Israel handelt uit noodweer Laat Europeanen eerst hand in eigen boezem steken

In Trouw van 28 december doet emeritus predikant Joop Simonse een emotioneel beroep op het rechtvaardigheids en barmhartigheidsgevoel van de Israelische leiders om een einde te maken aan de uitwijzing voor twee jaar van 415 leden van Hamas naar Libanon.

R. EVERS (MR. DR.)

Zijn argumenten zijn voornamelijk religieus van aard. Voor de duidelijkheid geef ik zijn gedachten kort weer:

het Israelische bestel moet de rechtvaardigheid van de tora uitstralen, hetgeen ook de levensorientatie was van de tora-getrouwe jood Jezus;

slaven waren jullie in Egypte, nu mogen jullie zelf nooit meer over anderen heersen;

ontferming uit de tora betekent, dat wij medelijden moeten hebben met het Palestijnse volk, dat schreeuwt om bevrijding;

de bijbelse vergelding moet voornamelijk in de sfeer van financiele compensatie gezocht worden;

van christenen wordt vaak onvoorwaardelijke steun aan het joodse volk verwacht, hetgeen bijna onmogelijk wordt na de verschrikkelijke beelden van de verbanning in Libanon.

De selectieve verontwaardiging van de predikant, gelardeerd met bevrijdingstheologische argumenten schiet mij in het verkeerde keelgat. Ik wil niet goed praten wat er aan geweld gebeurt maar zijn semiprofetische, kritische begeleiding van Israels handel en wandel zijn misplaatst, omdat slechts Israel onder de loep wordt gelegd en verketterd wordt terwijl niet wordt ingegaan op de achtergronden van het conflict en de voorafgaande agressie. Simonse benadert het Midden-Oostenconflict eenzijdig en bevooroordeeld en vergeet dat Israel nog steeds in oorlog is met veel buurlanden, wat het doel is van Hamas, de politieke omgeving in het Midden-Oosten en de voorgeschiedenis van de verbanning. Ook de bijbel leest hij selectief en onsamenhangend.

Hamas betekent 'geloofsijver'. Op 18 augustus 1988 gaf Hamas een Handvest uit, waarin wordt uitgegaan van een heilige oorlog tegen Israel, de Jihad, waarbij compromissen onmogelijk zijn. Hamas ziet zichzelf als een onderdeel van de Pan-Arabische Moslim Broederschap. Volgens Clinton Baily, een islamdeskundige, kunnen deze fundamentalisten rekenen op steun van tachtig procent van de inwoners van de Gazastrook.

Raffi Israeli, hoogleraar islamitische beschaving aan de Hebreeuwse universiteit te Jeruzalem, wijt de opkomst van Hamas aan het succes van het revolutionaire Iraanse model. Hij luistert iedere week vrijdag om 11 uur naar Arabische radiostations, die de moskeepredikaties uitzenden. Wat de imams zeggen is onbeschrijfelijk: "Zij overladen de mensen met perverse leugens, verachten niet alleen zionisten maar ook joden en baseren zich op citaten uit de koran, die gaan over de strijd tussen de Profeet en de joden. Zij beschouwen dit niet als een historische gebeurtenis, die 1 300 jaar geleden speelde maar gaan hiermee door als waardevol middel om een politieke boodschap uit te dragen. Iedereen die Arabisch verstaat, kan zelf luisteren."

Hamas heeft zich ontpopt als een fanatieke terroristische organisatie, die er op gebrand is het lopende vredesproces te doen mislukken. Het Handvest predikt slechts haat. In artikel 32 wordt verwezen naar de Protocollen van de Wijzen van Zion, de expansiedrang van het wereldzionisme, dat Palestina van de Nijl tot de Eufraat wil uitbreiden, een groot joods monsterkomplot om de wereld te beheersen: "Het verlaten van het tijdperk tegen het zionisme is hoogverraad en vervloekt is hij, die dat doet" . Vrijmetselaars en Rotaryclubs zijn slechts lakeien en spionnen van de zionistische samenzwering (artikel 17, 22 en 28). De openingswoorden luiden "Israel zal bestaan totdat de islam het van de kaart zal vegen" .

Op last van Hamas zijn honderden Palestijnen tijdens de intifada buitenrechtelijk geexecuteerd, werd gepoogd Feisal Hoesseini te vermoorden om zijn 'collaboratie' tijdens de vredesonderhandelingen en met de regelmaat van de klok heeft Hamas verklaard met alle mogelijke middelen het vredesproces te zullen torpederen.

We hebben het hier niet over provo's uit de jaren zestig maar over een wijdverbreide, gevaarlijke terroristische organisatie, die de joden zonder pardon in zee wil drijven. "Jihad is een plicht voor iedere moslim." (artikel 14). Israel is in oorlog en handelt uit noodweer. In het onderhavige conflict staan twee volkeren tegenover elkaar. Bij de moord op zes Israelische soldaten en politieagenten was geen sprake van individuele schuld maar ging het om een groepsschuld, waar collectieve bestraffing de meest aangewezen weg is. Israel was er met de uitwijzing slechts op uit de infrastructuur van het moorddadige verzet tegen het vredesproces voor enkele jaren buiten spel te zetten.

Simonse sluit zijn ogen voor de wijze waarop de omringende landen ageren tegen de moslim-fundamentalisten: in Egypte werden de afgelopen maand 800 fundamentalisten gearresteerd en 8 ter dood veroordeeld. Syrie heeft zijn problemen met Hamas veel eerder en radicaler 'opgelost': in de stad Hama werden 30 000 moslim broeders ongenadig weggebombardeerd. Bovendien staan de Hamas en de PLO elkaar op straat in vuurgevechten al jaren naar het leven. Libanon heeft humanitaire hulp voor zijn moslimbroeders tegengehouden. TV-ploegen werden toegelaten maar het domme TV-beeld registreert niets van de achtergronden.

Ik sluit mijn ogen niet voor dit hele kleine stukje van de realiteit maar het gaat mij te ver deze 'deportatie' te vergelijken met die van die andere bezetter, zoals u insinueert. Kan meneer Simonse in goede gemoede in Israel een kamp aanwijzen waar 850.000 uitgemergelde Palestijnen als beesten de gaskamers worden ingedreven, zoals in Treblinka gebeurde?

Israel heeft zich de protesten uit het Westen te voren gerealiseerd net zoals dit het geval was toen het - gelukkig maar! - in 1981 de Iraakse kernreactor bombardeerde. Alom kritiek toen. Tien jaar later mocht Amerika de grootheidswaanzin van Saddam Hoessein opruimen. Niemand vraagt zich af wat er gebeurd zou zijn als Irak een kernbom had gehad. Israel werkt preventief voor een werkelijke vrede op de lange duur.

En ook u realiseert zich net als ik, dat zodra de Libanese, door Hamas gevoede publiciteitsstunt geluwd is, de uitgewezenen, die overigens vrij gewillig zijn, meer voedsel zullen krijgen en zullen uitwijken naar Arabische hoofdsteden tot het moment dat zij de vrede geen schade meer kunnen berokkenen.

De religieuze argumenten van Simonse missen eveneens hun doel. De volgelingen van Jezus hebben het Oude Testament grotendeels verworpen en veranderd in een spoorboekje voor het Nieuwe. U heeft de bijbel slecht gelezen. Het is waar, dat wij geen oorlog mogen voeren zonder eerst vrede aan te bieden. Dit heeft Israel ontelbare malen gedaan. De door christenen verworpen talmoed, de leidraad voor het joodse leven stelt zonder meer, dat "wanneer iemand het erop aanlegt u te doden, u hem voor moet zijn" , een stelregel, die ieder zinnig mens zal beamen. Geen identiteitszwakte in de zin van "slaat u mij op de rechterwang, dan keer ik u mijn linkerwang toe" maar de overtuiging, dat de dragers van de joodse religie als oorsprong van de grote wereldgodsdiensten iets zinvols te verdedigen hebben. De gerechtigheid, barmhartigheid en ontferming van de tora zijn realistisch. In tijden van oorlog gelden andere maatstaven, die u ook in de bijbel kunt nalezen. Financiele compensatie voor schade aan andermans lijf hoort thuis in het burgerlijk wetboek, niet in het oorlogsrecht. Bovendien zou ik u willen vragen waarom dit recht slechts van een kant zou moeten komen. Heeft Hamas ooit aangeboden wat dan ook te compenseren?

Als u de bijbel zo nauwgezet leest zal u duidelijk zijn geworden, dat het land Israel is toegezegd aan het volk Israel en niet aan de Arabieren. Ismael werd weggestuurd op last van God Zelf. De hele strijd van Hamas en de PLO is dus onbijbels omdat zij iets proberen te krijgen dat door niemand minder dan God aan ons is toegezegd. Realiseert Simonse zich, dat bij de uittocht uit Egypte honderdduizenden Egyptenaren door de Engel van God zelf werden verdronken in de Rode Zee? Het is fout de bevrijdingstheologie te verheerlijken. Tijdens het Pesach (Paas) feest gedenken wij ook de Egyptische doden. Niemand in Israel is blij met de onderdrukking van het Palestijnse volk. Ik ben zelf in Judea en Samaria geweest. Je bent daar als jood je leven niet zeker. Iedere Israelische bus vertoont minstens 20 steeninslagen.

Het is oorlog maar gelukkig ligt vrede in het verschiet. Van christelijke zijde verwachten wij geen onvoorwaardelijke steun. Wel hoopt het joodse volk, dat niet te scheiden is van het Israelische, op een objectieve beoordeling van het conflict en de daaruit voortvloeiende geweldsdaden. Israel is niet onfeilbaar maar laat de Europeaan eerst zijn morele hand in eigen boezem steken voor hij zich mengt in conflicten 3000 kilometer verderop.

Abraham heeft vele beproevingen doorstaan en is zijn God trouw gebleven. Laat de christen zijn oorsprong ook trouw blijven!

De auteur is hoofd van het Nederlands Israelietisch seminarium en rabbijn van het Nederlands Israelietisch Kerkgenootschap.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden