Hekel aan Joke de Kruijff, Youp van 't Hek vergeten en kandelaar in de brand

Goede wensen en verwensingen hielden elkaar bij de inzendingen van de kerstprijsvraag 1995 aardig in evenwicht. De puzzel die al voor het negende achtereenvolgende jaar in de kersteditie van Trouw stond, was namelijk lastig - misschien wel lastiger dan al zijn voorgangers. 'Sadistisch lastig', vond een enkeling zelfs.

HARO HIELKEMA

De opdracht om bij 101 uitspraken de juiste persoon te vinden, heeft velen meer hoofdbrekens dan ooit bezorgd. Het puzzelen kostte 'bloed, zweet en tranen'. Het was 'slecht voor de volksgezondheid', het was 'vreselijk' en het was 'nachtwerk en spierpijn'. En sommige inzenders wilden zich na de feestdagen zelfs tot hun huisarts wenden, omdat ze vrezen dat hun geheugen achteruit holt. Medisch gezien zal dat ook wel kloppen, al mogen ze zich troosten met de gedachte dat de prijsvraag ook voor nog al wat redacteuren van deze krant een (te) zware kluif was. 'Er is het afgelopen jaar ook weer zoveel gebeurd en geschreven, het is haast niet bij te houden', schreef een lezer. Inderdaad: 5712 redactionele pagina's.

Sommige inzenders hadden zich na de vorige puzzel voorgenomen meer aandacht aan de krant te besteden ('Je wilt toch ook niet het idee hebben dat je 'm voor niks hebt zitten lezen'), maar twijfelen achteraf aan zichzelf. 'Veel politiek' klaagde de een, 'veel religie' schreef de ander. En bij het lezen van al die uit hun verband gerukte uitspraken, dacht iemand aan de dichtregels van Hans Andreus: 'Er is geen naam die klopt, geen woord dat niet vroeg of laat uiteenvalt.'

Met de hele familie (van 7 tot 70 jaar) is er soms gezocht, met is er gebeld of gefaxt om de oplossing te vinden. Sommigen hebben er drie kerstdagen aan gewerkt, anderen zaten oudejaarsavond 'met man/vrouw en macht' zo ingespannen over de krant gebogen dat ze zelfs Youp van 't Hek vergaten en weer anderen waren 'koortsachtig tot diep in de kerstnacht met rode ogen' op zoek naar de oplossing. Voor de een was het puzzelen zodoende een versterking van de familieband, voor de ander bracht die 'beruchte pagina' het huiselijk leven met kerst in de war: 'Wordt er vandaag eigenlijk nog gegeten' luidde daar vaak de vraag. Eén familie lag om 2 uur in de kerstnacht nog zo ingespannen op de vloer over de krant gebogen, dat de 'zevenarmige kandelaar' vlam vatte. En elders had de moeilijke opgave invloed op 'de stemming en de rivaliteit binnen de familie'.

Een van de inzenders vroeg zich vertwijfeld af of er nog wel een leven was na de puzzel en hoe hij de rest van de kerstvakantie moest doorkomen. 'Twee dagen zwoegen met de complete familie, dus precies moeilijk genoeg', liet een ander weten. Iemand had de opgave al twee maal bij het oud papier vandaan gehaald, voordat hij toch de eindstreep haalde. 'Echt kicken' was de opgave, 'leuk maar lastig' of 'lekker moeilijk' - slechts een enkeling vond de prijsvraag 'niet al te moeilijk' of schreef: 'Ik ben trots; voor het eerst in al die jaren gelukt de prijsvraag op te lossen.' Naast verzuchtingen stonden er ook tevreden woorden op de briefkaarten ('Eindelijk weer eens een puzzel op niveau, na die slappe hap van de laatste jaren').

Het lijkt wel alsof steeds meer lezers het hele jaar door de krant bewaren voor hun 'traditionele kerstobsessie' of 'rituele verslaving'. Want die kerstprijsvraag is 'onontkoombaar en onuitstaanbaar'. 'Geen stol, geen krans, geen wildbout smaakt, als niet de puzzel is gemaakt.' Eén abonnee zat op zaterdag 23 december zelfs om 6 uur al gespannen te wachten op het geklepper van de brievenbus. En één inzendster was met de kerst speciaal uit Hongarije overgekomen om zich aan deze 'plezierige pijniging' te kunnen blootstellen.

'Dankzij de ijzel' zijn velen er toch uitgekomen, al waren het er minder dan andere jaren en al hadden sommigen meer dan anders zitten goochelen en combineren/deduceren. Waren de citaten al vaak een opgave, de oplossing was voor velen een minstens zo raadselachtige zin:

'Is het niet wonderlijk en ondoorgrondelijk dat over treinrails die naar rampen leidden, nu vrienden naar hun vrienden rijden?'

Een 'wonderlijke en ondoorgrondelijke zin', schreef een inzender. Anderen vonden het wel een mooie kerstgedachte, die sommigen (met een vraagteken) toeschreven aan Ed van Thijn, Jan Pronk, dr. Loe de Jong of W.L. Brugsma. Het was echter een tekst van de schrijfster Judith Herzberg, gedeclameerd door actrice Kitty Courbois bij de vijftigste herdenking van de bevrijding in Carré (Trouw van 5 mei 1995). Het citaat geeft het dilemma van Herzberg aan: ze heeft nu goede vrienden in Duitsland, het land waar bijna haar hele familie in de oorlog is uitgemoord.

Er waren inzenders die de tekst vorig jaar al uit de krant hadden geknipt en op het prikbord gehangen of in hun agenda gestopt. Maar dat waren er maar een paar. Velen worstelden met het citaat, gokten eerst op woorden als 'tovertrein', 'misdienaar' en 'lijken onder de grond' of bleven aanvankelijk steken in een soort 'oote boe'-gedicht. Het vinden van het woord 'treinrails' was een belangrijk middel om op het juiste spoor te komen. Er waren geen weggevertjes in de vorm van leestekens en hoofdletters (mopperden sommigen en juichten anderen). De oplossing bestond voor meer dan de helft uit de letters n, e, r en d, wat bij twijfel weinig houvast gaf. En er zaten in de prijsvraag ook nog eens twee slordige fouten (het woord 'leidden' in de oplossing moest met twee d's geschreven worden en in citaat 61 van overste Karremans was het woordje 'geen' weggevallen).

Wie nog nooit van 'ene' Reinout Oerlemans (uit 'Goede tijden, slechte tijden) had gehoord, zocht de bruine ogen (63) tevergeefs bij Marga van Praag of Jack van Gelder. Het 'Trima Kassi' (Dank u wel) dat koningin Beatrix in Indonesië uitsprak, zorgde voor problemen (69). Bondsdominee Marinus Baan die zich tegen het 'Samen op Weg'-proces verzet, was een grote onbekende (97). En Joke de Kruijff was voor één inzender zelfs een ramp met 'Morgen ben ik de bruid' (14), een tekst uit de musical 'Willeke' waarin zij de hoofdrol zingt: 'Ik ken haar absoluut niet, maar heb toch een hekel aan haar gekregen. Dus als ze morgen met haar huwelijksaanzoek op de stoep staat, gebeuren er vervelende dingen.' Daar stond dan weer tegenover dat 'het thuisbrengen van Willem-Alexander en Carry Tefsen' een inzender 'zelden zo veel plezier heeft verschaft'.

Eén lezer vraagt of er dit jaar ook een zomer-editie komt, een ander verheugt zich al op de krant van dinsdag 24 december of schrijft dat de kerst '96 hem niet snel genoeg kan komen en een paar trouwe deelnemers wijzen erop dat dan de 'jaarlijkse uitspraken-parade' voor de tiende keer zal (moeten) verschijnen. Het liefst 'met wat meer excentrieke en/of komische uitspraken'.

Voorlopig volstaan we met de vermelding van de inzenders die een boekenbon van 100 gulden tegemoet mogen zien: J. van Belzen (Maarssen), J. de Boer (Wezep), C. Constandse (Utrecht), G.J. de Jong (Amstelveen), J.B. de Jong (Langerak), G.H. Schutte-Snieder (Zwolle), J. Sijpkes (Culemborg), A. de Vries-de Zeeuw (Delft), N. Wierda-Busink (Apeldoorn) en J. Wynia (Den Ham).

De wandeldoos 'Wandelen in Nederland' wordt gestuurd naar: S.L. Baale-Lim (Zoetermeer), Kees van den Berg (Harmelen), G.T. Bloemhof (Gouda), Eefke Boer (Amsterdam), D. Bojaga (Zwolle), H.A.M. Brouwer (Enschede), fam. Van Galen (Krommenie), A.M. de Hoogh (Brummen), A.M. van Hoorn (Den Bosch), G.P. Klooker (Weesp), Nico Lassing (Amsterdam), S. Loonstra (Emmen), Wietske van Marle (Oostvoorne), J.C. Meerman-Krook (Gouda), M. Mesdag (Amsterdam), fam. Meijer (Groningen), R. Otten (Hoogeveen), Hanneke Pennartz (Amstelveen), Annelies Schreurs (Laren), P. Snoep (Scheemda), Lex Veldboer (Amsterdam), D. Verloop (Zwolle), Pim Weltemede (Maassluis), B. Wiarda (Meppel) en J. Zijlstra (IJsselmuiden).

1 Ik dacht: 'Dit was het dan'. Maar toen ging de noodverlichting aan en wist ik me een weg te banen uit het het inferno. Lee Towers, zanger

2 Het was zacht, om niet te zeggen superzacht, en dan druk ik me nog zacht uit ook. Rintje Ritsma, schaatser

3 Henny Huisman is veel meer mijn voorbeeld dan Rudi Carrell. Henny kan van een drol een taartje maken. Linda de Mol, tv-presentatrice

4 Iedereeen is gek geworden en vindt alles maar normaal. Ergens achter een zolderraam zit een mannetje dat het niet meer snapt. Youp van 't Hek, cabaretier

5 Je moet alleen dat bord voor je kop zien. Raymond van Barneveld, darter

6 Ik houd al langer van deze man dan ik me kan herinneren. Ik wil op zekere dag zijn vrouw zijn. Camilla Parker Bowles, Engelse

7 Het beslissende moment bestaat niet. Werry Crone, fotograaf van het jaar

8 Ik heb nergens spijt van. Het is misschien een afwijkend leven maar spijt zou ontrouw aan mijn idealen betekenen. Het is moeilijk om altijd consequent te zijn en ook ik heb fouten gemaakt, Maar, om met Edith Piaf te spreken: 'Je ne regrette rien'. Jan 'Poncke' Princen, mensenrechtenactivist/deserteur

9 Ik spreek het liefst mijn eigen taal. François Mitterrand, president van Frankrijk

10 Het gaat om een experiment met 5000 banen. Ik begin liever rustig en sla volgend jaar de grote slag, dan dat ik volgend jaar een terugslag moet verwerken. Ad Melkert, minister van sociale zaken en werkgelegenheid

11 Wat me het meest ergert en raakt is het wijzen met het vingertje: machtsvorming, gevaar! Ik zou die vinger willen ombuigen en terug willen wijzen naar de machtsblokken die zeventig jaar lang hebben bepaald wat we wel en niet mochten horen en zien. Joop van den Ende, tv-producent

12 De Oranjes hebben geen verstand van publiciteit. Ben Holthuis, hoofdredacteur Weekend

13 Het is onzin dat een preek niet lang mag duren. Mensen kunnen moeiteloos luisteren naar iets dat mooi is, al duurt het een uur. Je moet het verhaal het werk laten doen, als de bal bij Ajax. Nico ter Linden, voormalig predikant Westerkerk

14 Morgen ben ik de bruid. Joke de Kruijf, zangeres/actrice

15 Onzin. Die dijken hadden twintig jaar geleden al versterkt moeten worden. Er lag een kant-en-klaar-rapport, maar door geldgebrek zijn de aanbevelingen nooit uitgevoerd. Ria Beckers, voorzitter Natuur en Milieu

16 Mensen en wagens heb ik nodig. Paul de Bot, directeur meubelfabriek Culemborg

17 Ons criterium is steeds geweest: er mag niemand verdrinken. Jan Terlouw, commissaris van de koningin in Gelderland

18 Mijn rechtszaak is het grootste circus in het land geworden. O.J. Simpson, Amerikaans acteur en ex-footballspeler

19 Ik breng er wat meer gezelligheid in. André Rieu, violist en dirigent

20 Ik hoop dat onze Kroonprins met zijn familie de Heere in dit alles erkennen mag. Bas van der Vlies, SGP-fractievoorzitter Tweede Kamer

21 De beschuldigingen zijn een zware belasting voor me. Ik heb geen macht, geen manoeuvreerruimte meer, alleen nog mijn geloof. Allan Boesak, ANC-politicus Zuid-Afrika

22 Ik lag daar als een ham. Een ham! En daarna ben ik dichtgenaaid. Rob Scholte, kunstenaar

23 Een paar groene randen van het hart mogen en moeten er wel af. Margreeth de Boer, minister van Vrom

24 Paars is mij meegevallen. Eerst had ik een aarzelende houding, maar die mening heb ik bijgesteld. En tot nu toe gaat het goed met het kabinet. Hans Wiegel, lid Eerste Kamerlid VVD

25 Je hoeft elkaar in de politiek niet als suikerspinnetjes te behandelen. Vredelievender verwoorden kan ik het niet. Hanja Maij-Weggen, CDA-Europarlementariër

26 Ik stel wel vragen, maar poneer ook stellingen. Die rol past bij mij. Andries Knevel, tv-presentator EO-programma Het elfde uur

27 Ik heb verzuimd mijn verblijfsadres in het buitenland achter te laten. De situatie die hierdoor is ontstaan, betreur ik ten zeerste. Ik neem hier de volle verantwoordelijkheid voor. John Lilipaly, lid Tweede Kamer PvdA

28 Mijn oprechte verontschuldigingen voor de hachelijke situatie waarin ik u heb achtergelaten. Het was noch mijn plan, noch mijn doel dat dit zou gebeuren. Nick Leeson, effectenhandelaar Barings Bank Singapore

29 De verruiming van de Winkelsluitingswet komt alleen ten goede aan de Amsterdamse grachtengordel-liberalen die zonodig op zondag een stukje brie bij de delicatessenzaak willen halen. Hans Helgers, voorzitter CDA

30 Je houdt je niet bezig met 'getrut'. Het gaat om leven en dood. Ricus Dullaert, pastor onder drugsverlaafden

31 Schiphol vind ik eerlijk gezegd een schitterend bedrijf, magnifiek dat landen en steeds maar stijgen. Alleen dat geluid en die uitstoot, hè. Misschien moeten ook de vliegtuigen maar op urine gaan vliegen. Heus, dat kan: tegenwoordig kunnen er wel 500 mensen in één vliegtuig. En je krijgt aan boord ook altijd veel te drinken, hè. Dus kunnen de passagiers onderweg best even helpen bijtanken. Jan Wolkers, schrijver/kunstenaar

32 Ik sluit Bolkestein in mijn armen. Als ik in Nederland zou wonen, zou ik met mijn hart op rechts-nationale partijen hebben gestemd, maar met mijn verstand op Bolkestein. Flip de Winter, leider rechts-extremistische Vlaamse Blok

33 Er verschijnen dit jaar veel meer boeken dan er ooit verschenen zijn. Jammer dat ze niet veel eerder zijn geschreven. Want dan had ik dat materiaal kunnen gebruiken. Loe de Jong, historicus

34 Dit is een beloning voor mijn wraak tegen de Nederlandse gemeenschap die zo vreemd omging met mensen die uit de kolonieën kwamen. Adriaan van Dis, schrijver

35 Drie overnachtingen voor maar 75 gulden. Carry Tefsen, actrice

36 De korpschef kan er geen hout van. Hanny Bruinsma-Kleijwegt, burgemeester Zaanstad

37 Wim van Hanegem is onbetrouwbaar als de neten. Marga van Praag, nieuwslezeres

38 Sinds wanneer is verantwoording afleggen hetzelfde als om instemming vragen? Boudewijn Chabot, psychiater te Haarlem

39 Het is eigenlijk bizar wat we doen, we stoeien met de tijd. Het is net of je een film terugdraait. Willem Vos, scheepsbouwmeester te Lelystad

40 Ik maakte dezelfde fout als Chroestsjov. Michael Gorbatsjov, oud-president van Sovjet-Unie

41 Ik leun wat achterover, mijn standbeen strak en stevig, mijn rechterbeen flexibeler, en toucheer de bal aan de onderkant. Het is als een trekstoot bij het biljarten. Ik vind het een prachtig gezicht als de keeper verstijfd de bal nakijkt, die met een mooi boogje over hem heen dwarrelt. Dennis Bergkamp, voetballer

42 De psychiatrische behandeling vind ik eigenlijk idioot, maar ik zal het doen, want het was de voorwaarde voor mijn vrijlating. Anna Corina Peeze, au pair

43 Bij mij is het pure emotie. Ik ken collega's die grappen op papier hebben staan en ze dan een voor een afstrepen. Ik hou daar niet van. Bij mij komt het van binnenuit. Jack van Gelder, voetbaljournalist

44 Ik zeg dan ook 'tot ziens', in welke hoedanigheid dan ook. Elco Brinkman, CDA-politicus/voorzitter AV Bouwbedrijf

45 Ik wilde er bij zijn. Zonder die wil was het nooit gelukt. Prins Bernhard

46 Het is de spiegel van het dagelijks bestaan, die je nooit in een studio hetzelfde verhaal zou kunnen laten vertellen. Maarten Spanjer, acteur/'taxichauffeur'

47 Een eigen Limburgse christen-democratische partij is op dit moment niet reëel, maar ik zeg ook niet dat het nooit zover zal komen. René van der Linden, lid Tweede Kamer CDA

48 Engeland is een nieuwe uitdaging na acht jaar Italië. Ruud Gullit, voetballer

49 Nooit en te nimmer, ik zou een kind nooit kwaad kunnen doen. Michael Jackson, popzanger

50 Wij moeten in staat zijn, meer dan tot nu toe, te tonen dat we dingen die de sport een slechte naam geven, meer dan beu zijn. Niet langer pikken. Erica Terpstra, staatssecretaris welzijn en sport

51 Ik betreur oprecht dat Shell is gezwicht voor milieugroeperingen en buitenlandse regeringen. John Major, premier Groot-Britannië

52 Ik begrijp niet dat lieden die zoiets op hun geweten hebben, weer volop aan de bak komen. Terwijl mensen die ook maar een klein beetje met de NSB te maken hebben gehad - maar verder niets hebben gedaan - hun hele verdere leven erop worden aangekeken. Frits Bolkestein, VVD-fractieleider Tweede Kamer

53 We beseffen nu ook dat wij meer en beter naar u, onze klanten, moeten luisteren. Peter Duncan, topman Shell Duitsland

54 Later pas kan ik zeggen of Leiden een goede keus is geweest. Prins Willem-Alexander

55 Ooit zal Douwe Egberts overstag gaan. Bert Beekman, voorzitter stichting Max Havelaar

56 Mijn religie is vriendelijkheid. Dalai Lama, boeddhistisch geestelijke

57 Ik zie mannen met zwarte maskers proberen binnen te komen. Het zal nu wel snel gaan allemaal. We zijn zo wat vergast. Jean-Luc Thierry, medewerker Greenpeace

58 Srebrenica is ons land. Radovan Karadzic, leider Bosnische Serviërs

59 Uw zonen, dochters, partners hebben zich voortreffelijk gedragen. Joris Voorhoeve, minister van defensie

60 Je hebt geklommen, dus moet je ook weer dalen. Miguel Indurain, wielrenner

61 Er zijn geen bad guys en good guys, alle betrokken partijen zijn schuldig. Ton Karremans, overste Dutchbat in voormalig Joegoslavië

62 Kunnen we de eieren met rust laten, misschien? Jane Dietze, directeur reclamebureau Universal Media

63 Ze zetten me niet voor de camera, omdat ik zulke leuke bruine ogen heb. Reinout Oerlemans, acteur

64 In de hoop dat zo'n vergissing in de toekomst niet meer wordt gemaakt, neem ik met een gevoel van nederigheid deze onomkeerbare historische feiten in acht en spreek ik hier nogmaals mijn gevoel van diepe spijt en een welgemeende verontschuldiging uit. Tomiichi Murayama, premier van Japan

65 Wat goed is, moet je niet willen hekelen. Daarvoor hebben wij teveel zelfrespect. Enneüs Heerma, CDA-fractieleider Tweede Kamer

66 Nergens elders, niet in de kerk, niet in de natuur, niet aan een welvoorziene dis, heb ik zo grondig de verzuchting geslaakt dat ik gaarne nog een paar levens zou willen hebben, nergens zo vurig als in de boekwinkel. Jan Willem Schulte Nordholt, historicus en dichter

67 Het is geen monopolieën voor aandeelhouders en directeuren. Cees Smaling, topman PCM (Perscombinatie Meulenhoff)

68 Rot toch op naar je eigen land. Jan Wouters, profvoetballer

69 Trima kassi. Koningin Beatrix

70 Begrijpen jullie alles wat er precies op zo'n aangifte staat? Steffi Graf, tennisster

71 Vanaf dinsdagmiddag is er maar een korte periode van een half uur geweest, waarin het stil was. Voor de rest leek het op een hel. Dennis Richardson, gezaghebber Sint Maarten

72 Dat wordt een mezze (feest). Jullie zullen tot je knieën in het bloed staan. Ratko Mladic, Bosnisch-Servische legeraanvoerder

73 De overheid maakt er een prestigeslag van. Een crimineel staat binnen enkele uren weer op vrije voeten. Wien van den Brink, leider boerenactie

74 Ik weet zoveel, maar ik hoop niet dat ik gedwongen word te praten. Giulio Andreotti, oud-premier van Italië

75 Ik kom weer bovengronds. Salman Rushdie, Britse schrijver

76 Door het donderend geluid van koor en orkest van de Matthüus Passion hoorde ik het valluik openklappen. Guus van Bladel, reclasseringswerker in Singapore

77 Ik heb hem gezegd: als je dat doet, dan bel ik de minister en geef ik een persconferentie en dan komt alle stront boven. Kennelijk heeft hij dat geassocieerd met doortrekken. Erik Nordholt, hoofdcommissaris van politie Amsterdam

78 Wat is er mis met een blinde? Vincent Bijlo, cabaretier

79 Ik ben verplicht te vertrekken, als ik deze organisatie serieus neem. Willy Claes, secretaris-gneraal van de Navo

80 En dan kom ik in Japan of Korea en zeg ik dat men hier 36 uur wil gaan werken ...! Dat begrijpt echt niemand in het Verre Oosten. Jan Timmer, president van Philips

81 Ik vroeg de zon: waar moet ik het over hebben?

Irene van Lippe-Biesterfeld, schrijfster

82 Maar Clinton is zo slecht nog niet. Als hij braaf is, krijgt hij onze stemmen. We zullen hetzelfde doen als de joodse lobby in de VS. We zullen de kandidaat steunen die voor ons het meeste kan betekenen.

Moammar Al-Kadafi, leider van Libyë

83 Dat is een fout die je maar één keer maakt. Winnie Sorgdrager, minister van justitie

84 Het was een van de mooiste dagen van mijn leven. Jitschak Rabin, premier van Israel

85 Je bent onze held, eenzame wolf. Noa Ben Artzi, kleindochter van Jitschak Rabin

86 Je zong vals. Eitan Haber, naaste medewrker van Jitschak Rabin

87 Een presidentskandidatuur zou offers vereisen in ons leven die wij nu moeilijk kunnen brengen. Colin Powell, Amerikaans generaal

88 Wat had ik dan moeten doen? Had ik met het geheime rapport moeten zwaaien? Ik was de gevangene van mijn eigen ambtsgeheim. Ed van Thijn, oud-minister, oud-burgemeester van Amsterdam

89 Ik kom nu al vele jaren in dit mooie land en ik heb veel geleerd. Ik moet u zeggen: Nederlanders zijn de beste onderhandelaars ter wereld. Maar ze krijgen en probleem: ik begin het ook te leren. Jürgen Schrempp, topman Daimler-Benz (Fokker-Dasa)

90 Shell staat hier terecht en het is goed dat het bedrijf hier met een advocaat vertegenwoordigd is om een vinger aan de pols te kunnen houden. Ken Saro-Wiwa, Nigeriaans schrijver

91 Natuurlijk willen vrouwen een stoere man, maar deze moet niet impotent worden van een stofzuigerslang. Carl Rohde, cultuur-socioloog

92 Tweedracht binnen de Navo is geen goede zaak. Daar wilde ik niet aan meewerken. Ruud Lubbers, voormalig CDA-politicus/hoogleraar

93 Mogen ministers alsjeblieft in auto's rijden die net zo fatsoenlijk zijn als die van de eerste de beste pooier in Amsterdam? Annemarie Jorritsma, minister van verker en waterstaat

94 Het huidige verkeersbeleid is net zo iets als het verplaatsen van dekstoelen op de Titanic. Rob van Gijzel, lid Tweede Kamer PvdA

95 Sjalom chaver, dag vriend. Bill Clinton, president van de Verenigde Staten

96 U zou eens aan de fiscus moeten vragen hoe een ongelooflijk goeie klant ik van ze ben. Ben van der Valk, bedrijfsleider motel Akersloot

97 Ik heb op de schaats nog nooit meegemaakt dat je bij een bord met 'zwak ijs' het advies krijgt langzaam door te schaatsen. Marinus Baan, herv. predikant (geref. bond)/synodelid

98 Laten ze dan maar Coca Cola drinken, dan gaan ze eerder dood. Philippe Vasseur, minister van landbouw in Frankrijk

99 Alle aandacht ging naar mij, niet naar mijn man. Diana Spencer, Princess of Wales

100 Wij zijn de besten. Louis van Gaal, voetbalcoach Ajax

101 Een samenleving met winkels die open zijn van 9 tot 6 uur, is niet meer de samenleving waarin de mensen willen leven. Hans Wijers, minister van economische zaken

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden