De Afd is de partij 'van het gezonde mensenverstand'

null Beeld sTUDIO vONQ
Beeld sTUDIO vONQ

Duitsland moet de blik naar buiten richten en meer investeren in Europa én in ontwikkelingswerk: opvallende geluiden uit de mond van een AfD-kopstuk. Deel drie in een serie over de ideeën en invloed van populistische partijen in Europa.

Wilfred van de Poll

Lees ook de andere delen uit deze serie. Denen eerst: 'Migranten bedreigen onze vrijheid' en De Vlaamse N-VA: 'Het gaat erom dat we oplossingen vinden voor dit apenland'

Georg Pazderski (65) staat maandagochtend al te wachten op de stoep voor het Berlijns parlement. Niet in pak, verontschuldigt hij zich. Ferme handdruk. Hij is zojuist met de motor aangekomen en heeft zich nog niet omgekleed, vandaar de spijkerbroek.

Het parlement huist in het pompeuze, puntgaaf gerenoveerde Rijksdaggebouw uit de negentiende eeuw. We passeren panelen met zwartwitfoto's over de opkomst van de nazi's. De lift brengt ons helemaal naar boven: de burelen van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) bevinden zich in een dakopbouw, in een afgezonderde hoek. Lage plafonds, veel grijs metaal.

September vorig jaar betrad Pazderski dit gebouw voor het eerst. De AfD had 14,2 procent van de stemmen in de hoofdstad gewonnen. Pazderski, een gepensioneerde legerofficier, voerde de lijst aan. Nu leidt hij een 23-koppige fractie. Daarnaast zit hij in het landelijke partijbestuur.

Gematigde vleugel

Pazderski rekent zichzelf tot de gematigde vleugel van de partij. Toen oprichter Bernd Lücke de AfD in 2015 verliet omdat die naar zijn zin te veel naar rechts rukte, besloot Pazderski te blijven. "Ik vind ook de conservatief-nationale vleugel belangrijk. Lücke verwaarloosde die. Ik zeg wel altijd: wie de grenzen overschrijdt, hoort er niet meer bij."

Zoals de Thüringer fractievoorzitter Björn Höcke, die het holocaust-monument in Berlijn een 'schande' noemde. Het bestuur probeert hem uit de partij zetten; ook Pazderski ziet Höcke graag vertrekken. Radicaal-rechts lijkt de partij steeds meer te domineren, maar volgens Pazderski ligt dat aan de media. "Die berichten de hele tijd alleen over vier, vijf radicale typen. De AfD heeft 27 duizend leden. Misschien zijn er een paar racisten bij. Gekken heeft elke partij, ja?"

Hoe kwam u bij de AfD terecht?

"Ik was 41 jaar lang bij de Bundeswehr, op het laatst als officier in de generaalsstaf. Eind 2012 ging ik met pensioen. Er kwamen bondsdagverkiezingen aan en ik verdiepte me in de partijprogramma's. Ik ben altijd een politiek mens geweest. Toen ik het programma van Bernd Lücke's nieuwe partij las, dacht ik: dit komt precies overeen met mijn overtuigingen. Vooral de kritiek op de euro en de EU. Ook pleitte hij voor immigratiepolitiek naar Canadees voorbeeld: alleen mensen toelaten die een bijdrage kunnen leveren. Hij wilde families beter ondersteunen en meer referenda. Ik heb vaak gedacht: Waarom heeft men nooit aan de Europese bevolking gevraagd of het de euro wilde?"

Wat zou u dan gestemd hebben?

"Om eerlijk te zijn: ik zou vóór hebben gestemd. Dat veranderde pas toen we Griekenland voor de eerste keer hielpen, in 2011. Ik dacht: het kan toch niet zijn dat lidstaten naar believen de criteria voor de euroruimte buiten werking zetten? Er was afgesproken dat overheidsschulden niet boven de drie procent zouden uitkomen en dat er geen 'bail outs' zouden zijn. Beide dingen gebeurden."

Moet de euro verdwijnen?

"Als we er niet in slagen die grondig te hervormen, dan moet Duitsland eruit, ook als dat maar tijdelijk nodig zou zijn. Of anders de zwakkere economieën. De euro is te sterk voor de zuidelijke landen en te zwak voor de noordelijke. Waardoor Duitsland exportoverschotten heeft, terwijl de zuidelijke landen geen kansen krijgen hun munt af te waarderen. De jeugdwerkloosheid daar is dramatisch - in Griekenland 47 procent. Daar groeit een revolutionair potentieel: jonge mensen zonder baan kunnen alleen nog de straat op."

Toen hij zich bij Lücke's nieuwe partij aansloot, was dat eerst alleen met de bedoeling passief lid te zijn. Al gauw werd hij in bestuursfuncties gevraagd, ook om interne brandjes te blussen; zijn ervaring als leidinggevende kon de partij goed gebruiken.

Waarom ging u in het leger?

"Ik was twintig, je had toen nog de dienstplicht. Ik zat bij de 'Gebirgsjägers' (berginfanterie, red.). Dat was een heel mooie tijd. Toen heb ik vrijwillig een jaar extra gedaan, daarna nog eens vier jaar. Waarna ik voor de keuze stond: eruit of beroepssoldaat worden. Wat me in het leger aansprak was: aanvoeren, verantwoording dragen. Het vaderland dienen."

Dat laatste lag in zijn geval niet per se voor de hand. Pazderski groeide op in de Palts, een streek in het zuidwesten van Duitsland, als zoon van een katholieke Poolse vader en protestantse Duitse moeder. Zijn vader was in 1939 naar Duitsland gedeporteerd als dwangarbeider en werkte na de oorlog voor de Britse en Amerikaanse strijdkrachten. "Zijn blik op Duitsland was steeds kritisch, vanwege zijn ervaringen uit de oorlog."

Als kind had hij het in de Palts niet makkelijk. "Er was nog een zeer groot ressentiment tegen buitenlanders", vertelt hij. "Vooral tegen Polen. Ik heb dat als kleine jongen aan den lijve ervaren. Ik moest mij handhaven, beter zijn dan de anderen, en soms moest ik mij met de vuisten verweren."

En nu zit u bij een partij die zelf als vijandig tegenover vreemdelingen te boek staat...

"Voor mij is iedereen welkom in Duitsland die bereid is om hard te werken, zich onze cultuur eigen te maken en te integreren. Ik ben in de AfD gegaan omdat het de partij van het gezonde mensenverstand is, en de enige die de belangen van Duitsland behartigt. Neem de migratiepolitiek. De AfD is racistisch, zeggen sommigen. Maar wat is er nu racistisch aan als ik vraag: gaat het wel goed met de migratie? Want waar zijn ze dan, die goed geschoolde zwarte migranten? De waarheid is: migranten zullen het land heel veel geld kosten. Ze gaan voor grote sociale problemen zorgen. De meesten die naar Europa komen zijn geen echte vluchtelingen. En ze migreren niet de arbeidsmarkt in, maar de bijstand."

Ondertussen, zegt Pazderski, zal de bevolking van Afrika - "Europa's grootste probleem" - de komende decennia explosief groeien. "Honderden miljoenen zullen naar Europa willen komen. We zullen echt serieus werk moeten maken van een sterkere EU-buitengrens. En als we die eenmaal hebben, moeten we mensen testen voor ze Europa binnenkomen. Of ze wel echt vluchtelingen zijn. Met EU-hotspots in Afrika bijvoorbeeld, zoals de Franse president Macron voorstelt."

Gelooft u dat migratie te controleren is?

"Je kunt in ieder geval proberen die in te dammen. Bijvoorbeeld door de levensomstandigheden in Afrika te verbeteren."

Met ontwikkelingswerk?

"Jazeker. Als we niet willen dat mensen uit Afrika weggaan omdat ze geen kansen meer zien in hun leven - en neem het ze eens kwalijk, wij zouden hetzelfde doen - dan moeten we in hun landen investeren. We zouden de Afrikaanse markten moeten beschermen, bijvoorbeeld tegen gesubsidieerde landbouwproducten uit Europa. We moeten ze helpen hun eigen economie op te bouwen. We moeten helpen met onderwijs, het opzetten van instituten, het trainen van ambtenaren."

Wat opvalt aan Pazderski' cv is zijn lange buitenlandervaring. In Brussel werkte hij bij de West-Europese Unie, een militair verband dat in 2011 eindigde, en daarna bij de EU. Hij gaf operationele leiding bij het eerste Duits-Nederlandse korps in Münster, zat voor de Navo in Portugal en Canada en vertrok daarna naar de VS, waar hij vijf jaar direct onder de Amerikaanse generaal David Petraeus werkte in Tampa, Florida.

Zijn internationale ervaringen hebben hem kritisch op de EU gemaakt, zegt hij. "Ik merkte hoe ongelooflijk ingewikkeld het was om met 15 lidstaten - zoveel waren er toen ik in Brussel zat - tot besluiten te komen. En ik merkte ook dat cultuur en mentaliteitsverschillen een beslissende rol spelen. Bijvoorbeeld bij militaire samenwerking. Waarom was het Duits-Nederlandse korps een succes? Omdat we cultureel dicht bij elkaar staan. Met een Zuid-Europees land was het niet gelukt."

Hoort de islam bij Duitsland?

"Nee. Omdat de islam nooit een cultuurscheppende functie in Duitsland heeft gehad. Kijk naar het christendom. Als je door Duitsland rijdt zie je overal kerken, je merkt dat het christendom het land gevormd heeft. Misschien hoort de islam over honderd jaar bij Duitsland, maar nu nog niet. En sowieso moet de islam zich hervormen. Zoals de christelijke kerken door de verlichting zijn gegaan, zal ook de islam dat moeten doen, wil het wortel schieten in Europa en erkend worden als religie. Sommige moslims in Duitsland vinden de Koran belangrijker dan de grondwet. Dat mag niet zo zijn."

Wilt u islamitische vluchtelingen weren?

"Nee. Als ze vervolgd worden, zijn ze welkom."

Wat betekent Duitsland voor u?

"Wat verbind ik met Duitsland? Een lange en ook goede geschiedenis. Aan de ander kant ook twaalf jaren die Europa in het ongeluk hebben gestort. En Duitsland speelde - dat wil ik nadrukkelijk zeggen - een vormende rol in Europa, met de Reformatie en de Verlichting. Duitsland heeft een bijzondere verplichting jegens zijn buren. Ook omdat we de grootste economie zijn. Wij als Duitsers moeten bereid zijn in Europa meer verantwoording op ons te nemen. We moeten duidelijk maken dat we willen investeren in de vrede en veiligheid van Europa. Duitsland was te veel op zichzelf gericht de laatste jaren."

Uit de mond van een AfD'er is dat een onverwachte zin...

"Ik ben niet tegen Europa, integendeel. Ik ben alleen tegen het afdragen van meer competenties aan de EU. Die integratie is te ver doorgevoerd, we moeten een paar stapjes terug doen. We mogen nooit vergeten: Europa is meer dan de Europese Unie. Ik wil een Europa van de vaderlanden. Veel naties zijn ook niet bereid nog verder te integreren. Ook de Zuid-Europeanen hebben hun nationale trots. En het mooie aan Europa zijn nu juist ook de culturele verschillen en de veelzijdigheid."

Ontwikkeling

Alternative für Deutschland (AfD) is in Duitsland zeer controversieel. Volgens sommigen heeft de partij er in ieder geval voor gezorgd dat heikele thema's als integratie, islam en immigratie openlijker besproken kunnen worden. Volgens anderen wakkert de partij juist vreemdelingenhaat en racisme aan. De AfD werd in 2013 opgericht door econoom Bernd Lücke, uit onvrede over de euro en de Europese Unie. Van meet af aan was duidelijk dat er ook radicaalrechtse tendensen waren. In de zomer van 2015 verliet Lücke de partij en nam Frauke Petry de leiding over. Onder haar profileerde de partij zich steeds sterker tegen immigratie en de islam. Petry liet zich in met andere Europese populisten als Wilders en Le Pen. Door groeiende onvrede onder de Duitse bevolking over de komst van vluchtelingen in 2015 en 2016 en Merkels ´welkomspolitiek´ behaalde de partij onder haar aanvoering onverwacht grote zeges, met name in het voormalige Oost-Duitsland. De partij zit in 13 van de 16 deelstaten in het parlement. Begin dit jaar raakte de partij intern hevig verdeeld over de koers.Petry is nu geen lijsttrekker meer, dat zijn Alexander Gauland (1941) en Alice Weidel (1979). De AfD kampt met teruglopende populariteit, staat in de peilingen op acht tot tien procent en zet nog steeds in op een anti-islamagenda.

Essentiële keuzes

Trump of Poetin?

Beide staatsmannen zijn machtspolitici die in de eerste plaats aan hun eigen land denken. Grootmachten moet men op gelijke hoogte ontmoeten. Oftewel: Europa moet weer meer verantwoordelijkheid nemen voor het eigen continent. Dan wordt het eindelijk weer serieus genomen.

In of uit de EU?

Het doel moet zijn om de EU grondig te hervormen. Minder bureaucratie en beslissingen nemen daar waar dat het beste is, of dat nu regionaal, nationaal of in Brussel is. Blijkt dat de EU niet te hervormen is, dan moet Duitsland eruit treden.

In of uit de Navo?

De Navo is een verdedigings- en waardegemeenschap, ze was en is een belangrijke garantsteller van vrede en vrijheid in Europa. Ik zie op dit moment geen beter alternatief.

Euro of geen euro?

Als de euro niet hervormbaar blijkt te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een opdeling tussen een noordelijke euro en een zuidelijke euro, dan moet ofwel Duitsland eruit of de zwakke economieën, eventueel slechts tijdelijk.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden