Dit jaar weinig hoge onderscheidingen

Dit jaar zijn ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin opvallend weinig hoge koninklijke onderscheidingen toegekend. Drie personen werden benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Bij de lintjesregen werden in totaal 2 356 mensen (2071 mannen en 285 vrouwen) onderscheiden, vorig jaar 2 360 mensen. In de loop van het jaar worden nog eens ruim 2 500 mensen onderscheiden.

Tot de bekende Nederlanders die zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau behoren: radio- en tv-presentator Wim Bosboom, PSV-doelman Hans van Breukelen, de atlete Elly van Hulst, ex-wielrenner Henk Lubberding, komiek Andre van Duin, acteur Wim van den Heuvel, tekenaar Rien Poortvliet, beeldend kunstenaar Kurt Lob, de producent van onder meer Paulus de Boskabouter en de Fabeltjeskrant Loek de Levita, musicus Joop Stokkermans, cabaretier Herman van Veen, NOS-regisseur Rudolf Spoor en Telegraaf-correspondent in Parijs, Cees van Bemmelen.

Hieronder een selectie van de onderscheidingen van dit jaar:

ALGEMENE ZAKEN

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: prof. dr. D. J. Wolfson, lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; Officier in de Orde van Oranje-Nassau: R. Bais, plv. hfd. centr. afd. Personeel en Organisatie; prof. dr. I. J. Schoonenboom, wetenschappelijk medewerker bureau voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; L. M. I. van Gool, voorz. Bond van Gepensioneerden van de Nederlandse Antillen en Aruba.

BUITENLANDSE ZAKEN

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: dr. B. R. Bot, ambassadeur bij de EG in Brussel; pater C. G. F. Braun, generaal overste Missionarissen van het Heilig Hart, Rome; mr. A. B. Hoytink, ambassadeur in Bern; jhr. mr. H. J. M. van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur in Brussel; C. Spoelder, oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging in Brussel; mr. H. A. L. Vijverberg, ambassadeur in Athene; Officier in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering:

M. B. Gomes Sanches, van Portugese nationaliteit, oud vice-consul der Nederlanden in Vila Real, Portugal; zuster G. M. J. Lemmens van de Congregatie van Franciscan Missionaries of Christ the King in Karachi.

JUSTITIE

Commandeur in de Orde van OranjeNassau: mr. A. R. Bloembergen, Wassenaar, oud-raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden; mr. S. Royer, wonende 's-Gravenhage, president van de Hoge Raad der Nederlanden; Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: mr. A. G. Beets, Voorburg, oud-deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam; mr. A. H. van Delden, Utrecht, president van de arrondissementsrechtbank te 'sGravenhage; mgr. A. J. Glazemaker, Amersfoort, aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, tevens voorzitter dagelijks bestuur en voorzitter internationale bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht van oudkatholieke kerken; mr. J. A. J. M. Van Goethem, Voorburg, oud-vice-president van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage; mr. G. Chr. Kok, Vught, president van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch; mgr. dr. J. A. de Kok, Utrecht, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, tevens lid van het r.k. bisschoppencollege van Nederland; prof. mr. dr. J. H. van Kreveld, 'sGravenhage, hoofd stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid van het ministerie van justitie, tevens hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant; mr. L. C. M. Meijers, Assen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, mgr. drs. J. B. Nienhaus, Maarn, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, tevens lid van het r.k. bisschoppencollege van Nederland;

mr. dr. J. J. H. Suijver, 's-Gravenhage, directeur-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van justitie; mr. K. de Vries, Leidschendam, raadsheer in het gerechtshof te 's-Gravenhage; Officier in de Orde van Oranje-Nassau: ds. B. J. Aalbers, Geldrop, emeritus-predikant in de gereformeerde kerken in Nederland en oud-secretaris van de Raad van Deputaten Samen op Weg; mr. A. A. S. M. Aerden, Esbeek (gem. Hilvarenbeek), kantonrechter te Tilburg; mw. M. Ph. Baars, Zeist, dirigerend officier rijkspolitie 1e klasse, commandant district Utrecht korps rijkspolitie; mw. dr. M. J. M. Brand-Koolen, Nootdorp, hoofd directie jeugdbescherming en reclassering van het ministerie van justitie; dr. A. J. Deenen, Nijmegen, oud-deken van Nijmegen, tevens pastor van de Karmel deelparochie te Nijmegen;

dr. I. A. C. Dekkers, Roosendaal en Nispen, gerechtsvicaris van de bisschop van Breda; drs. J. Eizenga, Bilthoven (gem. De Bilt), districtspsychiater in het arrondissement Rotterdam; M. G. van het Erve, Arnhem, deken van het dekenaat Arnhem; F. M. Gelens, Stevensbeek (gem. Oploo, St. Anthonis en Ledeacker), oud-deken van het dekenaat Boxmeer en pastoor van de parochie Sambeek; mw. mr. N. M. de Goede-Lodder, Leeuwarden; mr. E. N. Heemskerk, Leeuwarden, deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Leeuwarden;

mr. dr. C. van der Hooft, Amersfoort, plv. psychiatrisch adviseur bij het directoraatgeneraal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg van het ministerie van justitie; J. J. Keulen, Schinnen, deken van het dekenaat Schinnen, tevens pastoor van de parochie St. Dionysius te Schinnen; mr. J. H. Koeleman, Arnhem, lid dagelijks bestuur van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, tevens voorzitter beroepscommissie sectie gevangeniswezen; S. G. Kuyten, Dongen, deken van het dekenaat Oosterhout en kanunnik van het Kathedrale Kapittel van het bisdom Breda; H. J. Loonen, Oosterhout, oud-provinciaal overste van de Nederlandse Kapucijnenprovincie, tevens pastor verpleegtehuis St. Agnes te Geertruidenberg; mr. Th. J. M. Schuurmans, Zwijndrecht, (plv.) lid Kamer van Toezicht Dordrecht en (plv) lid College van Beroep en hoofdbestuur Koninklijke Notariele Broederschap, tevens notaris te Zwijndrecht; J. C. Suidgeest, Amsterdam, deken van Amsterdam; mw. ds. M. J. van der Veen-Schenkeveld, Rijswijk, emeritus-predikante in de Gereformeerde Kerken in Nederland en oud-lid en voorzitter van Deputaten Oecumene; dr. W. A. J. Zandbelt, Utrecht, studierector van de priesteropleiding in het aartsbisdom Utrecht; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: J. Albers, Voorschoten, dirigerend officier der rijkspolitie 3e klasse, senior-beleidsmedewerker bij de afdeling operationele ondersteuning van de algemene inspectie korps rijkspolitie; ds. J. C. de Bie, Papendrecht, emeritus-predikant van de Hervormde Gemeente te Papendrecht;

ds. K. Bisschop, Naarden, predikant Gereformeerde Kerk te Naarden; A. Boer, 's-Gravenhage, hoofd bureau sociale dienstverlening van de penitentiaire inrichting 'De Kantelberg' te 's-Gravenhage; P. H. Bongarts, Sittard, emeritus-pastoor van de parochie 'Onbevlekt Hart van Maria' te Brunssum; Th. A. te Braake, Kerkrade, assistent in de parochie Chevremont; J. J. Egberts, Amstelveen, officier bij het Leger des Heils te Amsterdam; G. van Egdom, Zetten (gem. Valburg), hoofd facilitaire dienst van de justitiele inrichting Ottho Gerhard Heldring te Zetten; M. R. van Ewijk, Boxtel, rector bejaardenoord Simeonshof van de congregatie Salesianen te Boxtel; ds. S. Gerbrandij, Dordrecht, predikant Hervormde Gemeente, Wijk 1 'Rondom de Grote Kerk' te Dordrecht; J. A. Groot, Schagerbrug (gem. Zijpe), dirigerend officier 3e klasse korps rijkspolitie, officier algemene zaken staf district Alkmaar;

ds. W. Hage, Kruiningen (gem. Reimerswaal), predikant gereformeerde gemeente te Kruiningen; J. J. Hassing, Almelo, penitentiair consulent/coordinator bij de directie delinquentenzorg en jeugdinrichtingen van het ministerie van justitie; A. G. van Heusden, Berg en Dal (gem. Groesbeek), oudsecretaris en lid regionale pastorale werkgroep homo; F. van den Heuvel, Vught, senior beleidsmedewerker bij het parket van de procureurgeneraal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch; ds. R. Holwerda, Pijnacker, predikant van de hervormde gemeente te Pijnacker; W. Kagie, 's-Gravenhage, coordinator schadezaken bij de alg. inspectie van het korps rijkspolitie; ds. W. Ph. E. van Kooten, Zelhem, emerituspredikant hervormde gemeente/gereformeerde kerk te Schoorl; G. W. Lohuis, Nijverdal (gem. Hellendoorn), afdelingshoofd provinciale kerkvergadering van de Ned. herv. kerk van Overijssel en Flevoland; M. Ph. Minco, Groningen, voorzitter Nederlands Israelitische gemeente te Groningen;

drs. M. M. Pirenne, Rosmalen, oud-rector cantus van de Schola Cantorum en organist St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch; W. V. Raa, Doorn, dirigerend officier der rijkspolitie 3e klasse, hoofd tactische recherche, justitiele dienst, korps rijkspolitie district Utrecht; ds. A. Th. Rothfusz, Ermelo, emeritus-predikant Ned. herv. kerk te Hillegom; mw. mr. N. J. SchepelBoschloo, Rotterdam, oud-voorz. Stichting Pro Juventute Rotterdam; ds. H. Visser, Katwijk, emeritus-predikant hervormde wijkgemeente 'Maranatha' te Katwijk aan Zee; ds. M. Vlietstra, Zeist, emeritus-predikant chr. geref. kerk te Zeist; E. van der Wal, Borger, officier alg. zaken, staf district Drenthe korps rijkspolitie; dr. H. Zunneberg, Warnsveld, emeritus-predikant herv. gemeente te Warnsveld; W. H. Zwart, Kampen, organist Ned. herv. kerk te Kampen.

BINNENLANDSE ZAKEN

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: mevrouw M. J. C. A. Ermen, lid Eerste Kamer, Oisterwijk; drs. G. J. J. Schinck, lid Eerste Kamer, Sint Michielsgestel; mr. J. J. Vis, lid Eerste Kamer, Anloo; dr. K. Zijlstra, lid Eerste Kamer, Littenseradiel; J. D. Blaauw, lid Tweede Kamer, Zeist; mr. dr. V. A. M. van der Burg, lid Tweede Kamer, Zeist; mr. J. J. van Iersel, lid Tweede Kamer, Den Haag; H. T. M. Lauxtermann, oud-lid Tweede Kamer, 's-Hertogenbosch; mr. drs. M. Oosting, Nationale Ombudsman, Zeist; mr. H. Fock, Oegstgeest; drs. E. E. Nordholt, hoofdcommissaris van politie Amsterdam;

drs. R. Lanning, lid Gedeputeerde Staten van Overijssel, Zwolle; Officier in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw mr. M. H. Dijkstra-Liesveld, plv. griffier Eerste Kamer, Den Haag; drs. A. J. B. Hubert, plv. dir. griffiediensten Tweede Kamer, Den Haag; drs. G. M. J. M. Koolen, beleidsveld-coordinator directie coordinatie minderhedenbeleid ministerie van binnenlandse zaken, Rotterdam;

drs. H. W. J. Lieffers, directeur directie maatschappelijke en economische belangen van het ministerie van binnenlandse zaken, Den Haag; drs. W. P. Sjerp, plv. secretaris Algemene Rekenkamer, Den Haag; H. Th. Stegeman, directeur stenografische dienst bij de Tweede Kamer, Voorburg; G. W. Treffers, hoofd medische dienst bedrijfseenheid externe administraties van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Kerkrade; mr. D. C. B. Burgers, burgemeester 's-Hertogenbosch; drs. A. M. J. C. Aarts, burgemeester Gilze en Rijen; M. A. L. Kolster, Son; mr. K. Th. M. Hehenkamp, burgemeester Uden; ir. B. M. Jellema, Woudrichem; mr. A. L. W. J. Panis, burgemeester Leusden; M. Paats, burgemeester Alphen aan den Rijn; mr. F. Th. de Graaf, hoofd afd. onderwijs bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Leiderdorp; J. M. P. de Vries, Hillegom; W. F. de Vreeze, burgemeester Leidschendam; J. Hogendoorn, hoofd afd. welzijnszorg, tevens plv. dir. dienst welzijn, economie en bestuur der provincie Noord-Holland, Zandvoort; R. Breman, Genemuiden; J. Smit, burgemeester Losser; drs. C. J. van der Horst, Franekeradeel; drs. J. Mulder, burgemeester Tytsjerksteradiel; drs. C. Dekker, burgemeester Dronten;

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw A. van Bergen, assistent-beleidsmedewerker directie arbeidsvoorwaarden van het directoraat-generaal management en personeelsbeleid van het ministerie van binnenlandse zaken, Zoetermeer; J. van der Hoeven, plv. dir. verzorgende diensten en hoofd restaurantbedrijf bij de Tweede Kamer, Zoetermeer; M. A. Keukelaar, onderdirecteur stenografische dienst bij de Tweede Kamer, Voorburg; E. A. Mooren, burgemeester Arcen en Velden; P. L. H. Creemers, burgemeester Born;

P. Th. W. Rooijmans, gemeenteraadslid Geleen; C. Roos, oud-directeur en secretaris Kasteel Hoensbroek te Heerlen; A. O. H. Roozenboom, raadslid en oud-wethouder Heerlen; P. J. Vaes, burgemeester Maasbracht; Chr. J. M. Haesen, medewerker en oud-hoofd bureau oppervlaktewater van de provinciale hoofdgroep verkeer, waterstaat en milieu, Maastricht; T. M. J. Hoofwijk, Posterholt;

J. H. M. Frijns, wethouder Simpelveld; drs. H. H. Nijhuis, oud-directeur sociale werkplaats 'De Millenerpoort' te Sittard; J. H. Jacobs, wethouder Valkenburg aan de Geul; M. R. H. Simons, wethouder Valkenburg aan de Geul; mevrouw H. L. P. Poels-Peters, gemeenteraadslid Venray; W. H. M. Janssen, burgemeester Wittem; ir. A. P. Merrienboer, oud-gemeenteraadslid Alphen en Riel; mevrouw M. C. Brugman, Best; G. Th. van Benthum, gemeenteraadslid Boxmeer; P. W. Toen, Boxmeer; H. M. Breeveld, burgemeester Drunen; P. G. van Bokhoven, gemeenteraadslid Helmond; J. G. P. Jonkers, wethouder en oud-gemeenteraadslid Helmond; H. C. Maas, oud-gemeenteraadslid en oud-wethouder Leende; M. A. van den Hoven, gemeenteraadslid Loon op Zand; J. A. G. Huijbregts, Loon op Zand;

J. P. Berkhout, burgemeester Mierlo; Th. A. Evers, gemeenteraadslid Mill en St. Hubert; A. H. Hommel, wethouder Nieuw-Vossemeer; J. H. M. A. Schoenmakers, wethouder Oosterhout; P. A. van Duijnhoven, gemeenteraadslid Oss; G. A. J. Engbers, gemeenteraadslid en oud-wethouder Schaijk; J. G. M. Ronnes, wethouder Vierlingsbeek en oud-lid Provinciale Staten van Noord-Brabant; M. Ketelaars, wethouder Vught; R. A. van der Pas, gemeenteraadslid Vught; ing. W. J. van Drie, oud-directeur sector volkshuisvesting, stadsvernieuwing en monumentenzorg van de dienst stadsontwikkeling van Arnhem; L. van As, burgemeester Dinxperlo; H. van Deutekom, wethouder Elburg; J. Huisman, wethouder Elburg; M. Seijbel, Elburg; D. Bouman, gemeenteraadslid Geldermalsen; mr. W. J. P. van Notten, burgemeester Gorssel; H. G. de Kort, burgemeester Kerkwijk; ing. R. van der Wijk, Nijkerk; J. de Korte, burgemeester Scherpenzeel; D. Kroodsma, wethouder Scherpenzeel; J. H. E. Sterk, gemeenteraadslid Scherpenzeel; S. Buddingh', burgemeester Steenderen;

mevrouw M. J. Wolfhagen-van Herten, gemeenteraadslid Zevenaar; L. Hokke, oud-hoofd projectbureau arbeidsmarktbeleid gemeente Utrecht, Bunnik; mevrouw drs. A. D. de Stigter-Huising, burgemeester Maarn; mevrouw mr. A. S. Holleman-Stratman, Soest; L. Chr. Vietor, Utrecht; A. Chr. Houtsma, burgemeester Wijk bij Duurstede; mevrouw N. Swart-Mos, Dordrecht; J. G. Potharst, wethouder Gouda; mevrouw R. M. Smits-Oetgens van Waveren Pancras Clifford, Leiden; W. P. Soerel, Nieuwkoop; ing. J. de Kluiver, oud-directeur N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland, Noordwijk; J. M. Franken, Rotterdam; J. van Duivendijk, gemeenteraadslid Vianen; L. de Snaijer, gemeenteraadslid Vlaardingen en oud-lid Provinciale Staten van Zuid-Holland;

J. A. Schouten, gemeenteraadslid Voorburg; J. H. G. Bemelmans, oud-directeur hoofdafd. welzijn gemeente Wassenaar; P. G. Heemskerk, gemeenteraadslid Amstelveen; A. W. M. Falter, Beverwijk; J. L. Bienfait, Bloemendaal; mevrouw S. Heijne Makkreel-de Vries, Bloemendaal; M. J. Breeman, Haarlem; P. Dirkse, Haarlem; J. J. Donders, projectleider arbeidsverhoudingen gemeente Hoorn, Stede Broec; E. J. Dijk, gemeenteraadslid Dalfsen; G. W. Altena, gemeenteraadslid Diepenheim; A. J. Kleine Staarman, gemeenteraadslid Hardenberg; mevrouw G. J. Leferink-van der Kuil, wethouder Haaksbergen; J. Mateboer, Kampen; Th. M. W. A. Ibes, Raalte; H. W. Jansen, wethouder Rijssen;

K. Stulp, gemeenteraadslid Delfzijl; G. Heikens, Winschoten; C. D. OeloV, Smallingerland; J. A. Harmsen, Emmen; J. van Belzen, wethouder Arnemuiden; J. van Bommel, burgemeester Kapelle; W. D. Zwartele, gemeentesecretaris Sas van Gent; T. A. Vogel, burgemeester Sint Philipsland; B. Koole, Vlissingen; J. M. J. Vos, Dronten;

ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: prof. mr. N. E. Algra, oudhoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht, Doorn; prof. dr. N. F. Th. Arts, oud-hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, Huppel; mevrouw prof. dr. E. M. Barth, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen/lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Paterswolde; prof. dr. W. Th. Daems, hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden, Oegstgeest; prof. dr. ir. J. Davidse, hoogleraar TU Delft, Rotterdam; prof. dr. J. Joosse, bijzonder hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam/lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nederhorst den Berg; prof. dr. J. Kommandeur, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen/lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Groningen; prof. dr. C. J. Lammers, hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden/lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Rhenen; prof. dr. J. H. van Lint, rector magnificus TU Eindhoven/lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nuenen; prof. dr. D. M. Schenkeveld, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, Heemstede; prof. dr. P. H. Schmidt, oud-hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden/hoofd afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde Academisch Ziekenhuis Rijksuniversiteit Groningen, Voorschoten.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: prof. dr. A. Bosman, hoogleraar RU Groningen, wonende aldaar; prof. dr. H. Bouma, buitengewoon hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven/directeur Instituut voor Perceptieonderzoek TU Eindhoven/lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Utrecht; dr. P. Kramer, oud-voorzitter Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) in Den Haag, Waalre.

ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN EN FINANCIEN

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: prof. mr. Ch. P. A. Geppaart, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg/lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Tilburg.

FINANCIEN

Commandeur in de Orde van OranjeNassau: C. Boersma, directeur-generaal belastingen bij het ministerie van financien, Leiderdorp; Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw:

drs. T. de Swaan, directeur De Nederlandsche Bank, Amsterdam; Officier in de Orde van Oranje-Nassau: prof. dr. J. A. H. de Beaufort Wijnholds, onderdirecteur De Nederlandsche Bank, Bussum; F. Driesens, voormalig plv. hoofd belastingdienst, eenheid particulieren, ondernemingen te Dordrecht, Ridderkerk; C. Hillenius R.A., onderdirecteur De Nederlandsche Bank, De Kwakel, gem. Uithoorn; H. M. Huisman, hoofd Douane Informatie Centrum te Vlaardingen, Rotterdam; W. Jansen, voormalig teamleider bijzondere invordering bij de belastingdienst, eenheid particulieren te Hengelo; mr. C. R. F. Kalff, directeur Onderlinge Levensverzekering Maatschappij 's-Gravenhage' U.A. te Den Haag, Wassenaar; B. J. J. M. Lucas Luijckx, senior beleidsmedewerker bij de afd. bilaterale zaken van de directie intern. fiscale zaken van het ministerie van financien, Leidschendam; D. van der Poel, beleidsmedewerker doelgroepmanagement bij de belastingdienst, directie particulieren te Utrecht;

W. Raven, hoofd douanepost Vlaardingen bij de belastingdienst, Krimpen aan den IJssel; E. C. Stekelenburg, senior beleidsmedewerker bij de belastingdienst, directie douane te Rotterdam; C. Stout, plv. hoofd belastingdienst, eenheid grote ondernemingen te Eindhoven, Leende; mr. J. Verbruggen, hoofd belastingdienst, eenheid particulieren, ondernemingen te Breda, Berkel-Enschot; J. M. F. Waterreus, directeur Interlloyd Verzekeringen te Amsterdam, Rijnsburg; dr. E. C. Wessels, directeur Stichting Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreventie te Baarn, Laren; C. M. van der Westen, hoofd belastingdienst, eenheid particulieren, ondernemingen te Venlo; H. E. van der Wijk, directeur H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V. en lid raad van bestuur van moedermaatschappij Hannover International Insurance N.V. te Rotterdam;

Ridder in de Orde van OranjeNassau: A. Bax, beleidsmedewerker toepassingsmanagement bij de belastingdienst, directie particulieren te Utrecht, Oudewater; W. Engelberts, directeur ontwikkeling en coordinatie van de divisie operations betalingsverkeer bij ING Bank N.V. te Amsterdam, Sassenheim; G. Gijtenbeek, voormalig behandelfunctionaris bij de belastingdienst, eenheid ondernemingen te Amersfoort, Hoogland, gem. Amersfoort; A. de Graaf, teamleider belastingdienst, eenheid particulieren, ondernemingen te Dordrecht; G. W. van der Heide, docent belastingdienst, opleidingen te Utrecht, Bunschoten, gem. Bunschoten-Spakenburg; J. A. Knubben, staffunctionaris personeel en organisatie bij de belastingdienst, douanedistrict Heerlen te Maastricht, Nuth; E. Oppers, vakgroep-coordinator omzetbelasting bij de belastingdienst, directie ondernemingen noord te Heerenveen, Wolvega, gem. Weststellingwerf; A. L. van Os, commissaris bij Van der Moolen Holding N.V. te Amsterdam, Amstelveen; L. Quaedflieg, behandelfunctionaris bij de belastingdienst, eenheid grote ondernemingen te Maastricht, Simpelveld; G. van Ruiven, directeur clusterkantoor van ABN-AMRO Bank N.V. te Delfzijl;

H. P. J. Smits, behandelfunctionaris bij de belastingdienst, eenheid particulieren, ondernemingen te Roosendaal; H. van der Stoel, lid groepsraad Hudig Langeveldt B.V. te Rotterdam; J. A. G. Thissen, voormalig directeur kantoor ING Bank N.V. te Venlo; G. Tipker, behandelfunctionaris bij de belastingdienst, eenheid particulieren, ondernemingen te Haarlem; G. Twickler, hoofd financien, administratie en control facilitair bedrijf ING Bank N.V. te Amsterdam, Amstelveen; A. van der Velde, voormalig adviseur regio-directie Noord-Nederland van ING Bank N.V. te Amsterdam, Tynaarlo, gem. Vries; A. J. M. Wouters, groepsfunctionaris belastingdienst, eenheid particulieren te Heerlen, vestiging Kerkrade.

DEFENSIE

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: schout-bij-nacht T. J. N. van der Voort, Leiden; generaal-majoor mr. J. F. J. A. van Daal, militair juridische dienst, Leiderdorp; luitenant-generaal J. W. C. van Ginkel, artillerie, El Gorah (Egypte); generaal-majoor P. H. M. Messerschmidt, artillerie, Breda; generaal-majoor drs. A. P. M. Hogenboom, militaire administratie, Lisse; generaal-majoor drs. D. Altena, luchtmacht, Driebergen-Rijsenburg; generaalmajoor drs. C. J. M. van Hamond, luchtmacht, Rosmalen; drs. W. J. M. Bunnik, directeur-generaal personeel, Leiden.

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Officier in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering: P. J. Fraanje, Ridderkerk; Officier in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw E. Aikingvan Wageningen, Arnhem; ir. M. C. In 't Anker, Den Haag, inspecteur ruimtelijke ordening provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland; H. van Blaaderen, Achterberg, hoofd afdeling bestrijding dierplagen Hoofd-inspectie Milieuhygiene, Directoraat-Generaal Milieubeheer; W. Bol, Hendrik Ido Ambacht;

H. W. Brakel, Uithoorn, architekt BNA; ir. F. A. van Dam, Bunnik, dir. NV Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN); ir. H. L. M. van Duyse, Voorburg, hoofd afdeling bouwkwaliteit Directie Onderzoek, Directoraat-Generaal van de volkshuisvesting; W. Fromme, Velp (Gld), dir. Ubbink Nederland bv in Doesburg;

prof. J. Hoogstad, Rotterdam, architect BNA BNS; mr. V. G. Keizer, Amersfoort, hoofd afdeling Verzuring, Directie Lucht en Energie DirectoraatGeneraal Milieubeheer; drs. C. J. van Kuijen, Warmond, dir. Directie Stoffen, Veiligheid en Straling, Directoraat-Generaal Milieubeheer; P. van Nieuwkoop, Voorschoten, projectmanager Rijksgebouwendienst; A. Peetoom, Voorburg, dir. Architectenbureau Van der Sterre Peetoom bv in Hoogmade; R. Tepe, Rotterdam, plaatsvervangend hoofdingenieur-directeur, ook adjunct-inspecteur van de Volkshuisvesting ZuidHolland, Directoraat-Generaal Volkshuisvesting; G. Westerdijk, Andijk, dir. Bouwlokaties, Stadsvernieuwing en Milieu, Directoraat-Generaal Volkshuisvesting; dr. mr. D. A. Zeilmaker, Leiden, inspecteur hoofdinspectie Milieuhygiene, Directoraat-Generaal Milieubeheer;

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: ing. J. J. Bokhoven, Reeuwijk, directeur Aannemersbedrijf Bokhoven in Gouda; P. Esselink, Kampen, medewerker Nieuwbouw Directie Volkshuisvesting Overijssel, Directoraat-generaal Volkshuisvesting; H. Groen, Haaksbergen; P. Huisman, Leiderdorp, technisch adviseur elektrotechniek Rijksgebouwendienst; R. H. Jolly, Leiderdorp, hoofd Bedrijfsbureau Centrale Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen ministerie van VROM; drs. N.G. Kaales, Rietmolen, dir. De Volkswoning in Enschede; C. M. W. van der Klugt, Rijswijk; A. J. Kuiper, Amsterdam, coordinator directie Bouwlokaties Stadsvernieuwing en Milieu van het Directoraat-Generaal Volkshuisvesting; G. Lankhorst, Voorburg, architect; A. Post, Leeuwarden, chef Acceptatie/Mutatie afdeling Bewaring, Juridische Zaken en Vastgoedinformatie, Kadaster en de Openbare Registers, directie Friesland;

C. Stoel, Zwolle; K. J. Terleth, Amstelveen, directeur Teramstelbouw bv in Amsterdam; H. M. A. Vlassak, Budel, directeur Gebroeders Vlassak BV te Budel; J. C. van der Werff, Rotterdam, dir. Woningbouwvereniging Centraal Woningbeheer in Delft;

VERKEER EN WATERSTAAT

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: prof.ir. B. Beukers, Rijswijk, ir. H. N. Wolleswinkel, Rijsenhout, directeur Luchtvaartinspectie Rijksluchtvaartdienst; K. H. Ledeboer, Haarlem, directeur divisie operations bij de KLM; ir. R. E. Waterman, Delft, directeur Data Transmissie, Delft; mr. L. J. Pieters, Rhoon, oud-voorzitter commissie vervoervergunningen.

LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: prof. dr. L. M. Schoonhoven, Wageningen, hoogleraar entomologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen; dr. ir. M. P. M. Vos, Driebergen, voorz. college van bestuur Landbouwuniversiteit Wageningen; prof. dr. J. C. Zadoks, Wageningen, hoogleraar fytopathologie LU Wageningen.

ECONOMISCHE ZAKEN

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: drs. F. A. Engering, Den Haag, dir.-gen. Buitenlandse Economische Betrekkingen ministerie economische zaken; mr. W. Neervoort, Hazerswoude Rijndijk, ondervoorzitter tevens hoofd Divisie Juridische Zaken Octrooiraad in Rijswijk; drs. C. A. J. Herkstroter, Wassenaar, pres.-dir. NV Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij in Den Haag; ir. M. C. van Veen, Amsterdam, voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV (KNHS) en voorzitter raad van bestuur Hoogovens Groep BV in IJmuiden; ir. M. Ververs, Hattem, voorzitter raad van bestuur Wolters Kluwer NV in Amsterdam.

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Officier in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevordering: ir. P. van Rijn, Velsen-Zuid, directeur Ontwikkeling Bedrijfsvoering, ook produktgroepmanager IJzer Hoogovens Groep bv in IJmuiden; Officier in de Orde van Oranje-Nassau: mr. A. van Bentum, Uithoorn, dir. Personeelszaken Gemeenschappelijk Administratiekantoor in Amsterdam; prof. dr. P. A. Cornelis, Baarn; mevrouw prof. dr. J. van Doorne-Huiskes, Bunnik; ir. H. Ens, Den Haag, inspecteur Arbeid van Arbeidsinspectie in Rotterdam, ook beleidsmedewerker Procesindustrie directoraat-generaal Arbeid ministerie sociale zaken en werkgelegenheid; G. H. Gispen, Eersel; ing. S. Hop, Hooghalen, voorheen dir. werkvoorzieningsschap WICA-bedrijven in Emmen; dr. ir. H. J. Kraaijveld, Roelofarendsveen, hoofd Liaison Veiligheids- en Milieuzaken Shell Internationale Petroleum Maatschappij in Den Haag; M. S. Negenman, De Rijp;

drs. J. Pars, Dronrijp, voorheen regionaal dir. Arbeidsvoorziening Regio Kennemer-, Amstelland en Meerlanden van Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk; J. Schuller, Zaandam, oorheen voorzitter Bouw- en Houtbond FNV; mr. F. L. Vekemans, Heilige Landstichting, Corporate Director Human Resources en ook lid Groepsraad Akzo nv in Arnhem;

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

J. H. Bartman, Breda; dr. F. L. Binsbergen, Naarden, sectiechef scouting en exploratory process unit Koninklijke/Shell Laboratorium in Amsterdam; H. H. Boswinkel, Rotterdam; drs. A. W. J. E. van de Bunt, Haarlem, voorheen hoofd Centrale Arbeidsvoorwaarden Hoogovens Groep bv in IJmuiden; H. C. M. van Deursen, Nijnsel, voorheen plv. dir. en ook hoofd Personeelsvoorziening Arbeidsbureau Midden-Brabant in Tilburg van Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk; prof. dr. ir. L. L. van Dierendonck, Munstergeleen, voorheen Research Fellow bij DSM Research bv in Geleen;

drs. A. L. P. van Ditzhuijzen, Veldhoven, dir. districtskantoor Eindhoven Gemeenschappelijk Administratiekantoor in Amsterdam; J. C. Dwarswaard, Nieuwegein, stafmedewerker vakcentrale MHP; E. Getreuer, Eesveen, voorheen technisch dir. bij Elektrische Meetinstrumenten- en Apparatenfabriek Faber & Getreuer bv in Steenwijk; ing. H. de Graaf, Abcoude, voorheen beleidsmedewerker sector Normering, Dienstverlening en Uitvoering directie Veiligheid Directoraat-Generaal van Arbeid van ministerie sociale zaken en werkgelegenheid; Mevrouw drs. A. Groeneveldt-barones van der Feltz, wonende in Velsen-Zuid, voorheen dir. centraal bureau Stichting Studie- en Beroepskeuze in Noord-Holland Noord in Alkmaar; H. H. Harmsen, Uden, waarnemend dir./vestigingsmanager Arbeidsbureau Uden van Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk; H. A. M. Janssen, Dilsen (Belgie), technisch directeur Briefhouder & Metaalwarenfabrieken Egidius Janssen nv in Belfeld;

ir. P. J. A. Kriele, Beek, voorheen Chef Produktie Utilities DSM-Limburg Services bv in Geleen; W. Lebbink, Diepenveen, voorheen districtsarbeidsdeskundige regio GelderlandZuid van Gemeenschappelijke Medische Dienst in Amsterdam; mevrouw mr. A. D. van Mill, Voorburg, juridisch beleidsmedewerker pensioenen bij afdeling Ouderenregelingen van directoraat-generaal sociale zekerheid ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid; ing. J. van der Molen, Berg en Terblijt, voorheen dir. Profit Centre Beerse (Belgie) van DSM-Packaging Group in Veldhoven; drs. H. P. W. Schmitz, Den Bosch, voorheen beleidsmedewerker FNV; drs. A. J. G. Schoenmaeckers, Geleen, voorheen belast met speciale-opdrachten bij Concern Secretariaat van DSM nv in Heerlen; A. Schoon, voorheen dir. financien en administratie Openbaar-Lichaam Drechtwerk te Dordrecht; J. H. Senden, Grubbenvorst, interimdir. Centrum Vakopleiding in Venlo Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk; M. Sies, Culemborg, districtsbestuurder Utrecht en Flevoland CNV; G. J. Steverink, Oss, directeur ontslagzaken regio Noord-Oost Brabant van Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk; J. Stulp, Zoetermeer, voorheen districtsbestuurder Dienstenbond FNV in Den Haag;

T. I. Sun, Maarssen, voorheen beleidsmedewerker Dienstenbond FNV; G. de Vries, Zoetermeer, voorheen hoofd directiesecretariaat directie Veiligheid van Directoraat-Generaal Arbeid van ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid; M. C. H. Waijers, Tilburg, juridisch medewerker Rechtskundige Dienst districtskantoor Tilburg FNV.

WVC

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: Ir. drs. R.B.J.C. van Noort, Den Haag, dir.-gen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene in Bilthoven.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden