GROOT EURO SPEL

Het Eurospel is een gezelsschapsspel voor geharde volhouders en onverbeterlijke optimisten. Wie stapt de wondere wereld van de Europese muntunie binnen?

Het Eurospel is een gezelschapsspel voor geharde volhouders en onverbeterlijke optimisten. Wie haalt ongeschonden 1 januari 1999? Die moet de onvermurwbare minister van financiën weerstaan, neurotische bankiers op het rechte pad houden, stakende vakbondsleden verslaan en pessimistische economen van repliek dienen. Net bekomen van aarzelende socialisten krijgt de Eurospeler snijdende economische tegenwind om de oren. Links en rechts doemen morrende burgers op en argwanende middenstanders. Het Eurospel is een spel van tijd en geld maar bovenal een oefening in geloof en vertrouwen.

De speler die alles overwint, stapt de wondere wereld van de Emu binnen.

spelregels

Om mee te doen is nodig: een pion voor elke speler, een dobbelsteen, een enorme dosis moed en wilskracht en vreemde valuta. Verzamel de munten van de 15 landen van de Europese Unie die nog in laatjes, rugzakken en beautycases slingeren; die zijn straks toch niks meer waard. Inderdaad: degene die veel geld verzamelt, heeft voordeel. Zo is het nu eenmaal ook in de echte monetaire wereld. De speler die geen geld meer heeft, of niet de juiste valuta, moet bij een geldvraag steeds een beurt overslaan en loopt dus extra vertraging op. Het is de bedoeling precies op 70 uit te komen, wie er overheen schiet loopt weer terug. De winnaar wordt opgezadeld met de pot: een grote verzameling vrijwel waardeloze stukjes blik die zich over honderden jaren wellicht tot gewilde verzamelobjecten ontpoppen.

1 Noem alle landen op van de Europese Unie. Wie ze allemaal weet, mag nog een keer gooien en krijgt van elke speler een willekeurige munt. Wie niet tot 15 komt, slaat een beurt over en geeft iedere speler een buitenlandse munt.

De Europese Unie bestaat uit Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Finland, Zweden.

3 Het begrotingstekort en de staatsschuld zijn belangrijke cijfers. Aan welke eisen moeten die twee voldoen, wil een land toegelaten worden? De speler die het weet gooit nog een keer, die het niet weet blijft een beurt staan.

In 1992 hebben de Europese regeringsleiders in het verdrag van Maastricht de basis gelegd voor de Europese monetaire unie. De muntunie moet op 1 januari 1999 ingaan, er komt één Europese munt en één Europese centrale bank. In het verdrag staan de toelatingseisen. Twee criteria zijn van belang: de staatsschuld en het begrotingstekort. De staatsschuld moet lager zijn dan zestig procent van het bruto binnenlands produkt, het begrotingstekort lager dan drie procent. Als een land in de jaren voor 1999 duidelijk op weg is naar de criteria, is dat ook goed.

4 De Europese munt gaat euro heten. Hoe heet nu het Europese betaalmiddel? Bij een goed antwoord nog een keer gooien, de speler die het niet weet stort drie munten uit verschillende landen in de pot. Zoek de laatste koers op in de krant.

De Europese munt heet nu ecu. De ecu is een 'mandje' van verschillende Europese valuta. De begroting van de Europese Unie is in ecu's. Ook schrijven overheden soms leningen uit in ecu's. In 2002 zal de euro het officiële betaalmiddel worden.

6 De vakbonden versperren de weg. Ze staken tegen forse bezuinigingen. Gooi nog een keer en ga zoveel plaatsen terug. Doe twee Franse franc in de pot.

In Frankrijk hebben vakbonden eind vorig jaar het openbare leven platgelegd uit ongenoegen over de bezuinigingen van de Franse regering. President Chirac en premier Juppé willen drastisch snijden in de sociale zekerheid, de ambtenarensalarissen bevriezen en bezuinigen op defensie. De snoeiplannen zijn volgens de Franse regering nodig om tijdig aan de criteria voor toelating tot de muntunie te voldoen. De Franse staatsschuld zit al onder de voorgeschreven zestig procent. Knelpunt is het begrotingstekort. Dat is nu ongeveer vijf procent.

9 Leve de emu. Premier Kok houdt een peptalk. Ga vier plaatsen vooruit en vraag iedere speler een munt in de pot te doen.

De Emu komt er en wel op 1 januari 1999. Dat zegt premier Kok, in te delen in het kamp van de optimisten. Alle landen van de unie, dat zijn 360 miljoen consumenten, spiegelt Kok voor. Plotselinge schokken in de wisselkoersen komen niet meer voor en het bedrijfsleven hoeft niet meer waker te liggen van een onbetrouwbare munt als de lire, die in anderhalf jaar tijd met dertig procent kon dalen.

12 Het kabinet stelt een 'nationaal forum' in om de weg naar de euro te plaveien. Gooi nog een keer en doe vijf muntjes van minstens drie verschillende landen in de pot.

De invoering van de euro is een zeer ingewikkelde operatie. Daarom is er een 'nationaal forum' waar alle organisaties met hun vragen terecht kunnen. In het forum zitten vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, conmsumenten, de financiële sector en de overheid.

14 Wanneer is de gulden niet meer geldig? Doe vier dubbeltjes en drie stuivers in de pot. Bij een goed antwoord gooi nog een keer.

Vanaf 1 juli 2002 is de gulden niet meer geldig. Als de muntunie ingaat, op 1 januari 1999, is de euro alleen nog de munt waarin de centrale bank en de commerciële banken elkaar betalen. Op 1 januari 2002 komt het echte Eurogeld, de bankbiljetten en de munten in roulatie. Tijdelijk kan met beide munten worden betaald. Een half jaar later is de gulden niet meer geldig. Hij kan dan nog wel worden ingewisseld voor euro's.

16 Hoe heten de Griekse en Portugese valuta? Weet u het niet sla dan een beurt over.Doe twee munten van beide valuta in de pot. Heeft u ze niet, dan vier munten van landen rond de Middellandse zee.

Grieken betalen met drachmen en Portugezen met escudo's.

18 Tweedeling in de muntunie dreigt. Gooi nog een keer en ga zoveel plaatsen achteruit. De beurt gaat over naar de speler die met de rug naar het zuiden zit.

De zuidelijke lidstaten zijn bang dat de muntunie tot een blijvende tweedeling in de Europese Unie zal leiden. Die landen zullen niet op tijd aan de strenge toelatingseisen voldoen. Italië is zo'n land. Het heeft grote problemen met de staatsschuld, die hoger is dan het bruto binnenlands produkt. Wel is Italië tot 1 juli voorzitter van de Europese Unie. Italië zal zelf dus waarschijnlijk niet tot de kopgroep van muntunie-landen behoren. De Italianen hebben er daarom alle belang bij dat de monetaire verhouding tussen de landen binnen en buiten de muntunie goed geregeld wordt. Ze willen dat landen die het in eerste instantie niet halen, extra geld krijgen.

19 De Duitse minister van financiën wil een 'stabiliteitspact' om te voorkomen dat de wondere wereld van de Emu na 1999 binnen de kortste keren weer in elkaar stort. Blijf stevig een beurt staan en doe twee buitenlandse munten in de pot.

De Duiste minister van financiën Waigel vindt dat er regels moeten komen waar de landen van de Emu zich na 1999 aan moeten houden. Voorkomen moet worden dat de landen hun tekorten weer teveel laten oplopen en zo de Europese munt ondergraven. Hij lanceert een stabiliteitspact. Landen die zich niet aan de begrotingsdiscipline houden moeten boetes gaan betalen, bijvoorbeeld een kwart procent van het bruto binnenlands produkt.

21 Zijn in Nederland 'Franse toestanden' te verwachten? Zo ja doe een gulden in de pot, zo nee, ga drie plaatsen vooruit.

In Nederland zijn niet direct massale stakingen te verwachten, is de algemene overtuiging. Fractievoorzitter Jan Marijnissen van de Socialistische Partij is het daar niet mee eens. Ook in Nederland zullen de bezuinigingen moeten toenemen, voorspelt hij, en dan “is het wachten op de storm”. De voorzitter van de FNV, Johan Stekelenburg is iets voorzichtiger. Maar als het kabinet meer wil bezuinigen dan het nu al doet, kan ook hier onrust ontstaan. “Dat kunnen we ons niet veroorloven”, zegt hij. “We zitten nu al aan de grens van wat kan.”

23 De Oeso, de club van rijke landen, waarschuwt: maak de arbeidsmarkt nog flexibeler, anders blijft de werkloosheid na vorming van de Emu hoog. Hoeveel werklozen telt de Europese Unie? Zit u er meer dan tien procent naast, dan doet u vier munten van verschillende valuta in de pot. Spring drie plaatsen verder.

De landen van de Europese unie hebben samen meer dan twintig miljoen werklozen. Volgens de Oeso staat de landen die mee willen doen aan de muntunie een blijvend hoge werkloosheid te wachten. Wanneer landen hun nationale valutakoersen en rentetarieven niet meer individueel kunnen aanpassen - die mogelijkheid leveren ze in bij toetreding tot de unie - zal de last van regionale economische schokken veel zwaarder op de arbeidsmarkt gaan drukken. De enige remedie hiertegen is een zeer flexibele arbeidsmarkt, is de overtuiging van de club, waar werknemers gemakkelijk van baan naar baan 'hoppen' en waar grote verschillen in werktijden en beloning bestaan.

25 Bij de Fransen slaat de twijfel toe. Ga drie plaatsen terug en vraag alle spelers één Franse franc in de pot te doen.

De Franse ex-president Giscard d'Estaing pleit voor versoepeling van de criteria. Ook parlementsvoorzitter Philippe Séguin ziet het niet meer zo zitten: “Is het niet tijd alles weer op tafel te brengen. Uitstel of wijziging van de criteria is niet zo rampzalig als iedereen nu vreest. De politiek moet het primaat krijgen boven de economie.” De kritiek is nog niet overheersend. De Fransen willen graag aan de muntunie meedoen. Hun verlangen wordt gevoed door de frustratie dat het Franse beleid sterk onder invloed staat van de Duitse Bundesbank. De muntunie is voor de Fransen vooral een politiek project om de monetaire macht te verschuiven van Duitsland naar Europa.

28 Het is weer tijd naar het begrotingstekort en de staatsschuld te kijken. Gooi nog een keer. Doe zoveel munten, geen Belgische of Italiaanse, in de pot als u ogen gooit.

Er zijn op dit moment slechts vier lidstaten die hun overheidstekort binnen Maastrichtse perken hebben: Duitsland, Denemarken, Ierland en Luxemburg. En wat betreft staatsschuld halen eveneens vier landen Maastricht: Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Groot-Brittannië. Nederland nadert met het begrotingstekort Maastricht, maar zit nog met een staatsschuld die maar niet wil dalen. Italië en België hebben een staatsschuld die hoger is dan het bruto binnenlands produkt.

30 Het gaat slecht met Duitsland. Geef de speler rechts van u een Duitse munt.

De vooruitzichten voor de belangrijkste deelnemer aan de Emu, Duitsland, zijn niet goed. De werkloosheid is zeer hoog en de economie groeit nauwelijks In 1995 had Duitsland een begrotingstekort van 3,6 procent. Dit jaar zal het tekort naar verwachting op 3,5 procent blijven steken. De Duitse staatsschuld vormt op dit moment nog geen probleem, maar de verwachting is dat die de komende jaren zal oplopen.

31 Vindt premier Kok dat aan de eisen voor de muntunie gesleuteld mag worden? Bij het goede antwoord: ontvang van de speler links vijftig cent. Fout: geef de speler rechts vijftig cent.

Het antwoord is nee. Kok is een hartstochtelijk voorstander van de emu. Aan de criteria mag niet gemorreld worden, vindt Kok. “We gaan niet van thermometer wisselen, daar worden de patiënten niet beter van.”

32 Uit een opiniepeiling blijkt dat burgers niet allemaal enthousiast zijn over de nieuwe munt euro. Doe van vijf verschillende valuta één munt in de pot.

Volgens het statistische bureau van de EU was in december 54 procent van de burgers 'voor' de euro, zeven procent meer dan in het voorjaar van 1995. Ook het aantal tegenstanders is gestegen: van 33 naar 37 procent. De Italianen zijn het meest enthousiast, 74 procent is voor, maar zij mogen waarschijnlijk nog niet meedoen op 1 januari 1999 omdat zij nog niet aan de criteria voldoen. Voorstanders zijn schaars in Denemarken en Groot-Brittanië maar die landen willen niet meedoen. Maar ook Zweden (30 procent voor), Finland (37 procent) en Duitsland (38 procent) lopen niet warm voor de euro. In Nederland is 58 procent voor.

34 Vertrouwt u uw linker medespeler? Zo nee, stort drie willekeurige munten in de pot. Zo ja, geef hem of haar twee munten naar keuze. Ga twee plaatsen vooruit.

Geld heeft altijd te maken met vertrouwen, zeggen bankiers. Iedereen die aan de monetaire unie meedoet, moet ervan overtuigd zijn dat die zeker doorgaat. De geschiedenis laat zien dat het aan elkaar koppelen van wisselkoersen op zich niet voldoende is. Zo mislukte begin jaren zeventig het stelsel van Bretton Woods. De vaste koersen, waarmee alle belangrijke munten in de wereld aan de dollar waren gekoppeld, waren als gevolg van het uiteengroeien van de verschillende economieën en door massale speculatiegolven, niet langer vol te houden. Pas wanneer er een gemeenschappelijke munt is, zoals de dollar in de Verenigde Staten en binnenkort de euro, is er volledige zekerheid, menen bankiers.

36 Wat hebben de Italiaanse lire en het Britse pond gemeen? Gooi nog een keer en ga zoveel plaatsen achteruit.

De lire en het pond zijn allebei in 1993 uit het Europees Monetaire Stelsel (EMS) verdwenen. Het EMS is de voorloper van de Emu en koppelt sinds 1979 de munten van elf Europese landen aan elkaar. Ten tijde van het verdrag van Maastricht leek het net een degelijk en oersaai huwelijk: al vijf jaar lang was er geen aanpassing geweest van enige spilkoers. De muntunie was al bijna een feit, was de illusie. Maar zoals in zoveel huwelijken zat ook hier iets scheef: De Italiaanse lire en het Britse pond waren overgewaardeerd. De markten lieten dat onbestraft tot de Denen nee zeien tegen Maastricht. Er kwam een golf van twijfel over Europa en op de markten brak de hel los. Het vertrouwen in de plannen van de EU, de muntunie voorop, klapte in elkaar.

37 Een bankier dreigt een zenuwinzinking te krijgen van de euro. Stel hem gerust met drie munten van verschillende valuta.

Voordat iedereen met de euro kan betalen, moet zeer veel werk worden verzet. Allereerst is noodzakelijk enorme hoeveelheden nieuwe biljetten te drukken en munten te slaan. Geldautomaten en geldtelmachines moeten aangepast. Ondernemers moeten hun financiële administratie omzetten, organisaties zoals sociale diensten moeten de uitkeringen in euro's gaan betalen. Allerlei documenten, zoals hypotheken, obligaties, aandelen en persoonlijke leningen moeten worden veranderd. De Europese Commissie heeft vorig jaar in een 'Groenboek' een eerste werkplan voor de omzetting opgesteld.

40 Angstige middenstanders trekken aan de bel. Ze vinden de euro wel een goed idee, maar niet te snel. Sla een beurt over en doe een buitenlandse munt in de pot.

Deelneming van een grote groep landen aan de Emu is beter dan een snelle invoering met slechts een paar landen. Dat is de mening van de Europese kamers van koophandel. “Zonder de gezamenlijke munt loopt de economie in de toekomst schade op. Die schade zal echter ook groot zijn als politici het tijdpad per se willen halen, zonder dat daar een goede en door iedereen geaccepteerde munt tegenover staat.”

43 Londen lacht zich rot om de groeiende Euroscepsis. Vraag aan iedereen een Engelse munt.

Groot-Brittannië, waar de 'Euro-sceptici' de overhand hebben, ziet met leedvermaak hoe in de landen op het continent de twijfels toenemen. Groot-Brittannië wil niet deelnemen aan de Emu en denkt nu het gelijk aan de zijde te krijgen. Het welslagen van de muntunie zou de Britten in moeilijkheden brengen. Vroeg of laat zou het land dan toch moeten meedoen.

44 Het kwartje verdwijnt. Reken uit hoeveel u per maand in kwartjes besteedt aan kleding. Doe drie kwartjes in de pot.

Met de invoering van de Euro verdwijnt de kwart-munteenheid. De Euro zal worden opgedeeld in eenheden van 1, 2 en 5. Dat betekent dat ook een munt als de rijksdaalder en de biljetten van 25 en 250 gulden geen gelijken krijgen in de nieuwe Europese munteenheid.

46 Economen van de Verenigde Naties zien het somber in: stel de Europese munt uit, is hun devies. Gooi nog een keer en ga zoveel plaatsen terug.

De invoering van de Europese munt zou moeten worden uitgesteld om te voorkomen dat de economische groei vertraagt en daardoor de toch al niet geringe werkloosheid in de landen van de Europese Unie verder oploopt. De Commissie voor Europa van de VN vreest voor sociale onrust. De stakingen en massale demonstraties in Parijs liggen de economen blijkbaar nog vers in het geheugen. Om de werkloosheid te laten dalen is een groei van 3 à 3,5 procent nodig, en dat is niet erg realistisch, denkt de VN.

48 Wanneer wordt het echt belangrijk voor het begrotingstekort en de staatsschuld? Gooi nog een keer. Doe zoveel munten, om het even van welke valuta, in de pot als u ogen geeft

1997 wordt het jaar van de waarheid. De cijfers over dat jaar zijn beslissend voor de toelating tot de Emu op 1 januari 1999. De effectenbank Goldman Sachs heeft zich aan voorspellingen gewaagd. De voorspellers van Goldman Sachs gaan ervan uit dat de economische groei dit jaar wat lager is en daarna weer aantrekt. Denemarken zal in alle opzichten aan de normen voldoen. De staatsschuld is weliswaar nog niet op 60 procent in 1997 maar vertoont wel een dalende lijn. Het begrotingstekort van de Denen komt royaal beneden de drie procent. Dat is voor Nederland problematischer. Het tekort blijft hangen op 3,5 procent in 1997, luidt de voorspelling. De staatsschuld gaat wel voldoende naar beneden. Duitsland scoort slecht. De staatsschuld ligt rond de zestig procent maar stijgt en het tekort zal 3,8 procent zijn. Voor Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje is het begrotingstekort het grote obstakel. Met de staatsschuld van die landen zit het wel goed. Zweden en Italië komen er in alle opzichten slecht vanaf in de vooruitzichten van de effectenbank.

51 Daar komt alweer een pact om de hoek kijken. Een sociaal pact dit keer. Ga vier plaatsen vooruit.

Premier Kok pleit voor een Europees sociaal pact en voor Europees werkgelegenheidsbeleid, dat ook in het verdrag van Maastricht komt te staan. Nu de stijgende werkloosheid in Europa wordt gezien als de wrange vrucht van de komende muntunie vindt Kok het tijd het roer om te gooien. Er zou een pact moeten komen tussen de sociale partners om het scheppen van banen te bevorderen.

54 De monetair machtigste man van Europa wakkert het vuurtje van twijfel aan. Waar werkt hij? Ga twee plaatsen terug. Bij een goed antwoord krijgt u van iedere speler een buitenlandse munt, is het fout geeft u elke speler een buitenlandse munt.

Hij werkt bij de Duitse Bundesbank en zijn naam is Tietmeyer. De Duitse centrale bank, nu bepalend voor het monetaire beleid in Europa, luistert argwanend naar de uitlatingen van politici over het oprekken van de toelatingseisen. De politiek moet niet gaan zegevieren boven de eonomische ratio, vindt de centrale bank, en die kant dreigt het wel op te gaan. Het gaat de bank zuiver om een verantwoord monetair beleid: stabiele wisselkoersen en lage inflatie. President Tietmeyer vindt dat de mogelijkheid van uitstel van de muntunie wel open moet blijven. Het is beter de muntunie later te beginnen dan opgescheept te zitten met een mislukte muntunie, meent hij.

56 Hoeveel kost invoering van de euro per Nederlander. U mag er tien proent naast zitten. Geef iedere speler een dubbeltje en ga twee plaatsen vooruit bij een goed antwoord.

Omschakeling naar de euro kost 500 gulden per hoofd van de bevolking. Dat schat De Nederlandsche Bank. De operatie kost overheid, banken en bedrijfsleven 7,5 miljard gulden. Die kosten zullen ze doorberekenen aan de burgers, verwacht de centrale bank.

57 Economische tegenwind steekt op. Pak uw rechter medespeler stevig vast en wacht allebei een beurt. Geef iedere speler een buitenlandse munt.

In het nieuwste, sombere draaiboek van het Centraal Planbureau staat dat de groei in Nederland de komende twee jaar maar 1,5 proent per jaar zal zijn. Eerst dacht het CPB nog dat de economie met 2 tot 2,5 procent per jaar zou groeien. Als het planbureau gelijk heeft vallen de staatsschuld en het begrotingstekort in 1997 hoger uit dan verwacht.

59 Duitsland en Frankrijk worden zenuwachtig. Blijf een beurt staan om te kalmeren en doe een Duitse en een Franse munt in de pot.

Eind januari hebben Duitsland en Frankrijk een plan gelanceerd om hun economieën nieuw leven in te blazen. De twee grootste economische machten van Europa willen niet tornen aan de criteria uit het verdrag van Maastricht. De Duitse economische groei voor dit jaar wordt geraamd op slechts 1,5 procent. De regering van de Duitse bondskanselier Kohl wil de werkloosheid terugdringen van vier miljoen naar twee miljoen in het jaar 2000, onder meer door deeltijdwerk te stimuleren. Parijs wil de economie aanjagen door de binnenlandse bestedingen te stimuleren. Parijs verlaagt onder meer de spaarrente en bevordert investeringen.

62 Hoe snel kan de Euro worden ingevoerd volgens de werkgeversorganisatie VNO/NCW? Doe drie verschillende munten in de pot en gooi nog een keer.

Het is mogelijk in één dag of in één weekeinde van de huidige munten op de euro over te stappen, zegt VNO-NCW. Dubbele prijskaartjes in winkels zijn dan niet nodig. De detailhandel hoeft niet zes maanden lang met euro's en guldens te werken. De EU heeft er een half jaar voor gepland. Veel te lang, vindt VNO-NCW. “Hoe langer het duurt, des te groter het risico dat de komst van die munt alsnog wordt uitgesteld of dat er twijfel groeit over de muntunie.”

65 Hoe komen we nog van die muntunie af? Doe een suggestie en haal drie munten naar keuze uit de pot voor het geval de Emu niet doorgaat.

Volgens het verdrag van Maastricht moeten de regeringsleiders eind dit jaar vaststellen of er een meerderheid is van EU-lidstaten die rijp zijn voor de muntunie. Die meerderheid is er in de verste verte niet. Dan kunnen de regeringsleiders dus vaststellen dat het nog niet gepast is om tot de muntunie over te gaan. In dat geval vindt de overgang plaats op 1 januari 1999, zegt het verdrag, en niet eerder, waar in het optimistische verleden nog rekening mee werd gehouden. Naar de letter van het verdrag kan men evengoed 2010 kiezen. Als het moet komt de EU wel onder de muntunie uit. Maar wie heeft daar belang bij? Wellicht de Britten die toch al niets in het project zagen. Maar de Fransen en de Duitsers hechten zeer aan Europese integratie. Voor Frankrijk en Duitsland is de muntunie vooral een politiek project. Van afstel zullen geen van beiden willen weten, uitstel is denkbaar.

66 Speculanten op de weg. Sla een beurt over en vraag iedere speler een munt uit de pot te halen om de koersen weer omhoog te krijgen.

Na de onrust van 1992 en 1993 heerst er nu betrekkelijke rust op de valutamarkten. Het zal niet eenvoudig zijn die te bewaren als de muntunie dichter bij komt. Hoe groot het gevaar van speculanten is, is moeilijk te zeggen. Als er gevaar is, zal zich dat in ieder geval richten op de zwakste broeders. Gokken op harde munten, de gulden of de mark, is zeer onwaarschijnlijk. President Duisenberg van De Nederlandsche Bank maakt zich er geen zorgen over. Driekwart jaar voor invoering van de euro is bekend welke landen meedoen. Stel dat speculanten bijvoorbeeld massaal Franse francs kopen, een relatief zwakkere munt, omdat ze denken die later gunstig in euro's te kunnen omruilen, dan zal de koers van de franc stijgen. Een hogere koers van de franc komt tot uiting in de koers van de Euro die op 31 december 1998 zal worden vastgesteld. Daarmee doen de speculanten hun eigen winst te niet. Wel ligt het risico op de loer dat valutahandelaren munten die niet in de Emu komen, van de hand zullen doen. Dan dreigt het koersverschil tussen de euro en de rest van de EU groot te worden. Hoe dat te voorkomen is nog onderwerp van overleg tussen de ministers van financiën.

68 Het is weer zover: het begrotingstekort en de staatsschuld zijn aan de beurt. Gooi nog een keer. Is het aantal ogen drie of lager: ga twee plaatsen vooruit. Is het vier of hoger: ga twee plaatsen achteruit.

Begin 1998 is het grote emu-toelatingsexamen. Dan bekijkt de Europese Commissie welke landen op 1 januari 1999 aan de muntunie mogen meedoen.

70 U heeft gewonnen. Gefeliciteerd! Stap de wondere wereld van de Emu binnen. Neem de pot en koester nog even de variëteit aan muntsoorten.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden