BRIEVEN

Twijfel aan cijfers Leuk idee om ouders een steuntje in de rug te geven bij het kiezen van een school voor hun zoon of dochter. De schoolcijfers van Dronkers kunnen helpen bij hun keuze. Aan de andere kant, als je een school kiest bijvoorbeeld vanwege de signatuur, die een onvoldoende heeft, en het lukt niet.., dan geldt: eigen schuld dikke bult, had toch naar Dronkers geluisterd.

Voor alle duidelijkheid: ik vind het prima om scholen met elkaar te vergelijken op grond van hun kwalitatieve prestaties in plaats van de reclame die zij veelvuldig maken om leerlingen te trekken. Ik vind het niet prima als de kwaliteit van een school wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Cijfers gaan hun eigen leven leiden met vaak alle consequenties van dien. Daarbij komt dat elk subcijfer waaruit het rapportcijfer is opgebouwd op zijn minst discussie verdient. Zo heb ik bezwaren tegen het verwerken van het percentage allochtonen. Waarom niet gekozen voor 'ouders met weinig opleiding'? Verder lijkt het me een kwaliteitskenmerk als een school haar leerlingen leert goed om te gaan met sociaal-culturele verschillen. Ik zou daarom die scholen een punt lager geven waarvan het percentage allochtone leerlingen niet in overeenstemming is met het aantal allochtonen in de directe omgeving.

Daarnaast heb ik twijfels over het cijfer dat is ingevuld in de kolom allochtonen. Dat geldt voor de hele scholengemeenschap, niet voor de onderscheiden afdelingen. Het excuus is dat het ministerie geen exactere cijfers kan leveren. Als dat zo is, moet je dergelijke cijfers niet meenemen bij het beoordelen van scholen. De tragiek in de grote steden is immers dat allochtonen in groten getale voorkomen op het VBO en in veel mindere mate op havo en VWO. Amsterdam Martha Meerman

Misselijk Woedend ben ik over het scholenonderzoek van Trouw. Niet dat de school waar ik les geef slecht uit de bus kwam, wij scoorden naar uw maatstaven een 7, maar omdat u uw rapportcijfers voor de scholen op een super-klein facet van het onderwijs heeft gebaseerd. Een school is meer dan een eindexamen- en voor-examenjaar. Ik ben ervan overtuigd dat nog niet de helft van de kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen opgedaan wordt in examenjaar of met vakken uit het examenpakket.

Tenminste 75 procent van de kwaliteit van de school is afhankelijk van factoren die in het onderzoek niet eens aan bod komen. Ooit gehoord van sociale ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, leren je een mening te vormen, leren over jezelf en wat jij in de wereld wilt beteken, ontwikkeling van een goede motoriek, gezond met een goede conditie door het leven gaan? Er is geen enkele reden om aan te nemen dat leerlingen van scholen die een 10 scoren beter zullen slagen in de maatschappij dan scholen die een 4 scoren.

Ouders laten zich door deze cijfers wellicht in de maling nemen en scholen willen vooral gunstig in de markt blijven staan. Het is al erg genoeg dat zoveel scholen, en helaas ook de onze, zich blind staren op dat verdomde eindexamen. Dat merk je al in de rapportvergaderingen in de brugklas. Daar gaat het al nergens anders meer over.

Kortom: Het onderzoek en met name de rapportcijfers voor descholen zijn een uitzonderlijk misselijke vorm van stemmingmakerij. De heer Dronkers moet zich nooit meer met onderwijs bemoeien. Deze ziekelijke technocraat maakt meer stuk dan hij zelf beseft. Zaltbommel Guus Niessen

'Uitvallers' Wij hadden Trouw natuurlijk niet nodig om te weten hoe wij als school ervoor staan, want al enkele jaren krijgen we de overzichten van de inspectie. Maar publicatie in een dagblad, dat is toch iets anders nietwaar? De krant verschijnt, je slaat hem open, je zoekt, en tot je verbazing staat je school er niet bij. En toch bestaat hij nog steeds. Dan eens wat verder lezen en jawel, in een andere provincie. Geachte redactie, Wezep, een fraai dorp aan de rand van de Veluwe, ligt in de provincie Gelderland!

Nog groter is je verbazing als je ziet hoe er cijfers gegeven zijn. Wij zijn een categoriale school, zonder VBO. De dichtsbijzijnde school ligt op 10 km afstand. Dus beginnen veel leerlingen bij ons. Als dan na 2 jaar blijkt dat een mavo-diploma niet haalbaar is, krijgt de leerling het advies naar klas 3 VB0 van een andere school te gaan. Wij moeten dan bij de inspectie opgeven dat die leerling de school verlaat. In werkelijkheid gaat hij door naar klas 3 van die andere school, maar volgens uw gegevens (via de inspectie) is hij daarmee een uitvaller. Dat is dus niet waar! In een scholengemeenschap zou dezelfde leerling niet als uitvaller gelden, volgens uw gegevens. Wezep J. Boom

Naam In uw scholenonderzoek is onze school onder een voor vele ouders en personeelsleden onduidelijke naam gepresenteerd, namelijk PC/RK SGM-lyceum, havo, mavo (i)vbo Amsterdam, richting PC. In het examenjaar 1996 was de naam van onze school Instituut voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Noord (brinnummer 17 VF). Per 1 augustus 1996 fuseerde de school met het RK Waterlant-College en bleef de naam voorlopig Instituut voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Noord. Op 19 november 1996 werd de school bestaande uit zes locaties officieel heropend onder de huidige naam Bernard Nieuwentijt College, christelijke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo, vbo en ivbo (brinnummer 17 VF). De richting is formeel protestants christelijk. Drs. J. Lucas Voorzitter centrale directie

Roncalli Het scholenonderzoek van Trouw heeft veel stof doen opwaaien. Allerlei kritische kanttekeningen zijn reeds geplaatst, zoals de beperktheid van het onderzoek, het onvoldoende rekening houden met omgevingsfactoren, enz. Nog erger wordt het voor een school indien de door de inspectie verstrekte cijfers verkeerd geïnterpreteerd worden. Deze interpretatie is namelijk gebaseerd op het in Nederland op bijna alle scholen voorkomende jaarklassensysteem. In het geval van een school zoals de Roncalli Scholengemeenschap te Bergen op Zoom, die dit jaarklassensysteem heeft doorbroken en tempodifferentiatie heeft ingevoerd, betekenen deze cijfers heel wat anders.

Twee voorbeelden om dit te verduidelijken: een leerling van de derde klas heeft in een schooljaar niet alle leerstof verwerkt en loopt een maand achter. Deze leerling maakt dan het volgende schooljaar de leerstof af en gaat dan in oktober over naar de vierde klas. Deze leerling wordt dan in de door de inspectie verstrekte cijfers geteld als 'zittenblijver' in de derde klas, want de peildatum daarvoor is 15 september. Deze zelfde leerling kan dit in de vierde klas nog een keer overkomen (dus weer als 'zittenblijver' worden geteld), terwijl hij/zij in 5 jaar zijn/haar havo-diploma haalt. Nog erger wordt het, in de rangorde van Trouw, als het slagingspercentage wordt berekend. In 1996 had het Roncalli 100 procent geslaagden op de mavo-afdeling, alle 52 leerlingen zelfs zonder herkansing. In maart/april raken in geheel Nederland de examenklassen leeg. Op Roncalli worden dan in de 4e klas mavo leerlingen toegelaten die hun mavo-3-leerstof (nagenoeg) hebben afgerond en gaan de lessen in deze 4e klas door tot het eind van het schooljaar. Dit betrof 19 leerlingen. In de cijfers van de inspectie zijn er nu 52 van de 71 (52 + 19) leerlingen geslaagd en dus 73 procent in plaats van 100 procent!

Ik mag hopen dat een volgende keer, door Trouw of door de inspectie, wel rekening gehouden wordt met deze bijzondere situatie. Bergen op Zoom G. Hobbelen rector Roncalli Sg.

Dom Zeer beperkt, illusievormend, nivellerend en dus dom: zo zou ik het Trouw-scholenonderzoek willen noemen. Een belangrijke vraag die ik nergens in het onderzoek terugvind is: Wat is de relatie tussen het slagen voor een schoolexamen en het 'slagen' later in de maatschappij? Heeft de ingekaderde, veelal eenzijdig intellectuele inhoud van die 6 of 7 examenvakken werkelijk die talenten ontplooid die voor een mens van belang zijn om zijn weg in het leven verder te vinden? Hoe staat het met de omgang met andere mensen, de omgang met gevoelens, de zelfstandigheid, de initiatiefkracht? In hoeverre heeft een leerling creatief leren werken en denken? Is een 'geslaagde' in staat zich een beetje gelukkig en tevreden te voelen? Ik hoop dat ouders van nu de grote eenzijdigheid van het onderzoek van Dronkers inzien en daardoor in hun schoolkeuze alleen maar gesterkt worden hun eigen kleine scholenonderzoek te doen en daarbij ook naar andere levensbelangrijke kwaliteiten kijken. Verder hoop ik van harte dat Trouw zich bezint en een herhaling van een dergelijk bruut en beledigend (zowel voor de scholen alsook voor het menszijn) onderzoek in de toekomst achterwege laat. Meppel Petra Essink

Streng De manier waarop prof. Dronkers cijfers uitdeelt aan de Nederlandse scholen is wel heel erg streng. Door een gemiddeld cijfer van een zes aan te houden, creëer je automatisch een massa onvoldoendes. Of becijfert hij zijn studenten ook volgens deze norm? Amsterdam Johan Bel

Openheid Verrast waren wij met het onderzoek naar de schoolprestaties in het voortgezet onderwijs! We vonden het ontzettend goed van Trouw om zich in te zetten voor de openbaarheid van dit soort gegevens, ze geven een helder beeld van hoe het voortgezet onderwijs in ons land er voor staat.

Al jaren strijden wij voor meer openheid in het basisonderwijs. Onze kinderen zijn leerlingen op de basisschool de 14de Montessorischool in Amsterdam. Zoals men wellicht uit perspublicaties weet, zijn er in de loop van een aantal jaren diverse problemen op deze school ontstaan, met als uiteindelijk gevolg dat veel leerlingen een forse achterstand hebben opgelopen. Doordat onze school zo in het nieuws was hebben vele ouders van allerlei andere scholen zich tot ons gewend met identieke verhalen.

Vorig jaar werd op onze school nog de Malt-toets (montessori-alternatief voor Cito-eindtoets) gebruikt in de 8ste groep: van deze toets wilde men de resultaten niet publiceren, zelfs de medezeggenschapsraad van de school mocht de resultaten niet kennen, de mededeling 'slecht' moest maar voldoende zijn. Dit jaar wordt de Cito-eindtoets verplicht gesteld.

In het verlengde van de visitaties in het HBO en de publicatie van de resultaten van het voortgezet onderwijs zou publicatie van de resultaten van de basisscholen d.m.v. Cito-toetsen het beeld van het overgrote deel van het onderwijs in Nederland completeren.

Openbaarheid van dit soort cijfers is natuurlijk ook van belang voor de politieke inzet voor het onderwijs. Amsterdam Miki Zeehandelaar en Eveline Raijmans

Klacht Ik was niet tevreden over het onderwijs dat mijn dochter op een school in Den Haag kreeg en heb daarover met een aantal andere ouders geklaagd bij de school, de ouderraad en de inspectie. Dit heeft geen resultaat gehad, maar mij valt op dat deze school in het onderzoek van Trouw zeer slecht scoort, zodat het er op lijkt dat onze klachten gegrond waren. Ik heb mijn dochter inmiddels naar een andere school gestuurd (die er in het onderzoek goed uit komt), maar vraag mij wel af waar andere ouders die een soortgelijke ervaring hebben eigenlijk terecht kunnen? Den Haag A. J. te Boekhorst-Juta

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden