Citaten ...........

Citaten ...........

1 Het is er inderdaad niet zo veilig als in Nederland of België.Maar het is er geen picknick. We sturen ook geen ontwikke-lingswerkers.

2 Jammer dat we geen beter weer hebben. Maar het betekent dat we ons helemaal op het water kunnen concentreren en dat u niet wordt afgeleid door ons mooie landschap.

3 Ik ben van origine dierenarts. Wij zeggen wel eens: dit ruikt als een koe, het geeft melk als een koe, het ziet eruit als een koe, dus is het een koe. Laten we ophouden met die procedurespelletjes. We moeten het nu over de inhoud van het voorgenomen besluit hebben.

4 Wij trappen geen deuren in. Wij passen terughoudend en beheerst geweld toe. Alleen als het nodig is.

5 Nike wordt bedankt.

6 Ondertussen zijn we vreselijker dan wie ook. Achter elkaars rug om. Ach, ach, ach. Het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken.

7 Ik ben een lastig krengetje.

8 We wonen nu naast Hamastan.

9 Zoals u hoort, heb ik problemen met mijn stembanden.

10 Als ik er in de raad niet uitkom, dan kan ik altijd nog in de Kamer vragen stellen, ha, ha.

11 Ik heb keihard gewerkt, altijd goede cijfers gehaald in de hoop op een beter leven dan mijn ouders.

12 Dit slaat nergens op. Het is net of ik droom. Kan niet! Kan niet! Ik geloof het gewoon niet. Het is onwerkelijk. Ik snap het niet.

13 De vrijheid van meningsuiting is een essentieel grondrecht. Maar moet je per se alles zeggen? Welk belang heeft de samenleving bij uitingen die mensen beledigen of in het diepst van hun ziel kwetsen? Ik zie de zin daarvan niet in.

14 Stoppen voelt als doodgaan.

15 Wat mij betreft mag zij hier haar school afmaken.

16 Ik ben 40. Maar je mag je best vergissen en 39 opschrijven.

17 Eerherstel!

18 Ik was zo teleurgesteld, zo boos. De adrenaline pompte door mijn lijf, ik was opgefokt en dan mag je weer op bed gaan liggen. Die boosheid was ik nog niet kwijt.

19 Lijkt het beleid soms wat verward, nou in deze ben ik hard.

20 Je kunt niet een beetje zwanger zijn, een beetje de grenzen dichthouden.

21 Het was ronduit pet.

22 De kiezer geeft en de kiezer neemt. Soeverein als de zee.

23 Het beeld van de zonnekoning heeft me gestoord.

24 Deze volledig eerlijke man die het liefst de bloemen weggaf in plaats van dat hij er geld voor vroeg, ging opeens tegen zijn vrouw liegen.

25 Beschouw het als een deugd de wetenschap te steunen. Beschouw het als een schande onwetend en bekrompen te zijn.

26 Ik schat in dat de informateur toch openingen ziet, maar in dat geval is ons advies dat hij contact zoekt met zijn oogarts.

27 Als de wekker midden in de nacht aangeeft ‘3.34’, denk ik meteen ‘Divertimento in D-groot’.

28 Het is klaar. Het is echt klaar.

29 Wat de boer niet kent, draagt hij niet.

30 Eén maat rust, halve maat rust, een maat naspel, een maat stilte, een maat om na te denken.

31 Vorig jaar zijn er in Nederland duizend kleine kinderen overleden. Zeshonderd daarvan zijn gedood door middel van euthanasie.

32 Gelovigen kunnen met een lagere spaarrente genoegen nemen dan heidenen, omdat ze vertrouwen op de eeuwigheid.

33 Ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben rechtdoorzee.

34 Als ik vroeg hoe het met hem ging, zei hij, met die aangename stem: ‘Zeer goed, maar altijd bergaf.’

35 Niemand wil immers een werkster met een boerka. In dit geval zeg ik: boerka uit en solliciteren. Als je dat niet wilt: ook goed, maar dan geen uitkering.

36 Mensen die er van buiten tegen aankijken, zullen zich afvragen waar wij ons zo druk over maken. Maar voor wie er van binnenuit tegen aankijkt is dit echt een heel forse stap.

37 Takkewijf!

38 Veel massamedia worden gedreven door oplages en kijkcijfers en niet door een onbevangen kritische analyse, waarheidsvinding of eenvoudigweg het leveren van kwaliteit. Beeldvorming verdringt inhoud.

39 De dochter van Isse.

40 Met Bos bent u de klos!

41 Ik heb net gewonnen. Laat u mij daar eerst even van genieten.

42 Met name discotheken en cafés liggen ver achter op schema.

43 We moeten beseffen dat we het met z’n allen doen.

44 Geluk dwing je af.

45 Moet ik kiezen voor de pieren of voor de mensen?

46 Iedereen heeft het over de reactie, maar niet over de provo-catie die vooraf ging. Degene die provoceerde is de ware schuldige.

47 Een bankier zou een herder moeten zijn. Die let niet alleen op de kudde maar ook op de kleintjes.

48 Velen, vooral leden van de politiek correcte linkse kerk, zullen mij van islamofobie beschuldigen. Dat ik daarvan niet wakker lig, komt doordat het daar gebruikelijk is zich met dit handige etiket te onttrekken aan de plicht naar de feitelijke basis van mijn argumenten te kijken. Het is een vorm van denkluiheid waarmee men het debat onmiddellijk voor gesloten kan verklaren. Ik lijd niet aan islamofobie.

49 Out? Dat maak ik zelf wel uit!

50 Er was 29 graden voorspeld, met een verkoelende wind.

51 Ik wilde een grote jongen worden.

52 Ik heb het blijkbaar niet goed uitgelegd. Mijn stelling is dat daar waar onderdrukking en uitbuiting is, zonder hoop op een betere toekomst, dit onontkoombaar leidt tot verzet.

53 Bam, daar is-ie weer.

54 Wij kunnen beter dan wie ook een kritischer Europees geluid vertolken. En het lijkt me fantastisch als ik dat zou mogen doen.

55 Ik zag overal pleisters, schaafwonden en andere narigheid. Toen wist ik heel duidelijk: dit wil ik niet meer.

56 Daarom leveren we zelf de foto’s aan.

57 Ik weet nu wel zeker dat ik nooit meer een openbare functie wil bekleden. Ik heb mijn pak gedragen.

58 Het moest eruit, eindelijk.

59 Ik ben benaderd door een aantal bedrijven.

60 We zitten natuurlijk niet voor Pietje Paardenlul in de Kamer.

61 U weet best wie ik ben.

62 Door mijn ervaring zijn mij vele kwalijke dingen bespaard gebleven, zoals slechte vrienden, roken en drinken.

63 En dan nog: het is mijn eigen geld. Daar heb ik hard voor gewerkt. Ik heb het allemaal zelf verdiend. Ik doe daarmee wat ik wil.

64 Nee, we zien de krimp niet als de natuurlijke loop der dingen. Dat zou doemdenken zijn en dat past niet bij onze manier van geloven.

65 Ik ben een muziekfan. Dat ik alles van muziek weet, is gespeeld.

66 We denken aan een oplossing met een Golden Gate-achtige allure.

67 Hij zegt, en ik citeer: ‘Laat mij dan zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult er alleen slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals zijn gebod om het geloof dat hij predikte te verspreiden met het zwaard.’

68 We hebben het een eeuw geleden voor de poorten van de hel weggesleept.

69 Het lot van de wereld is óns lot.

70 Ik ga er niet over, maar er is hier iemand moedwillig bezig geweest brand te stichten. Maar wij spelen het klaar de halve wereld daaromheen van schuld te betichten. Dit is gewoon een rotstreek geweest.

71 Wij sturen natuurlijk geen concept rond waar we niet achter staan.

72 Waar het succes vandaan komt? Uit mijn benen, denk ik.

73 Ik moet toegeven dat ik er bar weinig van afwist. Maar toen ik mij erin verdiepte, stuitte ik op een probleem. Alle bronnen bleken te zijn bevuild. De luiken zijn omlaag. Er is geen gesprek mogelijk.

74 Rooie Rouvoet.

75 Schiphol is veel te kostbaar om op dit moment naar de beurs te brengen.

76 Ik zal de volgende keer toch even bellen.

77 Ik heb begrip voor het zware oordeel van de rechter, al is de doodstraf een straf die eigenlijk niet hoort.

78 Als de Duitse christen-democraten akkoord gaan met een pardon-regeling dan heb je als Nederlandse christen-democraat geen argument meer om dat niet te willen.

79 Het zorgt voor een te oud profiel en daarom willen we iets anders.

80 Om Mahatma Gandhi te citeren: ‘Eerst negeren ze je, dan maken ze je belachelijk, dan bestrijden ze je en dan win je’.

81 Het doet, ook al is dit een heel andere situatie, soms denken aan hoe de Duitsers vroeger de Joden kwamen ophalen. Dan was de volgende morgen ook opeens het huis leeg.

82 Uw president is een tamelijk machtig persoon gebleken. Hij heeft tien vrouwen verkracht. We zijn allemaal verbaasd. We benijden hem.

83 Ik ga deze keer strategisch stemmen. Tussen tien en elf uur.

84 Uw brief was ingevouwen in ’zuigpapier’. In slijm verpakt venijn.

85 Ik hoor mensen zeggen dat het beter gaat, maar dan denk ik: kom op zeg, het zal wat zijn als het na vier jaar nog niet beter zou gaan! Het is geen stageplek!

86 Vandaag is rood!

87 Ik probeer beleefd te zijn. Ik zou dat ook bij u op prijs stellen.

88 Op je sterfbed vraagt niemand hoeveel uur je hebt gewerkt, maar wel of je je kinderen genoeg aandacht hebt gegeven.

89 Wij willen geen polemiek of ironie. En ook geen exegese of theologie. Gewoon, eerbied voor het cultuurgoed.

90 Eigenlijk ben ik 17 en nooit een dag ouder geworden.

91 Ik ken veel mensen in de wereld. En als ik onbescheiden mag zijn: veel mensen kennen mij.

92 Ik was ervan overtuigd dat we een doorslaggevend goed verhaal hadden. Ik dacht: dat doen we wel even, en dan weer doen wat je leuk vindt: de journalistiek, en ja dat duurt nu al bijna meer dan veertig jaar.

93 Ik kan mezelf niet meer zien.

94 Op zo’n moment moet je niet zomaar wat gaan stotteren.

95 Het dier is de arbeider van de 21ste eeuw.

96 U heeft laten zien dat u uw ambt onwaardig bent, net zoals u het vertrouwen van beschaafde mannen en vrouwen onwaardig bent.

97 Er lag een metalen voorwerp van ongeveer 16, 17 centimeter.

98 Wij zijn geen koorknapenvereniging.

99 Ik durfde niet eens tegen mijn vrouw te zeggen dat ik boodschappen ging doen, want dan denken ze dat ik kunstmest ga kopen.

100 Beestachtig gedrag.

Samir A., terreurverdachte

Willem Aantjes, CDA-coryfee

Jozias van Aartsen, Kamerlid VVD

Ahmed Aboutaleb, wethouder Amsterdam

Nebahat Albayrak, Kamerlid PvdA

Gerard van As, Kamerlid LPF/Lijst Nawijn

Lodewijk Asscher, wethouder Amsterdam

Hans van Baalen, Kamerlid VVD

Marco van Basten, voetbalcoach

Jan Peter Balkenende, premier/Kamerlid CDA

Koning Beatrix

Paus Benedictus XVI

René van den Berg, belegger

Jan Blokker, columnist/schrijver

Antoine Bodar, r.k. geestelijke

Harry van Bommel, Kamerlid SP

Marco Borsato, zanger

Wouter Bos, Kamerlid PvdA

Ben Bot, minister CDA

Rudi Carrell, tv-programmamaker

Bart Chabot, schrijver/dichter

Erik Dekker, wielrenner

Gabriël Desmaele, pastoor in Machelen (B)

Ton F. van Dijk, tv-netcoördinator

Pien Hein Donner, minister/Kamerlid CDA

Aart-Jan de Geus, minister CDA

Carlo Giovanardi, Italiaans minister

Jan Jaap de Graeff, directeur Natuurmonumenten

Günter Grass, Duits schrijver

Charles Groenhuijsen, journalist

Femke Halsema, Kamerlid GroenLinks

Maarten ’t Hart, schrijver

Maryam Hassouni, actrice

Guus Hiddink, voetbalcoach

Ayaan Hirsi Ali, Kamerlid VVD

Saddam Hoessein, ex-president Irak

Cees van der Hoeven, voormalig Ahold-topman

Maria van der Hoeven, minister/Kamerlid CDA

Pieter Hofstra, Kamerlid VVD

Maurice de Hond, opiniepeiler

Pieter van den den Hoogenband, zwemmer

Hans Hoogervorst, minister VVD

Jaap de Hoop Scheffer, Navo-baas

Pieter van der Horst, hoogleraar/judaïcus

Tineke Huizinga, Kamerlid ChristenUnie

John Jaakke, voorzitter Ajax

Wim Jansen, marsleider Nijmeegse Vierdaagse

Arthur Japin, schrijver

Hu Jintao, president van China

Jasperina de Jong, cabaretière

Freek de Jonge, cabaretier

Henk Kamp, minister/Kamerlid VVD

Natascha Kampusch, Oostenrijkse

Sven Kramer, schaatser

Harry Kuitert, theoloog

Lousewies van der Laan, Kamerlid D66

Floyd Landis, Amerikaans wielrenner

Gerd Leers, burgemeester Maastricht

Hannie van Leeuwen, senator CDA

Aleksander Litvinenko, ex-KGB-agent

Prinses Mabel

Jan Marijnissen, Kamerlid SP

Hans van Mierlo, oud-politicus D66

John de Mol, mediamagnaat

Hilbrand Nawijn, Kamerlid LPF/Groep Nawijn

Bibi Netanjahoe, oud-premier Israël

Matthijs van Nieuwkerk, tv-presentator

Ivo Opstelten, burgemeester Rotterdam

Henk Jan Ormel, Kamerlid CDA

Taïda Pasic, Kosovaarse

Marco Pastors, wethouder/raadslid Leefbaar Rotterdam

Alexander Pechtold, minister/Kamerlid D66

Robin van Persie, voetballer

Karla Peijs, minister CDA

Bas Plaisier, scriba (secretaris) Protestantse Kerk in Nederland

Vladimir Poetin, president Rusland

André Rouvoet, Kamerlid ChristenUnie

Heleen van Royen, schrijfster

Mark Rutte, staatssecretaris/Kamerlid VVD

Melanie Schultz van Haegen, staatssecretaris VVD

Katja Schuurman, actrice

Jan Siebelink, schrijver

Ad Simonis, r.k. aartsbisschop

Mart Smeets, tv-sportcommentator

Beatrijs Smulders, verloskundige

Marianne Thieme, Kamerlid Partij voor de Dieren

Marianne Timmer, schaatsster

Jan Tuijp, bassist BZN

Cees Veerman, minister CDA

Rita Verdonk, minister/Kamerlid VVD

Maxime Verhagen, Kamerlid CDA

Bas van der Vlies, Kamerlid SGP

Pieter van Vollenhoven, voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

Marianne Vos, wielrenster

Hans Wiegel, VVD-coryfee

Joop Wijn, staatssecretaris/minister CDA

Prins Willem-Alexander

Ireen Wüst, schaatsster

Gerrit Zalm, minister VVD

Zinedine Zidane, Frans voetballer

Oplossingen (alleen het citaat van 100 letters) per briefkaart, brief of e-mail moeten uiterlijk dinsdag 9 januari 2007 om 24.00 uur bij ons binnen zijn: Redactiesecretariaat Trouw, Postbus 859, 1000 AW Amsterdam of redactie@trouw.nl, onder vermelding Citatenpuzzel.

De Citatenpuzzel is vanaf 27 december ook op te lossen op internet: www.trouw.nl/citatenprijsvraag.

De oplossing wordt gepubliceerd in de krant van zaterdag 20 januari 2007. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

Eerste prijs: een ’Bomans’-arrangement van drie dagen en twee overnachtingen voor twee personen in het Boekenhotel in het Drentse Doldersum (inclusief 2x ontbijt en 2x diner) - zie www.boekenhotel.nl. Tweede prijs: ingelijste nieuwsfoto van Trouw-fotograaf Werry Crone (5x). Derde prijs: boekenbon van 50 euro (10x). Vierde prijs: Trouw-kalender 2007. (5x). Vijfde prijs: ’Ware Verhalen’, een bundel met de gedenkwaardigste vertellingen van gewone Nederlanders (10x). Zesde prijs: ’Wandel weg in Nederland deel 2’ (5x). Aanmoedigingsprijs: Trouw Kruiswoordtest (10x).

Boekenhotel

0521 349100

www.boekenhotel.nl

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden