DAG VAN DE ARCHITECTUUR 2008 evenementenoverzicht politiek en architectuur POLITIEK en architectuur

Beleef architectuur en maak kennis met het werk van architecten op 21 en 22 juni met rondleidingen, excursies, lezingen, tentoonstellingen en kinderevenementen. Op deze en de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de evenementen die georganiseerd worden in het kader van de Dag van de Architectuur 2008, een initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten. Dit programma is bijgewerkt tot 24 mei, de meest actuele informatie is te vinden op www.dagvandearchitectuur.nl. Tenzij anders vermeld zijn de evenementen gratis toegankelijk.

ALKMAAR 21 juni

Mooiste gebouw van Alkmaar en regio

Op 21 juni kiest het Alkmaarse publiek en een professionele jury uit twaalf genomineerden de mooiste (moderne) gebouwen van Alkmaar en omstreken. In twaalf artikelen in de Alkmaarse Courant en met een tentoonstelling in de Kunstuitleen Alkmaar van 11 tot en met 29 juni zijn de twaalf gebouwen voorgesteld aan het publiek.

Locatie: Kunstuitleen Alkmaar, Achter de Vest 3, Alkmaar. Tijd: 15.00 – 17.00 uur.

22 juni

Over die prachtwijk?

Op 22 juni is prachtwijk Overdie het toneel van lezingen, presentaties en rondleidingen in de nieuwbouwprojecten in de wijk. Architectenbureaus Heren 5 en Faro lichten de door hen ontworpen projecten toe. Lokale en nationale bestuurders geven lezingen over het fenomeen wijkvernieuwing. In het wijkpaviljoen is een presentatie van Stadsvernieuwing Overdie. Het evenement wordt opgeluisterd met livemuziek, haringkar, oliebollenkraam en ijscokar. Locatie: Paviljoen d’ Oosterhout, Vondelstraat 31, Alkmaar. Tijd: 14.00 – 17.00 uur.

ALPHEN AAN DEN RIJN 21 juni

Stadhuis, Open huis

Met de bouw van een nieuw stadhuis op een strategisch punt in de stad werd een belangrijke stap gezet in het vernieuwingsproces van het stadshart. De vrije vorm van het gebouw, zowel in profiel als in omtrek, maakt het mogelijk om de schaalverschillen en rooilijnen van de omringende bebouwing met elkaar te verenigen. Aan het Raoul Wallenbergplein is in hoogte en uitstraling een zwaartepunt gecreëerd. Van daaruit loopt het profiel af naar de lagere woonbebouwing. Een groot gedeelte van het gebouw bestaat uit glas bedrukt met zeefpatronen. Dit met betrekking tot de vereiste privacy en de benodigde zonwering. Tijd: 10.45 – 11.45 uur. Aanmelden via post@casalphen.nl.

21 juni

La Gro Advocaten, Open huis

Op de overgang van het nieuwe stadscentrum naar het park is het kantoorgebouw van La Gro advocaten gerealiseerd. Het project is een deelinvulling van het masterplan stadshart onder supervisie van stadsarchitect Gunnar Daan. Een gebouw als kunstwerk met een stropdas, was de ontwerpopgave. Aan de gevel van de Prins Bernardlaan is een vliesgevel geplaatst, die de advocatuur uit zijn formele geslotenheid bevrijdt. Zeker in de avonduren geeft de vide vanuit de stad een prachtig schouwspel.

Tijd: 11.45 – 12.45 uur. Aanmelden via post@casalphen.nl.

21 juni

Het oude Raadhuis,

Open huis

Het oorspronkelijke gemeentehuis uit 1939 is ontworpen door architect C.J. Blaauw. De ontwerpen van deze architect uit begin jaren twintig konden als voorbeeld gezien worden voor de expressieve Amsterdamse school. Begin jaren dertig kenmerkt zijn werk zich echter door een sobere ontwerpstijl waarbij eenvoud, strengheid en een haast classicistische opzet kenmerkend zijn. Deze strenge symmetrische bouw vinden we ook bij het Oude Raadhuis in Alphen aan den Rijn terug. Blaauw heeft het raadhuis een echt Hollands aanzien gegeven. Alle gevels worden opgetrokken uit Rijnlandse handvormsteen die spaarzaam met natuursteen verlevendigd is. De middenpartij waarvan de hoofdingang met het grote balkonvenster in een natuurstenen omlijsting daarboven doet wat massief aan voor de periode waarin dit raadhuis is gebouwd.

Tijd: 12.45 – 13.45 uur. Aanmelden via post@casalphen.nl.

21 juni

Districtskantoor Politie Hollands-Midden, Open huis

Herkenbaarheid, zichtbaarheid en uitstraling van het gebouw zijn voor de politie belangrijke uitgangspunten geweest voor de ontwikkeling van het nieuwe districtskantoor. De schijnbaar tegenstrijdigheid tussen dienstverlening en wetshandhaving zijn in het gebouw terug te vinden. Het architectonisch concept is vertaald in een publieke buitenzijde en een intiem besloten binnenterrein. De gevels gelegen aan de straatzijde (de openbare zijde van het gebouw), worden door natuursteenbanden bijeen gehouden, de invulling verschilt per achterliggende functie. En geeft deze functies de gewenste sfeer of bescherming. Bij de parkeergarage bestaat de invulling uit verschillende kleuren polycarbonaat beplating. Door de flexibiliteit van de invulling kan waar nodig zowel openbaarheid als beslotenheid gecreëerd worden.

Tijd: 13.45 – 14.45 uur. Aanmelden via post@casalphen.nl.

ALMERE 21 juni

LOSGOED los=goed,Ateliers en lezingen.

De Dag van de Architectuur in Almere staat in het kader van de Losgoed-gedachte. Almere onderscheidt zich als groeigemeente door in te zetten op particulier opdrachtgeverschap en collectief particulier opdrachtgeverschap. Ook binnen deze projecten gaat bouwen steeds meer over regels en protocollen. Jammer genoeg worden zo ook verrassingen uitgesloten. Sterker, speelruimte lijkt een risico. De ’losgoedgedachte’ prikkelt en vernieuwt het referentiekader van de toekomstige huizenbouwers. Het zijn ateliers waar bezoekers tijdelijk zelfbeschikking krijgen over de aanwezige ruimte. Bouwbeslissingen worden genomen op simpele gronden: houden we het droog vannacht? Zit dit lekker? Waait het vuurtje voor de thee uit? Kunnen er nog meer mensen liggen? Centraal staat het loslaten van de regels. Naast de ateliers worden lezingen over het bouwen zonder regels en excursies langs Losgoed-projecten in Almere aangeboden.

Meer informatie: www.casla.nl / j.flapper@casla.nl.

AMERSFOORT 21 juni

Afleesbare Stedenbouw en Architectuur

Architectuurcentrum Amersfoort organiseert ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur een uitgebreid en uitbundig architectuurontbijt. Er zijn lezingen en burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper ontvangt de rijkgeïllustreerde, speciale uitgave ‘Architectuur en Politiek’. Daarna zijn er rondleidingen. Voor actuele informatie zoals kosten, aanvangstijdstip en sprekers: www.dezonnehof.nl.

AMSTERDAM 21 juni

ZUIDOOST, Ontdek de Bijlmer in één dag, Rondleidingen

De Dag van de Architectuur biedt de gelegenheid om een uniek kijkje te nemen in het veelbesproken stadsdeel Zuidoost. In de jaren negentig is een vernieuwingsoperatie in gang gezet waarbij radicaal is gebroken met de originele opzet van de buurt. Tijdens rondleidingen op de fiets en te voet door bevlogen gidsen voert de route langs de oorspronkelijke hoogbouw (Bijlmermuseum), de Taibah moskee, het markante ING hoofdkantoor en bijzondere nieuwbouwprojecten als Mi Akoma di Color en het nieuwe station BijlmerArenA, verkozen tot BNA Gebouw van het Jaar 2008. Een groot aantal spraakmakende gebouwen is opengesteld en ter plaatse geven architecten tekst en uitleg. Deelnemers ontvangen bovendien de nieuwe Architectuurkaart Amsterdam Zuidoost. Startpunt: Cultureel Educatief Centrum, Bijlmerdreef 1289 naast station Ganzenhoef. Rondleidingen: 10.00 –17.00 uur, start ieder halfuur. Fietsen staan klaar en zijn inbegrepen, een eigen fiets meenemen is uiteraard ook mogelijk. Kosten: euro 5,-. Voor euro 1,- extra kunnen gezinsleden en vrienden ook mee.

Informatie: ARCAM, T 020 620 48 78 www.arcam.nl.

21 juni

Amsterdam Zuidoost: Architectuur & Politiek, Symposium

In een avondprogramma zal in De Bijlmer stevig gepraat worden over zaken als de invloed van politiek op architectuur en stedenbouw en de maakbaarheid van de samenleving.

Locatie: De Kandelaar, Bijlmerdreef 1239 (naast station Ganzenhoef). Tijd: 19.00 – 21.00 uur. aanmelden via arcam@arcam.nl.

Informatie: ARCAM, T 020 620 48 78 www.arcam.nl.

21 juni

De burcht, Open huis

Het gebouw van de ‘Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond’ (ANDB) geldt als één van de hoogtepunten uit het oeuvre van H.P. Berlage (1856-1934) en in de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging. Volgens velen is het eerste gebouw dat in Nederland voor een vakorganisatie ontworpen werd, het mooiste ooit. Het interieur, waaraan diverse vooraanstaande kunstenaars en decorateurs meewerkten, is een uniek voorbeeld van ‘gemeenschapskunst’, waarin monumentaliteit en symbolisme samenkomen. Het gebouw is sinds de opening in 1900 vrijwel onveranderd gebleven.

Aanmelden via T 020 521 06 35. Informatie over de Vereniging Hendrick de Keyser: www.hendrickdekeyser.nl.

21 en 22 juni

NOX NOW, Expositie

Terwijl Nederland voortsuddert met zijn architectuur van dozen, bakstenen en puntdaken zet Lars Spuybroek met zijn Rotterdamse bureau NOX de radicale computerontwerpen voort die hij startte aan het begin van de jaren negentig. NOX NOW toont enkele van de laatste projecten van een architect die de gemoederen al jaren bezighoudt.

Locatie: Cultuurhuis Diamantslijperij, Tolstraat 129, 1074 VJ Amsterdam, T 020 662 21 64. Tijd: 12.00 – 17.00 uur.

APELDOORN 21 juni

Triënnale Apeldoorn, Manifestatie ‘ecologische tijdelijke verblijven’,

Wandeling en bezichtiging

In het kader van de Triënnale voor Tuin- en Landschapsarchitectuur heeft Bouwhuis onder Apeldoornse architecten een prijsvraag georganiseerd voor ecologische tijdelijke verblijven. Aan architecten is de opdracht gegeven in hun ontwerpen duurzame materialen te verwerken en hergebruik toe te passen. De meest vernieuwende en creatieve ontwerpen zijn door een onafhankelijke jury onder leiding van Jan Jongert van 2012 Architecten uitgekozen om uitgevoerd te worden. Op 21 juni vindt op de speelweide in park Berg en Bos de officiële opening plaats van een vijftal ecologische ontwerpen . De winnende architecten zijn MTB Architecten, Artec Architecten, GSG Architecten, Inbo Architecten en A2Architecten. Tegelijkertijd zullen een aantal tijdelijke verblijven die Apeldoornse architecten in 2007 hadden ontworpen ook te zien zijn op de speelweide, t/m 28 september. Rondom de ecologische ontwerpen wordt in augustus 2008 een duurzaam modeproject georganiseerd. Daarnaast zal op 21 juni om 17.00 uur in het ACECgebouw , Roggestraat 44 de Apeldoornse variant van de ‘Superuse’ tentoonstelling van 2012 Architecten feestelijk worden geopend. Informatie: Stichting Bouwhuis: T 055 576 04 11.

ARNHEM 21 juni

Nieuw Stadskantoor,

Open huis

Het stadskantoor bij de John Frostbrug (aan de Eusebiusbuitensingel) heeft zeer recent een forse uitbreiding gekregen, ontworpen door de Architekten Cie. In de grote publiekshal geven verschillende sprekers toelichting op het bouwplan, en de mogelijkheden die het vrijkomen van locaties elders in de stad bieden. Als de bouw van de kantoortoren ver genoeg gevorderd is voor een bezoek, is er van daaruit een prachtig uitzicht op de stad. Tijd: 12.00 – 16.00 uur. Informatie: www.dagvandearchitectuur-arnhem.nl.

21 juni

Station Klarendal, Open huis en architectuurwandeling

Het monumentale stationspostkantoor moest wijken voor de grote ontwikkelingen in het Arnhemse Stationsgebied. Het is niet zomaar gesloopt, maar met beleid afgebroken en herbouwd in Klarendal, volgens plannen van K3 Architecten, die ter plaatse toelichting geven. Het gebouw gaat het culturele zwaartepunt van de wijk worden, onder de naam Station Klarendal, met ateliers, een restaurant en woningen. Er is een flyer, aan de hand waarvan een wandeling door Klarendal gemaakt kan worden (onbegeleid), langs de vele opgeknapte panden in deze oude wijk.

Tijd: 12.00 – 16.00 uur.

Meer informatie: www.dagvandearchitectuur-arnhem.nl.

21 juni

Nieuwbouw Malburgen,

Architectuurwandeling

In de wijk Malburgen is de laatste jaren veel vernieuwd. ‘Hotel Zuid’, de dependance van Volkshuisvesting aan de Huissensestraat, is het startpunt van een architectuurwandeling (onder begeleiding) langs diverse nieuwbouwprojecten. Bij de projecten wordt inhoudelijke toelichting gegeven.

Tijd: 12.00 – 16.00 uur.

Meer informatie: www.dagvandearchitectuur-arnhem.nl.

ASSEN 22 juni

Architectuur en Politiek, Debat

Cercle Meudon, het architectuurpodium in Assen, organiseert i.s.m. Kunstcentrum DeFKa een discussie over Architectuur en Politiek. Deze discussie zal gaan over moderne architectuur in relatie tot traditionele bouw in de periode 1920-2010. Waaruit bestaat de rol van de overheid en in hoeverre is deze veranderd ten aanzien van bouwpraktijk, architecten en kunstenaars. Deze discussie sluit aan bij de tentoonstelling ’In Concreto’ die van 15 juni t/m 12 juli plaatsvindt in Kunstcentrum DeFKa, over Theo van Doesburg en zijn invloed op de architectuur.

Locatie: de Keuningszaal van het ICO, Zuidhaege 2, 9401 NZ Assen. Tijd: 15.00 - 17.00 uur. De toegang is gratis. Informatie: www.cerclemeudon.nl , www.defka.nl .

BILTHOVEN 21 juni

Walter Maas HuisOpen huis, Rondleidingen

De villa ‘Gaudeamus’ werd in 1924-25 gebouwd voor de componist Julius Röntgen. Het prachtige huis werd in Amsterdamse Schoolstijl ontworpen door zijn zoon Frants die wat later ook het oorspronkelijke gebouw van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven heeft gebouwd. Vanaf 1940 heeft Walter Maas het huis als pension in gebruik. Hij bood er vele jonge componisten een verblijf om te werken en met collega’s te discussiëren. De Stichting Gaudeamus is internationaal befaamd geworden in de muziekwereld. Nu wordt het huis genoemd naar de initiator: Walter Maas Huis.

Locatie: Gerard Doulaan 21, Bilthoven, T 030 228 50 15.

BOLSWARD 21 en 22 juni

Stadhuis,Open huis en rondleidingen

Het stadhuis is in de jaren 1614-1617 in renaissancestijl gebouwd als zetel voor handel, rechtspraak en stadsbestuur. Het rococobordes dateert van 1768. Het exterieur is in 1893-1895 gerestaureerd, terwijl bij de volgende ingrijpende restauratie in 1955 vooral aandacht aan het interieur werd besteed. De eerste steen werd op maandag 11 april 1614 tegen drieën gelegd door burgemeester Reijmer Harings. Het is grotendeels door Bolswarder ambachtslieden en in eigen beheer gebouwd.

Tijd: 10.00 – 17.00 uur, rondleidingen om 10.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur.Informatie: Tjalda de Witte, T 0515 578 731.

21 en 22 juni

Broerekerk,

Open huis en rondleidingen

De ruïne van de Broerekerk is met zijn opvallende middeleeuwse nissengevel het oudste gebouw van Bolsward. Rond 1300 is de Broerekerk gebouwd als onderdeel van een klooster. Sindsdien heeft de kerk een rijke geschiedenis gekend met als dieptepunt de brand in 1980 die het gebouw in een ruïne veranderde. Eind 2005 is gestart met een uniek project om de Broerekerk te restaureren en te overkappen. Om het aansprekende karakter van de kerk niet aan te tasten is de kerk begin 2006 voorzien van een unieke, glazen overkapping.

Zo heeft de kerk haar authentieke en open uitstraling behouden en is het gebouw toch goed beschermd tegen weer en wind. De kerk vormt nu een heel bijzonder podium voor allerlei activiteiten en is met zijn robuuste middeleeuwse uitstraling een uniek belevingsobject.

Tijd: 10.00 – 17.00 uur, rondleidingen om 10.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. Informatie: Tjalda de Witte, T 0515 578 731.

BREDA 21 juni

Architec-tour, Stadsrondrit

In een gratis stadsrondrit in open bussen leert het publiek de lokale architectuur en haar bijbehorende debatten nader kennen. Bredase raadsleden, ambtenaren en een lokale architect zijn op elke bus aanwezig voor een toelichting en eventuele discussie met het publiek. De bussen rijden een vaste ronde door de stad (omgeving centrum) en doen onderweg een aantal speciaal voor de Dag gecreëerde haltes aan waar het publiek kan uitstappen. Bij de bezichtiging van de locatie krijgt men nadere uitleg van een betrokken deskundige.

De drie bussen rijden hun ronde met een interval van circa twintig minuten zodat meermaals op- en afstappen eenvoudig mogelijk is gedurende de hele middag.

Startlocatie: Voor op het Schouwburgplein naast het Holland Casino in het centrum, en bij een zestal andere gemarkeerde haltes in de stad. Tijd: 13.30 – 17.30 uur.

Informatie en route via de gemeentesite en lokale media.

21 juni

Binnenstebuiten, Kinderatelier

In Breda wordt de dag van de Architectuur dit jaar ook voor de kinderen georganiseerd met een bouwatelier voor kinderen van de basisschoolleeftijd, van vier tot twaalf jaar. In een grote tent begeleidt Kunstenaar Mark van der Weijden de kinderen bij de bouw van een maquette van hun droomhuis of fantasiegebouw. Per groep kunnen circa twintig kinderen meedoen in een sessie van 1 tot 1,5 uur. Ouders die zelf de stadsrondrit per bus willen maken kunnen hun kinderen in het atelier onderbrengen.

Locatie: In de witte feesttent met vlag, opgesteld direct naast de Stadsgalerij rechts naast het Holland Casino in het centrum. Tijd: 13.30 – 17.30 uur.

Informatie: Gemeentesite Breda en www.atelierbinnenstebuiten.nl.

21 juni

Stadsdebat: Architectuur & Politiek,

Debat

In Breda wordt de Dag van de Architectuur dit jaar ook gevierd met een klein stadsdebat. Tegen de achtergrond van het thema ‘Architectuur & Politiek’ zal wethouder André Adank terugblikken op de inhoud en de resultaten van een actief Bredaas architectuurbeleid, en tevens vooruitblikken op de uitdagingen in de recent door de raad aangenomen erfgoednota. Daarnaast zal als gastspreker en dagvoorzitter optreden Bert van Meggelen, voormalig directeur van de Academie van Bouwkunst Rotterdam, thans directeur van Maatwerk, bureau voor stedelijke programma's en culturele planologie. Hij adviseert steden over het verband tussen cultuur in ruime zin van het woord en stedelijke ontwikkeling. Het debat wordt afgesloten met een borrel voor alle gasten en deelnemers aan de diverse activiteiten.

Locatie : In de Stadsgalerij (gebouw ‘F’, rechts naast het Holland Casino in het centrum). Toegang is gratis, er is ruimte voor maximaal 80 personen. Informatie: gemeentesite en lokale media.

21 juni

Nieuw sportgebouw NLDA op het kasteel van Breda, Rondleiding

De locatie van dit sportcomplex is zichtbaar vanaf de openbare weg en biedt voor Defensie de mogelijkheid om zich te presenteren aan de buitenwereld. Door een deel van het gebouw een open en transparant karakter te geven is de beleving zowel van binnen als van buiten verbijzonderd.

De ontwerpopgave bevatte een extra uitdaging doordat op een bestaand sportgebouw moest worden aangesloten. De nieuwbouw heeft een functionalistische indeling die zelfs tot in de constructie is doorgevoerd. Het programma (Kracht-Fitness en militaire zelfverdediging) sluit goed aan bij het type en de aard van Defensie.

Informatie: P.Coleman@mindef.nl .

Let op: toegang alleen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

BRESKENS 25 juni

Westerschelde debat: Natuur weg uit vaartweg?

Op 25 juni organiseert het samenwerkingsverband BNA, CBK Zeeland en Het Zeeuwse Gezicht het tweede debat in de Westerschelde-reeks. Het doel van dit tweede debat is inzicht krijgen in de natuurwaarden, de bedreigingen van deze waarden en de kansen voor natuurherstel. Ontpoldering wordt altijd genoemd als een onmisbaar element bij de compensatie van de natuurwaarden die door de verdieping verloren gaan. Tijdens het debat op 25 juni willen wij echter alle aspecten van ontpoldering aan de orde stellen. Naast de economische aspecten, die tijdens het eerste debat aan de orde kwamen, zijn er ook ecologische en civieltechnische aspecten, waarbij de landbouw en de Haven van Antwerpen de belangrijkste actoren zijn.

Meer informatie en het complete programma: CBK Zeeland, www.cbkzeeland.nl, T 0118 611 443 of info@cbkzeeland.nl.

DEN HAAG 21 juni

Vroondaal, Open huis, rondleidingen

Aan de zuidkant van Den Haag verrijst Vroondaal. Een exclusief woongebied waar de consument het voor het zeggen heeft. Niet alleen de grootte van de kavel bepaalt u zelf, maar ook wat voor woning er gebouwd gaat worden. Hierdoor ontstaat een bijzondere diversiteit in architectuurstijlen.

Tijdens de Dag van de Architectuur kunt u kennismaken met Vroondaal. Er worden rondwandelingen verzorgd onder begeleiding van architecten en de projectdirecteur. Enkele bewoners stellen hun huizen open, zodat u ook een kijkje binnen kunt nemen.

In de Vroonhof heten wij u graag van harte welkom. Uw kinderen bieden wij enkele activiteiten aan, zodat u op uw gemak kennis kunt maken met Vroondaal.

De rondleidingen starten om 10.30 uur, 11.30 uur, 14.00 uur en 15.00 uur. U kunt zich voor de rondleiding inschrijven via info@vroondaal.nl.

Informatie: www.vroondaal.nl. Voor uitgebreide informatie kunt u vanaf 8 juni terecht op de website www.dvda_denhaag.nl.

21 juni

Academiegebouw Vredespaleis,

Open huis

Het Vredespaleis huisvest sinds jaren het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage. Daarnaast beschikt het over de prestigieuze Peace Palace Library welke open staat voor internationale rechtsorganisaties en andere gebruikers. Ook wordt er de jaarlijks terugkerende Haagse Academie voor Internationaal Recht georganiseerd. Hier volgen jaarlijks honderden rechtenstudenten uit de hele wereld cursussen over publiek en privaat internationaal recht. Op 18 januari 2007 werd het nieuw aangebouwde Academiegebouw van het Vredespaleis door H.M. Koningin Beatrix geopend. Dit gebouw is ontworpen door het Engels-Duitse architecten duo Michael Wilford en Manuel Schupp. In de uitbreiding van circa 7.000 m2 bevindt zich een foyer, conferentieruimte, bibliotheek, boekendepot en kantoor. Tijd: 10.00 – 16.00 uur (o.v.)

Meer informatie: SPITZ congres & event, T 070 360 9794. Voor uitgebreide informatie kunt u vanaf 8 juni terecht op de website www.dvda_denhaag.nl.

21 juni

Achterkamertjesroute – een reis langs architectuur van de politieke besluitvorming, Stadsroute

Als politieke stad bij uitstek barst Den Haag van de officiële en officieuze plekken waar besluiten worden genomen. Die eerste kennen we natuurlijk wel, maar die tweede categorie is veel minder zichtbaar. Dat zijn de plekken waar geheime coalities gesmeed worden, waar de basis voor onderling vertrouwen gelegd wordt, waar missers worden weggedronken, waar besluiten vallen en waar informatie uitgewisseld wordt. Gedurende de reis zullen de (architectonische) contouren van de ideale achterkamer zich aftekenen: hoe groot moet die zijn en hoe licht, wordt er gezeten, gestaan of juist gelopen, mag er gerookt worden of moet dat zelfs, is het een openbare plek of besloten, kun je er eten of alleen drinken en is er een relatie met het onderwerp en type politicus.

Meer informatie: Stroom Den Haag, Francien van Westrenen, T 070 365 89 85, fwestrenen@stroom.nl, www.stroom.nl. Voor uitgebreide informatie kunt u vanaf 8 juni terecht op de website www.dvda_denhaag.nl.

21 juni

Joegoslavië Tribunaal, Open huis

Het ’International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia’, ook wel Joegoslavië-tribunaal genoemd, is een internationaal hof voor het vervolgen van personen die worden verdacht van het schenden van internationaal humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van het voormalig Joegoslavië vanaf 1 januari 1991. De Veiligheidsraad der VN in besloot in 1993 tot oprichting van het Joegoslavië-tribunaal, dat in Den Haag werd gevestigd, waarbij rechtssystemen van verschillende landen werden gecombineerd. Het rechtsgebouw staat aan de Churchillweg, is gekocht door de VN en is officieel ook grondgebied van de VN. Het bestaat uit drie kamers en een kamer voor hoger beroep. In de rechtszaal is de voertaal Engels en Frans, waar nodig met behulp van tolken. Getuigen en verdachten mogen in hun eigen taal spreken en alle stukken zijn beschikbaar in het Bosnisch, Servisch en Kroatisch.

Tijd: 10.00 – 16.00 uur (o.v.). Meer informatie: SPITZ congres & event, 070 360 97 94. Voor informatie kunt u vanaf 8 juni terecht op de website www.dvda_denhaag.nl.

21 juni

Ministerie van VWS, Open huis

De departementsgebouwen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn ontworpen door de Amerikaanse architect Michael Graves en de Nederlandse architect Sjoerd Soeters. Graves tekende voor het gebouw met de twee puntdaken, genaamd Castalia. Soeters is verantwoordelijk voor Helicon, de drie lagere gebouwen. Castalia heeft wat weg van een groot grachtenpand. Ook de vensters herinneren aan de 17e eeuw. Waar Michael Graves teruggrijpt op de architectuur van de Gouden Eeuw, heeft Sjoerd Soeters voor een Haagse verwijzing gekozen. De horizontale witte lijsten zijn een belangrijk element van de bouwstijl in vele Haagse wijken. Dat aspect is duidelijk terug te zien in de panden van Helicon, met zijn witte lijsten gevat in rood baksteen.

Tijd: 10.00 – 16.00 uur (o.v.). Meer informatie: SPITZ congres & event, 070 360 97 94. Voor uitgebreide informatie kunt u vanaf 8 juni terecht op de website www.dvda_denhaag.nl.

21 juni

Ridderzaal, Open huis

Eén van de meest toonaangevende monumenten die de Rijksgebouwendienst beheert, is de Ridderzaal in Den Haag. Het gebouw, oorspronkelijk uit de dertiende eeuw, is in 2006 onderworpen aan een ingrijpende herinrichting. Leidraad hierbij was de inrichting zoals die in 1904 werd ontworpen door architect Pierre Cuypers – die ook het Rijksmuseum ontworpen heeft. In de zaal zijn nieuwe wand- en vloerkleden gekomen, het podium en het baldakijn bij de troon zijn vernieuwd en alle stoelen zijn opnieuw gestoffeerd. Tijdens de Dag van de Architectuur op zaterdag 21 juni zullen de Ridderzaal en de Statenpassage van de Tweede Kamer voor het publiek worden opengesteld.

Tijd: 10.00 – 16.00 uur (o.v.). Meer informatie: SPITZ congres & event, 070 360 97 94. Voor informatie kunt u vanaf 8 juni terecht op de website www.dvda_denhaag.nl.

21 juni

Stadhuis, Open huis

Het stadhuis van Den Haag is gelegen aan de zuidoostzijde van de Kalvermarkt en de noordoostzijde van het Spui. De architect van het Stadhuis is de Amerikaan Richard Meier. Met het ontwerp werd in 1986 begonnen. Het werd gebouwd in de periode 1990-1995. Het Stadhuis heeft een bruto vloeroppervlak is 131.000 m². Vanwege zijn witte kleur heeft het ook wel de bijnaam ‘IJspaleis’ en kenmerkt zich ook door het grote atrium. In hetzelfde gebouw is ook de Openbare Bibliotheek Den Haag gevestigd.

Tijd: 10.00 – 16.00 uur (o.v.). Meer informatie: SPITZ congres & event, 070 360 97 94. Voor informatie kunt u vanaf 8 juni terecht op de website www.dvda_denhaag.nl.

21 juni

Architectuur en Macht – Een gids over de invloed van macht op de architectuur van Den Haag, Stadsgids

De Resident, Hoftoren, Zwarte Madonna, Malietoren, Algemene Rekenkamer, snackbar De Vrijheid, het Haagse stadhuis, de Utrechtsebaan, Haagse Bluf en Baljurk zijn niet alleen bekende gebouwen en plekken in Den Haag, maar zijn ook het resultaat van een soms onnavolgbaar spel van machten: van de stadseconomie, projectontwikkelaar, burgers of internationale politiek. De invloed van dit machtsspel is soms afleesbaar aan de architectuur, maar veel vaker niet. De gids die Stroom uitgeeft ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur duikt in het ontstaansproces van veel Haagse gebouwen en opent een verborgen kant van de stad.

Meer informatie: Stroom Den Haag, Francien van Westrenen, T 070 365 89 85, fwestrenen@stroom.nl,

www.stroom.nl. Voor uitgebreide informatie kunt u vanaf 8 juni terecht op de website www.dvda_denhaag.nl.

21 juni

Nationale Toneel Gebouw,Open huis

Vanaf september 2007 is het Nationale Toneel Gebouw het eigen spiksplinternieuwe theater van het Haagse toneelgezelschap het Nationale Toneel. Het is ontworpen door Atelier Pro - architect Hans van Beek in samenwerking met Menno Roefs. Het moderne en transparante NT Gebouw bevat naast kantoren een theaterfoyer en drie theaterzalen van verschillende groottes met een publiekscapaciteit tot maximaal 300 bezoekers. Met dit gebouw is een nieuwe dynamische, creatieve ontmoetingsplek in de stad Den Haag gerealiseerd.

Voor uitgebreide informatie kunt u vanaf 8 juni terecht op de website www.dvda_denhaag.nl.

DELFT 21 juni

Geschiedenis en toekomst; Verhouding Rijk als eigenaar en Gemeente

Open huis en flitsworkshop

De geschiedenis van het gebouwencomplex waarin nu nog het Legermuseum is gevestigd begon in 1601. Tijdens oorlog met Spanje bouwde het gewest Holland en Westfriesland een wapenmagazijn. Veel uitbreidingen volgden. Koen van Velzen was de architect van de inrichting van het Legermuseum en het nieuwe entreegebouw. Binnenkort vertrekt het Legermuseum uit Delft. Het Rijk beraad zich over de toekomst. De gemeente Delft wil invloed. Door te verkennen met Delftenaren, architecten en cultuurmakers willen we de Dag van de Architectuur gebruiken om de het debat te starten over de toekomst van het gebouw.

Bezoek gebouw: 12.00 – 17.00. Flitsworkshop: 16.30 – 18.30 in TOP, Hyppollytusbuurt 14 Delft.

21 juni

Architectuur en functie; rol van de architect; nieuwe stadskantoor in Spoorzone,

Open huis en flitsworkshop

Het Stadskantoor aan de Barbarasteeg is gebouwd in 1989. Het is een ontwerp van Mecanoo, maar tijdens de bouw liet Mecanoo hun naam weghalen van het bouwbord, omdat de ontwikkelaar het bureau niet genoeg zeggenschap gaf tijdens de bouwperiode. In het overzicht van gerealiseerde werken van Mecanoo komt dit gebouw niet voor. Hier en daar is sprake van onzorgvuldige detaillering.

De gevels van zandsteenkleurige prefab betonnen platen willen een allure uitstralen van een stadspaleis, met gevels van natuursteen blokken. Onzorgvuldig is de stalen hulpconstructie die nog net zichtbaar in de Westgevel. In het gebouw is het vakteam Ruimtelijke Ordening gehuisvest, met op het dak een prachtige vergaderruimte. Het gebouw is straks beschikbaar voor nieuwe functies als het nieuwe stadskantoor gereed is.

Bezoek gebouw: 12.00 – 17.00. Flitsworkshop: 16.30 – 18.30 in TOP, Hyppollytusbuurt 14 Delft.

21 juni

Positie van de Creatieve sector in Delft; Bacinol verplaatsen?,

Open huis en flitsworkshop

Sinds 2001 is een belangrijk gebouw van de Gist en Spiritus fabriek in Delft haar functie kwijt. Het was bedoeld om gesloopt te worden. Het markante gebouw uit 1951 is direct gelegen langs het spoor van Delft naar Den Haag. Het wordt nu gebruikt door architecten, kunstenaars en industrieel ontwerpers. De kleurige verlichting van het trappenhuis is opvallend. De toekomst van het gebouw is tot eind 2008 duidelijk. De dan startende aanleg van de spoortunnel, die over een zone van ca. 6 meter het gebouw overlapt, maakt verwijdering van Bacinol waarschijnlijk. Verplaatsing van het 7 verdiepingen tellende gebouw lijkt nu toch een optie, niet alleen om industrieel erfgoed te behouden maar misschien zelfs om daarmee tijdens de aanleg van de tunnel een aantal faciliteiten te herbergen die de overlast van de tunnelbouw voor Delft kunnen beperken. Tijdens de Dag van de Architectuur wordt aandacht en steun gevraagd voor de toekomst van Bacinol.

Bezoek gebouw: 12.00 – 17.00. Flitsworkshop: 16.30 – 18.30 in TOP, Hyppollytusbuurt 14 Delft.

21 juni

Architectuur en functie; rol van de architect, Open huis en flitsworkshop

Het Stadskantoor Delft van Jo Coenen is gebouwd in 1984-86 langs de Phoenixstraat, te midden van een aantal andere grote gebouwen. Het kreeg al gauw bijnamen als ‘het zwembad’ of ‘de badkuip’, door de grijze cilinder met ramen rondom die boven de gevel uitsteekt. Het is een toonbe

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden