zetels. Premier Verhofstadt regeert door met de andere verkiezingswinnaars, zijn liberalen en de sociaal-democraten. *Het Indonesische leger (geen fameuze handhaver van mensenrechten) begint een campagne tegen de Beweging Vrij Atjeh (idem). In november wordt de noodtoestand in Atjeh verlengd. De autonomie van Papoea, ooit Nederlands Nieuw-Guinea, blijkt in 2003 een wassen neus. Ook daar houdt het leger huis. *André de V., in 2002 tot vijftien jaar veroordeeld, wordt nu vrijgesproken van brandstichting op 13 mei 2000, bij S.E. Fireworks in Enschede. *Bouwbedrijven maken nog steeds illegale prijsafspraken, constateert de overheid. Justitie kan het niet allemaal bijbenen. *Mient Jan Faber, verdediger van de invasie van Irak, moet zijn positie als boegbeeld van het IKV opgeven. *Vaarwel supersonisch flitsverkeer: Air France dankt zijn Concordes af; BA volgt in oktober.

Juni

*Prins Johan Friso verlooft zich (30 juni) met Mabel Wisse Smit, ook 34 en, naar de koningin elkeen verzekert, 'heel lief en begaafd'. Na een tv-uitzending (2 oktober) van Peter R. de Vries, die meer boven water kreeg dan de AIVD, moet Mabel toegeven dat ze koningin en premier onvolledig en onjuist heeft ingelicht over 'zeilcontacten' met de in 1991 vermoorde topcrimineel Klaas Bruinsma. Balkenende deelt het paar een levenslange straf uit: geen parlementaire goedkeuring voor het huwelijk (24 april 2004, Delft) en dus geen lidmaatschap van het koninklijk huis. Oranje-nieuws leverden eerder Irene's oudste dochter, Margarita, en haar man Edwin de Roy van Zuydewijn. Hun zou op allerlei manieren het leven zuur gemaakt zijn door de koningin en andere familieleden die Edwin geen partij voor Margarita vonden. *De EU handhaaft voor diverse sectoren het systeem dat boeren meer subsidie opstrijken naarmate ze meer produceren. Oxfam: ze blijft overschotten in arme landen dumpen. *De oorlog in Oost-Congo, waar rebellen en milities met buitenlandse steun en connecties met multinationals barbaars huishouden, heeft in vijf jaar twee miljoen mensen het leven gekost. Een EU-legertje, in september opgevolgd door VN-troepen uit derdewereldlanden, moet de uitvoering van een incompleet vredesakkoord bevorderen. *In 2002 spendeerden regeringen volgens een Zweedse inventarisatie bijna 800 miljard dollar aan wapens. *Hoewel o.a. hun land er volgens Zalm niet klaar voor is, stemmen de meeste Poolse kiezers voor toetreding tot de EU. Die ziet in mei 2004 ook Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië, de Baltische staten, Malta en Cyprus aanschuiven. In januari 2004 moet 'Den Haag' nog beslissen of hun arbeiders hier meteen welkom zijn. *Opnieuw blijkt de berechting van mogelijk gewelddadige moslimextremisten in Nederland problematisch, omdat de rechterlijke macht bewijsmateriaal van de AIVD moet negeren. *À raison van 10 miljoen euro zoekt een commissie uit hoe hogescholen en universiteiten het slecht functionerende departement van onderwijs te veel geld afhandig hebben kunnen maken. *De aanleg van de Betuwelijn en de hsl-zuid valt minstens 800 miljoen euro duurder uit dan is begroot (Rekenkamer). *Martin Verkerk bereikt als eerste Nederlander de finale van Roland Garros -en is daarin kansloos.

Juli

*Eindelijk signaleert Bush een 'veiligheidsprobleem' In Irak. Het groeit. In november zijn de Amerikanen doelwit van tientallen aanvallen per dag. Hun bondgenoten worden niet gespaard. Ook legio Irakezen sterven: ongeveer honderd bijvoorbeeld wanneer op 29 augustus een autobom ontploft bij een moskee in Najaf. Diezelfde maand treft een andere verwoestende aanslag het VN-hoofdkwartier in Bagdad; onder de 23 doden is topfunctionaris Vieira de Mello. De VN trekken hun personeel terug, later gevolgd door stafleden van het Rode Kruis en Spaanse diplomaten. Medio 2004 -voordat een definitieve grondwet klaar is en verkiezingen zijn gehouden- hopen de VS zeggenschap te geven aan een Iraakse interim-regering. Een sterk verdeelde regeringsraad, in juli door hen benoemd, werkt niet optimaal mee. *In Engeland pleegt wapeninspecteur David Kelly, door zijn superieuren wegwerpelijk bejegend, zelfmoord. Dankzij hem had de BBC kunnen melden, dat de regering een rapport over Saddams wapenarsenaal had aangedikt. *Een Britse toprechter spreekt er schande van dat 660 verdachten, opgepakt in de Afghaanse oorlog, nog altijd volstrekt rechteloos vastzitten op de Amerikaanse basis Guantánamo Bay, Cuba. *In Den Haag begint, energiek gedwarsboomd door de VS, het Internationale Strafhof zijn werk. *EU-voorzitter Berlusconi, premier van Italië, vergelijkt een kritische Duitse europarlementariër met een Kapo. *Eindelijk neemt Zuid-Afrika's president Mbeki de bestrijding van aids serieus. Dit jaar overlijden drie miljoen wereldburgers aan de massavernietigingsziekte. Voor de EU en de VS is de slachting een ver-van-m'n-bed-show, zegt Kofi Annan, vrij vertaald. *Ook een gerechtshof geeft Volkert van der G. achttien jaar. *Minister Donner mag van de rechter, later ook van de Kamer, in gevangenissen celdeling verordonneren. *Lance Armstrong krijgt zijn vijfde Tour de France-zege niet cadeau.

Augustus

*Extreme hitte kwelt Europa: een vervroegd doodvonnis voor velen -onder wie 15000 Fransen-, bosbranden, dalend waterpeil, zorg om de stroomvoorziening. In Wilnis bezwijkt een uitgedroogde veendijk. *Ook in 2003 milieuschade her en der, niet alleen door het broeikaseffect: de mensaap, een op de acht vogelsoorten en de helft van de plantensoorten met uitsterving bedreigd; de Noordzee aangetast (overbevissing, vervuiling); snel smeltend noordpoolijs; de EU onmachtig afspraken over de uitstoot van broeikasgassen (Kyoto) na te komen. *In Afghanistan floreren papaverteelt en opiumproductie; sterven kinderen door fouten van de Amerikaanse Taliban-bestrijders (december); hapert de buitenlandse wederopbouwhulp; en heeft de Navo moeite haar vredesmissie (5500 man) uit te breiden of zelfs op peil te houden. *Vijftig doden bij de zoveelste aanslag van Tsjetsjenen die af willen van de Russische overheersing (ook moorddadig en nochtans in november verdedigd door EU-voorzitter Berlusconi). In oktober laat het Kremlin zetbaas Kadirov tot president van de deelrepubliek kiezen. *Het beest Charles Taylor, president van het verscheurde Liberia (200000 oorlogsdoden), gaat in ballingschap. Om enige vrede te helpen bevorderen, voorziet Nederland VN-troepen van een ziekenhuisschip (november). *Noord-Korea wil zijn kernwapenprogramma alleen opdoeken op voorwaarden die voor de VS onacceptabel zijn. *Balkenende II besluit tot een eenmalig pardon voor zo'n 2200 asielzoekers. Nu Nederland steeds meer asielzoekers afschrikt, worden, met de nodige strubbelingen, opvangcentra opgedoekt. *Arjan Hilbers, ex-toerist in de onveilige Sahara, komt na zes maanden gijzeling vrij. *KPN is uit de verliezen geraakt en heeft nog maar ruim 10 miljard euro schuld. *Omdat hij wegens verdenking van corruptie geen premier van de bijna bankroete en bestuurlijk chaotische Antillen kan worden, zet Anthony Godett zijn onervaren zus op de post. Minister De Graaf wil haar kabinet passeren bij pogingen om de desolate boel op de eilanden te helpen beredderen. In Nederland krijgen diverse gemeentebesturen een punthoofd van groepjes misdadige Antillianen.

September

*Rijksbegroting: geen centje pijn voor de rijken, meer misère voor de armen. Balkenende II bezuinigt o.a. op de huursubsidies, de kinderopvang, de thuiszorg en de gezondheidszorg, inclusief het ziekenfondspakket. Later peutert de Kamer 110 miljoen euro los waarmee, vooral via de gemeentelijke bijzondere bijstand, krepeergevallen wat geholpen kunnen worden. Ook weet het parlement een draconische aanslag op de subsidies van sportbonden en andere maatschappelijke organisaties ietwat te beperken. Op haar eigen budget wil de Kamer niet beknibbelen en de subsidies voor politieke partijen verhoogt ze met de helft. Een Robin Hood-plan van GroenLinks om aalmoezen voor de armsten in te zamelen, krijgt in december eerst wel en later niet de steun van minister De Geus. In die maand blijkt dat de armoede in Nederland weer toeneemt en voorspelt het Planbureau 7 procent werkloosheid in 2004. *Commotie verwekken in 2003 exorbitante inkomens van topmanagers in het bedrijfsleven, aan wie soms na falend beleid nog een megagreep in de kas wordt toegestaan. Een commissie-Tabaksblat zint op beteugeling, maar pakt in december milder uit dan ze eerst van plan was. Wel geeft haar code de aandeelhouders meer zeggenschap. Kritiek oogsten ook de exceptionele beloningen van o.a. omroepbestuurders. Niks aan te doen, zegt staatssecretaris Nijs. *In het Mexicaanse Cancún mislukt een mondiale topconferentie die misschien had kunnen bereiken dat de EU en de VS hun boeren minder subsidiëren om sommige arme landen meer kansen op de wereldmarkt te bieden. *Door de verlieslijdende KLM over te nemen wordt winstmaker Air France, een geprivatiseerd staatsbedrijf, het grootste luchtvaartconcern van Europa. *Jaap de Hoop Scheffer, als CDA-leider te licht bevonden, promoveert tot secretaris-generaal van de Navo. Hoewel de rijksoverheid van oudere ambtenaren af wil, volgt de gepensioneerde diplomaat Ben Bot hem op Buitenlandse Zaken op. *De burgers mogen straks van het kabinet hun burgemeester kiezen. Of dat al in 2006 lukt, is zeer de vraag. Ook aan het parlementaire kiesstelsel wordt gedokterd, ten faveure van regionale kandidaten.

Oktober

*Met moeite sluiten werknemers, werkgevers en de overheid een 'sociaal akkoord'. Geen loonstijging in 2004, hooguit een beetje in 2005. Een nullijn voor topinkomens, prijzen, huren en tarieven zit niet in het pakket. *De sociale stelsels in de EU zijn, o.a. wegens de vergrijzing, hard aan hervorming toe, constateert het Planbureau. *Mede door aids, oorlogen en handelsbarrières lijdt volgens de VN 1 op de 7 aardbewoners honger. *Minister Kamp, stevig bezuinigend op defensie, wil kruisraketten kopen die zonder Amerikaanse inbreng niet te gebruiken zijn. *In de VVD komt een campagne op gang tegen islamitische scholen. Sorry, achterstandsscholen. In november kant Balkenende zich, anders dan eertijds Lubbers, tegen islamitische zuilvorming. *De politie pakt jongens van overwegend Marokkaanse komaf op, wanneer in Amsterdam de 43-jarige Anja Joos is doodgeschopt. Gemeenten met veel Marokkanen hebben volgens onderzoekers extra last van criminaliteit. *Een internationale donorconferentie levert het ontredderde en met schulden overbelaste Irak vooral leningen op. Het Amerikaanse Congres maakt 87,5 miljard dollar vrij voor Irak en Afghanistan. Driekwart gaat op aan militaire uitgaven. *Tot woede van Sjaron c.s. en vele Palestijnen werken prominente Israëliërs en Palestijnen een kant-en-klaar vredesplan uit. 27 Israëlische gevechtspiloten veroordelen de verwoestende acties van hun luchtmacht in bezet gebied als 'illegaal en immoreel'. *Dankzij Amerikaanse druk lijkt een begin van vrede in het etnisch en religieus verscheurde Soedan nabij. *Iran accepteert strengere controles op zijn nucleaire bezigheden. *Westerse investeerders schrikken wanneer Poetin c.s. aandelen van oliegigant Joekos bevriest en topman Chodorkovski, politiek opponent, laat oppakken. *Albert Heijn, dat klanten verliest sinds een man van tien miljoen Ahold aanvoert, ontketent een prijzenoorlog onder supermarkten maar blijft de duurste. * Wielrenster Leontien Zijlaard-van Moorsel, die in augustus haar wereldtitel op de baan (achtervolging) prolongeerde, legt in Mexico in één uur 64,349 kilometer af. Geen vrouw fietste ooit zo rap.

November

*Een schisma dreigt in de anglicaanse wereldgemeenschap wanneer in de VS een homobisschop, Gene Robinson, wordt gewijd. *De Acht Mei Beweging, vergrijsd en slecht bij kas, gaat de weg van alle vlees. *Met hun protesten stimuleren Balkenende en Donner de belangstelling voor persiflages op de koningin en haar huis. *Een 6-0-zege op Schotland verzekert een ander Oranje te elfder ure van deelname aan het EK voetbal. *Gevangenen hebben het beter dan inzittenden van verpleeghuizen, menen belangenorganisaties. Een van die huizen voert een 'pyjamadag' in, wegens subsidiegebrek. Nietes, wegens mismanagement, weet de bezuinigende overheid meteen. *Op 24 november staat er 's morgens in Nederland 466 kilometer file. *Om de 1100 Nederlandse militairen in de Iraakse woestijn te helpen beschermen, stuurt de regering zo'n tachtig commando's derwaarts. *De rest van de EU gedoogt dat Duitsland en Frankrijk met hun begrotingstekorten (zie onder januari) zogenaamd bindende afspraken schenden. Zalm briest machteloos. Even later ziet het Planbureau Neêrlands tekort in 2004 óók tot boven de EU-norm stijgen. *Na verkiezingsfraude dwingen betogende massa's in het armlastige Georgië president Sjevardnadze (75) tot aftreden. *Bij Noord-Ierse verkiezingen triomferen de fanatieke ds. Paisley (77) & Co en zijn dito katholieke tegenstanders.

December

*Een verwilderd ogende landloper, door Amerikanen uit een kuil bij Tikrit opgevist, blijkt Saddam Hoessein te zijn. *Straf voor Duitsland, Frankrijk en Rusland: omdat hun regeringen zijn oorlogs- en bezettingspolitiek verwierpen en maar bleven zeuren over een vervroegd Amerikaans vertrek uit Irak, gunt Bush hun bedrijven daar geen werk. *Máxima bevalt van een dochter: Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria. *Gemeenten weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers die nergens heen kunnen, te laten verrekken. *Rotterdam slaat alarm wegens Verelendung door een teveel aan kansarme nieuwkomers (lees: vreemdelingen). Het kabinet belooft hulp. *Autochtone noodkreten over oplopende pensioenpremies, die de laatste jaren al met 40 procent zijn gestegen. Onder andere door de koersval van aandelen zijn reserves verdampt en pensioenregelingen versoberd, soms aanmerkelijk. *Terwijl een -vooral hervormde- minderheid afscheiding beraamt, stemmen synodes in met de vorming, op 1 mei 2004, van één Protestantse Kerk in Nederland voor hervormden, gereformeerden en lutheranen. *De zoveelste stimulans voor euroscepsis: mede door ruzie over de toekomstige machtsverdeling mislukt een topconferentie die de EU een grondwet had moeten bezorgen.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden