De complete wachtlijstengids

Op deze pagina wordt van elke zorginstelling aangeven hoeveel mensen er op 15 mei van dit jaar op de wachtlijst stonden en wat hun gemiddelde wachttijd was. In de lijsten van verschillende instellingen zit overlap, want wie dringend zorg nodig heeft meldt zich bij meerdere instellingen aan.

Zorginstellingen hebben geen uniform systeem om wachtenden te registreren. Soms gebeurt dat per instelling, soms, als er sprake is van meerdere instellingen onder één bestuur, worden de wachtenden centraal geregistreerd. Maar het komt ook voor dat dezelfde instelling meerdere keren in de lijst voorkomt, met verschillende wachtlijsten voor verschillende soorten zorg. Bovendien komen in de lijst zorgkantoren voor, die ook wachtlijsten bijhouden, los van de instellingen.

Omdat het voor het eerst is dat het ministerie van VWS wachtlijstinformatie heeft laten verzamelen, deden zich technische problemen voor. Zo bleken de gegevens van veertien instellingen te ontbreken. Die zijn niet in de lijst opgenomen. De gegevens zijn afkomstig van de onderzoeksbureaus HHM en Price Waterhouse Coopers, die in opdracht van het ministerie van volksgezondheid onderzoek doen naar de wachtlijsten.

Betekenis van de afkortingen: vph = verpleeghuis, vzh = verzorgingshuis, tz = thuiszorg, zk = zorgkantoor.

Instellingsnaam -Type - Plaats - Aantal wachtenden - Wachttijd (mnd)

GRONINGEN

Solwerd vph Appingedam 40 13

Damsterheerd vzh Appingedam 59 11

Viskenij vzh Baflo 4 10

Alegunda Ilberi vzh Bedum 33 2

De Tjamme vzh Beerta 44 17

Luingaborg vzh Bierum 7 5

De Blanckenborg vzh Blijham 42 8

Vliethoven vph Delfzijl 39 3

Burg. v Julsingatehuis vzh Delfzijl 71 12

Betingeheem vzh Delfzijl 26 9

De Twaalf Hoven vph Eenrum 40 12

De Wierde vzh Grijpskerk 38 12

GGB Chr. thuiszorg tz Groningen 20 4

Thuiszorg Groningen tz Groningen 135 2

't Blauwborgje vph Groningen 36 6

Neerwolde vph Groningen 22 6

Maartenshof vph Groningen 10 2

Coendershof vph Groningen 9 1

Innersdijk vph Groningen 32 1

Platina vzh Groningen 11 14

De Ebbingepoort vzh Groningen 24 12

Oosterparkheem vzh Groningen 21 10

Nebo vzh Groningen 5 8

Hamrikheem vzh Groningen 14 8

Bernlef vzh Groningen 22 8

Heymanscentrum vzh Groningen 16 7

Rikkers Lubbers vzh Groningen 5 6

Menno Lutterhuis vzh Groningen 21 5

Talmahuis vzh Groningen 8 4

Pelsterhof vzh Groningen 2 4

Huize Patrimonium vzh Groningen 22 4

Verzorgingshuis Hunzerheem vzh Groningen 2 3

Verzorgingshuis Maartenshof vzh Groningen 13 3

Zorgkantoor Groningen, PGB zk Groningen 61 2

Het Hooge Heem vzh Grootegast 32 5

,t Gooregt vph Haren Gn 24 6

Dilgtoord vph Haren Gn 37 5

Verzorgingshuis Westerholm vzh Haren Gn 11 10

Verzorgingshuis Erasmusheem vzh Haren Gn 12 10

Verzorgingshuis De Zonnehof vzh Haren Gn 14 9

Avondlicht vzh Haren Gn 12 3

De Burcht vzh Hoogezand 18 9

Stichting Voor Anker vzh Hoogezand 33 6

Vredewold vzh Leek 132 13

Wiemersheerd vzh Loppersum 19 9

Verzorgingshuis De Hoorn vzh Marum 26 7

Hippolytheshoes vzh Middelstum 10 8

Verzorgingshuis Beukenhof vzh Musselkanaal 15 9

Verzorgingshuis Clockstede vzh Nieuwe Pekela 18 9

Stichting Zorgcentrum 't Hamrik vzh Nieuwolda 14 15

Verzorgingshuis Gockingaheem vzh Noordbroek 33 13

Verzorgingshuis De Molenhof vzh Oude Pekela 36 10

Verzorgingshuis Nieuw Vredenhoven vzh Scheemda 43 12

Zorggroep Fivelland tz Slochteren 21 2

Verzorgingshuis Parkheem vzh Stadskanaal 40 14

Woon- Zorgcentrum Maarsheerd vzh Stadskanaal 49 14

Verzorgingshuis Bloemhof vzh Ten Boer 19 6

Prof. Tuntlerhuis vph Ter Apel 5 8

Prof. Tuntlerhuis vph Ter Apel 22 3

Verzorgingshuis Kloosterheerd vzh Ter Apel 55 10

Verzorgingshuis Kloosterheerd vzh Ter Apel 1 2

Zorggroep Zuid-Groningen vzh+vph+tz Ter Apel 21 1

Verzorgingshuis De Mieden vzh Uithuizen 7 11

Hunsingoheerd vzh Uithuizermeeden 28 9

Verzorgingshuis Asingahof vzh Ulrum 11 13

Meander St. voor Wonen en Zorg tz Veendam 13 4

Meander vph Veendam 47 4

Huize St. Franciscus vzh Veendam 16 14

A.G. Wildervanckhuis vzh Veendam 60 14

Meander Verzorgingshuis vzh Veendam 61 13

Verzorgingshuis Westerhave vzh Veendam 10 3

Bejaardencentrum Menterne vzh Wagenborgen 17 12

Warfheem/Aagstheem vzh Warffum 16 3

Oosterlengte-Zorgketen tz Winschoten 88 5

Old Wolde vph Winschoten 61 8

Verzorgingshuis Wirzenheem vzh Winschoten 12 19

Woonzorgcentrum De Renselheerdt vzh Winschoten 81 10

Verzorgingshuis De Schutse vzh Winschoten 9 9

Verzorgingscentrum Winkheem vzh Winsum Gn 3 7

Het Zonnehuis vph Zuidhorn 42 4

Verzorgingshuis De Westerburcht vzh Zuidhorn 25 6

FRIESLAND

Verzorgingscentrum Leppehiem vzh Akkrum 20 15

Stellinghave vph Appelscha 7 4

Talmahiem vzh Balk 34 11

Berchhiem vph Bergum 36 5

Verzorgingshuis Berchhiem vzh Bergum 41 21

Verzorgingshuis Teatskeh-s vzh Blauwhuis 9 7

Zorgcentrum Brugchelencamp vzh Boksum 49 17

Bloemkamp vph Bolsward 25 3

Verzorgingstehuis It Menniste Skil vzh Bolsward 19 12

Huylckenstein vzh Bolsward 20 6

Verzorgingshuis Haersmahiem vzh Buitenpost 29 14

Talma Sionsberg loc. Dokkum vph Dokkum 4 1

Verzorgingshuis Dongeraheem vzh Dokkum 55 7

St. Thuiszorg De Friese Wouden tz Drachten 376 4

Bertilla vph Drachten 108 6

Verzorgingshuis Rispinge vzh Drachten 76 16

Suderhiem vzh Drachten 39 14

Servotel vzh Drachten 24 11

Verzorgingscentrum De Warrenhove vzh Drachten 35 7

Verzorgingshuis Coornhertstate vzh Drachten 13 4

P.C. St. voor Thuiszorg en MaWe tz Ferwerd 33 2

WoonZorgCentrum Foswert vzh Ferwerd 17 11

Saxenoord vzh Franeker 31 10

Verzorgingshuis De Miente vzh Gorredijk 30 10

Verzorgingshuis Nij Friesmahiem vzh Grouw 13 7

Dukdalf vph Harlingen 16 3

Zorgcentrum Harlingen vzh Harlingen 11 3

Verzorgingshuis Sinnehiem vzh Haulerwijk 16 7

Anna Schotanus vph Heerenveen 49 4

Ouderencentrum Marijke Hiem vzh Heerenveen 53 20

Verzorgingscentrum Heremastate vzh Heerenveen 41 14

Zorgcentrum Mariënbosch vzh Heerenveen 24 8

Verzorgingshuis De Stelp vzh Hollum 12 18

De Flecke vph Joure 24 3

Zorgcentrum St. Theresia vzh Joure 28 11

Verzorgingshuis Vegelinshof vzh Joure 3 8

Verzorgingshuis Meckama state vzh Kollum 16 8

Verzorgingshuis De Finke vzh Koudum 12 8

St. Thuiszorg het Friese Land tz Leeuwarden 633 9

Samen-Zorg Diensten tz Leeuwarden 18 2

Parkhove vph Leeuwarden 35 3

Bornia Herne vph Leeuwarden 21 1

Huize St. Jozef vzh Leeuwarden 18 17

Woonzorgcentrum Erasmushiem vzh Leeuwarden 20 14

Verzorgingshuis Abbingahiem vzh Leeuwarden 41 13

Verzorgingshuis Greunshiem vzh Leeuwarden 25 13

Verzorgingshuis De Hofwijck vzh Leeuwarden 46 9

Verzorgingshuis Het Nieuwe Hoek vzh Leeuwarden 22 9

Verzorgingshuis Swettehiem vzh Leeuwarden 14 6

Verzorgingshuis Suderigge vzh Lemmer 24 10

Avondrust vzh Makkum 14 7

Woon en- Zorgcentrum Ny Statelan vzh Menaldum 15 12

Verzorgingshuis De Skule vzh Metslawier 5 5

Nieuw Toutenburg Noordbergum vph Noordbergum 11 2

Nieuw Heemstra-State vzh Oenkerk 9 15

Stellinghaven (Marienhof) vph Oosterwolde 14 2

Verzorgingshuis Rikkingahof vzh Oosterwolde 46 7

Verzorgingshuis Beuckelaer vzh Sint Annaparochie 15 18

Verzorgingshuis Doniahiem vzh Sint Nicolaasga 5 2

St. Thuiszorg Zuid-West Friesland tz Sneek 53 1

De Ielanen vph Sneek 52 2

Verzorgingshuis Frittemahof vzh Sneek 44 8

Verzorgingshuis St. Bonifatius vzh Sneek 15 7

Verzorgingshuis Dr. Wumkesh-s vzh Sneek 21 6

Verzorgingshuis Skilhiem vzh Stiens 18 12

Verzorgingshuis 't Suyderhuys vzh Surhuisterveen 48 13

Verzorgingshuis Spiker vzh Ternaard 4 3

Zorgcentrum De Stilen vzh Terschelling West 7 3

Zorgcentrum Nij Bethanië vzh Tzummarum 2 1

Verzorgingshuis De Lijte vzh Ureterp 47 8

Talma Sionsberg loc Veenwouden vph Veenwouden 31 3

Zorgcentrum Talma Hoeve vzh Veenwouden 27 11

Nij Dekama vzh Vlieland 14 5

Aylva State vzh Witmarsum 6 8

Lindestede vph Wolvega 15 2

Zorgcentrum Klein Lindestede vzh Wolvega 21 14

Verzorgingshuis Sickenga-Oord vzh Wolvega 17 7

Verzorgingshuis Lycklama Stins vzh Wolvega 16 6

Zorgcentrum Lindestede vzh Wolvega 8 3

Nij Stapert vzh Wommels 36 7

Verzorgingshuis Nij Mariënacker vzh Workum 15 10

DRENTHE

't Holthuys vzh Annen 19 6

Nieuw Graswijk vph Assen 32 6

De Vierackers vph Assen 31 5

Anholt vph Assen 22 3

Geref. Verzorgingshuis Arendshorst vzh Assen 16 19

Het Larikshart Loc. De Slingeborgh vzh Assen 63 17

d' Wijde Blik vzh Assen 57 11

Verzorgingstehuis De Boshof vzh Assen 28 11

Verzorgingshuis De Vijverhof vzh Assen 29 7

Verpleeghuis Altingerhof vph Beilen 22 8

De Wester Es vzh Beilen 21 15

Verzorgingshuis Borgerhof vzh Borger 91 22

Aleida Kramer vph Coevorden 32 4

Verzorgingshuis St. Franciscus vzh Coevorden 55 20

De Voorde Woon- en Zorgcentrum vzh Coevorden 43 18

Verzorgingshuis De Schutse vzh Coevorden 54 13

Dunninge vzh De Wijk 13 6

Zorgcentrum De Weyert vzh Dwingeloo 49 18

Else van der Laanhuis vzh Eelde 24 9

Zorgcentrum De Wieken vzh Eelde 19 8

De Bleerinck vph Emmen 82 7

De Horst vph Emmen 24 2

Zuidermarke vzh Emmen 174 24

Woon- en Zorgcentrum De Schans vzh Emmen 66 24

Woon- en Zorgcentrum Holdert vzh Emmen 119 21

Woon en Zorg Emmen vzh Emmen 65 16

Verzorgingscentrum Heidehiem vzh Emmen 24 15

Verzorgingshuis Dekelhem vzh Gieten 27 20

Zorgcentrum De Molenhof vzh Havelte 8 8

Huize Beatrix vzh Hollandscheveld 41 15

Weidesteyn vph Hoogeveen 91 14

Verzorgingshuis Olden Kinholt vzh Hoogeveen 54 19

Zorgcentrum De Westerkim vzh Hoogeveen 85 19

Jannes vd Sleedenhuis vzh Hoogeveen 37 7

Woonzorgcentrum Dillehof vzh Klazienaveen 75 20

De Schiphorst vph Meppel 31 8

Reggersoord vph Meppel 13 1

Herv. st Woon- en Zorgcentrum Irene vzh Meppel 8 9

Algemeen Bejaardencentrum vzh Meppel 20 8

Wooncentrum Reestoord vzh Meppel 45 4

Oldersheem vzh Nieuw Amsterdam 56 25

De Wanne vzh Nieuw Buinen 33 17

Woon- en zorgcentrum Het Kerspel vzh Nijeveen 10 8

De Enk vzh+vph Norg 5 12

De Paasbergen vzh Odoorn 38 20

Verzorgingscentrum De Hoprank vzh Peize 19 9

Verzorgingscentrum De Hullen vzh Roden 29 28

Zorgcentrum Hendrik Kok vzh Rolde 22 12

De Wenning vzh Rolde 25 10

Zorgcentrum De Priensenije vzh Ruinen 11 18

t Vonder vzh Ruinerwold 8 2

Verzorgingshuis Het Ellertsveld vzh Schoonoord 54 20

De Driemaster vzh Smilde 7 10

Verzorgingscentrum Kornoeljehof vzh Vries 21 9

Woonzorgcentrum 't Derkshoes vzh Westerbork 25 11

Verzorgingshuis De Menning vzh Wilhelminaoord 28 9

De Enk vph Zuidlaren 23 5

Verzorgingshuis Tienelswolde vzh Zuidlaren 23 21

VerzorgingshuisTonckenshuis vzh Zuidwolde 29 24

OVERIJSSEL

Thuiszorg Noord-West Twente tz Almelo 90 1

Eugeria vph Almelo 122 15

Het Meulenbelt vph Almelo 84 14

Verzorgingshuis Huize Friso vzh Almelo 13 12

Woon- en Zorgcentra De Koppel vzh Almelo 37 11

Verzorgingshuis De Klokkenbelt vzh Almelo 17 9

Hoog Schuilenburg vzh Almelo 40 8

t Dijkhuis vzh Bathmen 21 12

Verzorgingshuis 't Dijkhuis vzh Borne 33 9

Stichting Verzorgingshuis St.Theresia vzh Bornerbroek 9 7

Woon- en Zorgcentrum Huize Salland vzh Colmschate 32 15

st Herv. Bejaardentehuis Rosengaerde vzh Dalfsen 40 8

Verzorgingshuis Avondlicht vzh Dedemsvaart 32 9

St. Elisabeth vph Delden 40 5

De Jan Lucaskamp vzh Delden 6 14

Huize St. Jozef vzh Delden 7 7

Verzorgingshuis Het Liefferdinck vzh Den Ham Ov 19 11

St. Gerardus Majella vzh Denekamp 17 25

Thuiszorg Zuid-West Overijssel tz Deventer 10 1

P.W. Jansen Verpleeghuis vph Deventer 72 16

Sint Jozef vph Deventer 22 4

St. Jurrien Gasthuis vzh Deventer 55 24

Huize Corel vzh Deventer 8 19

Woon- en Zorgcentrum Humanitas vzh Deventer 23 14

Verzorgingshuis Huize Corel vzh Deventer 12 9

Groote en Voorster vzh Deventer 40 8

De Bloemendal vzh Deventer 16 6

Woon- en Zorgcentrum Humanitas vzh Deventer 29 6

Verzorgingshuis Sparrenheuvel vzh Diepenveen 9 17

Thuiszorg Enschede & Haaksbergen tz Enschede 65 6

Thuiszorg Enschede en Haaksbergen tz Enschede 1923 3

Thuiszorg Enschede en Haaksbergen tz Enschede 73 3

Thuiszorg Enschede en Haaksbergen tz Enschede 57 2

Thuiszorg Enschede & Haaksbergen tz Enschede 69 1

Gereformeerde Stichting tz Enschede 3 1

Thuiszorg Enschede en Haaksbergen tz Enschede 20 1

De Cromhoff vph Enschede 57 8

't Kleyne Vaert vph Enschede 28 7

Bruggerbosch vph Enschede 23 5

De Cromhoff vph Enschede 7 2

Verzorgingshuis De Posten vzh Enschede 197 19

De Bleekhof vzh Enschede 59 17

Dr. Ariënstehuis vzh Enschede 54 17

Verzorgingshuis Broekheurnerstede vzh Enschede 73 17

Eschpoort/Eschmarke vzh Enschede 84 14

De Hatteler vzh Enschede 57 13

Verzorgingshuis Martha Oord vzh Enschede 13 13

De Broekheurnerborch vzh Enschede 50 12

Twekkelerveld vzh Enschede 21 11

Dr. Ariënstehuis, Glanerbrug vzh Enschede 21 7

Zorgkantoor Twente zk Enschede 7 2

Verzorgingshuis Het Reggedal vzh Enter 10 15

Verzorgingshuis De Meenthe vzh Genemuiden 7 18

Verzorgingshuis Zonnewiede vzh Giethoorn 4 11

Verzorgingshuis Huize Scherpenzeel vzh Goor 45 8

Verzorgingshuis 't Welgelegen vzh Gramsbergen 25 20

Het Wiedenbroek vph Haaksbergen 28 18

Wiedenbroek vph Haaksbergen 19 4

Het Saalmerink vzh Haaksbergen 77 26

De Gelderhorst vzh Harbrinkhoek 8 8

Clara Feyoena Heem vph Hardenberg 21 8

Verzorgingshuis Oostloorn vzh Hardenberg 53 20

Verzorgingshuis De Hazelaar vzh Hasselt 2 3

Stevenskamp vzh Heeten 9 11

Zandhove vph Heino 18 28

Kronnenzommer vph Hellendoorn 48 13

WoonZorgcentrum De Blenke vzh Hellendoorn 28 11

St. Thuiszorg Centraal Twente tz Hengelo Ov 152 1

Dr. P.C. Borsthuis vph Hengelo Ov 18 4

Humanitas vzh Hengelo Ov 38 10

Zorgcentrum het Woolde vzh Hengelo Ov 38 10

Backenhagen vzh Hengelo Ov 23 7

Hooghagen vzh Hengelo Ov 2 3

Verzorgingshuis Diessenplas vzh Holten 49 13

Zorgcentrum Maarlenhof vzh Ijsselmuiden 5 18

Myosotis vph Kampen 28 5

IJselheem, De Vijverhof vzh Kampen 21 11

De Amandelboom vzh Kampen 3 10

Huize Margaretha vzh Kampen 5 5

Verpleegcentra Twente Oost vph Losser 43 3

Zorgcentrum St. Maartens-Stede vzh Losser 18 18

Verzorgingshuis Maria-Oord vzh Luttenberg 3 9

Verzorgingshuis Anholtskamp vzh Markelo 18 8

Centrum v Ouderen De Berghorst vzh Nieuwleusen 4 2

Verzorgingshuis De Hoge Es vzh Nijverdal 33 11

Verzorgingshuis Scholtenhof vzh Oldenzaal 18 34

Woon- en Zorgcentrum Mariahof vzh Oldenzaal 36 27

De Molenkamp Woon- en Zorgcm vzh Oldenzaal 46 24

Woon- en Zorgcentrum Westerheem vzh Olst 46 19

St. Thuiszorg Salland tz Ommen 282 8

Het Zonnehuis vph Ommen 4 3

Verzorgingscentrum Oldenhaghen vzh Ommen 40 16

Huize Franciscus vzh Ootmarsum 4 19

De Hartkamp vph Raalte 42 6

Angeli Custodus vph Raalte 6 5

Verzorgingshuis Swaenewoerd vzh Raalte 38 13

Reggeland locatie De Schutse vzh Rijssen 56 17

Verzorgingshuis Wellehof vzh Rijssen 18 13

Huize Maranatha vzh Rijssen 27 11

Verzorgingshuis Eltheto vzh Rijssen 21 8

Verzorgingshuis De Parkstede vzh Rijssen 9 6

Woon- en zorgcentrum Park Braband vzh Schalkhaar 29 14

Ouderenzorg De Hulstkampen vzh Staphorst 22 9

Thuiszorg Het Oude en Nieuwe Land tz Steenwijk 81 13

Zonnekamp vph Steenwijk 29 6

Verzorgingshuis Nijenstede vzh Steenwijk 14 15

Verzorgingshuis Zonnekamp vzh Steenwijk 15 10

Zorgtoew Nrd-West Overijssel vzh+vph+tz Steenwijk 27 4

Verzorgingscentrum De Eeshof vzh Tubbergen 54 11

Verzorgingshuis Nieuw Clarenberg vzh Vollenhove 9 10

Woon- en Zorgcentrum De Vriezenhof vzh Vriezenveen 39 18

Het Flierborgh vzh Vroomshoop 2 4

Huize St. Jozef vzh Weerselo 6 4

Twente Noord , Locatie `t Haarhuus vzh Westerhaar 26 12

Reggeland Thuiszorg tz Wierden 19 1

Zorgcentrum Wierden vzh Wierden 45 20

Verzorgingshuis Het Weijtendaal vzh Wijhe 26 17

Verzorgingshuis De Schans vzh Zwartsluis 4 2

Icare tz Zwolle 391 8

Icare tz Zwolle 107 6

Icare tz Zwolle 5 6

Icare tz Zwolle 46 5

Icare tz Zwolle 1321 4

Icare tz Zwolle 56 3

Icare tz Zwolle 33 3

Het Zonnehuis vph Zwolle 20 4

Isalaklinieken vph Zwolle 35 3

Stichting zorgspectrum ,t Zand vph Zwolle 14 3

Herv Bejaardentehuis De Molenhof vzh Zwolle 13 28

Verzorgingshuis Rivierenhof vzh Zwolle 19 12

Verzorgingshuis De Kievitsbloem vzh Zwolle 37 10

Verzorgingstehuis De Venus Zwolle vzh Zwolle 13 8

De Havezathe vzh Zwolle 23 8

Verzorgingshuis De Wissel vzh Zwolle 5 7

Verzorgingshuis De Nieuwe Haven vzh Zwolle 9 3

Verzorgingshuis De Esdoorn vzh Zwolle 8 2

FLEVOLAND

Stichting Zorggroep Almere-Overig tz Almere 16 1

De Kiekendief vph Almere 34 10

Polderburen vph Almere 53 6

Verzorgingshuis Buitenhaeghe vzh Almere 42 8

Verzorgingshuis De Toonladder vzh Almere 14 6

Verzorgingshuis De Overloop vzh Almere 37 6

't Laar vph Dronten 53 7

Wooncentrum De Regenboog vzh Dronten 25 13

Stichting Zorggroep Almere-Haven tz Emmeloord 33 5

Talma Hof vph Emmeloord 2 13

Verzorgingshuizen Noord-oostpolder vzh Emmeloord 200 18

Wooncentrum De Uiterton vzh Lelystad 19 13

Woonzorgcentra Flevoland vzh Lelystad 67 7

Verzorgingshuis De Hoven vzh Lelystad 10 5

Verzorgingshuis De Ankerplaats vzh Lelystad 1 2

GELDERLAND

Beth San vzh Aalten 13 9

t Hoge Veld vzh Aalten 6 7

Het Zonnelied vph Ammerzoden 34 13

Verzorgingshuis De Lindeboom vzh Ammerzoden 20 12

St. Thuiszorg Oost-Veluwe tz Apeldoorn 427 2

Casa Bonita vph Apeldoorn 77 4

Randerode vph Apeldoorn 42 2

Huize Angela vzh Apeldoorn 18 24

Zorgcentrum De Heemhaven vzh Apeldoorn 17 23

Verzorgingshuis Mandala vzh Apeldoorn 19 19

Huize Angela vzh Apeldoorn 54 18

Huize Angela vzh Apeldoorn 25 16

Verzorgingshuis Hubertus vzh Apeldoorn 51 15

Verzorgingshuis Hubertus vzh Apeldoorn 23 13

Talma Elim vzh Apeldoorn 91 9

Thuiszorg Midden Gelderland tz Arnhem 661 4

Regina Pacis vph Arnhem 54 6

Elderhoeve vph Arnhem 56 4

De Braamberg vph Arnhem 10 1

Martinushof vph Arnhem 15 1

De Drie Gasthuizen vzh Arnhem 97 11

Vreedenhoff vzh Arnhem 92 9

Zorgcentrum De Paasberg vzh Arnhem 8 9

Woonzorgcentrum Waalstaete vzh Arnhem 118 9

Huize Kohlmann vzh Arnhem 14 7

Verzorgingshuis Huis en Haard vzh Arnhem 6 3

Laurentius vzh Arnhem 12 3

De Akkerwinde vzh Arnhem 8 3

Reformatorische Stichting Thuiszorg tz Barneveld 87 4

St. voor Thuiszorg tz Barneveld 55 1

Norschoten vph Barneveld 68 9

Ruimzicht vzh Barneveld 73 40

Woon- en Zorgcentrum Ruimzicht vzh Barneveld 111 27

Zorgcentrum Nebo vzh Barneveld 83 18

Kalorama vph Beek Ubbergen 50 5

Verzorgingshuis 't Hofke vzh Beek Ubbergen 9 12

Hullenoord vph Beekbergen 41 16

Het Immendaal vph Beekbergen 6 8

Het Zonnehuis Beekbergen vph Beekbergen 14 5

Zorgcentrum De Vier Dorpen vzh Beekbergen 23 19

De Lingehof vph Bemmel 31 6

De Schuylenburgh vzh Bemmel 46 7

St. Elisabeth vph Beneden Leeuwen 19 2

Huize Henricus Zorgcentrum vzh Beneden Leeuwen 7 6

Hey-Acker Zorgcentrum vzh Beneden Leeuwen 8 3

Breukelderhof vph Bennekom 43 10

Beringhem vzh Bennekom 60 7

Zorgcentrum Alde Steeg vzh Beuningen Gld 10 3

J.W.Andriessenhuis vzh Borculo 35 20

Stichting Bernardus vzh Bredevoort 10 10

Stichting Welzijn Brummen Brummen 591 7

Samenwerkingsverband Brummen vph Brummen 87 16

Samenwerkingsverband Brummen vph Brummen 51 13

Beatrix vph Culemborg 82 13

Verzorgingshuis Elim vzh Culemborg 18 44

DeBetuwe, lokatie Lingewaarde vzh Culemborg 22 27

Verzorgingshuis Elisabethhof vzh Culemborg 19 16

Verzorgingshuis Kulenburg vzh Culemborg 13 13

Verzorgingshuis De Valentijn vzh Culemborg 16 13

Verzorgingshuis Oranjehof vzh Culemborg 13 9

Zorgcentrum Kelsehof vzh Didam 41 11

Gelders Hof vph Dieren 36 5

De Oude Plataan vzh Dieren 13 13

Zorgcentrum Beverode vzh Dieren 42 8

Dr. Jenny vzh Dinxperlo 33 11

Woon- Zorgcentrum Elisabeth vzh Doesburg 16 12

De Blijke en stichting Maria Postel vzh Doesburg 15 9

Zorggroep Oost-Gelderland tz Doetinchem 1064 8

Den Ooiman vph Doetinchem 110 8

Stichting Welzijn Doetinchem vzh Doetinchem 112 21

Zorgkantoor Drenthe zk Doetinchem 31 1

Verzorgingshuis St. Barbara vzh Dreumel 9 8

Thuvine vzh Duiven 68 17

Stichting Thuisverpleging tz Ede Gld 88 4

St.voor Maatsch. werk tz Ede Gld 146 4

Bethanië vzh Ede Gld 38 9

Het Maanderzand vzh Ede Gld 34 9

De Klinkenberg vzh Ede Gld 74 7

St. Barbara vzh Ede Gld 9 6

De Meergaarden vzh Eibergen 21 4

Verpleeghuis De Voord vph Elburg 40 6

Het Nieuwe Feithenhof vzh Elburg 29 14

Stichting Wiel vzh Elburg 2 9

De Bongerd en Wervershoven vzh Elst Gld 32 7

De Dillenburg en Rehoboth vzh Ermelo 80 18

Henriëtte van Heemstra Huis vzh Ermelo 35 13

Waelwick vph Ewijk 21 3

Verzorgingshuis De Kasteelhof vzh Ewijk 26 8

Zorgcentrum Overmars vzh Ewijk 7 3

Verzorgingshuis 't Slot vzh Gameren 18 8

Maria Magdalena Postel vzh Gendringen 11 15

Stichting Jozef vzh Gendt 25 17

Verzorgingshuis De Borkel vzh Gorssel 28 12

De Molenberg vph Groenlo 79 4

De Molenberg vzh Groenlo 34 11

Irene vph Groesbeek 70 4

St. Jozef vzh Groesbeek 13 8

Wooncentrum Nieuw Doddendaal vzh Groesbeek 10 8

Woon-Zorgcentrum Sonnehaert vzh Groesbeek 18 5

Verzorgingshuis Mariëndaal vzh Groesbeek 8 4

Verzorgingshuis De Elsthof vzh Groesbeek 13 4

Verzorgingshuis Boszicht vzh Groesbeek 37 4

Nieuw Malderborgh vzh Groesbeek 19 3

Verzorgingshuis De Meent vzh Groesbeek 6 1

Woon-Zorgcentrum St. Josephshof vzh Groesbeek 1 1

st De Wittenberg vzh Haaften 12 8

Sonnevanck vph Harderwijk 62 7

Zorgcentrum Weideheem vzh Harderwijk 34 39

Randmeer Zorgcentrum vzh Harderwijk 66 38

Ouderenzorgcentrum De Aanleg vzh Harderwijk 47 29

Woon- Zorgcentrum de Stolpe vzh Harskamp 13 28

Verzorgingshuis De Bongerd vzh Hattem 5 6

Woon- en Zorgcentrum Hof v Blom vzh Hattem 9 6

Stichting Rijnoeverhoven vzh Heelsum 53 4

Stichting intrazorg NO Veluwe vph Heerde 18 15

Stichting intrazorg NO Veluwe vph Heerde 8 11

De Wendhorst vph Heerde 21 4

De Blijke en Stichting Maria Postel vzh Hengelo Gld 26 17

De Hoge Hof vzh Herveld 18 8

Verzorgingshuis Avondlicht vzh Herwijnen 12 13

Liefkenshoek vzh Heteren 19 9

Sancta Maria vzh Huissen 22 13

De Voord vph Hulshorst 7 2

Hyndendael vzh Hummelo 28 17

Verzorgingshuis De Leyenstein vzh Kerkdriel 10 6

Zorgcentrum 't Anker vzh Kesteren 35 13

Stichting Jozef vzh Lent 13 14

Huize St. Jozef vzh Lent 7 8

Antoniushoeve vzh Lichtenvoorde 58 8

Verzorgingshuis De Hoge Weide vzh Lochem 46 18

Gudula Centrum v ouderen vzh Lochem 43 15

Verzorgingshuis De Hoge Weide vzh Lochem 61 13

Tusselerhof vzh Lochem 11 7

De Halderhof vph Lunteren 28 3

Verzorgingshuis De Honskamp vzh Lunteren 57 10

Verzorgingshuis Malderburch vzh Malden 11 4

Verzorgingshuis St. Jan De Deo vzh Millingen a/d Rijn 24 10

Het Meyersveld vzh Neede 15 16

Zilverschoon vph Nijkerk Gld 37 4

Verzorgingshuis St. Jozef vzh Nijkerk Gld 30 17

Verzorgingshuis Arkemheen vzh Nijkerk Gld 39 12

Verzorgingshuis St. Jozef vzh Nijkerk Gld 9 7

Verzorgingshuis St. Jozef vzh Nijkerk Gld 1 3

Thuiszorg Zuid-Gelderland tz Nijmegen 692 5

Waalboog vph Nijmegen 51 5

Margriet vph Nijmegen 26 3

Verzorgingshuis De Orangerie vzh Nijmegen 4 7

Oud Burgeren Gasthuis vzh Nijmegen 6 4

Nijevelt Centrum v Ouderen vzh Nijmegen 10 3

Verzorgingshuis Vijverhof vzh Nijmegen 9 3

Zorgcentrum De Doekenborg vzh Nijmegen 10 2

Huize Rosa vzh Nijmegen 2 2

Verzorgingshuis Berchmanianum vzh Nijmegen 3 2

Verzorgingshuis Ittmannshof vzh Nunspeet 18 11

Stichting Filadelphia vzh Nunspeet 19 5

Zorgcentrum De Hullen vzh Oldebroek 22 8

De Hemelese Berg vph Oosterbeek 1 4

Felixoord vzh Oosterbeek 28 13

Missiehuis Vrijland vzh Oosterbeek 1 4

Stichting Eureka vzh Otterlo 26 11

De Pannerd vzh Pannerden 16 13

De Schauw vzh Putten 32 24

Elim vzh Putten 42 19

Zorgcentrum De Schauw vzh Putten 47 11

SMD voor Thuiszorg tz Renkum 154 2

Oranje Nassau's Oord vph Renkum 51 10

De Rijnhof vzh Renkum 29 9

Rhederhof vzh Rheden 27 8

De Vaste Burcht vzh Rossum Gld 10 5

De Bundeling vzh Ruurlo 29 15

Het Huis in de Wei vzh Scherpenzeel Gld 50 21

Zorgcentrum St. Gertrudis vzh 'S-Heerenberg 34 9

Verzorgingshuis Mariposa vzh 'T Harde 16 13

Stichting Hameland van Nispenhof tz Terborg 161 3

Sint Antonia vph Terborg 26 1

Thuiszorg Rivierenland tz Tiel 40 3

Vrijthof vph Tiel 146 16

Verzorgingshuis Ravestein vzh Tiel 28 21

Verzorgingshuis Walstede vzh Tiel 15 15

Verzorgingshuis LIngehof vzh Tiel 6 8

Verzorgingshuis Westlede vzh Tiel 8 7

Lobede vzh Tolkamer 19 12

De Liemers vzh+vph Tolkamer 9 3

St woon- en zorgcentra Voorst vzh Twello 18 23

St woon- en zorgcentra Voorst vzh Twello 16 15

St woon- en zorgcentra Voorst vzh Twello 9 5

Rumah Saya vzh Ugchelen 17 8

Zorgcentrum Debbeshoek vzh Ulft 14 8

Speulbrink vzh Vaassen 24 14

Den Es vph Varsseveld 127 5

De Bettekamp vzh Varsseveld 47 9

Den Es vzh Varsseveld 18 6

t Jagthuis vzh Velp Gld 35 12

Zorgcentrum H.A.Lorentzhuis vzh Velp Gld 14 7

Oosterwolde vzh Velp Gld 1 6

De Biesdel vzh Velp Gld 17 6

Nieuw-Schoonoord vzh Velp Gld 2 4

Huize Regina vzh Velp Gld 3 3

Verzorgingshuis De Wehme vzh Vorden 42 13

Rustenburg vzh Wageningen 35 4

Verzorgingshuis Den Bouw vzh Warnsveld 28 10

Oldershove vzh Wehl 42 4

Veldheem vzh Wezep 13 7

Verzorgingshuis La Verna vzh Wijchen 11 3

Pronsweide vph Winterswijk 22 3

De Pelkwyk vzh Winterswijk 19 22

De Berkhof vzh Winterswijk 12 18

Vredense Hof vzh Winterswijk 1 13

Het Schild vzh Wolfheze 16 17

Verzorgingshuis De Wielewaal vzh Zaltbommel 41 12

Liduïna vzh Zeddam 90 11

Sydehem vzh Zeddam 13 10

Zorgcentrum de Zonnekamp vzh Zelhem 34 20

De Pauwenhof vph Zevenaar 15 4

Subenhara vzh Zevenaar 32 21

Pelgromhof vzh Zevenaar 96 12

Zuytvenne vph Zutphen 62 9

Verzorgingshuis 'S Heerensteen vzh Zutphen 97 20

Verzorgingshuis De Polbeek vzh Zutphen 64 16

UTRECHT

Verzorgingshuis St. Joseph vzh Achterveld 44 16

De Schermerij vzh Amerongen 69 13

Verzorgingshuis De Ridderhof vzh Amerongen 36 13

Verzorgingshuis Elim vzh Amerongen 41 11

stg.Thuiszorg Eemland tz Amersfoort 370 12

De Lichtenberg vph Amersfoort 17 8

Verpleeghuis Birkhoven vph Amersfoort 41 5

St. Elisabeth vph Amersfoort 11 5

Woonzorgcentrum Puntenburg vzh Amersfoort 63 24

Zorgcentrum St. Jozef vzh Amersfoort 37 19

Verzorgingshuis De Amerhorst vzh Amersfoort 60 18

Verzorgingshuis De Liendert vzh Amersfoort 39 13

Mgr. Blom Stichting vzh Amersfoort 10 12

St. Pieters en Blokland vzh Amersfoort 27 11

Ouderenzorg Nijenstede vzh Amersfoort 68 10

De Koperhorst vzh Amersfoort 40 8

Burg. v Randwijckhuis vzh Amersfoort 58 8

Ouderenzorg de Lichtenberg vzh Amersfoort 20 8

De Blinkert vph Baarn 3 2

Verzorgingshuis Santvoorde vzh Baarn 47

Zorgcentrum Schoonoord vzh Baarn 48 13

De Biltse Hof vph Bilthoven 22 11

Leendert Meeshuis vph Bilthoven 35 9

Huize Het Oosten vzh Bilthoven 24 16

Verzorgingshuis De Schutsmantel vzh Bilthoven 75 16

Verzorgingshuis d' Amandelboom vzh Bilthoven 18 13

Verzorgingshuis De Koperwiek vzh Bilthoven 30 6

De Wijngaard vph Bosch En Duin 5 1

Verzorgingshuis De Aa vzh Breukelen Ut 7 7

Verzorgingshuis Bunninchem vzh Bunnik 25 16

Verzorgingshuis De Haven vzh Bunschoten Spakenb. 64 7

Verzorgingshuis Bethesda vzh Den Dolder 4 2

Het Zonnehuis vph Doorn 22 3

Verzorgingshuis Oranjestein vzh Doorn 10 11

Verzorgingshuis Beatrix vzh Doorn 39 10

Nassau Odijckhof vph Driebergen-Rijsenb. 29 3

Sparrenheide vzh Driebergen-Rijsenb. 41 10

Verzorgingshuis Beukenstein vzh Driebergen-Rijsenb. 34 9

Verzorgingshuis Rehoboth vzh Driebergen-Rijsenb. 9 6

Heremalerhof vph Harmelen 43 6

Verzorgingshuis De Lindescote vzh Harmelen 5 23

Loerikerstee vzh Harmelen 49 14

Verzorgingshuis Nijevelt vzh Harmelen 13 12

Verzorgingshuis 't Oude Landt vzh Harmelen 42 10

Verzorgingshuis Schuylenburcht vzh Harmelen 12 10

Gaza Centrum v Ouderen vzh Harmelen 4 10

Verzorgingshuis Overdorp vzh Harmelen 5 7

Antoniushof vzh Harmelen 8 5

Verzorgingshuis Jozefzorg vzh Harmelen 12 4

Het Houtens Erf vph Houten 8 2

Verzorgingshuis Haltna vzh Houten 39 13

Isselwaerde vph IJsselstein 11 6

Verzorgingshuis Mariënstein vzh IJsselstein 17 8

Ewoud Gasthuis vzh IJsselstein 23 8

St. Elisabeth vph Lage Vuursche 6 3

Lisidunahof vph Leusden 27 3

Verzorgingshuis 't Hamersveld vzh Leusden 34 11

Woonzorgcentrum 't Kampje vzh Loenen a/d Vecht 56 15

De Beukenhof vph Loosdrecht 48 6

Woon- Zorgcentrum Emtinckhof vzh Loosdrecht 48 8

Verzorgingshuis De Schutse vzh Lopik 7 10

St. Weidesticht tz Maarssen 127 1

Snavelenburg vph Maarssen 34 9

Maria Dommer vzh Maarssen 52 13

Verzorgingshuis Merenhoef vzh Maarssen 18 7

Dijckstate vzh Maartensdijk 20 15

Nieuw Avondlicht vzh Mijdrecht 17 9

Gerardus Majella vzh Mijdrecht 16 8

Flexicare tz Nieuwegein 22 7

De Geinsche Hof vph Nieuwegein 36 4

Verzorgingshuis Vreeswijk vzh Nieuwegein 41 8

Verzorgingshuis Zuilenstein vzh Nieuwegein 31 7

Verzorgingshuis Wulverhorst vzh Oudewater 8 5

De Tollenkamp vzh+vph Rhenen 59 14

Daelhoven vph Soest 19 4

Centrum Mariënburg vzh Soest 17 24

Groot Engendaal vzh Soest 8 11

Molenschot vzh Soest 43 8

De Heijbergh vzh Soesterberg 11 11

St. Thuiszorg Stad Utrecht tz Utrecht 1128 10

Zorgcentrum Rosendael vph Utrecht 24 9

Dr. J.N. Voorhoeve Huis vph Utrecht 37 7

Rosendael vph Utrecht 81 5

Albert van Koningsbruggen vph Utrecht 36 3

st Bartholomeus Gasthuis vzh Utrecht 26 20

De Bijnkershoek vzh Utrecht 52 16

Nieuw Plettenburgh vzh Utrecht 43 16

Verzorgingsflat Tuindorp-Oost vzh Utrecht

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden