Imams maken tolerante islam belachelijk

De Koran spreekt zich nergens met zoveel woorden uit over homoseksualiteit, noch over de manier waarop mensen elkaar liefde betonen. Imams die homoseksualiteit veroordelen zijn vooral verontrust over de toenemende openbaarheid van homoseksualiteit onder moslims.

Bea Lalmahomed

Nu homoseksualiteit zich in de islamitische gemeenschap steeds meer openbaart, proberen imams krachtig dit aan banden te leggen. De islam is de meest tolerante godsdienst, maar met hun vasthoudende en conservatieve denken hebben imam Kahlil el-Moumni, die amper geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving, en zijn collega's de islam in een heel slecht daglicht geplaatst.

De bewering dat homoseksualiteit een ziekte, heel erg slecht, onbeschaamd, schandelijk en niet te tolereren is, ontbreekt in de Koran en ook een verbod op homoseksualiteit wordt in de Koran niet in zulke bewoordingen gevonden.

Dat geldt nog minder voor de uitspraken van imam Rehmaan van de Taibah moskee. Hij zegt in NRC Handelsblad: ,,Homoseksualiteit kan niet, is onbeschaamd, onbetamelijk, schandelijk en niet te tolereren. Een gevaar voor de samenleving''. Rehmaan probeert zijn gelijk te halen door in het wilde weg te verwijzen naar verzen uit de Koran die hij niet concreet citeert. Met soortgelijke uitspraken veroordelen ook andere imams homoseksualiteit.

Sinds het heengaan van de profeet maken geestelijken misbruik door de volgelingen hun denken en wil op te leggen door uitspraken te misvormen en die te plaatsen onder de noemer 'islamitische wetten en regels'.

Op een listige wijze trekken zij koranteksten uit hun verband en zetten die naar eigen hand. Indien het hun bedoeling was om de snelle groei van homoseksualiteit onder islamieten een halt toe te roepen dan hebben de imams dat dit keer totaal verkeerd aangepakt. Onbedoeld hebben zij de Nederlandse samenleving nieuwsgierig gemaakt en gemotiveerd om de Koran zelf open te slaan. De brandende vraag in de Nederlandse samenleving is nu: ,,Wat vermeldt de Koran werkelijk over homoseksualiteit?''

Imam Rehmaan verantwoordt het verbod op homoseksualiteit door te verwijzen naar hoofdstuk 7 vers 80: ,,Waarlijk, gij komt in wellust tot de mannen in plaats van de vrouwen; neen, gij zijt een buitensporig volk''. Analyseren wij dit vers dan gaat het hier voornamelijk om de kerngedachte wellust waarmee zielsgenot of seksuele gevoelens van mannen wordt bedoeld. Dit vers wordt door Rehmaan geconcretiseerd naar wellust van homoseksuele mannen die hij vervolgens interpreteert als een ziekte die uitgeroeid moet worden. Maar in weldenkend Nederland zijn er meerdere zienswijzen. Ook de Koran waaruit hij citeert denkt daar anders over tenzij de teksten gelezen en geïnterpreteerd worden zoals zij die wensen te lezen. Dit is heel vaak het geval bij imams, die er een handje van hebben om verzen los van elkaar te lezen. Zij negeren het heilige voorschrift om koranverzen met elkaar te verbinden en scheppen zo bewust een vertekend beeld. Een voorbeeld is de verwijzing van imam Rehmaan naar hoofdstuk 7 vers 80. Hij had zichzelf en andere islamieten heel veel ellende kunnen besparen als hij de moeite genomen had om bij dit vers een link te leggen met hoofdstuk 11 vers 79, 80 (geschiedenis van Lot) het volgende: ,,(...) Voorzeker weet gij dat wij geen aanspraak hebben op uw dochters, en waarlijk gij weet wat wij wensen''. Waarop Lot zei: ,,Ah dat ik de macht had om u terug te drijven, veelmeer zal ik mijn toevlucht nemen tot een sterke steun''. Hiermee geeft de profeet Lot aan dat hij homoseksualiteit toen al niet heeft kunnen stopzetten omdat Allah hem nooit die macht heeft gegeven. Sterker nog: Allah bereidt zijn volgelingen in hoofdstuk 36 (oh, mensheid) vers 36 voor op het volgende: ,,Glorie zij Hem (Allah), Die van alle dingen paren schiep, van wat de aarde voortbrengt en van hun soort en van wat zij niet kennen''. Concreet maakt de Koran hier melding van twee geslachten die op hun beurt weer twee paren onderscheiden. Het mannelijk geslacht kent ook paren. Hiermee leert de Koran dat ook deze scheppingsvariant het werk van Allah is.

Terecht merkt imam Faruk üzer (NRC, 9 mei) op dat een homoseksuele man geen vrouw wil hebben. Dit is begrijpelijk omdat een homoseksuele man zich niet seksueel aangetrokken voelt tot vrouwen vanwege zijn geaardheid. Imam Faruk rechtvaardigt zijn uitspraak uit zorg dat het menselijk ras langzaam maar zeker zal uitsterven. Het mag duidelijk zijn dat de imam met Allah's schepping een groter probleem heeft dan met de homoseksualiteit zelf.

Imam Faruk üzer dient zich te herinneren dat de profeet Lot ruim 4000 jaar geleden tevergeefs getracht heeft homoseksualiteit stop te zetten in Sodom. Desondanks is de aarde anno 2001 overbevolkt. Dus zo'n vaart zal het zeker niet lopen. Heb vertrouwen in Allah (Al-Baqarah 2 vers 32).

De imams staan niet alleen in het verkeerd interpreteren van Koranteksten. Ook docent homostudies aan de Universiteit van Amsterdam Gert Hekma heeft een interpretatieprobleem, maar hij ziet bovendien kans om onze Koran (vol van wijsheid) aan te vullen met teksten van eigen maaksel. Zo zegt Hekma in Trouw (11 mei) het volgende: ,,Daar staat inderdaad een verbod op anale seks''. Ik zou de Koran van Hekma graag eens willen lezen.

Ter verduidelijking, de Koran erkent het bestaan van de homoseksualiteit als schepping van Allah, maar is nooit en te nimmer ingegaan op seksuele handelingen. Daarin worden wij mensen vrij gelaten in hoofdstuk 2 vers 223: ,,Uw vrouwen zijn u een bouwland, ga derhalve tot uw bouwland in wanneer of zoals gij wilt, en doe van tevoren goed van uw zelf''. Een brede tekst waarin Allah zowel hetero's als homoseksuelen de vrijheid geeft om hun seksuele handelingen zelf te bepalen.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden