Debat EU-top: Rutte belooft Kamer inspraak bij bankensteun

Minister President Mark Rutte geeft een persconferentie tijdens de tweede dag van de EU-top in Brussel. Beeld ANP
Minister President Mark Rutte geeft een persconferentie tijdens de tweede dag van de EU-top in Brussel.Beeld ANP

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de uitkomsten van de Europese Top van vorige week. Zijn de partijen tevreden over de gemaakte afspraken - waaronder het collectieve bankentoezicht? Volkskrant.nl volgde het debat live.

Jeroen Visser

Diverse partijen vielen premier Rutte hard aan op zijn 'ommezwaai' tijdens de Europese Top van vorige week. Nederland gaf daar goedkeuring aan financiële steun voor Europese banken vanuit het noodfonds ESM. Onder meer CDA en D66 vonden dit een draai ten opzichte van het standpunt van Rutte voorafgaande aan de top. Toen meldde Rutte alleen in te willen stemmen met bankentoezicht. Rutte zei vandaag dat dit nodig was om de Spaanse banken te redden van de molensteen die bij hen om de nek hing.

PVV-leider Geert Wilders vond dat door de afspraken over bankensteun het ESM-verdrag gewijzigd moest worden. Daarom moet de Kamer opnieuw kijken naar het verdrag, aldus Wilders. Dat wilde Rutte niet. Wel zei hij dat Europese juristen de zaak nu beoordelen. Hoe dan ook zal elk verzoek om bankensteun steun moeten krijgen van het parlement, zo beloofde Rutte.

Hieronder is het liveblog dat Volkskrant.nl bijhield over het debat nog eens na te lezen.

13.49 uur: De vergadering is afgelopen. Vannacht zal er gestemd worden over de moties.

Rutte en Wilders hebben nog even een onderonsje na het debat.

13.42 uur:
Rutte wil de motie-Pechtold ondersteunen, mits hij hem zo mag lezen dat het hele besluit - inclusief de letterlijke Engelse tekst van de afspraak - wordt meegenomen. Pechtold en Buma willen dit niet, daardoor wordt de motie afgeraden.

13.36 uur: De Partij voor de Dieren wil van het kabinet per motie scenario's voor het vertrek uit de eurozone en een reactie van het kabinet hoe het bij herkapitalisatie van banken 'het lek dicht kan houden'. Hero Brinkman vraagt per motie om een referendum en om het ESM-verdrag opnieuw aan de Kamer voor te leggen.

13.32 uur: Slob van de ChristenUnie heeft twee moties. Een om alleen steun te geven aan banken uit lidstaten en een om het kabinet te bewegen om Van Rompuy aan te schrijven voor verheldering over zijn opmerkingen over het feit dat de steun van de lidstaten aan bankensteun kan worden ontlopen als sprake is van een noodsituatie.

13.22 uur: Wilders spreekt. De premier is 'gedraaid als een tol', omdat hij nu voor bankensteun is. 'Triest', zegt Wilders. Hij heeft één motie: Wilders wil dat het kabinet het ESM-verdrag niet bekrachtigt voordat duidelijk is of de gemaakte afspraken van vorige week een verdragswijziging impliceren.

Pechtold vindt dit een 'laffe' motie, omdat Wilders eerder vandaag zei dat Rutte zaken heeft gedaan met de maffia. Pechtold memoreert ook dat Wilders vandaag 5000 dagen in de Kamer zit. 'Ik wist dat ie ging komen', lacht Wilders. En: 'Pechtold was vanmorgen een stuk vriendelijker toen hij me per sms feliciteerde.'

13.19 uur: De Kamer wil een tweede termijn; iedereen die wil krijgt één minuut spreektijd en er zullen moties worden ingediend. Pechtold heeft een motie die bevestigd wil zien dat het ESM straks rechtstreeks steun kan geven aan banken.

13.09 uur: Staatssecretaris Ben Knapen (Europese Zaken) is ook in de Kamer om uitleg te geven over de Europese Top. Hij geeft nu echter ook antwoord op vragen van Pechtold over Syrië.

13.06 uur: Wilders vraagt of de bekrachtiging van het ESM-verdrag kan worden uitgesteld totdat duidelijk is of de gemaakte afspraken over de bankensteun in strijd zijn met het ESM. Dat wil Rutte niet. De Europese juristen kijken nu naar de afspraken, stelt Rutte. De premier herhaalt dat het parlement controle houdt op de bankensteun. Wilders kondigt aan een motie te zullen indienen om het kabinet tot uitstel van bekrachtiging te bewegen.

13.04 uur: Samsom vraagt wanneer bankensteun gerealiseerd kan worden. Rutte stelt dat dit eind dit jaar zou kunnen gebeuren, maar wel onder voorwaarden: de druk op landen om te hervormen moet bewaard blijven.

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Ben Knapen vorige week bij aanvang van het debat over de Europese Top. Beeld ANP
Premier Mark Rutte en staatssecretaris Ben Knapen vorige week bij aanvang van het debat over de Europese Top.Beeld ANP


12.59 uur:
Buma wil nu de bevestiging dat er een principieel besluit is genomen voor een bankenunie. Rutte geeft hem gelijk. Maar Nederland heeft wel directe herkapitalisatie van Spaanse banken vanuit het ESM voorkomen, samen met Duitsland en Finland, aldus de premier. Rutte stelt dat bankensteun stap voor stap dient te gaan en onder belangrijke voorwaarden, 'anders neem je een loopje met het spaargeld van Europese burgers'.

12.58 uur: Arie Slob zegt dat de Kamer nooit heeft gesproken over een snelle weg naar een bankenunie. Rutte stelt dat als je een bankenunie wil, er ook bankentoezicht moet zijn.

12.55 uur: Rutte stelt dat Europa nu sneller dan verwacht richting een bankenunie gaat. Tegelijk wordt 'een stapje' gezet naar 'een Europees resolutiemechanisme'. Tegelijk wordt Spanje gered van de molensteen. 'Hoe mooi kan het zijn', aldus Rutte.

12.54 uur: Minister Kamp (Sociale Zaken) zit ook op de tribune om naar het debat te luisteren.

12.48 uur: Premier Rutte gaat nu meer details geven over de onderhandelingen vorige week.

Rutte stelt dat vorige donderdagnacht bleek dat de schuld van de Spaanse banken een 'molensteen was', en dat daarom het instrument van bankensteun nodig bleek.

12.47 uur: Als een bank straks om steun vraagt moeten alle landen afzonderlijk de aanvraag goedkeuren.

12.43 uur: Rutte herhaalt dat ongeacht of het ESM-verdrag moet worden gewijzigd, de inzet van bankensteun altijd instemming behoeft van de Tweede Kamer.

12.35 uur: Arie Slob wil opheldering over de besluiten van vorige week en dan met name de bankensteun. Rutte stelt dat het een unaniem besluit was en dat er geen opheldering nodig is.

Wilders zegt dat de afspraken in strijd zijn met het ESM. Rutte zegt dat de juridische dienst dit aan het uitzoeken is en belooft de uitkomsten voor te leggen aan de Eerste en Tweede Kamer. Wilders neemt hier geen genoegen mee. Hij wil dat het ESM gewijzigd wordt.

12.25 uur: Premier Rutte mag nu alle vragen gaan beantwoorden. Hij wil graag wat 'misverstanden' wegnemen. Over de plannen van Van Rompuy: 'Er is veel kritiek op de plannen. De 27 lidstaten gaan nu de regie overnemen van Van Rompuy', stelt Rutte.

Pechtold vraagt hoe het kabinet hier met het parlement over gaat overleggen, aangezien er in oktober alweer een update zal worden gemaakt van de toekomstplannen voor Europa en we in Nederland vooral bezig zijn met de verkiezingen tot die tijd. Rutte stelt dat er gewoon met de Kamer zal worden gesproken over de voorbereiding van de Europese Raad in oktober.

12.21 uur: Marianne Thieme vraagt zich af of er een plan B is voor de bankenunie, of dat Nederland nu definitief een deel van zijn soevereiniteit heeft opgegeven. Hero Brinkman is boos over de brief van het kabinet. Waarom worden de gemaakte afspraken niet opnieuw aan de Tweede Kamer voorgelegd, zoals Merkel wel doet in Duitsland?

Brinkman zegt dat we ervoor moeten zorgen dat de PVV geen verkiezingsoverwinning gaat boeken in september. 'Na deze week ben ik daar overigens wel zeker van', voegt hij toe.

12.20 uur: De persvoorlichting van de Tweede Kamer stuurt zojuist een nader herzien dagschema, het zesde in drie dagen. Het laatste debat volgens het laatste schema staat gepland om 3.30 uur vannacht.

12.14 uur: Sap stelt, net als Pechtold eerder, dat Nederland door de weifelende houding 'achter de feiten aanloopt' in Brussel. Sap heeft navraag gedaan in Brussel over de Nederlandse opstelling. 'Wie is Rutte', kreeg ze te horen. 'Dat zegt genoeg', concludeert Sap, die toevoegt dat Rutte door journalisten in Brussel 'rubberen Rutte' genoemd wordt. Nederland zou veel meer kunnen inbrengen, maar laat dat helaas na, concludeert Sap.

12.07 uur: Slob zegt dat hij 'overvallen' is door de resultaten van de Eurotop. Het kabinet wilde geen bankensteun, maar dat is nu toch besloten. Rutte zei voorafgaande aan de top dat hij alleen voor bankentoezicht was, aldus Slob. 'Door de bankensteun haal je het drukmiddel op landen weg om hun financiën op orde te brengen', aldus Slob.

Samsom twittert ondertussen dat zijn Twitteraccount is gehackt.

12.05 uur: Terwijl Arie Slob van de ChristenUnie het woord neemt hebben Buma en Pechtold een onderonsje. Zouden de twee een motie voorbereiden?

Voorzitter Gerdi Verbeet is inmiddels vervangen voor Martin Bosma.

12.00 uur: Pechtold stelt dat Blok met zijn kritiek straks moet terugvallen op samenwerking met SP en PVV als het om de Europapolitiek van de VVD gaat. Blok riposteert dat het in het debat moet gaan over de inhoud, en niet over samenwerking tussen partijen. Hij stelt dat D66 op zijn beurt niet kan duidelijk maken waar het nu precies heen moet met Europa en onder welke voorwaarden. Pechtold stelt dat Blok weigert te erkennen dat Rutte vorige week een ommezwaai heeft gemaakt.


11.50 uur:
Buma vraagt Blok of hij nu wel of niet voor een bankenunie is. De VVD wil dat aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt voldaan, pas dan 'is het mogelijk' om ermee in te stemmen. Buma: 'Zeg dat dan ook gewoon, dat de VVD voor een bankenunie is.' Blok verwijt het CDA in te stemmen met zo'n unie los van de voorwaarden die eraan worden gesteld.

11.45 uur: Pechtold en Blok kruisen de degens over de liberale inzet voor Europa. Volgens D66 moet Nederland het voortouw nemen en weer een gidsland zijn in Europa. Blok houdt Pechtold voor dat in het geval van een politieke unie Nederland wordt 'weggestemd' op onderwerpen als bankensteun en het homohuwelijk.

11.35 uur: VVD-fractievoorzitter Blok herhaalt dat de VVD tegen een Europese Unie en eurobonds is. Hij vraagt de premier om een reactie op de plannen van EU-president Herman Van Rompuy.

11.35 uur:
SGP-Kamerlid Elmert Dijkgraaf, die Kees van der Staaij vervangt, vraagt waarom Rutte een 'ommezwaai' heeft gemaakt ten opzicht van de bankensteun. Was Nederland wel goed genoeg voorbereid? De redding van de euro gaat 1620 miljard euro kosten, aldus Dijkgraaf, die dit cijfer uit het Financieele Dagblad haalde. Waar legt Rutte de grens?

11.25 uur: SP-Kamerlid Harry van Bommel, die Emile Roemer vervangt, vraagt waarom er akkoord is gegaan met Europese bankensteun, terwijl minister De Jager dit van tevoren niet had verwacht. De SP vindt dit een grote stap.

Hoe zit het met het gebrek aan vetorecht in noodsituaties, vraagt Van Bommel. Dat zorgt ervoor dat Nederland straks geen nee kan zeggen als er door banken steun wordt gevraagd.

11.20 uur: PvdA-leider Samsom beschuldigt Rutte ervan dat hij de stabiliteit van Europa in gevaar heeft gebracht door niet voor 100 procent achter het akkoord te gaan staan.

11.15 uur: Is dit een motie van wantrouwen, vraagt Pechtold, omdat de premier volgens Wilders zijn medewerking heeft verleend aan 'maffiapraktijken'? Wilders zegt dat Pechtold moet afwachten.

11.10 uur: PVV-leider Geert Wilders krijgt het woord. De Zuid-Europese landen hebben ons bedrogen, zegt hij. 'Nu chanteren ze ons met maffiapraktijken, zodat wij hun banken gaan spekken. De premier heeft gebogen voor de Spaanse en Italiaanse maffia.' We zijn toch een Bankenunie ingerommeld, concludeert Wilders. 'We gaan nu staatspapier, oftewel 'troep' opkopen van Zuid-Europese landen, aldus Wilders. 'Het niet-hebben van een vetorecht zorgt dat we nu buitenspel staan. Ze lachen ons keihard uit.' Brussel bedriegt ons keer op keer, is de conclusie van Wilders.

10. 45 uur: De Tweede Kamer debatteert nu over de Eurotop van vorige week donderdag en vrijdag. Daar werd besloten tot een Europees bankentoezicht en de mogelijkheid om staatsobligaties rechtstreeks op te kopen uit de noodfondsen EFSF en ESM. Meerdere partijen in de Kamer hebben kritiek op premier Rutte, die in Brussel te veel zou hebben ingeleverd. Regeringspartner CDA verweet de premier direct na de top dat hij zich had laten meeslepen door de andere Europese leiders.

CDA-lijsttrekker Van Haersma Buma wil nu weten van het kabinet of er een verdragswijziging aangaande het permanente noodfonds ESM nodig is, nu de mogelijkheden van het fonds zijn uitgebreid.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de uitkomsten van de Europese Top.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden