Het regeerakkoord in punten

Geen privatisering Schiphol

De Nederlandse staat gaat de aandelen Schiphol niet naar de markt brengen. Ook het voornemen van huidig minister Zalm om de gemeente Amsterdam te dwingen haar aandelen te verkopen, gaat niet door.

JSF gaat door

Er verandert niets bij de Nederlandse deelname aan het Amerikaanse JSF-project. Nederland blijft meedoen aan de ontwikkeling van de nieuwste generatie gevechtsvliegtuigen, in de hoop op lucratieve orders voor de luchtvaartindustrie. In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat Nederland uit het project moet stappen, maar dat heeft Bos niet binnen weten te slepen. Als de Joint Strike Fighter straks klaar is, bekijkt het nieuwe kabinet in 2010 nog wel een keer of het Amerikaanse toestel qua kwaliteit, prijs en levertijd beter is dan andere straaljagers.

Zuiderzeelijn

Het kabinet belooft de drie noordelijke provincies er alles aan te doen om de snelle verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland, de Zuiderzeelijn, mogelijk te maken.

VN-mandaat nodig

’Een adequaat volkenrechtelijk mandaat is vereist bij deelname aan Nederlandse militaire missies.’ Hoewel het nieuwe kabinet hiermee de noodzaak van een VN-mandaat voor interventies stevig vastlegt, maakt het in de praktijk weinig uit. Op alle buitenlandse militaire missies van Nederland zat wel ergens een VN-stempel. Het zinnetje over het volkenrechtelijk mandaat in de toekomst is in het regeerakkoord gekomen nadat de PvdA door een CDA-blokkade niet het gewenste onderzoek kreeg naar de kwestie-Irak. Bos wilde ’met het oog op de toekomst’ terugblikken op de Irak-oorlog van 2003 en zei in de campagne dat Nederland niet te veel achter de blauwe ogen van de George Bush moet aan lopen.

Meer geld voor wapens

Voor defensie en vredesmissies trekt het kabinet 200 miljoen euro extra uit. De militairen hebben vooral behoefte aan meer vliegtuigen en helikopters voor transport.

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking kan op 200 miljoen euro extra rekenen. Het door deze drie partijen als ’heilig’ beschouwde investeringscijfer voor de hulp aan de arme landen blijft bestaan: 0,8 procent van het nationaal inkomen gaat naar deze pot. Daar bovenop wil het kabinet geld beschikbaar stellen voor meer duurzame energie in de arme landen.

Integratie

De verplichte inburgering van nieuw- en oudkomers blijft gehandhaafd. Daarnaast krijgen ook ouders van kinderen die op driejarige leeftijd een taalachterstand blijken te hebben, een verbrede leerplicht. De peuters zelf zullen via vroegschoolse educatie en aparte schakelklassen op het vereiste niveau worden gebracht.

Het kabinet wil een Handvest verantwoord burgerschap ontwikkelen, waarin de grondwaarden van onze samenleving moeten staan. Hierover moet een publiek debat komen.

Emancipatie

Het kabinet komt met een nieuwe Emancipatienota. Met name wil het kabinet de ongewenste uitval van vrouwen in de leeftijd van 35 tot 40 jaar tegengaan en hun reïntegratiekans verhogen.

Er komen gerichte maatregelen, in het bijzonder in etnische kring, ter bestrijding van discriminatie en geweld tegen homo’s.

Inkomensbeleid

Het beloningsbeleid aan de top van het bedrijfsleven wordt niet wettelijk aangepakt. Wel worden de topinkomens bij de (semi-)overheid gemaximeerd, en zal de ontslagvergoeding voor topbestuurders in deze sectoren maximaal een jaarsalaris worden.

De nieuwe regering streeft naar een evenwichtige inkomensontwikkeling met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten dragen. Zo komt er extra geld beschikbaar zodat gemeenten kwetsbare groepen gericht kunnen ondersteunen. De toeslag voor gehandicapten en chronisch zieken wordt overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De arbeidskorting wordt inkomensafhankelijk.

Zorg

Er komen extra middelen beschikbaar voor verpleeghuiszorg, maar tegelijkertijd moet de bureaucratie fors worden teruggedrongen. Om in te spelen op de toenemende noodzaak en wenselijkheid van de woon- en zorgbehoeften zal het kabinet bevorderen dat wonen en zorg financieel gescheiden worden. Als dit kostenbesparing oplevert, wordt dit geld voor de helft teruggegeven in lagere ziektekostenpremies en de andere helft wordt teruggestopt in de zorg.

Bestuur

Gemeenten worden samengevoegd als daar lokaal genoeg steun voor is. Provincies toetsen dat. De rijksoverheid kijkt alleen naar een correcte gang van zaken. De Kroon (lees: de minister van binnenlandse zaken) blijft burgemeesters en commissarissen van de koningin benoemen. Maar gemeenteraad en Provinciale Staten doen een bindende voordracht. Het kabinet kiest niet voor één Randstadprovincie. Wel zal onder leiding van een minister een urgentieprogramma (voor wonen, werken en bereikbaarheid) worden opgesteld.

Veiligheid

Balkenende IV komt net als zijn voorgangers met een veiligheidsprogramma. In de periode 2008-2010 moet de criminaliteit een kwart lager lager zijn dan in 2003. Er komt voorlopig geen landelijke politieorganisatie. Eerst krijgen de korpsen de gelegenheid om te bewijzen dat ze beter kunnen samenwerken. Voor eind 2008 wordt de balans opgemaakt en beslist of een landelijke politieorganisatie toch nog nodig is.

Onderwijs

Schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden gratis. Bestrijding van schooluitval wordt krachtig bestreden, evenals de scheiding tussen ’zwarte’ en ’witte’ scholen. Om te bevorderen dat alle kinderen gelijke kansen hebben om te worden toegelaten op een school, wordt vanaf 2008 gewerkt met vaste aanmeldmomenten voor het basisonderwijs.

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden