verkiezingen

Heel Holland wil supersnel internet en vrijliggende fietspaden

null Beeld studio vonq
Beeld studio vonq

Wat zijn de trends in de programma’s van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart? Trouw maakte er een top-10 van. Supersnel internet staat op nummer 1. Maar ook Zwarte Piet scoort hoog.

Romana Abels

Iedereen wil bouwen, het liefst duurzaam. Wie boven de grote berg aan verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraad gaat hangen, ziet allerlei overeenkomsten. De Nederlander van nu – in ieder geval degene die zich opwerpt als zijn volksvertegenwoordiger – wil wonen in een duurzame gemeente met supersnel internet, brede fietspaden, genoeg bankjes en een politie-agent op afroep, of hij nou links, rechts, nationaal of lokaal is. Alleen over Zwarte Piet of windmolens blijft Nederland een verdeeld land.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

null Beeld studio vonq
Beeld studio vonq

1 Glasvezel

Als er één grote, collectieve wens uit de verkiezingsprogramma’s van 2018 druipt, dan is het de wens van veel partijen voor supersnel internet. De gemeente Schagen, zegt bijvoorbeeld de plaatselijke VVD, zou zich moeten inspannen om burgers zo ver te krijgen dat zij dat óók willen. “Om glasvezel te realiseren moet 40 procent van de huishoudens overtuigd zijn van het belang ervan. Helaas is dat percentage nog niet behaald. Het is van belang meer mensen te overtuigen.”

Denk nou niet dat glasvezel-internet alleen een diepe wens is van politici uit het achterland: ook in hoofdstad Amsterdam zijn er wijken, zelfs bedrijventerreinen waar de mensen nog door een koperdraadje moeten internetten. Overigens ziet van alle Amsterdamse partijen alleen de ChristenUnie daar de tragiek van. Maar inderdaad: meestal zijn het plaatsen buiten de grotere woonkernen, waar de glasvezelnood hoog is.

Het heeft bijvoorbeeld bij lokale partijen nogal haast. De Partij voor het Noorden uit Oldambt wil ‘constante focus houden op de noodzaak van snel internet’, bijvoorbeeld. Maar ook Gemeentebelangen Noordenveld wil ‘snel internet overal in onze gemeente mogelijk maken’, en PRO3 in Loon op Zand vraagt om ‘glasvezelbekabeling naar huishoudens en bedrijven’.

Maar net zo sterk leeft het bij afdelingen van landelijke partijen. De PvdA Epe pleit voor de aanleg van een glasvezelnet in het buitengebied en het CDA, de grootste partij van Alphen aan de Rijn, noemt ‘snel internet tegenwoordig een vereiste voor bedrijfsleven, onderwijs en thuisgebruik’. “Helaas is de verbinding vaak ontoereikend”, weet de partij. De oproep: “Het CDA wil dat de gemeente het uiterste doet om ook de kernen en het buitengebied te voorzien van adequate internetverbinding.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

null Beeld studio vonq
Beeld studio vonq

2 De huuragent

Het is nog maar een klein, beginnend trendje, maar wel een met megapotentie: de huuragent.

Eigenlijk is het een verwarrende naam, want de bewoners van Dongen en Tilburg betaalden hun agent geen cent; hij was gewoon van de plaatselijke politie. Dit is het concept: buurtbewoners vertellen agenten van kleine overtredingen die hen in het dagelijks leven flink hinderen. Neem een kruispunt waar automobilisten altijd te hard rijden. De agent duikt erop. In Tilburg leverde zo’n experiment vorig jaar in één dag 56 bekeuringen op en ook in Dongen was het een doorslaand succes.Daarom pleit zowel CDA Dongen als PRO Dongen voor voortzetting van het project ‘Rent-a-Cop’.

3 Taken overnemen

In dezelfde categorie als de huuragent zit het Right to Challenge, in gewoon Nederlands ‘uitdagingsrecht’. Het is een startend tendensje, maar wel een dat lijkt voorbestemd tot grote wasdom. Het idee is zelfs zo nieuw dat Albert Rutten, de man die het afgelopen jaar de commissie voorzat die in Beuningen het CDA-programma vaststelde, zich genoopt zag het nieuwe programmapunt op internet extra aan zijn kiezers uit te leggen. “Met Right to Challenge kunnen inwoners taken van taken en diensten van de gemeente overnemen als ze denken dat ze het zelf beter kunnen.” Rutten denkt dan bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp, groenonderhoud, het beheer van een buurthuis of dagbesteding.

Het CDA in Beuningen is niet de enige partij die vindt dat burgers de gemeente moeten kunnen uitdagen. GroenLinks in de Fryske Marren vindt het bijvoorbeeld ook, net als het lokale Burgerbelangen Amstelveen en de VVD in Nuenen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

null Beeld studio vonq
Beeld studio vonq

4 Extra brede fietspaden

Heel talrijk, over het hele spectrum van programma’s uit het land, leeft de wens voor betere, grotere, snellere en bredere fietspaden. Hoe vaak deze wens precies wordt geuit, komt misschien het best tot uiting in de verkiezingsprogramma’s van de gemeente Wijchen, de nummer 2 op de lijst van ‘meest gemiddelde gemeenten’ van Bureau Louter.

In Wijchen wil de PvdA vrijliggende fietspaden en dat de gemeente ‘de overgang naar het gebruik van elektrische fietsen stimuleert’. De plaatselijke VVD lijkt die wens wel aan te vullen: “Fietsers willen goed en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, hiermee wordt rekening gehouden met het toenemend aantal elektrische fietsen.”

De lokale partij Sociaal Wijchen vindt dat ‘bij elk openbaar gebouw een oplaadpunt voor elektrische fietsen’ moet komen, Wijchen Lokaal vindt dat er meer vrijliggende fietspaden nodig zijn, terwijl D66 ‘meer oplaadpunten’ vraagt, naast ‘een goede (e)-fietsinfrastructuur, strategische fietsenstallingen en snelfietsroutes’.

5 Gratis parkeren

Met een teruglopend winkelbestand in de binnensteden, zet menig politieke partij in op gratis parkeren. De partij Vrij Almelo weet bijvoorbeeld zeker dat betaald parkeren winkeliers zo dertig procent omzet scheelt.

Volgens het CDA in Epe is het gratis parkeren ‘een belangrijke factor voor een levendig dorp’ en de VVD vindt zo’n beetje overal ‘dat parkeren gratis kan blijven’.

Maar er zijn ook D66-afdelingen die voor gratis parkeren zijn, zoals die in Rhenen. Zelfs een enkele GroenLinks-afdeling bepleit gratis parkeren: neem bijvoorbeeld de afdeling Beverwijk, die vindt dat de enorme parkeerplaats in het midden van Wijk aan Zee gratis moet blijven.

6 Bankjes

Dat Nederland vergrijst, is af te lezen aan de hoeveelheid aandacht die in verkiezingsprogramma’s wordt besteed aan bankjes. “Iedere wijk of kern moet uitnodigend worden ingericht om een wandeling te maken”, stelt het CDA in Dongen. “Dat kan door de route zichtbaar aan te geven en voldoende bankjes om af en toe even te gaan zitten.”

De PvdA Alkmaar weet dat bankjes ‘uitnodigen om elkaar te ontmoeten’. Voor anderen zijn bankjes meer noodzaak: “Er moeten genoeg bankjes zijn om uit te kunnen rusten en van de natuur te genieten”, stelt Lokaal Belang Barneveld.

“Voorts willen wij voldoende bankjes”, eist de seniorenpartij Schagen. De Ouderenpartij Diemen heeft een nog grotere wensenlijst: “bankjes, afvalbakken, openbare toiletten en oplaadpalen”.

7 Mantelzorg

Weet u wat een mantelzorgcompliment is? Dat is een extraatje dat u in sommige gemeenten kunt aanvragen als u mantelzorg geeft. Bijvoorbeeld in Alkmaar: daar is het een bedrag van 200 euro per jaar, als u tenminste twee formulieren invult, een kopie van uw indicatie en die van uw paspoort opstuurt. Er waren tijden dat iedereen er recht op had, nu is het een van die dingen die in de ene gemeente beter is dan in de andere.

Behoud of instellen van een mantelzorgcompliment was voorheen vooral een CDA-punt, maar in de verkiezingsprogramma’s van 2018 lijkt het zijn weg te hebben gevonden naar andere partijen. Zo gaat Trilokaal Teylingen zich inzetten om het mantelzorgcompliment ‘bekender te maken binnen de gemeente’ en wil de VVD Moerdijk nog verder gaan: “Het is een aardige geste vanuit de gemeente, maar niet voldoende.” In Moerdijk zet de VVD ook in op zogenaamde respijtzorg: de mogelijkheid voor mantelzorgers om hun taken tijdelijk aan een ander over te dragen.

Het CDA Epe munt overigens in haar verkiezingsprogramma een geheel nieuw woord: premantelzorg. Dat is ‘de zorg in de fase vóór de echte mantelzorg’. Ook die moet worden gefaciliteerd, menen de christendemocraten.

8 Natuurbegraafplaats

Het is onmiskenbaar in opkomst: de natuurbegraafplaats. Geen rijen zerken, maar onopvallende boomstronken of stenen op een mooie plek. Voor landeigenaren is het vaak een uitkomst. Van de opbrengsten kunnen ze jarenlang groenonderhoud betalen. Ook politieke partijen zien het idee wel zitten, al heeft dat verschillende redenen.

“Een natuurbegraafplaats is een stuk natuur met een tijdelijke functie als begraafplaats. Veel oudere mensen voelen ervoor en willen er meer over weten”, staat onder het kopje ‘natuurbegraafplaatsen’ in het verkiezingsprogramma van Lijst Borger uit Brunssum. Lijst Borger is gecharmeerd van het idee om in Brunssum een natuurbegraafplaats te beginnen, ‘om zo de keuze voor onze burgers na hun voltooide leven ruimer te maken’.

Leefbaar Tynaarlo ziet het net even anders. Voor die partij is een eventuele natuurbegraafplaats eerder een mogelijkheid om Tynaarlo ‘groener te maken’. “Deze begraafplaats moet geheel onderhoudsvrij zijn.” Dat wel.

Voor CAP Bunschoten biedt een eventuele natuurbegraafplaats vooral een mogelijkheid om ‘eeuwige grafrust’ te garanderen, precies ook de reden waarom het CDA in Hardinxveld-Giessendam graag een natuurbegraafplaats zou willen.

Liberalen vinden het ook mooi, maar hebben wel een kanttekening. “Initiatieven voor natuurbegraafplaatsen juichen wij toe”, zo stelt de VVD Epe. Maar: “dit is geen taak voor de gemeente.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

null Beeld studio vonq
Beeld studio vonq

9 Toerisme

Het toerisme stimuleren is ook zo’n trend. Zo beslist de provincie Gelderland komende maand over een ambitieus plan over de veerhaven bij Ochten. Daar hebben burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe hun voorkeur uitgesproken voor het meest uitgebreide plan voor het gebied, met een zwembad, een plek waar schepen kunnen aanleggen en een vernieuwende verbinding met Druten. De nieuwe plek moet onder meer het toerisme stimuleren.

De gemeente Neder-Betuwe is lang niet de enige die zijn zinnen zet op meer toeristen. Menig verkiezingsprogramma komt met grote of kleinere plannen.

Sociaal Wijchen, één van de drie lokale partijen in die gemeente, wil het buitengebied aantrekkelijker maken voor recreatie. “Het aanleggen van meer stranden langs de Maas geeft een extra impuls aan toerisme.”

Het CDA Montferland wil ‘als impuls voor de toeristische sector’ vooral wandelpaden uitbreiden. Weert Lokaal wil ‘in de komende periode investeren in de promotie van onze stad door middel van city marketing’.

Dat is nogal een andere toon dan politieke partijen in Amsterdam aanslaan. “Drukte in de stad en de excessen van het toerisme zorgen er in steeds meer buurten voor dat bewoners zich onveilig voelen”, schrijft het hoofdstedelijke CDA in haar verkiezingsprogramma.

10 Zwarte Piet

Het kon niet uitblijven: ook in de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat het soms over de kleur van Zwarte Piet.

De PvdA Rotterdam wil ‘Sint opleggen dat het pietenkorps een afspiegeling van de samenleving is’ en Denk Utrecht vindt dat ‘Zwarte Piet als racistische karikatuur in Utrecht direct moet verdwijnen, net als straatnamen en monumenten die verwijzen naar het koloniale verleden’. GroenLinks Amsterdam stelt simpelweg dat er voor ‘Zwarte Piet geen plek meer is op de Sinterklaasviering’.

Zulke grote stelligheid, zeker als die alleen uit de grote steden komt, kan bijna automatisch rekenen op tegenwerking. Zo wijdt Lijst Linssen uit Bergen op Zoom een hele alinea aan Zwarte Piet: “Lijst Linssen wil dat fatsoenlijke, eerlijke mensen zich thuis voelen in een samenleving waar de Nederlandse normen en waarden centraal staan. Waar op straat en op school Nederlands wordt gesproken. Waar kinderen hun enthousiasme voor een echte Zwarte Piet mogen laten blijken.”

Onafhankelijk Delft houdt het eenvoudiger: ‘Zwarte Piet blijft zwart in Delft’. Zo eenvoudig houdt Slydrecht.nu het ook: ‘Houdt onze Nederlandse tradities in ere: Sinterklaas (en Zwarte Piet!)’.

Dirk van der Voort, raadslid van PRO5 uit Bladel, vermoedt dat het een fase is. “Ik denk dat, als we over tien jaar terugkijken op de Zwarte Pietendiscussie, we zullen denken: hoe hebben we ooit zo naïef kunnen zijn en ons zo laten leiden door traditie, volksvermaak en persoonlijke vrijheden? Hoe hebben we niet kunnen zien dat Zwarte Piet een racistisch fenomeen is?”

Lees ook de opening van Trouw: Lokaal zijn alle partijen duurzaam

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden