Christen zag pas laat dat islam nieuw was

Dissidente islamologen stellen spectaculaire vragen over de begintijd van de islam. Deel 17: hoe Midden-Oosterse christenen reageerden op de nieuwe, Arabische heersers.

De Arabieren zelf hebben geen berichten nagelaten over de opkomst van het nieuwe Arabische wereldrijk. Zevende-eeuwse Midden-Oosterse christenen wel.

Het is wonderlijk. De Arabieren hadden een heilige tekst, ze hadden een splinternieuw schrift maar al wel een verbazend stabiele spelling. Maar in tegenstelling tot de verliezers lieten zijzelf geen berichten na over de belangrijkste periode in hun geschiedenis. Het strijdt met de wet dat overwinnaars altijd de geschiedenis schrijven. Uiteindelijk is dat laatste ook in het Midden-Oosten gebeurd maar pas eeuwen later. Pas dan komt er Arabische, islamitische geschiedschrijving, naar eigen zeggen gebaseerd op mondelinge overleveringen. Waarin alle tijd was voor legendevorming.

Omdat christelijke bronnen wel eigentijds zijn, zijn ze met al hun mogelijke gebreken toch geschikter dan de latere islamitische geschiedschrijving om theorieën van dissidente islamologen wetenschappelijk te toetsen.

Om er een paar te noemen: Mohammed zou nooit hebben bestaan, zijn naam was een bijvoeglijk naamwoord dat ’uitverkorene’ of ’geprezene’ betekende en zou op Jezus slaan. Pas later zou dat adjectief zich hebben ontpopt tot een eigen Arabische profeet.

Een andere sterk afwijkende opvatting huldigen dissidenten over de veroveringen uit de begintijd.

Volgens het traditionele verhaal veroverden de Arabieren, die toen al volbloed moslims zouden zijn geweest, vanuit het Arabische schiereiland vanaf ongeveer 630 in ijltempo het complete Perzische wereldrijk en grote stukken van het Byzantijnse Rijk.

Maar volgens dissidente islamologen kwamen de veroveraars niet van het Arabische schiereiland. Etnische Arabieren binnen het Perzische Rijk, zeggen ze, namen de macht over van de etnische Perzen. Het Arabische Rijk was dus een voortzetting van het Perzische Rijk, niet een compleet nieuw Rijk.

Na hun overwinning zou het nog ruim een eeuw duren voordat die etnische Arabieren geleidelijk hun eigen godsdienst ontwikkelden: de islam, vanuit een eigen, vroege variant van het christendom.

Welke van die twee visies, de traditionele of die van de dissidenten, krijgt de meeste steun van eigentijdse christelijke auteurs?

Dr. Gerrit Jan Reinink van de Rijksuniversiteit Groningen bestudeert al sinds 1984 reacties van Midden-Oosterse christenen op de opkomst van het Arabische Rijk. Hun taal was een variant van Aramees, destijds de belangrijkste taal van het Midden-Oosten.

Reinink, universitair hoofddocent Aramese taal- en letterkunde, is sinds kort gepensioneerd maar heeft nog voor jaren werk met de voorbereiding van kritische uitgaven van bronteksten. Daarbij gebruikt hij oude, Aramese handschriften, die nog steeds opduiken in kloosters in het oosten van Turkije of andere hoeken van het Midden-Oosten.

In het sfeervolle Instituut voor Semitische talen en culturen, gevestigd in een oud middeleeuws huis in Groningen, schetst Reinink de gevoelens van christenen toen de Arabieren ineens hun meesters waren geworden. Soms ondersteunen hun getuigenissen dissidente visies, andere keren neigen ze naar het klassieke verhaal.

Reininks onderzoek staat overigens los van het werk van de dissidenten, hij vertelt over zijn eigen bevindingen in bijna een kwarteeuw onderzoek. „Ik ben in 1984 begonnen. Toen speelde die discussie nog niet.”

Over de reacties van christenen zegt hij: „Er leeft een duidelijk besef dat er een nieuw koninkrijk is. Maar er is geen bewustzijn van een nieuwe godsdienst. Dat laatste dringt pas door vanaf 660. De eerste reacties zijn positief. Arabieren zien ze als bekeerde heidenen, die het Abrahamitische geloof in de ene, ware God aanhangen. Er is hoop. Misschien worden ze nog wel eens christenen.”

Dat alles past redelijk in de theorieën van dissidente islamologen, misschien beter dan het klassieke verhaal. Maar hun ideeën over Mohammed krijgen minder steun.

Een van de oudste bronnen die Mohammed bij name noemen is Jochanan bar Penkaye, een monnik uit het oosten van het huidige Turkije. Dat doet hij ruim vijftig jaar nadat volgens de klassieke, islamitische geschiedschrijving de profeet is overleden.

Op verzoek van zijn abt schrijft Penkaye een wereldgeschiedenis, die begint bij Adam en eindigt in zijn eigen tijd, een periode van anarchie, die in de islamitische geschiedschrijving de tweede fitna heet, burgeroorlog, van 682 tot 692.

Christenen hoopten in die verwarde tijd, waarin Arabieren elkaar bevochten, op een einde van de Arabische heerschappij die ze zagen als een straf van God. Die tuchtiging zou, dachten ze, zo’n zeventig jaar duren en die termijn zat er vrijwel op.

Over Mohammed is Penkaye opvallend positief maar een profeet noemt hij hem niet, wel een mehadjana, een religieus en politiek leider, die de Arabieren de wetten van Mozes heeft bijgebracht en Gods eenheid.

Dat Penkaye Mohammed als persoon opvoert pleit tegen de theorie van dissidenten dat Mohammed een adjectief was, dat zich pas in de achtste eeuw ontwikkelde tot een profeet. Als er al zo’n evolutie is geweest dan moet die ouder zijn geweest. Zelf denken dissidenten dat Mohammed in de tekst in de Rotskoepel van Jeruzalem nog een adjectief bij Jezus is. Maar die koepel dateert van tien jaar na Penkaye, die Mohammed al als een persoon zag.

De Arabische vorst die de verhoudingen met christenen op scherp zet, is Abd-Al-Malik, winnaar van de burgeroorlog. Dat valt af te leiden uit zowel de islamitische geschiedschrijving als de christelijke bronnen, en dissidente islamologen bevestigen dat beeld.

In de klassieke geschiedschrijving is Abd Al-Malik de man, die als kanselarijtaal Grieks vervangt door Arabisch. Volgens dissidente islamologen geeft hij het Arabische Rijk voor het eerst een eigen godsdienstige leer, waarin het begrip Mohammed centraal staat. Die leer zou een tussenvorm zijn tussen christendom en de latere islam.

Voor tijdgenoten is Abd Al-Malik de persoon, die de christenen de oorlog verklaart. Hij schokt hen door op de plaats van de oude Joodse tempel de Rotskoepel te bouwen. Volgens christenen handelde hij in strijd met Matteüs 23:38 en Lucas 13:35, waarin Jezus zou hebben voorspeld dat er op deze plek, na de ophanden zijnde verwoesting van de tempel nooit meer een heiligdom zou staan.

Hard trof christenen de tegeltekst in de Rotskoepel: korangedeelten over Jezus, die de Drie-eenheid afwijzen. Tot die tijd beseften christenen nauwelijks dat Arabieren een opvatting over Jezus hadden. Ze dachten, zo blijkt uit teksten, dat die vooral in Mozes en Abraham waren geïnteresseerd.

Reinink gelooft niet dat Abd Al-Malik een oeroud Syrisch christendom nieuw leven inblies. Dat christendom verwierp, zo denkt de Duitse kerkhistoricus Karl-Heinz Ohlig, net als later de islam, de goddelijkheid van Jezus. Reinink: „Creatief maar ik geloof er niets van.”

Maar hijzelf wijst op de achthoekige vorm van de Rotskoepel, typisch voor veel kerken uit die tijd. Pleit dat niet voor Ohligs theorie?

Reinink ziet het anders: „Door op die plek een gebouw neer te zetten dat leek op een kerk gaf hij aan dat de nieuwe godsdienst zowel de plaats van het jodendom als van het christendom had ingenomen. De Rotskoepel was Abd Al-Maliks antwoord op de Kerk van het heilige graf.”

In de bundel ’Der frühe Islam’, een vorig jaar uitgekomen vervolg op het in 2005 verschenen ’Die dunklen Anfünge’, wijdt ook Ohlig een lang hoofdstuk aan christelijke bronnen. Hij waarschuwt dat er latere tussenvoegingen, interpolaties, kunnen zijn doorgedrongen in teksten.

Reinink onderkent dat gevaar maar voor minstens één bron, waarvan hij een kritische uitgave heeft verzorgd, staat hij garant: de Pseudo-Methodius. Reinink: „Ik weet zeker dat die vrij is van interpolaties.”

De Pseudo-Methodius behoort tot de apocalyptische literatuur, waarmee christenen Abd Al-Malik bestookten. Hij voorspelt dat de ’Griekse keizer’ de Arabieren zal verslaan en Abd Al-Malik vergelijkt hij met keizer Julianus de Afvallige, die het heidendom wilde herstellen, eveneens een heiligdom op de Tempelberg wilde bouwen, en met wie het ook slecht afliep. Hij beschrijft hoe de ’Griekse keizer’ de Arabieren terug zal jagen naar hun gebied van herkomst: de woestijn van Jathrib.

Jathrib is de oude naam van Medina. Volgens Pseudo-Methodius komen de Arabische veroveraars dus wel van het Arabische schiereiland, zoals ook de latere islamitische geschiedschrijving beweert, en niet uit Iran of Irak, wat dissidenten denken. Er is van Pseudo-Methodius al een Latijnse vertaling uit 725 zodat zijn verhaal geen latere, complete vervalsing kan zijn.

Bovendien vergelijkt Pseudo-Methodius de Arabische heersers met de bijbelse Midianieten en ook die kwamen volgens de overlevering van het schiereiland. Reinink, over de herkomst van de Arabische veroveraars: „Niet een spoor in mijn materiaal wijst op Iran of Irak.”

Op andere punten steunen christelijke bronnen wel de dissidenten. Bijvoorbeeld in de terminologie: nergens komt het woord moslim voor, wel ’zonen van Hagar’ of ’zonen van Ismael’ of Aramese uitdrukkingen zoals Arbaye, Mhaggraye of Tayaye.

Dat christelijke bronnen pas vanaf 660 een vage notie krijgen van een nieuwe religie, ondergraaft het klassieke verhaal waarin de islam als een plotselinge bliksemschicht verschijnt. Het ondersteunt verder waarnemingen van de Duitse muntendeskundige en Irankenner Volker Popp. Hij ziet pas omstreeks 660 op munten, in Iran geslagen, voor het eerst opschriften met Mohammed.

Opvallend is dat christelijke bronnen niet de islamitische hidjra-jaartelling gebruiken maar spreken over ’het jaar van de Arabieren’, net als oude munten. Ook op die munten ontbreken verwijzingen naar de hidjra (de ’vlucht’ van Mohammed van Mekka naar Medina, beginpunt van de islamitische jaartelling maar volgens dissidenten een legende).

Dat christenen Abd Al-Malik verafschuwden sluit tenslotte nog niet uit dat hij zichzelf toch als christen beschouwde. De theorie dat de tekst in de Rotskoepel een polemiek is tussen christenen en niet tegen christenen is nog niet weerlegd. Waar iedereen het wel over eens lijkt is dat Abd Al-Malik een scharnierfunctie had. Na hem was niets meer hetzelfde.

Met medewerking van Thomas Milo.Zie voor eerdere afleveringen www.trouw.nl/islam.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden